Dla kogo studia podyplomowe?

Słyszysz o studiach podyplomowych że warto, że ma sens, że dają wiele korzyści – ale zastanawiasz się, “czy podyplomówka jest dla mnie”? Zobacz, w jakich sytuacjach jest sens wyboru tego rodzaju studiowania. Kto może, a kto powinien pójść na studia podyplomowe?

Studia podyplomowe mogą dać wiele korzyści, niezależnie od tego, kim jesteś. Jednak w jakim momencie edukacji musisz, a kiedy możesz pomyśleć o podyplomówce?

Kto może studiować podyplomowo?

Na studia podyplomowe może pójść każdy, kto posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. Niezależnie od tego, czy ma wykształcenie na poziomie licencjata, inżyniera czy magistra. Trwają one zwykle około 2 lat i kończą się otrzymaniem świadectwa (nie dyplomu!). Niekiedy słuchacze „podyplomówek” zobowiązani są do napisania i obrony pracy podyplomowej.

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym studia podyplomowe mogą być prowadzone przez uczelnie wyższe tylko w zakresie prowadzonych przez nią kierunków. Zgodę na poszerzenie oferty edukacyjnej o kierunek, którego uczelnia nie prowadzi, wyrazić może jedynie minister.

Podyplomowe dla absolwenta studiów

Masz już w ręku dyplom studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich? Super! Jesteś wymarzonym kandydatem na większość kierunków studiów – jak sama nazwa wskazuje PO-dyplomowych. Sam proces rekrutacji wymaga przedstawienie dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów przez kandydata. Oznacza to, że nie można zostać studentem kierunków podyplomowych z wykształceniem średnim. Na przykład zaraz po maturze (matura to nie dyplom). Nie można także pójść na podyplomówkę po studium policealnym czy pomaturalnym. Wtedy musisz najpierw skończyć studia pierwszego stopnia.

Podyplomowe dla studenta

Studiujesz i masz poczucie niedosytu, że zdobyta wiedza i umiejętności dają ci za mało? Możesz zacząć studia podyplomowe jeszcze będąc studentem. Pod jednym warunkiem – jesteś na studiach magisterskich drugiego stopią i masz już dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich. Podyplomówki zwykle odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy organizowane są dwa-trzy razy w miesiącu. Czyli bez problemu możesz zacząć studia podyplomowe nawet na pierwszym roku dziennych lub wieczorowych “uzupełniających” studiów magisterskich. Jednak przy pomyślnym kalendarzu obu kierunków możesz ze sobą pogodzić studiowanie magisterskie i podyplomowe nawet w trybie zaocznym.

Podyplomowe dla wypalonego pracownika

Pracujesz już “w zawodzie” kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt lat? Męczysz się wykonując ciągle to samo w kolejnej już firmie? Myślsiz, że znasz już specyfikę swojej pracy i nic cię nie zaskoczy? Podyplomówka może być narzędziem do zmiany sytuacji. Możesz dzięki niej zdobyć nowe kwalifikacje, które pozwolą na zdobycie zupełnie nowego zawodu. Zwykle nie jest wymagana zgodność kierunku ukończonych wcześniej studiów z tematyką studiów podyplomowych. Możesz także pogadać z szefem o swoim wypaleniu i chęci zmiany kwalifikacji. To ryzyko, że zacznie się rozglądać za twoim następcą. Ale też szansa, że wskaże inne stanowisko pracy w firmie, gdzie brakuje fachowca. Wtedy być może sfinansuje część kosztów nowego wykształcenia.

Podyplomowe dla bezrobotnych

Szukasz pracy i nie możesz znaleźć zatrudnienia “w zawodzie”? Studia podyplomowe to możliwość przekwalifikowania się. Jest wiele zawodów i branż, gdzie nawet pracownik bez doświadczenia znajdzie atrakcyjne oferty pracy. Jednak w przypadku tych lepiej płatnych – ważne są kompetencje, wiedza i umiejętności potrzebne do wykonywania pracy specjalisty. Podejmując studia podyplomowe możesz je zdobyć.

Podyplomowe dla ambitnych pracowników

Syudia podyplomowe mogą być trampoliną dla specjalistów i menadżerów, któryz chcą awansować w srukturach firmy lub szukają nowych wyzwań zawodowych.

Podyplomowe dla menadżerów

Zarządzasz zespołem pracowników, projektem, zespołem? Zapewne masz za sobą trzy najpopularniejsze ścieżki kariery. Pierwsza to wykształcenie specjalistyczne po kierunkach zgodnych z branża, specyfiką firmy. Wtedy warto pomyśleć o podyplomówkach z obszaru zarządzania, w tym project management, zwinne techniki zarządzania, HR, psychologia w biznesie, jakość pracy itp. Druga ścieżka to wykształcenie na kierunkach biznesowych, związanych z zarządzaniem. Wtedy warto pomyśleć o podyplomówkach dających kompetencje specjalistyczne np. na kierunkach IT, technicznych, logistycznych, medycznych. Trzecia ścieżka to praca managera zupełnie odbiegająca od formalnego wykształcenia na studiach. Taka, gdzie zaczynasz bez specjalistycznych i managerskich kompetencji, ale awansujesz samodzielnie zdobywając wiedzę specjalistyczna i kształcąc “miękkie kompetencje” zarządcze. Wtedy oba rodzaje podyplomówek mogą być dla ciebie interesujące. A na średnim i wyższym szczeblu zarządzania warto pomyśleć o specyficznym rodzaju podyplomówki – MBA.

Podyplomowe dla kandydatów zawodów regulowanych

Około 360 profesji w Polsce to zawody regulowane. Dostęp do nich jest niemożliwy bez odpowiedniego wykształcenia. Studia podyplomowe mogą być jednym z tego typu formalnych wymogów, jakie można spełnić. Poza tym wymogiem często program studiów zgodny jest z wymaganiami do egzaminów państwowych lub branżowych testów, jakie są wymagane w uzyskaniu uprawnień do takiego zawodu.

Podyplomowe dla nauczycieli

Nauczyciele to jedna z największych kandydatów i grup słuchaczy studiów podyplomowych. Częste zmiany struktury szkolnictwa (nowe przedmioty lekcyjne, nowe typy szkół) niekiedy wręcz zmuszają nauczycieli do zdobycia nowych kwalifikacji i uprawnień. Studia podyplomowe są stosunkowo szybką i tanią możliwością zdobycia dodatkowego wykształcenia. Studia podyplomowe są też wykorzystywane przy ścieżce awansu zawodowego oraz wymagane przy obejmowaniu stanowisk kierowniczych w oświacie (dyrektor szkoły).

Podyplomowe dla lekarzy i służby zdrowia

Medyczne studia podyplomowe pomagają w zdobywaniu nowych kwalifikacji związanych z rozwojem nauk medycznych i pojawianiem się nowych technologii. Dostępne są także studia medyczne pozwalające na budowy kariery menadżera służby zdrowia.

Podyplomowe dla inżynierów

Osoby pracujące w przemyśle, laboratoriów technologicznych oraz w branży usługowej związanej z techniką mogą zdobywać nowe kompetencje dzięki studiom podyplomowych. Mogą wybierać podyplomówki typowo techniczne (mechanika, elektronika), inżynierią i zarządzaniem produkcją, jakością, nowoczesnymi technikami zarządzania pracownikami i procesami produkcyjnymi.

Podyplomowe dla branży IT

Studia podyplomowe dla branży IT to przede wszystkim programy przygotowujące do wykonywania zawodów informatycznych, takich jak programista, developer, grafik komputerowy. Z drugiej strony pracownicy branży IT mogą zdobywać nowe kompetencje związane z doskonaleniem umiejętności w wykonywanym zawodzie lub nowych obszarów informatycznych. Branża IT jest także często zainteresowana studiami podyplomowymi dotyczącymi nowoczesnych form zarządzania projektem, ludźmi, przedsiębiorstwem.

Poszukaj “podyplomówki”

Studia podyplomowe różnią się między sobą tematyka, długością, ceną, uprawnieniami. Poszukaj najlepszego programu dla siebie,

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności