Site logo

Studia w Polsce – organizacja studiów i proces rekrutacji

Jak wygląda proces rekrutacji na polskich uczelniach? Czym różnią się studia I stopnia od jednolitych studiów magisterskich? Czy zaraz po maturze mogę pójść na studia magisterskie? Za moment wszystkiego się dowiecie…

Polska uczestniczy w procesie bolońskim, a zatem organizacja studiów jest trzystopniowa:

 • studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie),
 • studia III stopnia (doktoranckie).

Wyjątkiem w tym systemie są studia jednolite magisterskie, dostępne na podobnych zasadach, co studia I stopnia, ale trwające dłużej i dające tytuł magistra.

Zarówno po studiach I, II stopnia, jak i jednolitych magisterskich możesz rozwijać się na studiach podyplomowych.

Co to są studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)?

Studia I stopnia studia zawodowe, które przygotowują do pracy w określonym zawodzie lub dają wykształcenie akademickie. Aby podjąć studia I stopnia należy wcześniej ukończyć szkołę średnią i zaliczyć egzamin maturalny. Upoważniają do podjęcia magisterskich studiów II stopnia.

Studia licencjackie

Trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Możesz kształcić się na większości kierunków studiów, zwłaszcza humanistyczno-społecznych, filologicznych, artystycznych, ścisłych, części przyrodniczych.

Wybierz studia licencjackie

Sprawdź kierunki I stopnia na studiach trzyletnich – sześciosemestralnych.

Studia inżynierskie

Trwają od 6 (studia licencjackie) do 7 semestrów (studia inżynierskie). Kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Możesz kształcić się na niemal wszystkich studiach technicznych, na części informatycznych i przyrodniczych.

Wybierz studia inżynierskie

Sprawdź kierunku I stopnia na studiach 3,5 letnicj – siedmiosemestralnych.

Co to są studia jednolite magisterskie?

Jednolite studia magisterskie – trwają od 9 do 12 semestrów (zależnie od kierunku studiów) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub tytułu równorzędnego. Wymogi rekrutacyjne są identyczne, jak w przypadku studiów I stopnia. Kierunki objęte systemem jednolitych studiów magisterskich: farmacja, prawo, psychologia, medycyna, itd.

Obowiązkowe jednolite magisterskie

Te kierunki studiów muszą być prowadzone w systemie studiów jednolotych magisterskich:

 • analityka medyczna,
 • farmacja,
 • fizjoterapia,
 • kierunek lekarski,
 • kierunek lekarsko-dentystyczny,
 • pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i specjalna,
 • prawo,
 • prawo kanoniczne,
 • weterynaria.

Dozwolone jednolite magisterskie

Jako jednolite studia magisterskie mogą, ale nie muszą być prowadzone kierunki studiów takie jak:

 • psychologia,
 • teologia,
 • aktorstwo,
 • muzyka,
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki,
 • realizacji obrazu filmowego,
 • realizacja obrazu telewizyjnego,
 • fotografia,
 • reżyseria,
 • scenografia,
 • grafika,
 • malarstwo,
 • rzeźba.

Te kierunki możesz znaleźć także jako kierunki licencjackie.

Co to są magisterskie studia II stopnia?

Studia II stopnia – studia zawodowe kończące się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego tytułu. Studia drugiego stopnia trwają od 3 do 4 semestrów. Przed podjęciem studiów magisterskich wymagane jest ukończenie studiów I stopnia.

Wybierz studia magisterskie

Sprawdź kierunki magisterskie: w systemie studiów jednolitych i na studiach II stopnia.

Co to są studia III stopnia (doktoranckie)?

Studia III stopnia – studia doktoranckie, pozwalające na zdobycie specjalistycznej wiedzy z konkretnej dyscypliny naukowej. Studia kończą się uzyskaniem pierwszego stopnia naukowego – doktora. Należy jednak wcześniej przygotować i obronić pracę doktorską. Prowadzone są przez szkoły doktorskie prowadzące studia zgodnie z ustalonymi dyscyplinami

Dyscypliny naukowe w szkołach doktorskich

Możesz na uczelniach spotkać zarówno szkoły doktorskie pokrywające się z podziałem na dyscypliny, jak i szkoły wielodyscyplinowe.

Dziedzina nauk humanistycznych

 • archeologia.
 • filozofia.
 • historia.
 • językoznawstwo.
 • literaturoznawstwo.
 • nauki o kulturze i religii.
 • nauki o sztuce.

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 • architektura i urbanistyka,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 • nauki farmaceutyczne,
 • nauki medyczne.
 • nauki o kulturze fizycznej,
 • nauki o zdrowiu.

Dziedzina nauk rolniczych

 • nauki leśne,
 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • technologia żywności i żywienia,
 • weterynaria,
 • zootechnika i rybactwo.

Dziedzina nauk społecznych

 • ekonomia i finanse,
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 • nauki o bezpieczeństwie,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • prawo kanoniczne,
 • psychologia.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

 • astronomia,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku.

Dziedzina nauk teologicznych

 • nauki teologiczne.

Dziedzina sztuki

 • sztuki filmowe i teatralne,
 • sztuki muzyczne,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Co to są studia podyplomowe?

Studia podyplomowe – pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy i poszerzenie posiadanych umiejętności w konkretnej dziedzinie. Czas trwania jest zależny od wybranego programu – najczęściej od 2 do 4 semestrów. Ważne: ukończenie studiów podyplomowych nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek tytułu zawodowego, absolwenci otrzymują wyłącznie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Dostępne są dla absolwentów różnych typów studiów poszczególnych stopni. Niekiedy jednak wymagane jest ukończenie konkretnego kierunku studiów – np. kwalifikacji nauczycielskich, żeby podjąć daną “podyplomówkę”.

Wybierz “podyplomówkę”

Zobacz, jakie programy studiów podyplomowych prowadzone są przez polskie uczelnie.

Jakie studia wybrać?

Skoro znasz już stopnie edukacji w szkolnictwie wyższym, to czas chyba najwyższy, żeby podjąć odpowiedzialną decyzję i wybrać kierunek studiów. Fakt, jest to trudne zadanie, któremu często towarzyszy wpływ otoczenia, oczekiwania rodziców, dziadków i pradziadków (pokaż im poradnik dla rodziców kandydata na studia). Musisz jednak kierować się wyłącznie swoimi predyspozycjami, zainteresowaniami i oczekiwaniami rynku pracy. Jeśli nie czujesz się na siłach i wiesz, że nie poradzicie sobie na informatyce, to może zainteresuje Cię jakiś kierunek pokrewny? Szczegółowy poradnik znajdziesz tutaj.

Sprawdź dostępne kierunki

Masz mętlik i szukasz na ślepo co warto studiować? Zobacz jakie kierunki możesz zacząć zaraz po studiach i gdzie można kontynuować edukację na kierunkach II stopniu.

Proces rekrutacji na studia w Polsce

Na początek dobra informacja: uczelnie nie prowadzą egzaminów wstępnych na studia (wyjątkiem są kierunki artystyczne i niektóre na innych uczelniach – jednak egzamin nie może pokrywać się z maturą).

Sam proces rekrutacji można streścić natomiast do niniejszej postaci:

 • harmonogram zawsze dostępny jest na stronie internetowej danej uczelni,
 • formularz rekrutacyjny składa się przez internet w specjalnym systemie rejestracji kandydatów (każda uczelnia posiada odrębny system),
 • koszt opłaty wpisowej regulowany jest corocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • po otrzymaniu wyników egzaminów maturalnych należy uzupełnić profil w systemie rejestracyjnym (w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich),
 • czekać grzecznie na wstępne wyniki rekrutacji.

Gdy zostaniemy przyjęci, to koniecznie należy pofatygować się osobiście do uczelnianego biura rekrutacji w celu podpisania umowy i dostarczenia brakujących dokumentów.

Osoby, którym nie udało się dostać w I etapie na wymarzony kierunek, nie powinny się załamywać. Wielu kandydatów składa bowiem podania na więcej niż 1 kierunek i następnie rezygnuje z pozostałych. Zwalniają się zatem miejsca i uczelnie ogłaszają nabór uzupełniający.

Więcej o rekrutacji na studia

Sprawdź terminy i warunki rekrutacji na uczelnie w Polsce, ile punktów trzeba było mieć, żeby się dostać.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję