Site logo

Podyplomowa logistyka w Opolu

Podyplomowa logistyka w Opolu - co warto wiedzieć?

Gdzie studiować podyplomowo logistykę w Opolu?

Wszystkie studia logistyczne w Opolu i na Opolszczyźnie

List view

Zobacz inne kierunki podyplomowe związane z TSL w Opolu

Myślisz nie tylko o podyplomowych z logistyki, ale także o poznawaniu innych dziedzin sektora (ransport-spedycja-logistyka? Sprawdź wszystkie kierunki "podyplomówek" logistycznych i transportowych.

Czy warto studiować podyplomowo logistykę w Opolu i na Opolszczyźnie?

Zastanawiasz się nad "podyplomówką" logistyczną na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Podyplomowa logistyka

Celem studiów podyplomowych na kierunku logistyka jest zapewnienie całościowej wiedzy potrzebnej do sprawnego zarządzania logistyką w firmach. Każde przedsiębiorstwo, które chce być efektywne w pozyskiwaniu, jak i obrocie towarami potrzebuje specjalisty od sprawnego zarządzania łańcuchami dostaw. Naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy wychodzą podyplomowe studia z zakresu logistyki, które zorientowane są na aktualne trendy i kierunku rozwoju. Studia skierowane są do osób, które chcą poszerzać wiedzę z praktycznych rozwiązań logistycznych i chcą rozwijać swoją ścieżkę kariery związaną z branżą. W trakcie studiów poruszane są zagadnienia z takich dziedzin jak: podstawy zarządzania, transport, magazynowanie, przepływ materiałowy, zarządzanie zasobami, planowanie, zarządzanie ryzykiem, marketing w logistyce.
Absolwent studiów podyplomowych jest kompleksowo przygotowany do pełnienia funkcji specjalisty do spraw logistyki w firmach i przedsiębiorstwach.

Podyplomowa spedycja: Podyplomowe studia z zakresu spedycji kształcą w zakresie spedytora międzynarodowego i krajowego w transporcie ładunków znającego specyfikę zarówno kolejową, samochodową, morską, jak i lotniczą. Dodatkowo absolwenci mają szeroką wiedzę z problematyki celnej i ubezpieczeń. W trakcie studiów słuchacz nabywa specjalistyczną wiedzą m.in. z zakresu problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy. Zapoznaje się również z technicznymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi aspektami prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej. Absolwent studiów podyplomowych ze spedycji jest doskonale przygotowany do pełnienia obowiązków spedytora we wszystkich typach transportów zarówno na rynku krajowym i zagranicznym.

Podyplomowa informatyka w logistyce: Podyplomowe studia z informatyki w logistyce skierowane są do osób, które chcą wykorzystywać narzędzia informatyczne w logistyce. Dzięki czemu mają ogromny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, w którym pracują. W trakcie zajęć słuchacze dowiadują się o działaniu i możliwościach efektywnego wykorzystania narzędzi z IT w logistyce i spedycji. Dodatkowo studenci poznają kompletny cykl logistyczny począwszy od prognozowania popytu i planowania zaopatrzenia, poprzez gospodarkę magazynową i zarządzanie produkcją, aż po sprzedaż i dystrybucję. Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku informatyka w logistyce znajdą zatrudnienie we wszystkich firmach i centrach logistycznych oraz spedycyjnych, w których z sukcesem będą wdrażać i zarządzać systemami informatycznymi.

Podyplomowa logistyka w zarządzaniu: Podyplomowe studia z zakresu logistyki w zarządzaniu mają na celu przekazanie wiedzy z zastosowania zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem i jego łańcuchami dostaw. Umożliwia to redukcję kosztów oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania firmy co bezpośrednio przekłada się na wzrost przychodów.
Studia skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego wykorzystania logistyki w zarządzaniu. Zwykle są to planiści, zaopatrzeniowcy, kierownicy magazynów. W trakcie studiów poruszane są dziedziny takie jak: zarządzanie logistyczne, logistyka produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia. Dodatkowo słuchacz dowiaduje się, jakie miejsce zajmuje logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Absolwenci podyplomowych studiów z zakresu logistyki w zarządzaniu przygotowani są do kompleksowego wsparcia swojego przedsiębiorstwa w sprawnych zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz ich efektywnego wykorzystania.

Podyplomowa logistyka produkcji: Podyplomowe studia z logistyki w produkcji mają na celu przygotowanie słuchaczy do usprawniania procesów produkcji oraz zarządzania łańcuchami dostaw półproduktów. W trakcie studiów poruszane są zagadnienia z dziedzin ulepszania wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych. Dodatkowo studenci nabywają wiedzę z zakresu zarządzania planowaniem produkcji oraz wewnętrznego obiegu półproduktów. Uczą się koncepcji Lean Management oraz zarządzania zespołem produkcyjnym. Wszystkie te zajęcia mają na celu optymalizację kosztów oraz wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa. Głównymi odbiorcami podyplomówki są pracownicy planowania produkcji, magazynów oraz zakupów poszukujący kompleksowej wiedzy z zakresu projektowania systemów logistycznych, a także zarządzania nimi przy wykorzystaniu systemów informatycznych i komunikacyjnych. Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku logistyka produkcji są przygotowani do usprawniania procesów planowania produkcji i łańcucha dostaw wewnętrznych i zewnętrznych w firmach produkcyjnych.

Podyplomowa SAP logistyce: Celem studiów podyplomowych na kierunku SAP w logistyce jest zdobycie wiedzy, która pozwoli na usprawnienie przepływu informacji w całym łańcuchu dostaw, co obecnie jest kluczowym przy zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku logistycznym. Obecny rynek TSL jest pełny ofert systemów ERP, a najbardziej popularnym jest system SAP. Dzięki uzyskaniu praktycznej wiedzy z obsługi tego typu programów dużo łatwiej o rozwój działu logistyki w przedsiębiorstwie. Podyplomowe studia z zakresu systemu SAP to studia, które w głównej mierze łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym jej wykorzystaniem w firmie. W dużej mierze odbiorcą studiów są planiści, logistyce czy menedżerowie działów skupiający się na zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz magazynowaniem. W trakcie zajęć słuchacze rozwijają umiejętności monitorowania danych i informacji o procesach w łańcuchu dostaw oraz nabywają umiejętności analitycznego myślenia. Absolwent podyplomowych studiów SAP w logistyce jest dobrze przygotowany do pełnienia funkcji zarządczych w działach logistyki przedsiębiorstw.

Podyplomowy menedżer zakupów: Podyplomowe studia z zakresu menedżer zakupów obejmują strategię oraz narzędzia, które wykorzystywane są w procesach planowania dostaw i zakupów. Głównym celem jest umożliwienie słuchaczom nabycie wiedzy niezbędnej do zrozumienia zasad potrzebnych do zarządzania procesami zakupowymi. Studia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Nowoczesne zarządzanie zakupami stało się jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie poprzez odpowiednie zarządzanie łańcuchami dostaw firmy potrafią ograniczać koszty oraz w efektywny sposób zarządzać posiadanymi zasobami, tak aby generować większy przychody. Studia skierowane są do menedżerów średniego szczebla oraz pracowników skupiających się w obszarze zakupów w przedsiębiorstwach oraz innych jednostkach. Absolwenci kierunku podyplomowego menedżer zakupów przygotowani są do pełnienia funkcji kierowniczych w działach zakupów i planowania dostaw.

Studia podyplomowe w Opolu i w opolskim

Oferta studiów podyplomowych w Opolu oraz w innych ośrodkach akademickich w województwie jest bardzo atrakcyjna. W samej stolicy regionu absolwenci mają do dyspozycji blisko 90 kierunków, które dostosowane są do obecnych wymogów rynku pracy oraz potrzeb studentów. Ukończenie studiów podyplomowych możliwe jest również w mniejszych ośrodkach, na przykład w Nysie. Bardzo dużą popularnością cieszą się kierunki związane z pedagogiką, które często wybierane są przez opolskich nauczycieli. Ukończenie ich jest szansą na zdobycie nowych kwalifikacji oraz awans w pracy. Wiele osób decyduje się na kierunki biznesowe, w tym zarządzanie i marketing, ponieważ te specjalizacje niezbędne są w każdej firmie i stale ewoluują. Opole położone jest na bardzo ważnym szlaku transportowym, dlatego wśród kierunków podyplomówek dużo osób wybiera te związane z logistyką, transportem i eksportem. Na kolejnych miejscach znajdują się tematy związane z administracją i informatyką. Dyplomy zdobyte na tutejszych uczelniach są cenione w innych województwach, co również jest warte podkreślenia. Atutem studiów podyplomowych jest możliwość ich dostosowania do swoich możliwości. Z reguły trwają od 2 do 4 semestrów i prowadzone są w trybie niestacjonarnym w wybrane weekendy. To bardzo duża szansa dla osób, które na co dzień są aktywne zawodowo lub mają mało czasu. Ukończenie podyplomówki to nie tylko szansa na awans, ale na ewentualne przebranżowienie się i poszukanie bardziej atrakcyjnych warunków zatrudnienia. Na taki krok decydują się zarówno osoby, które zostają w województwie opolskim oraz takie, które decydują się na emigrację zarobkową. Po ukończeniu lokalnej podyplomówki, będzie o to zdecydowanie łatwiej.

Możliwości pracy w branży TSL

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu podyplomowego kierunku logistyka na opolskich uczelniach?

Zawód: Logistyk

Logistyk? Kim w ogóle jest logistyk i dlaczego specjaliści z tej dziedziny nie mogą narzekać na brak ofert pracy? Ile zarabiają i jak wygląda ich standardowy dzień pracy? Dzisiaj postanowiliśmy się przyjrzeć nieco bliżej właśnie tym zagadnieniom… Kim jest logistyk? Specjaliści z zakresu logistyki zajmują się zarządzaniem magazynami, zaopatrzeniem, planowaniem produkcji, dystrybucją dóbr i usług oraz transportem i komunikacją. Pełny

Czytaj więcej »

Zawód: Spedytor

Wysokie zarobki, prestiż i praca pełna wyzwań, a z drugiej strony ciągła walka z czasem – bo opóźnienia, awarie urządzeń do uiszczania opłat drogowych czy zepsute samochody to standardowe problemy w codziennej pracy spedytora. To jeden z tych zawodów, w których trzeba sprawdzić się w praktyce, by móc stwierdzić z całą pewnością, że się do niego nadajemy. Kim jest spedytor?

Czytaj więcej »

Zawód: Stewardessa

Lufthansa, Emirates, Lot, Air France, Wizz Air. To jedne z wielu linii lotniczych które co roku organizują castingi na stewardessę. Co należy zrobić i jakie spełnić wymagania by móc pracować w tym zawodzie?

Czytaj więcej »

Praca po logistyce

Studia na kierunkach logistycznych należą do wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy logistyka i spedytora muszą być przygotowane na ciągły rozwój. Spedytor i logistyk muszą być osobami cierpliwymi z dużą zdolnością analitycznego myślenia. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to logistyków i spedytorów stale poszukują firmy produkcyjne i centra logistyczne. Absolwent tych studiów musi wykazywać się umiejętnością zarządzania towarami, finansami i ludźmi, spostrzegawczością oraz świetną organizacją czasu pracy.
Do głównych zadań logistyka należy kontrola stanu przechowywanych zapasów, organizacja dystrybucji towarów oraz zarządzanie personelem. W firmach kurierskich specjaliści do spraw logistyki przede wszystkim muszą dbać o punktualność dostaw, zapewniając odpowiednich warunków przewozu oraz planowanie optymalnych tras wykonywanych przez samochody kurierskie. Logistyków również poszukują porty lotnicze i morskie oraz przewozy kolejowe. Wówczas do głównych zadań należy zarządzanie personelem w zakresie załadunku, organizacji transportu oraz planowania przyjazdów i odjazdów pod kątem ruchu w portach i stacjach. Ścieżka kariery oraz zarobki zależą ściśle od wykonywanej specjalizacji.

Logistyk: Czy, aby wysłać paczkę śrubek z magazynu w Pcimiu do fabryki w Biłgoraju, trzeba ukończyć specjalistyczne studia? Wydawać by się mogło, że to fanaberia i takie zadanie może zrealizować każdy manager z głową na karku. Przyjrzymy się jednak naszemu problemowi nieco bliżej. Dystrybucja jakiegokolwiek towaru generuje koszty. Człowiek, przed którym stoi zadanie znalezienia optymalnego transportu między dwoma miejscami musi ocenić setki różnych możliwości. I to niezależnie od tego, czy miejsce wysyłki i dostawy dzieli kilka, czy kilkanaście tysięcy kilometrów (jak w logistyce międzynarodowej) albo kilkaset metrów (jak w procesach logistycznych w ramach jednej firmy). Specjalista zajmujący się logistyką musi za każdym, razem analizować koszty, czas, ryzyko, a także długotrwałe relacje ze współpracownikami z innych działów firmy, zleceniodawcami lub podwykonawcami. Oczywiście wybór osoby lub firmy odpowiedniej dla danego etapu tzw. łańcucha logistycznego, nie kończy całego procesu. Do ustalenia są jeszcze opłaty (np. cła), warunki transportu (np. możliwa ekspozycja towaru na niekorzystne warunki atmosferyczne), czas i sposób rozładowania towaru, a także dostarczenie przesyłki just-in-time (dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebna). Oczywiście manager zarządzający taką operacją musi uwzględnić także możliwość redukowania kosztów, np. poprzez akumulację produktów w ramach możliwie najmniejszej ilości cykli transportowych. Wygląda na to, że logistyk musi mieć nie tylko sprawny rozum i fachowe oprogramowanie, ale także bardzo głęboką i rzetelną wiedzę o planowaniu, realizacji i kontroli procesów związanych z dystrybucją różnego rodzaju dóbr. Absolwent dobrze poprowadzonych studiów raczej nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Jego uczelnia zapewniła mu świetne praktyki zawodowe oraz pierwsze kontakty, które pomogły mu, na długo przed ukończeniem studiów, stworzyć pierwszą profesjonalną sieć branżowych znajomości. Umiejętność posługiwania się kilkoma językami obcymi pozwala na uzyskanie pracy z bardzo ciekawymi perspektywami rozwoju. Różnego rodzaju korporacje pozwalają takim osobom na obranie drogi awansu zawodowego. Dzięki rozległej wiedzy z zakresu logistyki i informatycznych narzędzi, które wspierają ten proces, absolwenci będą odpowiednio przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach średniego szczebla. Specjalistyczna wiedza branżowa i doskonała znajomość języka angielskiego czyni z absolwentów kierunku Technologie informatyczne w logistyce wartościowych i poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Wybrane stanowiska, na których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: specjalista ds. organizacji i rozwoju transportu, specjalista ds. sprzedaży, agent ds. zakupów, zaopatrzeniowiec, pracownik działu logistyki i transportu, spedytor, specjalista ds. rozwoju rynku specjalista ds. zarządzania magazynem.

Spedytor: Spedytor to osoba odpowiedzialna za organizację transportu towarów lub osób. Ciągły rozwój branży logistycznej, a w tym transportu krajowego i międzynarodowego spowodował niezwykły wzrost zainteresowania spedytorami na rynku pracy. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy z jednej strony pozyskiwanie zleceń na przewóz, jak i zawieranie umów i inne prace administracyjne, z drugiej zaś spedytor zajmuje się przewozem, załadunkiem, wyładunkiem towaru. Spedytor powinien umieć łączyć skuteczność działania z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi – zdolności negocjacyjne, umiejętność zdefiniowania i sprecyzowania potrzeb klienta, zaufanie przewoźników – wszystko to składać się będzie na liczbę zrealizowanych zleceń. Dobry spedytor charakteryzuje się zorganizowaniem, komunikatywnością, doskonałą organizacją pracy własnej, dokładnością, posiada także zdolności analityczne. Umiejętność pracy pod presją czasu, podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji, szeroko pojęte zdolności analityczne, odporność na stres – to cechy, których spedytorowi zabraknąć nie może. Spedytorzy są poszukiwani na rynku pracy przez firmy przemysłowe, produkcyjne oraz handlowo usługowe z różnych branż.

Kierownik magazynu: Kierownik magazynu jest to osoba odpowiedzialna za planowanie oraz organizację działania całego magazynu. Zarządzanie począwszy od odbioru, transportu, przechowania, prowadzenia dokumentacji po zarządzanie pracownikami oraz nadzorowanie obiektu magazynowego. Osoba pełniąca tą funkcję powinna znać dobrze obsługę komputera oraz bardzo często język angielski. Najczęściej kierownikami magazynu są osoby, które ukończyły szkołę wyższą na kierunkach logistycznych i potrafią świetnie planować oraz zarządzać. Dodatkowo mają wiedzę z nowoczesnych technik magazynowania oraz znajomość obiegu dokumentów magazynowych. Funkcja ta jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca, dlatego też kierownik magazynu powinien mieć dużą charyzmę i zaangażowanie. Głównym pracodawcą są duże firmy produkcyjne, logistyczne i transportowe.

Handlowiec usług logistycznych: Absolwenci studiów logistycznych, którzy nie chcą wiązać swojej przyszłości w pracy w centrach logistycznych i spedycyjnych mogą szukać zatrudnienia w branży sprzedażowej jako przedstawiciele handlowi. Zawód ten związany jest ze sprzedażą usług przewozowych do wszystkich firm produkcyjnych, które swoje usługi chcą zlecać na zewnątrz. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku sprzedażowym należy tworzenie i nadzorowanie bazy danych odbiorców, opieki nad klientami oraz sprzedaż usług firmy i wdrażanie nowych rozwiązań na rynek. Handlowcy w branży logistycznej mogą liczyć na znaczne profity z wykonywanej działalności. Raz wyrobiona renoma wśród firm pozwala na budowanie wieloletnich relacji sprzedażowych, a co za tym idzie osiąganie bardzo dobrych wyników, których efektem jest możliwość uzyskania szybkiego awansu na regionalnego przedstawiciela handlowego lub kierownika sprzedaży.

Informatyk w firmach logistycznych: Szybki rozwój branży informatycznej ma też swoje odbicie w działalności logistycznej. Informatyk w firmach logistycznych odpowiedzialny jest za wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w obsługę firm logistycznych. Możliwość szybkiego oceniania przewozu lub szybkiego sprawdzenia gdzie są dostawcy staje się nieoceniona w tak szybko zmieniającej się sytuacji drogowej. Dodatkowo możliwość prawidłowego obiegu dokumentów czy przesłania odpowiednich certyfikatów do kierowcy jest kluczowym w szybkim reagowaniu na zmienność sytuacji. Na to wszystko odpowiedź ma nowoczesna technologia i to właśnie za to odpowiedzialny jest informatyk w firmach logistycznych. Szczególne dbanie o prawidłowy przepływ informacji oraz jej odpowiednią synchronizację jest podstawą funkcjonowania większości przedsiębiorstw. W skład działów logistyki wchodzą bardzo różne komórki odpowiedzialne za różne procesy przewozu i magazynowania towaru. Kluczowym staje się ich odpowiedni przepływ informacji i synchronizacja między działami. Dlatego też informatyk specjalizujący się w branży logistycznej może liczyć na duże zainteresowanie na rynku pracy wśród wielu firm spedytorskich.

Menedżer zakupów: Menedżer zakupów jest jedną z kluczowych osób w firmach produkcyjnych odpowiedzialnych za budowanie przewagi konkurencyjnej. Dlatego coraz częściej specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani na rynku pracy. Osoby na tym stanowisku odpowiedzialne są za zarządzanie procesami zakupowymi w przedsiębiorstwach. Narastający popyt u klientów oraz brak towaru na rynku wymusza na przedsiębiorstwach i firmach działania korygujące w zakresie zakupów i zaopatrzenia. Dlatego z coraz większą uwagą zaczynają one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty. A jak wiadomo zakupy to jeden z tych działów gdzie wysoko wykwalifikowani specjaliści mogą stworzyć przewagę konkurencyjną.
Przyszły menedżer zakupów znajdzie zatrudnienie we właściwie każdej firmie produkcyjnej i usługowej, która z jednej strony chcę ograniczyć koszty zakupów, z drugiej zaś chce doskonale zarządzać procesami zaopatrzenia.

Podyplomowa logistyka i spedycja: Podyplomowe studia logistyczne i spedytorskie to bardzo dobre, a wręcz konieczne rozwiązanie dla osób wykonujących zawody związane z przewozem osób i towarów. Stale zmieniająca się branża technologii stosowanych w logistyce wymusza konieczność nauki i aktualizacje zdobytej wiedzy, tak aby nowoczesne centra logistyczne mogły wykorzystywać potencjał jakim dysponują. Do głównych dziedzin, w których można rozwijać swoje kompetencje zaliczamy logistykę, spedycję, informatykę w logistyce, logistykę w zarządzaniu, logistykę produkcji, SAP w logistyce oraz menedżera zakupów

Praca po studiach w Opolu i w opolskim

Rynek pracy w Opolu jest bardzo atrakcyjny. To sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na podjęcie studiów w tym mieście, a następnie pozostanie w nim i rozwój swojej kariery zawodowej. Obecnie w całym województwie zarejestrowanych jest około 105 tysięcy firm, z czego ponad 12 tysięcy w samym Opolu. To duża szansa dla absolwentów. Stopa bezrobocia wynosi 3,6% i jest prawie dwa razy niższa od średniej krajowej. To tylko potwierdza tezę, że opolskie firmy są bardzo dobrym miejscem, by rozpocząć w nich swoją karierę, a absolwenci nie powinni mieć problemu z płynnym wejściem na rynek pracy. Stopa bezrobocia w całym województwie wynosi 6,6% i jest porównywalna ze średnią krajową, co również jest warte odnotowania. Zdobycie wykształcenia wyższego ułatwia znalezienie satysfakcjonującej pracy, dlatego warto kontynuować edukację na uczelniach w Opolu, Nysie, Kędzierzynie Koźlu i Brzegu. W województwie opolskim znajduje się wiele atrakcyjnych i nowoczesnych zakładów pracy. Wśród nich warto wymienić zakłady przemysłu spożywczego, w tym Nutricia Grupy Danone, Animex i Zott z Opola, a także Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych “Odra” S.A. w Brzegu, Kraft Foods ze Skarbimierza, czy też ZPC Otmuchów. Bardzo rozwinięty jest przemysł chemiczny, w którym z sukcesami działają ZAK S.A, Brenntag i Petrochemia w Kędzierzynie Koźlu. Kolejny dobrze rozwinięty sektor to przemysł metalowy i maszynowy, gdzie znajdują się takie zakłady pracy jak: Besel Grupa Cantoni w Brzegu, Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych, Coroplast w Dylakach, Famet w Kędzierzynie Koźlu, Marcegaglia i FAMAK w Kluczborku, a także opolski Tabor Szynowy. To tylko kilka wybranych zakładów pracy, w których karierę mogą rozpocząć absolwenci opolskich uczelni. Zdecydowanie warto studiować w tym regionie.
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję