Site logo

Studia podyplomowe i MBA

Studia podyplomowe i MBA - na skróty

Artystyczne studia podyplomowe

Studia podyplomowe związane ze sztukami pięknymi, wizualnymi, muzyką, teatrem, filmem, twórczością artystyczną, sztukami użytkowymi, designem, wzornictwem, doskonalące warsztat, rozbudzające talent, pozwalające nabyć nowych kompetencji przydatnych w zawodach artystycznych.

Studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa

Studia podyplomowe dla funkcjonariuszy i korpusu cywilnego służb mundurowych, wojska, policji, straży pożarnej, sektora bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, specjalistów usług zapewnienia ochrony osób i mienia, związane z BHP.

Podyplomowe studia menedżerskie, ekonomiczno-biznesowe

Studia podyplomowe dla przedsiębiorców, ekoomistów. specjalistów i menadżerów w firmach prywatnych i państwowych, zajmujących się doradztwem, aktywnością biznesową, zarządzaniem, marketingiem, PR, sprzedażą, HR, kadrami, finansami, rachunkowością, controllingiem, nieruchomościami, inwestycjami, usługami finansowymi.

Studia podyplomowe w obszarze nauk humanistycznych i społecznych

Studia podyplomowe związane humanistyką, człowiekiem i jego funkcjonowaniem w społeczeństwie, socjologią, umysłem, relacjami międzyludzkimi, psychologią, historią kultury i cywilizacji, współczesnością, państwem, sferą mediów, kulturą, religiami, sprawami socjalnymi, mediacjami.

Filologiczne studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla osób zajmujących się tłumaczeniami z języków obcych, kulturą, gospodarką, społeczeństwem innych krajów, nabywających kompetencji z komunikacji międzynarodowej, nauczania, językoznawstwa, filologii klasycznej i neofilologii z różnych kręgów i obszarów językowych.

Informatyczne studia podyplomowe (IT)

Studia podyplomowe dla branży informatycznej IT i informatyczno-telekomunikacyjnej ICT, związane z infrastrukturą i urządzaniami elektronicznymi, usługami tworzenia aplikacji cyfrowych, projektowaniem, kodowaniem, wdrażaniem, sprzedażą oprogramowania, usługami i rozwiązaniami IT dla biznesu, sektora publicznego i użytkowników prywatnych.

Logistyczne studia podyplomowe (TSL)

Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników branży TSL, transport-spedycja-logistyka, nwigacją, przewozami i magazynowaniem towarów, usługami i centrami logistycznymi, zajmujących się zaopatrzeniem i dystrybucją w firmach różnych branż, środkami transportu.

Medyczne studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, rehabilitantów, menadżerów sektora medycznego, przedsiębiorców sektorów farmacji, beauty, pielęgnacji zdrowia i urody, kosmetologów, dietetyków, sektora wsparcia inżynierskiego i biznesowego dla medycyny.

Pedagogiczne studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz przedszkoli, pedagogów szkolnych, logopedów, związane z kwalifikacjami nauczycielskimi, pedagogiką specjalną. zarządzania oświatą, pedagogizacją i resocjalizacją dzieci, młodzieży i dorosłych, wsparcia pedagogicznego dla potrzebujących.

Podyplomowe studia prawnicze i administracyjne

Studia podyplomowe dla prawników, pracowników wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, urzędników administracji rządowej i samorządowej, osób zajmujących się tematyką biznesowo-prawną, prawem gospodarczym, pracy, kanonicznym.

Ścisłe i przyrodnicze studia podyplomowe

SStudia podyplomowe związane z naukami ścisłymi i przyrodniczymi, badaniami podstawowymi i praktycznymi związanymi z naukami o Ziemi i Kosmosie, ochroną przyrody, wykorzystaniem zasobów naturalnych, geologią, rolnictwem, uprawą, hodowlą, ogrodnictwem, leśnictwem, "zieloną gospodarką", OZE i odpadami.

Podyplomowe studia techniczne

Studia podyplomowe dla inżynierów, technologów, przedsiębiorców i pracowników sektora przemysłowego, związane z technologiami chemicznymi, mechanicznymi, elektronicznymi, automatyzacją i robotyzacja, zarządzaniem przemysłem, górnictwem, energetyka, architektura, budownictwem, ładem przestrzennym.