Site logo

Konkurs na prace magisterskie o prawach człowieka

Studenci i absolwenci – szczególnie prawa, administracji, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa, socjologii, resocjalizacji, europeistyki i filozofii – mogą wziąć udział w konkursie na pracę magisterską dotycząca praw człowieka. Konkurs organizuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Prace napisane w roku 2008/2009 i obronione do 30 września tego roku, można przesyłać do 15 października – zarówno w formie elektronicznej (email: pracamagisterska@prawaczlowieka.plv), jak i pocztą tradycyjną, na adres: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, z dopiskiem “Konkurs – praca magisterska”.
Do zgłoszenia należy dołączyć pozytywną rekomendację promotora pracy oraz jej streszczenie przygotowane samodzielnie przez autora (do 6000 znaków ze spacjami).
Jak deklarują organizatorzy, ocenie podlegać będzie w szczególności interdyscyplinarny charakter pracy, jej znaczenie z perspektywy naukowej i społecznej oraz jakość analizy omawianego zagadnienia.
Spośród nadesłanych prac jury wybierze sześć propozycji. Trzy najlepsze zostaną nagrodzone, kolejne trzy – wyróżnione.
Zwycięzca konkursu otrzyma miesięczne stypendium naukowe na zagranicznej uczelni, podczas którego odbędzie letni kurs z zakresu praw człowieka bądź realizacji samodzielnego projektu badawczego oraz możliwość odbycia płatnych, miesięcznych praktyk. Jego praca zostanie też opublikowana przez krajowe wydawnictwo.
Osoby, których prace zajmą drugie i trzecie miejsce także będą mogły odbyć trwające miesiąc, płatne praktyki, a ich magisterki organizatorzy opublikują na swej stronie internetowej. Trzy wyróżnione prace również zostaną upublicznione w formie e-booków.
Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi do 1 grudnia, a lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej.
Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 11 grudnia, przy okazji obchodów związanych z rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Laureat konkursu będzie miał wówczas możliwość wygłoszenia referatu.
Drugą edycję konkursu, realizowanego w ramach projektu finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, zaplanowano na rok 2010.
Więcej informacji o konkursie oraz jego pełny regulamin znajdują się na stronie: www.prawaczlowieka.pl/pracamagisterska
PAP – Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Konkurs na studencką promocję Gdyni

Biuro Prezydenta Miasta Gdynia ogłosiło konkurs na przygotowanie wspólnej kampanii promocyjnej miasta, Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Morskiej. Organizator za cel przyjął podkreślenie akademickiego charakteru miasta oraz jego związków

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję