Site logo

Zawód: Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy zajmuje się na co dzień prowadzeniem zajęć i ćwiczeń z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub takimi, które wymagają rehabilitacji. Aby zostać terapeutą zajęciowym i pracować z dziećmi oraz z dorosłymi należy zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Jak zostać terapeutą zajęciowym?

Jak zostać terapeutą zajęciowym?

Zawód terapeuty zajęciowego należy do zawodów regulowanych. Oznacza to, że osoba, która chciałaby prowadzić terapie zajęciowe musi spełnić kilka warunków określonych w rozporządzaniu Ministra Zdrowia. Aby zostać terapeutą zajęciowym należy ukończyć studia na takim kierunku lub o specjalności terapia zajęciowa. Program nauczania powinien obejmować 3000 godzin kształcenia. W tym muszą pojawić się treści podstawowe i kierunkowe, które obejmują wiedzę z zakresu technik terapeutycznych. W praktyce należy ukończyć przynajmniej studia licencjackie lub szkołę policealną, która kształci w tym kierunki. Obecnie terapie zajęciową pojawia się jako specjalność na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna na wielu uczelniach w całej Polsce.

Gdzie pracuje terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciami może rozpocząć pracę po studiach w takich miejscach jak:

  • placówki wsparcia społecznego,
  • specjalistyczne ośrodki dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
  • placówkach opieki nad osobami starszymi lub problemami psychicznymi,
  • domach opieki
  • centrach rehabilitacyjnych.

Oprócz umiejętności wyuczonych na studiach, terapeuta zajęciowy powinien wykazać się określonymi cechami charakteru. Idealny kandydat do wykonania tego zawodu to osoba, która jest otwarta i ciepła kontaktach z innymi oraz jest empatyczna. Przyda się również spora dawka spokoju w codziennej pracy.

Ile zarabia terapeuta zajęciowy?

Osoba, która dopiero co ukończyła studia może liczyć na zarobki w wysokości średniej krajowej. Wszystko zależy od tego, w jakim ośrodku się pracuje. Jeśli jest to prywatna placówka, terapeuta może liczyć na wyższe zarobki. Przy wysokości zarobków należy pamiętać również o stażu pracy, doświadczeniu i ukończonych kursach dodatkowych. Taki zawód daje też sporą swobodę. Jeśli podejmiesz współpracę z kilkoma ośrodkami i będziesz prowadził jedynie zajęcia z terapii zajęciowej, możesz liczyć na sporo czasu wolnego.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Logistyk z pasją

Każdego dnia ktoś z nas jest częścią jakiegoś fantastycznego wydarzenia. Dzielimy się swoimi wrażeniami i emocjami z rodziną, przyjaciółmi. Chcemy opowiadać, wspominać i wracać do

Czytaj więcej »