Zawód: Pedagog

Większość społeczeństwa utożsamia pedagoga wyłącznie z pracą za niewielkie pieniądze w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych. Ci specjaliści znajdują jednak zatrudnienie także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie ich podstawowym zadaniem jest organizowanie profesjonalnej pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży i zapewnienie im prawidłowego rozwoju.

Czym zajmuje się pedagog?

Na pewno każdy z Was miał kiedyś przyjemność (lub nieprzyjemność) trafić do szkolnego pedagoga, prawda? Wiecie zatem doskonale, że ich praca polega na wspomaganiu nauczycieli w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej, a szczególnie w tym drugim aspekcie. Pedagog ma bowiem zdiagnozować i rozwiązywać zaistniałe u uczniów problemy o charakterze osobistym, rodzinnym oraz szkolnym. Podstawą pracy w tym zawodzie jest zatem doskonały kontakt ze współczesną młodzieżą, umiejętność prowadzenia obserwacji zachowań ludzkich i diagnozowania źródła zaistniałych problemów. Pedagog musi być ponadto gotowy do podejmowania współpracy z policją przy wyjaśnianiu przestępstw popełnianych przez swoich podopiecznych.

Do pozostałych obowiązków pedagoga można zaliczyć:

  • prowadzenie konsultacji pedagogiczno-psychologicznych,
  • organizowanie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych i hospitalizowanych,
  • udzielanie profesjonalnych porad w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia,
  • zapewnienie pomocy dzieciom w trudnej sytuacji życiowo-materialnej.

Jak zostać pedagogiem?

Jeśli wspomniany przed momentem zakres obowiązków przypadł Ci do gustu, to masz dwie opcje, by móc wykonywać ten zawód: ukończenie studiów magisterskich na kierunku „Pedagogika” lub ukończenie dowolnych studiów magisterskich oraz podyplomowych studiów pedagogicznych. Pierwsza opcja jest oczywiście znacznie szybsza, ale ostateczny wybór należy oczywiście do Ciebie.

Studia pedagogiczne są niezwykle zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest bowiem nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych. Jest to pierwsze i najpoważniejsze zaskoczenie kandydatów na Pedagogikę. Studia te mają charakter typowo praktyczny – niezbędna jest zatem realizacja praktyk zawodowych na terenie placówek edukacyjnych. Tym samym, praktyki szkolne stają się jednym z ważniejszych testów przydatności kandydatów do zawodu.

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje na temat studiów pedagogicznych

Dobry pedagog powinien także dbać o ciągłe podnoszenie posiadanych kwalifikacji. Szczególnie popularną ścieżką rozwoju jest w ostatnich latach poradnictwo zawodowe i edukacyjne. Aby wyspecjalizować się w tej dziedzinie konieczne będzie ukończenie wymaganych studiów podyplomowych lub specjalistycznych kursów lub szkoleń.

Gdzie pracuje i ile zarabia pedagog?

Większość pedagogów znajduje zatrudnienie w placówkach edukacyjnych (szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zawodowych) oraz w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. W przypadku pedagogów wyspecjalizowanych w doradztwie zawodowym istnieje również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Zarobki pedagogów zatrudnionych w placówkach edukacyjnych są zbliżone do zarobków nauczycieli. Na wyższe zarobki mogą liczyć pedagodzy zatrudnieni w renomowanych szkołach niepublicznych, prywatnych gabinetach oraz prowadzący własną działalność w zakresie doradztwa zawodowo-edukacyjnego.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję