Studia magisterskieStudia drugiego stopnia, zwane wcześniej studiami uzupełniającymi magisterskimi, są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.


Studia II stopnia mogą być zarówno uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów I stopnia, jak i możliwością opanowania całkowicie nowych – nie ma bowiem obowiązku kontynuowania edukacji na tym samym kierunku. Warto jednak zwrócić uwagę na kwestię różnic programowych, które w większości przypadków będziemy zmuszeni uzupełnić. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w biurach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni.

Nauka na studiach drugiego stopnia trwa trzy lub cztery semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej. Jeśli uda się Wam pozytywnie zaliczyć wszystkie egzaminy o obronić pracę dyplomową, to uzyskujecie tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny.

Tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny można zdobyć ponadto w ramach jednolitych studiów magisterskich. Nauka na nich trwa, w zależności od wybranego kierunku, od 9 do aż 12 semestrów, czyli od 5 do 6 lat.

W ofertach kształcenia polskich uczelni znajdują się następujące kierunki studiów jednolitych magisterskich:

Ponadto jako jednolite studia magisterskie mogą być prowadzone studia na kierunkach:
  • grafika,
  • malarstwo,
  • reżyseria,
  • rzeźba,
  • teologia.

Po zakończeniu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich można kontynuować naukę na studiach III stopnia, czyli studiach doktoranckich, lub wybrać jeden z dostępnych kierunków studiów podyplomowych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->