Pedagogika specjalna – kierunek studiów

Pedagogika specjalna na skróty

Studia I i II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna: co to za kierunek?

Pedagogika specjalna to kierunek studiów przygotowujący do nauczania i pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi o specjalnych potrzebach pedagogicznych: uczniów niepełnosprawnych, uczniów wybitnie uzdolnionych, uczniów wykluczonych społecznie. Program studiów skupia się zwykle na różnych obszarach nauczania (dydaktyki), opieki i wychowania dostosowane do specyfiki poszczególnych grup uczniów i osób poddawanych terapii pedagogicznej. Uczelnie w Polsce mogą prowadzić pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną wyłącznie jako jednolite studia magisterskie (5-letnie). W przypadku studiów podyplomowych prowadzone są programy studiów dające kwalifikacje do działań nauczycielskich i terapeutycznych w poszczególnych obszarach i specjalnościach pedagogiki specjalnej.

W zależności od uczelni, można studiować na kierunkach i specjalnościach związanych z pedagogiką specjalną: Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Tyflopedagogika,, Pedagogika rewalidacyjna, Pedagogika rehabilitacyjna, np. Pedagogika lecznicza (pedagogika terapeutyczna), Pedagogika zdolnych i uzdolnionych, Pedagogika korekcyjna, Pedagogika resocjalizacyjna.

Sprawdź podobne kierunki pedagogiczne

Uczelnie państwowe i prywatne prowadzące studia pedagogiczne

Poradniki dla przyszłych pedagogów i nauczycieli

Czy kierunki pedagogiczne są dla mnie? Jaki kierunek pedagogiczny wybrać? Co po studiach- zawody pedagogiczne? Opinie o kierunkach dla nauczycieli i pedagogów.

Zawody pedagogiczne

Wybierz zawód pedagogiczny dopasowany do swoich indywidualnych predyspozycji

Edukacja i Szkolenia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy zajmuje się na co dzień prowadzeniem zajęć i ćwiczeń z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub takimi, które wymagają rehabilitacji. Aby zostać terapeutą zajęciowym i

Czytaj więcej »
Edukacja i Szkolenia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Pedagog

Większość społeczeństwa utożsamia pedagoga wyłącznie z pracą za niewielkie pieniądze w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych. Ci specjaliści znajdują jednak zatrudnienie także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję