Zawód logopeda: powołanie i wiele możliwości

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy. Jego celem jest pomoc osobom, które mają problemy z komunikowaniem się z innymi ludźmi. Jest to zawód specjalistyczny, wykonywany tylko przez osoby z odpowiednim wykształceniem. Oprócz ukończenia określonych studiów logopedzi często kształcą się dalej, podejmując specjalizację, dodatkowe kursy, starając się o certyfikaty. Zobacz, jak zostać logopedą.

Jak i gdzie pracuje logopeda

Do obowiązków logopedy należy diagnoza wad i zaburzeń mowy na różnym tle, a następnie opracowanie programu terapii i jego realizacja. Logopeda pomaga poprawić czynność mowy i ułatwić, a w niektórych przypadkach znaleźć alternatywne formy komunikacji pacjenta z otoczeniem (w tym język migowy, fonogesty). Zajmuje się też treningiem dykcji i wymowy osób bez zaburzeń logopedycznych.

Logopeda pracuje przede wszystkim z ludźmi. Dlatego oprócz wiedzy niezbędne są kompetencje miękkie. W swojej pracy ma też często do czynienia ze specjalistyczną aparaturą do badania słuchu i oprogramowaniem komputerowym.

Jako logopeda będziesz mogła/mógł pracować przede wszystkim w placówkach oświatowych:

 • przedszkolach, szkołach;
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • poradniach specjalistycznych (np. dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy).

Etat logopedy w placówkach oświatowych to 20 godzin zajęć w tygodniu. Często zdarza się jednak, że logopeda współpracuje z danym ośrodkiem na część etatu.

Inną możlowością jest praca w placówkach podlegających służbie zdrowia:

 • poradnie foniatryczne;
 • ośrodki i poradnie rehabilitacyjne;
 • w poradniach i na oddziałach szpitalnych: larynlogogicznych, chirurgii szczękowo-twarzowej, neurologicznych.

W takich miejscach pełny etat to 40 godzin w tygodniu.

Wielu logopedów otwiera własną działalność i prowadzi prywatną praktykę, mogą też podjąć współpracę z innym prywatnym gabinetem. Inną drogą kariery zawodowej logopedy może być współpraca z mediami, szkołami aktorskimi i osobami pracującymi wymową i głosem, w zakresie doskonalenia techniki mowy.

Droga do zawodu logopedy

Wykształcenie: Logopedia to dziedzina wiedzy, która najściślej wiązana jest z pedagogiką. Czerpie jednak wiele z nauk medycznych czy psychologii. Do zostania logopedą wiedzie kilka dróg, ale każda z nich to studia. Możesz wybrać:

Studia pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne, a po nich studia podyplomowe w zakresie logopedii.

Te kierunki prowadzone są przez uczelnie i wydziały humanistyczne, filologiczne, pedagogiczne, a także medyczne. Jeśli myślisz o pracy logopedy w placówce oświatowej pamiętaj, że konieczne jest przygotowanie pedagogiczne.

Kompetencje: Jak już pisaliśmy wcześniej, logopeda to zawód z pogranicza pedagogiki, psychologii i medycyny – zawody wszystkich tych obszarów wymagają szczególnego powołania. Jeśli chcesz zostać logopedą rozważ, czy posiadasz takie cechy osobowości jak empatia, cierpliwość, upór w dążeniu do celu, komunikatywność. Logopeda w dużej mierze pracuje z dziećmi, ale też osobami z problemami neurologicznymi, psychologicznymi czy upośledzeniem umysłowym. Często terapia logopedyczna polega na wielokrotnym powtarzaniu tych samych ćwiczeń i instrukcji. Kompetencje interpersonalne są niezbędne nie tylko w pracy z pacjentami, ale też w kontaktach z ich rodzicami i opiekunami.

Jako przyszły logopeda musisz mieć w sobie dążenie do zdobywania dodatkowych kompetencji (np. język migowy), ciągłego uaktualniania i zdobywania nowej wiedzy.

Specjalizacje w logopedii

Logopeda ogólny zajmuje się profilaktyką i wspieraniem prawidlowego rozwoju wymowy u dzieci, a także diagnozą i leczeniem wad wymowy u osób w każdym wieku. Kolejnym krokiem po ukończeniu studiów może być zrobienie specjalizacji. Musi on być poprzedzony rokiem pracy w zawodzie. Możesz wybrać jedną ze specjalizacji:

 • Neurologopeda – pracuje z osobami, u których występują zaburzenia mowy wynikajace z dysfunkcji układu nerwowego;
 • Oligofrenologopeda – zajmuje się terapią i wspomaganiem funkcji mowy u osób niepełnosprawnych umysłowo;
 • Surdologopeda – jego podopieczni to osoby głuche i słabo słyszące;
 • Balbutologopeda – pracuje z osobami, które maja zaburzenia płynności mowy, np. jąkanie czy blokada psychologiczna w mowie;
 • Logopeda medialny/artystyczny – zajmuje się nie tyle terapią, co doskonaleniem poprawnej wymowy i dykcji, techniki mowy. Współpracuje z osobami pracującymi scenicznie, w mediach, u których głos i mowa są narzędziami pracy.

Oprócz praktyki zawodowej, do uzyskania tytułu specjalisty niezbędne jest zdanie egzaminu.

Ile zarabia logopeda?

Zapewne zauważyłaś/łeś, że miejsca i formy zatrudnienia logopedy mogą być przeróżne, a wraz z nimi zmieniają się zarobki. Wszelkie statystyki podają jednak niewysoką średnią wynagrodzeń, na poziomie ok 2,5 tys. zł. miesięcznie. Najmniej zarabiają logopedzi zatrudniani w publicznych placówkach oświatowych i zdrowotnych. Nieco lepsze perspektywy finansowe przedstawia opcja własnego gabinetu lub współpraca z ośrodkami prywatnymi. Na wyższe zarobki mogą liczyć logopedzi ze specjalizacją.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

W drodze do kariery
Miłosz Szkudlarski

WSE bada i zmienia

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera przeprowadziła badania wśród pracodawców, które określiły, jakich umiejętności oczekują oni od absolwentów. Opinie na temat umiejętności przydatnych przy

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję