Nauczycielskie studia podyplomowe

Nauczycielskie - na skróty

Znajdź kierunek studiów

Nauczycielskie studia podyplomowe

Programy studiów podyplomowych dla nauczycieli

Wybierz uczelnię prowadzącą studia pedagogiczne

Uczelnie państwowe i prywatne prowadzące studia podyplomowe pedagogiczne

Nauczycielskie studia podyplomowe

Nauczycielskie studia podyplomowe z pedagogiki to zarówno studia dla nauczycieli, jak i osób chcących uczyć w szkole. Z jednej strony to kwalifikacyjne studia nauczycielskie –  (przygotowanie pedagogiczne), dające prawo do nauczania w szkole podstawowej, liceum, technikum, szkole branżowej. Z drugiej strony to studia dające prawo do nauczania danego przedmiotu. W wielu przypadkach są to studia związane z tradycyjnymi przedmiotami ogólnokształcącymi, takimi jak języka polski, matematyka,  historia, geografia, biologia, język angielski, niemieckiego i innych języków obcych. Jednak bardzo popularne są “podyplomówki” związane z przedmiotami powstałymi w ciągu ostatnich dekad, takimi jak edukacja dla bezpieczeństwa (EdB), etyka, doradztwo zawodowe i edukacyjne. Są też kierunki dające uprawnienia specyficzne dla technikum, szkoła branżowej, czyli uczenia przedmiotów zawodowych. Część nauczycieli wybiera programy podyplomowe związane ze specyficznymi kompetencjami edukacyjnymi, takimi jak tutoring i coaching, gimnastyka korekcyjna, pedagogika Montessori. Osobną grupą podyplomówek nauczycielskich są programy związane z innymi zawodami szkolnymi, takimi specjalistami zatrudnionymi na podstawie Karty Nauczyciela, jak pedagog szkolny (pedagogika szkolna), nauczyciel świetlicy (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza), bibliotekarz (bibliotekoznawstwo). 

Poradniki dla przyszłych pedagogów

Jaki kierunek pedagogiczny wybrać? Czy kierunki pedagogiczne są dla mnie?

Co to są studia podyplomowe?

Studia podyplomowe to specjalistyczne studia zawodowe, przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Pozwalają zarówno na zdobycie nowego zawodu, jak i rozwinięcie specjalistycznych kwalifikacji. Pozwalają szybko uzyskać dostęp do części zawodów regulowanych. To studia trwające minimum 2 semestry (rok), ale częściej 1,5 roku (3 semestry) i więcej. Na koniec zwykle musisz napisać pracę zaliczeniową lub zdać egzamin końcowy. Alternatywą dla “podyplomówek” mogą być studia magisterskie drugiego stopnia.  Studia MBA — Master of Business Administration – to specyficzny rodzaj studiów podyplomowych, skierowanych przede wszystkim do kadry menedżerskiej. Trwają zazwyczaj 2 – 4 semestrów (1 rok do 2 lat). Program studiów jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. takie dziedziny jak: księgowość, finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, prawo, korzystanie z systemów informacji oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.  
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję