Site logo

Podyplomowe studia pedagogiczne

Podyplomowe studia pedagogiczne to przede wszystkim studia dla nauczycieli i pracowników oświaty lub osób chcących uczyć lub pracować w szkole – np. jako pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)  czy bibliotekarz (bibliotekoznawstwo). To kwalifikacyjne studia nauczycielskie, dające prawo do nauczania (przygotowanie pedagogiczne – w przedszkolu, szkole) oraz przygotowanie do nauki przedmiotów – np.nauczanie  języka polskiego, matematyki, historii, geografii, biologii, języka angielskiego, niemieckiego, przedmiotów zawodowych.

Studia podyplomowe z pedagogiki możesz znaleźć m.in. w takich miastach jak Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław czy Zielona Góra.

Podyplomowe studia pedagogiczne - na skróty

Pedagogiczne studia podyplomowe

List view

Dlaczego warto studiować "podyplomówki" pedagogiczne?

Pedagogiczne studia podyplomowe to bardzo zróżnicowana oferta programów kształcenia. To kierunki podyplomowe, które dają nowe kompetencje i rozwijają te dotychczasowe u osób wykonujących zawody związane z pedagogiką, edukacją, doradztwem i szkoleniami. Dopasowaną ofertę studiów dla siebie na naszym portalu, znajdą zarówno nauczyciele, pedagodzy, doradcy zawodowi, jak również osoby wykonujące zawód coacha.

Pedagogiczne studia I oraz II stopnia

Jaki zawód pedagogiczny powinienem wybrać?

Zawody pedagogiczne

Opinie o podyplomowych studiach pedagogicznych

Część podyplomowych studiów pedagogicznych dedykowana jest dla nauczycieli stosunkowo nowych przedmiotów szkolnych  np. edukacji dla bezpieczeństwa, etyki, doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Dzięki studiom podyplomowym można zdobyć umiejętności ciekawych form pracy z uczniami, takich jak tutoring i coaching, gimnastyka korekcyjna, pedagogika Montessorii. Można wybrać także studia z organizacji i zarządzanie oświatą dla przyszłych dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych. Duża grupa studiów podyplomowych związana jest z pedagogiką specjalną oraz terapią i edukacją uczniów niepełnosprawnych. To studia na kierunkach takich jak logopedia, neurologopedia, wczesne wspomaganie rozwoju, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),  osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika), wzrokową (tyflopedagogika), osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapia pedagogiczna, arteterapia, integracja sensoryczna, dysleksja, , Część podyplomowych studiów pedagogicznych związana jest z resocjalizacją i socjoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. To także studia dla opiekunów w żłobku i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Poradniki i opinie o studiach pedagogicznych

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję