Studia licencjackieStudia pierwszego stopnia, zwane również studiami licencjackimi, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej, w świetle ustawy Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), zdobywają wykształcenie wyższe zawodowe. Co to jednak oznacza i jakie niesie za sobą korzyści?

Studia licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów. Jest to typ studiów powszechnie przyjęty w zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych, a tytuł licencjata jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence.

Zdecydowana większość kierunków studiów realizowana jest w oparciu o system boloński, czyli dzieli się na studia I oraz II stopnia. Wyjątkiem jest Prawo, Psychologia, Weterynaria oraz Medycyna – kierunki te są bowiem jednolitymi studiami magisterskimi, które trwają 5 lat.
Listę kierunków prowadzonych przez polskie uczelnie znajdziecie tutaj: www.studia.net/kierunki

Należy jednak pamiętać, iż kariera w murach akademickich to okres, który powinniśmy przeznaczyć na zdobycie wiedzy i umiejętności. Pusty frazes? Niestety nie, gdyż pracodawcy cenią nie tylko sam tytuł licencjata przed nazwiskiem, ale także kwalifikacje i kluczowe kompetencje, które zdobyć można w trakcie studiów i staży. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: www.studia.net/praca

Jeśli już szczęśliwie uda nam się dotrwać do 6 semestru, zaliczyć obowiązkową praktykę zawodową oraz dodatkowe staże i szkolenia, to pozostanie nam do napisania już tylko praca dyplomowa. Wiele osób uważa to za czystą formalność, ale lepiej się do tego odpowiednio przyłożyć, gdyż to właśnie dzięki niej zdobędziemy tytuł licencjata z dziedziny, którą studiowaliśmy.

Nasze wiekopomne dzieło trzeba będzie jeszcze dodatkowo obronić przed komisją egzaminacyjną. Nie jest to jednak szczególnie trudne w sytuacji, gdy pracę napisaliście samodzielnie i macie odpowiednią wiedzę z tematyki, którą w niej poruszyliście. Polecamy jednak zapoznać się z filmowym poradnikiem poświęconym kwestii obrony pracy dyplomowej.

To tyle, jeśli chodzi o kwestię teoretyczną. Co jednak można zrobić w praktyce z dyplomem licencjata? Jakimi ścieżkami dalszego rozwoju może podążyć absolwent studiów I stopnia?
  • Studia II stopnia, czyli studia magisterskie, jak również specjalistyczne studia podyplomowe.
  • Praca zawodowa uzupełniona studiami II stopnia, najlepiej w trybie niestacjonarnym, lub podyplomowymi.
  • Skorzystanie z bogatej oferty kształcenia zagranicznych uczelni, które oferują studia I, II oraz III stopnia.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->