Wybór studiów podyplomowych: warunki umowy, opłaty za studia podyplomowe i jakość kształcenia

Wybór studiów podyplomowych to rzecz wymagająca bardzo odpowiedzialnej i świadomej decyzji. Z jednej bowiem strony chodzi o inwestycję materialną rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych a z drugiej strony chodzi o poświęcenie znacznych zasobów czasowych. Studia podyplomowe trwają bowiem zwykle 2 semestry. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie kryteria najlepiej zastosować, by sprawdzić twoją przyszłą uczelnię, jakie powinny być dobre programy studiów podyplomowych oraz inne elementy które przemawiają na korzyść tego a nie innego programu studiów, zapraszam do lektury!

Dokumenty i formalności

Formalną stronę twoich relacji z uczelnią regulować będą trzy najważniejsze dokumenty będzie to

 • regulamin studiów podyplomowych, 
 • regulamin opłat za studia, 
 • umowa o naukę. 

Pamiętaj że proces rekrutacji ma być ze strony uczelni szybki i sprawny. Być może nie będziesz miał komfortowych warunków, żeby zapoznać się z treścią wszystkich tych dokumentów. Bądź więc asertywny i zanim podpiszesz się zapoznaj się dokładnie z treścią dokumentów. Musisz zapewnić sobie czas na lekturę tych dokumentów oraz znaleźć energię, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości. W

Wybór uczelni i wiarygodność oferty

Wybór konkretnej specjalności i uczelni, w której będziesz realizować swoje studia podyplomowe, bądź kierunku kształcenia następuje bardzo często pod wpływem oferty marketingowej, która często niestety nie jest wiążąca. Gdzie odnaleźć prawdziwy program studiów, który rzeczywiście będzie realizowany w ramach przyjętej przez ciebie specjalności?

Ten dokument nosi nazwę harmonogram studiów podyplomowych. Jakie dane powinieneś w nim znaleźć? Przede wszystkim nazwy przedmiotów, imiona i nazwiska twoich nauczycieli wraz z ich stopniami lub tytułem naukowym. Liczbę godzin dla danego przedmiotu oraz sposób kształcenia 

Uwaga na kształcenie zdalne

Zwróć uwagę na godziny oznaczone jako kształcenie zdalne lub kształcenie bez bezpośredniego udziału studenta i nauczyciela. Chodzi tutaj, mówiąc wprost, o godziny, które są w planie ale faktycznie nie będą realizowane na uczelni. Musisz jednak zagospodarować sobie czas na to, żeby samodzielnie zrealizować je w domu. 

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Proponuję Wam sprawdzić studia podyplomowe przez sprawdzenie sylwetek naukowych nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. Jeżeli nauczyciel ma stopień bądź tytuł naukowy z pewnością będzie znajdował się w bazie Ludzie nauki. Ta baza jest bardzo rzetelna jest prowadzona przez organy państwowe i właściwie każdy ma do niej dostęp. Dokładniejsze instrukcje znajdziesz w filmie poniżej! Prawdziwą zmorą mogą się okazać także opłaty dodatkowe i ukryte koszty.

Jak pogodzić studia z życiem?

Decyzja o podjęciu studiów podyplomowych najczęściej nie jest oderwana od realiów życia zawodowego. Chodzi po prostu o to, móc po ich ukończeniu wykonywać jakiś konkretny zawód. Zwracam jednak uwagę na to że w Polsce trwa proces deregulacji. Bardzo wiele zawodów zostało uwolnionych z konieczności posiadania odpowiednich certyfikatów czy uprawnień. Zanim podejmie decyzję o podjęciu studiów, sprawdź koniecznie, czy zawód, który chcesz wykonywać nie został objęty regulacją. 

Sprawy finansowe, warto dobrze policzyć wydatki

Niedawno przeprowadzone badania sugerują, że czesne na studiach podyplomowych to jedynie 40 proc. kosztów które poniesie student studiujący poza miejscem swojego stałego zamieszkania. Jak najlepiej oszacować rzeczywiste koszty studiów podyplomowych? Co należy uwzględnić w kosztorysie? Myślę, że przede wszystkim powinieneś uwzględnić cenę zamieszkania w miejscu studiów przez wszystkie weekendy, w których są zjazdy. Poza tym musisz uwzględnić koszt materiałów dydaktycznych, podręczników i ksero. Musisz także uwzględnić inne swoje zwykłe wydatki, które ponosisz w sytuacji w której jesteś poza miejscem swojego zamieszkania. Oczywiście studia podyplomowe to także imprezy i myślę że warto wliczyć je do ogólnego kosztorysu.

Czy komentarze i oceny w Internecie są wartościowe?

Stanowczo odradzam wybór studiów podyplomowych na podstawie lektury komentarzy na forach internetowych. Jeżeli jednak lektura komentarzy na forach internetowych miałaby być jakąś częścią wyboru uczelni można się zastanowić nad sensowności takiej procedury. Trzeba tutaj bardzo uważać – za każdą wypowiedzią stoi bowiem jakiś konkretny interes. Można wyobrazić sobie dobre kierunki studiów podyplomowych, które obrzucone są wprost negatywnymi opiniami pisanymi przez ludzi, którym na tych studiach się po prostu nie powiodło. Można sobie wyobrazić również złe studia podyplomowe, które mają dobre opinie z racji tego że wielu ludzi zdobyło na nich wykształcenie, które dokumentuje ich umiejętności, które w rzeczywistości pewnie nie potwierdzą się w praktyce. Z pewnością każdy, kto wybierał dla siebie studia podyplomowe kierował się własnymi kryteriami i normami. Zachęcam do czujności!

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@efekty.net Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności