Site logo

Dla kogo studia podyplomowe?

Słyszysz o studiach podyplomowych że warto, że ma sens, że dają wiele korzyści – ale zastanawiasz się, “czy podyplomówka jest dla mnie”? Zobacz, w jakich sytuacjach jest sens wyboru tego rodzaju studiowania. Kto może, a kto powinien pójść na studia podyplomowe?

Studia podyplomowe mogą dać wiele korzyści, niezależnie od tego, kim jesteś. Jednak w jakim momencie edukacji musisz, a kiedy możesz pomyśleć o podyplomówce?

Kto może studiować podyplomowo?

Na studia podyplomowe może pójść każdy, kto posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. Niezależnie od tego, czy ma wykształcenie na poziomie licencjata, inżyniera czy magistra. Trwają one zwykle około 2 lat i kończą się otrzymaniem świadectwa (nie dyplomu!). Niekiedy słuchacze „podyplomówek” zobowiązani są do napisania i obrony pracy podyplomowej.

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym studia podyplomowe mogą być prowadzone przez uczelnie wyższe tylko w zakresie prowadzonych przez nią kierunków. Zgodę na poszerzenie oferty edukacyjnej o kierunek, którego uczelnia nie prowadzi, wyrazić może jedynie minister.

Podyplomowe dla absolwenta studiów

Masz już w ręku dyplom studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich? Super! Jesteś wymarzonym kandydatem na większość kierunków studiów – jak sama nazwa wskazuje PO-dyplomowych. Sam proces rekrutacji wymaga przedstawienie dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów przez kandydata. Oznacza to, że nie można zostać studentem kierunków podyplomowych z wykształceniem średnim. Na przykład zaraz po maturze (matura to nie dyplom). Nie można także pójść na podyplomówkę po studium policealnym czy pomaturalnym. Wtedy musisz najpierw skończyć studia pierwszego stopnia.

Podyplomowe dla studenta

Studiujesz i masz poczucie niedosytu, że zdobyta wiedza i umiejętności dają ci za mało? Możesz zacząć studia podyplomowe jeszcze będąc studentem. Pod jednym warunkiem – jesteś na studiach magisterskich drugiego stopią i masz już dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich. Podyplomówki zwykle odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy organizowane są dwa-trzy razy w miesiącu. Czyli bez problemu możesz zacząć studia podyplomowe nawet na pierwszym roku dziennych lub wieczorowych “uzupełniających” studiów magisterskich. Jednak przy pomyślnym kalendarzu obu kierunków możesz ze sobą pogodzić studiowanie magisterskie i podyplomowe nawet w trybie zaocznym.

Podyplomowe dla wypalonego pracownika

Pracujesz już “w zawodzie” kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt lat? Męczysz się wykonując ciągle to samo w kolejnej już firmie? Myślsiz, że znasz już specyfikę swojej pracy i nic cię nie zaskoczy? Podyplomówka może być narzędziem do zmiany sytuacji. Możesz dzięki niej zdobyć nowe kwalifikacje, które pozwolą na zdobycie zupełnie nowego zawodu. Zwykle nie jest wymagana zgodność kierunku ukończonych wcześniej studiów z tematyką studiów podyplomowych. Możesz także pogadać z szefem o swoim wypaleniu i chęci zmiany kwalifikacji. To ryzyko, że zacznie się rozglądać za twoim następcą. Ale też szansa, że wskaże inne stanowisko pracy w firmie, gdzie brakuje fachowca. Wtedy być może sfinansuje część kosztów nowego wykształcenia.

Podyplomowe dla bezrobotnych

Szukasz pracy i nie możesz znaleźć zatrudnienia “w zawodzie”? Studia podyplomowe to możliwość przekwalifikowania się. Jest wiele zawodów i branż, gdzie nawet pracownik bez doświadczenia znajdzie atrakcyjne oferty pracy. Jednak w przypadku tych lepiej płatnych – ważne są kompetencje, wiedza i umiejętności potrzebne do wykonywania pracy specjalisty. Podejmując studia podyplomowe możesz je zdobyć.

Podyplomowe dla ambitnych pracowników

Syudia podyplomowe mogą być trampoliną dla specjalistów i menadżerów, któryz chcą awansować w srukturach firmy lub szukają nowych wyzwań zawodowych.

Podyplomowe dla menadżerów

Zarządzasz zespołem pracowników, projektem, zespołem? Zapewne masz za sobą trzy najpopularniejsze ścieżki kariery. Pierwsza to wykształcenie specjalistyczne po kierunkach zgodnych z branża, specyfiką firmy. Wtedy warto pomyśleć o podyplomówkach z obszaru zarządzania, w tym project management, zwinne techniki zarządzania, HR, psychologia w biznesie, jakość pracy itp. Druga ścieżka to wykształcenie na kierunkach biznesowych, związanych z zarządzaniem. Wtedy warto pomyśleć o podyplomówkach dających kompetencje specjalistyczne np. na kierunkach IT, technicznych, logistycznych, medycznych. Trzecia ścieżka to praca managera zupełnie odbiegająca od formalnego wykształcenia na studiach. Taka, gdzie zaczynasz bez specjalistycznych i managerskich kompetencji, ale awansujesz samodzielnie zdobywając wiedzę specjalistyczna i kształcąc “miękkie kompetencje” zarządcze. Wtedy oba rodzaje podyplomówek mogą być dla ciebie interesujące. A na średnim i wyższym szczeblu zarządzania warto pomyśleć o specyficznym rodzaju podyplomówki – MBA.

Podyplomowe dla kandydatów zawodów regulowanych

Około 360 profesji w Polsce to zawody regulowane. Dostęp do nich jest niemożliwy bez odpowiedniego wykształcenia. Studia podyplomowe mogą być jednym z tego typu formalnych wymogów, jakie można spełnić. Poza tym wymogiem często program studiów zgodny jest z wymaganiami do egzaminów państwowych lub branżowych testów, jakie są wymagane w uzyskaniu uprawnień do takiego zawodu.

Podyplomowe dla nauczycieli

Nauczyciele to jedna z największych kandydatów i grup słuchaczy studiów podyplomowych. Częste zmiany struktury szkolnictwa (nowe przedmioty lekcyjne, nowe typy szkół) niekiedy wręcz zmuszają nauczycieli do zdobycia nowych kwalifikacji i uprawnień. Studia podyplomowe są stosunkowo szybką i tanią możliwością zdobycia dodatkowego wykształcenia. Studia podyplomowe są też wykorzystywane przy ścieżce awansu zawodowego oraz wymagane przy obejmowaniu stanowisk kierowniczych w oświacie (dyrektor szkoły).

Podyplomowe dla lekarzy i służby zdrowia

Medyczne studia podyplomowe pomagają w zdobywaniu nowych kwalifikacji związanych z rozwojem nauk medycznych i pojawianiem się nowych technologii. Dostępne są także studia medyczne pozwalające na budowy kariery menadżera służby zdrowia.

Podyplomowe dla inżynierów

Osoby pracujące w przemyśle, laboratoriów technologicznych oraz w branży usługowej związanej z techniką mogą zdobywać nowe kompetencje dzięki studiom podyplomowych. Mogą wybierać podyplomówki typowo techniczne (mechanika, elektronika), inżynierią i zarządzaniem produkcją, jakością, nowoczesnymi technikami zarządzania pracownikami i procesami produkcyjnymi.

Podyplomowe dla branży IT

Studia podyplomowe dla branży IT to przede wszystkim programy przygotowujące do wykonywania zawodów informatycznych, takich jak programista, developer, grafik komputerowy. Z drugiej strony pracownicy branży IT mogą zdobywać nowe kompetencje związane z doskonaleniem umiejętności w wykonywanym zawodzie lub nowych obszarów informatycznych. Branża IT jest także często zainteresowana studiami podyplomowymi dotyczącymi nowoczesnych form zarządzania projektem, ludźmi, przedsiębiorstwem.

Poszukaj “podyplomówki”

Studia podyplomowe różnią się między sobą tematyka, długością, ceną, uprawnieniami. Poszukaj najlepszego programu dla siebie,

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Jak wybrać studia podyplomowe?

Motywacje do podjęcia studiów podyplomowych są różne, wszystko uzależnione jest od potrzeb, warunków nauki, programu studiów, kosztów oraz kadry naukowej. Poniżej znajdziecie kilka porad, jak

Czytaj więcej »

MBA na Harvardzie (wywiad)

Zapraszamy do lektury wywiadu z Jakubem Florkiewiczem, studentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pierwszym Polakiem, który został przyjęty na prestiżowy program 2+2 MBA na Harvard

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję