Nauczyciel musi być magistrem

W roku szkolnym 2020-21 wszyscy nauczyciele w przedszkolach i “podstawówkach” będą musieli mieć kwalifikacje na poziomie studiów magisterskich. – To ostatni dzwonek dla pedagogów-licencjatów, żeby właśnie teraz zacząć studia drugiego stopnia – ostrzega dr hab. Aleksandra Żukrowska, prof. CB, Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum.

Wszyscy nauczyciele w przedszkoli i szkół podstawowych, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie), przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zachowują kwalifikacje do nauczania w tych placówkach jeszcze tylko przez dwa lata! Po tej dacie konieczne będzie posiadanie kwalifikacji na poziomie studiów magisterskich

 Studia.pl: – Czy w 2020 roku część nauczycieli straci uprawnienia do wykonywania zawodu?
dr hab. Aleksandra Żukrowska, prof. CB, Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum: – Może się tak zdarzyć. Wynika to z § 31 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Istotą tego rozporządzenia jest to, że nauczyciel jedynie z licencjatem straci możliwość uczenia w większości szkół w przedszkolach i szkołach podstawowych w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Konieczność uzupełnienia wykształcenia obejmie też tych nauczycieli, którzy będą chcieli pracować na stanowisku pedagoga w szkole i przedszkolu, placówce specjalnej czy na stanowisku nauczyciela terapeuty pedagogicznego czy logopedy i doradcy zawodowego.

– Tego samego dnia zmienią się także wymagania dotyczące nauczycieli języków obcych.
– W owym rozporządzeniu w § 12 Ministerstwo wprowadza również nowe zasady zatrudniania nauczycieli języka angielskiego (lub innego języka obcego) w przedszkolach. Nauczyciel (oprócz oczywistego przygotowania pedagogicznego) musi ukończyć studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie danego języka obcego lub legitymować się świadectwem egzaminu z danego języka stopnia II-go. A więc wszyscy, którzy mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach i dodatkowo podnieśli swoje kompetencje językowe mogą w przedszkolu nauczać języka obcego.

– Zostało strasznie mało czasu.
– Można wprost powiedzieć, że takiemu nauczycielowi właśnie bije ostatni dzwonek, by zacząć działać. Studia magisterskie trwają cztery semestry. Dlatego trzeba studia magisterskie zacząć w 2018 roku. Podobna sytuacja jest z “podyplomówkami”. Trzeba sobie przy tym uświadomić w pełni, że nowe zasady opublikowano rok temu w Dzienniku Ustaw z 24 sierpnia 2017 r. a weszło ono w życiem 1 września 2017 r. Dlatego nie radzę liczyć na taryfę ulgową, na przykład na odroczenie terminu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Pedagogika magisterska na Collegium Balticum w Szczecinie

Jesteś nauczycielem i chcesz uzupełnić wykształcenie – zobacz więcej o tych studiach.

– A jeśli ktoś nie chce “robić magistra”?
– Niesprostanie nowym wymogom może niektórych nauczycieli skłonić do rezygnacji ze swojego zawodu. Pytanie jednak, kto odważy się na taką decyzję, bo jest ona skrajnie trudna. Większość jednak chce po prostu dalej być nauczycielem. Bo jest nim z pasji i powołania.

– Nauczyciele protestowali przeciwko nowym przepisom…
– Nie da się ukryć, że rozporządzenie wywołało wśród nauczycieli falę dyskusji. Trudno się dziwić ich irytacji. Szczególnie wśród nauczycieli, doświadczonych praktyków, pracujących całe lata w szkołach i przedszkolach, nauczycieli, którzy wiedzą, że doskonale wykonują swoją pracę, wie o tym także ich otoczenie, wychowankowie, uczniowie, rodzice czy dyrekcje placówek. Wielu nauczycieli wymóg podniesienia kwalifikacji uznaje za zbędny. Widzą w nim przymusową formalność, która i tak niewiele zmieni w ich kompetencjach i doświadczeniu, a obarczy ich dodatkowymi obowiązkami, zabierze czas wolny, gdy podejmą magisterskie studia niestacjonarne.

– Dostrzega Pani Profesor jakieś jasne strony nowej sytuacji?
– Samo rozporządzenie zmierza w końcu ku temu, żeby podnosić rangę zawodu nauczyciela. I dobrze by było, żeby sami nauczyciele byli do tego przekonani. Studia magisterskie mogą stać się czasem dobrze wykorzystanym. Swoją wiedzę zawsze warto aktualizować. Studia magisterskie są też dobrą okazją dla doświadczonego nauczyciela, żeby wręcz „wymuszać” wysoką jakość tych studiów. Warto też stale myśleć o tym, na czym powinna polegać wysoka jakość studiów. Bo przecież nie tylko na rozbudowanej ofercie edukacyjnej, ale również na sposobie przekazania wiedzy i możliwościach wykorzystania jej w praktyce. Nauczyciele są tą grupą, która wie najlepiej, że edukacja jest najważniejszym obszarem życia społecznego, niestety często zaniedbywanym i lekceważonym. Pora na to, by to zmienić. A zmiana ta leży w gestii dobrze wykształconych, doświadczonych i świadomych swojego znaczenia nauczycieli.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum od dwóch dekat kształci pedagogów zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Od wielu też lat dostępne są w Collegium Balticum studia podyplomowe umożliwiające nauczycielom wymagane obecnie podniesienie kwalifikacji.

Podyplomowe dla nauczycieli – Collegium Balticum

Jesteś nauczycielem i szukasz dla siebie “podyplomówki”? Sprawdź ofertę pedagogicznych studiów podyplomowych CB w całej Polsce.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności