WSE bada i zmienia

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera przeprowadziła badania wśród pracodawców, które określiły, jakich umiejętności oczekują oni od absolwentów. Opinie na temat umiejętności przydatnych przy podejmowaniu pracy, w ankietach internetowych, wyrazili również absolwenci. Na podstawie otrzymanych wyników uczelnia modyfikuje program studiów i wprowadza nowe specjalności.

Jak informuje rzecznik prasowy WSE, Agata Motyl, pracownicy 37 firm z branż, w których absolwenci uczelni znajdują pracę (m.in.: PR, agencje reklamowe, administracja publiczna) w przeprowadzanych wywiadach mówili jakich kompetencji oczekują od absolwentów studiów humanistycznych. Badania miały wykazać luki kompetencyjne, które świadczą o niewydolności programów kształcenia na uczelniach wyższych.
Z badań wynika, że pracodawcy zdecydowanie wyżej cenią umiejętności praktyczne niż wiedzę teoretyczną. Zmianie ulegną więc niektóre metody nauczania, a zajęcia będą prowadzone tak, by aktywizować studentów – zapowiada rzecznik.
Uczelnia zdecydowała więc, że część zajęć będzie prowadzona metodą case study, czyli studium przypadku. Ruszą również zajęcia e- learningowe, które będą uzupełnieniem tradycyjnych wykładów.
WSE postanowiła, że w przyszłym roku akademickim na wszystkich kierunkach będą obowiązywały profile kompetencyjne, opisujące zakres wiedzy i umiejętności, jakie student zdobędzie podczas studiów. Stworzenie takiego profilu będzie możliwe dzięki modyfikacjom w programach studiów i specjalności.
Na kierunku “Stosunki międzynarodowe” zostały stworzone trzy nowe specjalności: biznes międzynarodowy, fundusze i projekty europejskie, bezpieczeństwo międzynarodowe. Na “Socjologii” zmodyfikowano dotychczasowe specjalności i wprowadzono nową: zarządzanie i rozwój personelu. Również studenci “Filologii- lingwistyki stosowanej” będą mogli skorzystać z nowej specjalizacji: PR i komunikacja polityczna.
Powstał też nowy kierunek: “Bezpieczeństwo narodowe”, w ramach którego będzie można wybierać spośród trzech specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe; bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe; zarządzanie bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych.
Na studiach II-stopnia w ramach kierunku “Stosunki międzynarodowe” pojawią się następujące specjalności: europejska administracja publiczna; bezpieczeństwo narodowe, regionalne i globalne; komunikacja międzykulturowa i zarządzanie zasobami ludzkimi w języku angielskim oraz studia nad konfliktami, pokojem i rozwojem w języku angielskim.
Badania zostały przeprowadzone w ramach Projektu Rozwojowego WSE “Kompetentnie ku Przyszłości”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
źródło: PAP – Nauka w Polsce
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

W drodze do kariery
Miłosz Szkudlarski

Studenci na rynku pracy

We wrześniu tego roku portal Praca.pl przeprowadził badanie wśród studentów, którego celem było sprawdzenie ich opinii na temat rynku pracy i perspektyw zatrudnienia po ukończeniu

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję