Nauczycielskie studia podyplomowe

Nauczycielskie - na skróty

Znajdź kierunek studiów

Nauczycielskie studia podyplomowe

Programy studiów podyplomowych dla nauczycieli

Wybierz uczelnię prowadzącą studia pedagogiczne

Uczelnie państwowe i prywatne prowadzące studia podyplomowe pedagogiczne

Nauczycielskie studia podyplomowe

Nauczycielskie studia podyplomowe z pedagogiki to zarówno studia dla nauczycieli, jak i osób chcących uczyć w szkole. Z jednej strony to kwalifikacyjne studia nauczycielskie –  (przygotowanie pedagogiczne), dające prawo do nauczania w szkole podstawowej, liceum, technikum, szkole branżowej. Z drugiej strony to studia dające prawo do nauczania danego przedmiotu. W wielu przypadkach są to studia związane z tradycyjnymi przedmiotami ogólnokształcącymi, takimi jak języka polski, matematyka,  historia, geografia, biologia, język angielski, niemieckiego i innych języków obcych. Jednak bardzo popularne są “podyplomówki” związane z przedmiotami powstałymi w ciągu ostatnich dekad, takimi jak edukacja dla bezpieczeństwa (EdB), etyka, doradztwo zawodowe i edukacyjne. Są też kierunki dające uprawnienia specyficzne dla technikum, szkoła branżowej, czyli uczenia przedmiotów zawodowych. Część nauczycieli wybiera programy podyplomowe związane ze specyficznymi kompetencjami edukacyjnymi, takimi jak tutoring i coaching, gimnastyka korekcyjna, pedagogika Montessori. Osobną grupą podyplomówek nauczycielskich są programy związane z innymi zawodami szkolnymi, takimi specjalistami zatrudnionymi na podstawie Karty Nauczyciela, jak pedagog szkolny (pedagogika szkolna), nauczyciel świetlicy (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza), bibliotekarz (bibliotekoznawstwo). 

Poradniki dla przyszłych pedagogów

Jaki kierunek pedagogiczny wybrać? Czy kierunki pedagogiczne są dla mnie?

Pedagogika
Sebastian Szczęsny

Nauczyciel musi być magistrem

W roku szkolnym 2020-21 wszyscy nauczyciele w przedszkolach i “podstawówkach” będą musieli mieć kwalifikacje na poziomie studiów magisterskich. – To ostatni dzwonek dla pedagogów-licencjatów, żeby

Czytaj więcej »
Studia pedagogiczne
Miłosz Szkudlarski

Studia pedagogiczne

Oparte na zespole nauk o wychowaniu. Dają dużą satysfakcję tym, dla których nauka może być środkiem do pomocy innym. Pedagogika jest nauką społeczną. Odnosi się głównie do

Czytaj więcej »
Bibliotekoznawstwo
Sebastian Szczęsny

Nauczyciele idą znowu na studia?

Pedagog szkolny, nauczyciel plastyki i muzyki, arteterapeuta, nauczyciel świetlicy, bibliotekarz szkolny – studia kształcące w tych zawodach to tylko niektóre sposoby, żeby uzupełnić nauczycielskie pensum.

Czytaj więcej »

Co to są studia podyplomowe?

Studia podyplomowe to specjalistyczne studia zawodowe, przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Pozwalają zarówno na zdobycie nowego zawodu, jak i rozwinięcie specjalistycznych kwalifikacji. Pozwalają szybko uzyskać dostęp do części zawodów regulowanych. To studia trwające minimum 2 semestry (rok), ale częściej 1,5 roku (3 semestry) i więcej. Na koniec zwykle musisz napisać pracę zaliczeniową lub zdać egzamin końcowy. Alternatywą dla “podyplomówek” mogą być studia magisterskie drugiego stopnia.  Studia MBA — Master of Business Administration – to specyficzny rodzaj studiów podyplomowych, skierowanych przede wszystkim do kadry menedżerskiej. Trwają zazwyczaj 2 – 4 semestrów (1 rok do 2 lat). Program studiów jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. takie dziedziny jak: księgowość, finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, prawo, korzystanie z systemów informacji oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.  
Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.