Site logo

Podyplomowa fizjoterapia Śląsk

Podyplomowe z fizjoterapii na Śląsku

Gdzie studiować podyplomowo fizjoterapię na Śląsku?

Wszystkie studia podyplomowe związane fizjoterapią na Śląsku i on-line

Zobacz inne medyczne kierunki podyplomowe na Śląsku

Myślisz nie tylko o podyplomowych fizjoterapii, ale także innych kierunkach związanych z medycyną, zdrowiem i urodą? Sprawdź wszystkie kierunki "podyplomówek" medycznych

Czy warto studiować podyplomowo fizjoterapię na Śląsku?

Zastanawiasz się nad "podyplomówką" z fizjoterapii, szkoleniem i kursem dla fizjoterapeutów na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć

Ciągły rozwój zagadnień medycznych i opiekuńczych oraz zmiany w systemach leczenia, opieki nad pacjentem i prawa spowodowały rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę medyczną. W obszernej kategorii studiów podyplomowych na kierunkach medycznych znajdują się programy stworzone z myślą o fizjoterapuetach, którzy chcieliby rozwijać się i pogłębiać zdobytą wiedzę. Studia podyplomowe z zakresu fizjoterapii pozwalają na uzyskanie bardzo specjalistycznej i ukierunkowanej wiedzy, obejmującej również zagadnienia praktyczne i dające dodatkowe uprawnienia. Studia medyczne wymagają od absolwenta ciągłego aktualizowania i dostosowywania zdobytej wiedzy do zmian zachodzących w czasie szybkiego rozwoju całej dziedziny i systemów opieki nad pacjentem. Absolwent tych kierunków może dzięki edukacji podyplomowej specjalizować się w konkretnym obszarze dziedziny, dzięki czemu staje się specjalistą poszukiwanym na rynku pracy.

 • Fizjoterapia w stomatologii: Podyplomowe studia na kierunku fizjoterapia w stomatologii przybliżają słuchaczom w sposób praktyczny metody diagnostyki oraz terapii zgodnie z koncepcjami leczenia zaburzeń układu stomatognatycznego. Zajęcia przygotowują słuchacza do pracy z pacjentem z zaburzeniami w obrębie głowy, w tym układu ruchowego narządu żucia, z uwzględnieniem konieczności współpracy z innymi specjalistami. Program studiów obejmuje takie dziedziny jak np: fizjologia narządów żucia, anatomia głowy i szyi, biomechanika i etiologia, diagnostyka, metody rehabilitacji w stomatologii, terapia manualna, drenaż limfatyczny, masaż twarzy, chirurgia szczękowa, fizjoterapia, postępowanie logopedyczne.
 • Medycyna osteopatyczna (Osteopatia): Podyplomowe studia z zakresu medycyny osteopatycznej mają charakter praktyczny. Skierowane są do osób zainteresowanych zwiększeniem swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu diagnozowania oraz leczenia potencjalnych pacjentów. W trakcie zajęć słuchacz dowie się jak zebrać obiektywny i wyczerpujący wywiad oraz jak właściwie i kompleksowo przeprowadzić badanie przedmiotowe pacjenta, a następnie zastosować indywidualnie dobraną terapię. Program zajęć obejmuje takie zagadnienia jak: fizjologia, radiologia, kardiologia, ortopedia, biomechanika, medycyna ratunkowa, dietetyka, praca z bólem, techniki manipulacyjne, anatomia, terapia i wiele innych.
 • Ortopodologia: Podyplomowe studia z zakresu ortopodologii są uzupełnieniem warsztatu każdego terapeuty pracującego w obrębie stóp. W trakcie studiów uczestnicy otrzymają algorytmy postępowania w przypadku koślawego palucha, ostrogi piętowej, metatarsalgii Mortona, stopy Charcota-Mariego-Tootha, czy kontuzji stawu skokowego wśród dorosłych i dzieci. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: medyczne aspekty podologii, biomechanika chodu, zaawansowane metody diagnostyczne stóp, podologia pielęgnacyjno-lecznicza, materiały opatrunkowe i obciążeniowe w podologii, zabiegi fizykalne w obrębie stopy, projektowanie wkładek ortopedycznych i ortez indywidualnych, składniki aktywne w podologii, terapię tkanek miękkich w ortopodologii, plastrowanie statyczne i dynamiczne w obrębie stopy i stępu, prawne i ekonomiczne aspekty działalności gospodarczej.
 • Chiropraktyka: Podyplomowe studia na kierunku chiropraktyka przygotowują do kompleksowego usprawniania aparatu ruchu. Absolwent jest wyposażony w ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w wiedzę z zakresu chiropraktyki. Celem pracy chiropraktyka jest przywrócenie optymalnej sprawności aparatu ruchu. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: wiadomości w zakresie historii i filozofii chiropraktyki, techniki chiropraktyczne, umiejętności palpacyjne, anatomia, fizjologia i ogólna patologia człowieka, biomechanika kliniczna, ortopedia i neurologia kliniczna, diagnostyka, diagnostyka fizykalna i różnicowa, procedury kliniczne i zarządzanie pacjentem.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną: Podyplomowe studia edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną nadają kwalifikacje, które uprawniają do wykonywania zawodu „pedagog specjalny – w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”. W trakcie zajęć studenci otrzymają wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu w warunkach kształcenia specjalnego. Przykładowe zagadnienia z toku studiów: kompetencje nauczyciela, kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności, medyczne aspekty edukacji, metody kształcenia i wychowania, podstawy edukacji i rehabilitacji, praca rehabilitacyjno-wychowawcza, prawne aspekty pomocy społecznej, psychologiczne podstawy terapii, rozwój osób z niepełnosprawnością, współpraca ze środowiskiem i specjalistami.
 • Fizjoterapia geriatryczna: Podyplomowe studia z zakresu fizjoterapii geriatrycznej mają na celu przekazanie wiedzy z geriatrii, gerontologii oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu fizjoterapii osób starszych przygotowującą do pracy z pacjentem geriatrycznym. Absolwent studiów podyplomowych potrafi przeprowadzić badanie fizjoterapeutyczne, stawiać diagnozę dla potrzeb rehabilitacji, dobrać i zaplanować odpowiednie metody fizjoterapeutyczne.
 • Fizjoterapia środowiskowa i opieka paliatywna: Podyplomowe studia na kierunku fizjoterapia środowiskowa i opieka paliatywna obejmuje zagadnienia opieki paliatywnej, geriatrii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji oraz organizacji opieki. Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem w wieku podeszłym oraz wymagającym opieki paliatywnej.
 • Fizjoterapia w sporcie: Podyplomowe studia na kierunku fizjoterapia w sporcie mają na celu wykształcenie absolwenta, który umiejętnie wykorzysta szereg technik manualnych w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego w sposób bardzo łagodny i bezpieczny dla pacjenta. Studia mają praktyczny charakter. Studenci zapoznają się: z elementami terapii manualnej,
 • procesem planowania odnowy biologicznej (jako jednego z kluczowych elementów prewencji kontuzji), poznają zagadnienia fizjologii wysiłku fizycznego, nauczą się metodyki ćwiczeń siłowych, planowania procesu treningowego, testów funkcjonalnych, zapoznają się z zagadnieniami psychologii sportu i kontuzji.
 • Gimnastyka korekcyjna: Podyplomowe studia na kierunki gimnastyka korekcyjna przeznaczone są dla absolwentów wychowania fizycznego, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz osób legitymujących się wyższym wykształceniem o specjalności pokrewnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz prowadzenia fizjoterapii.
 • Korekcja wad postawy: Podyplomowe studia na kierunku korekcja wad postawy przygotowują do planowania strategii korekcji wad ze szczególnym uwzględnieniem mobilizacji i rozciągania skróconych tkanek oraz odczuć ustawienia schematu ciała. Zajęcia mają na celu wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu analizy, technik diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w korekcji wad postawy; przekazanie wiedzy o możliwościach profilaktyki oraz najbardziej efektywnych formach leczenia pacjenta.
 • Masaż w odnowie biologicznej: Podyplomowe studia na kierunku masaż w odnowie biologicznej mają na celu pogłębienie wiedzy i nauczenie umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie szeroko pojętej odnowy biologicznej w sporcie i życiu codziennym. Główny nacisk w programie studiów położony został na zdobycie umiejętności praktycznych, niezbędnych w skutecznej rehabilitacji i odnowie biologicznej.
 • Neurorehabilitacja: Podyplomowe studia na kierunku neurorehabilitacja mają na celu przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne do pracy z pacjentami neurologicznymi przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki w zakresie neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii i pedagogiki oraz logopedii.
 • Integracja sensoryczna z terapią ręki: Podyplomowe studia na kierunku integracja sensoryczna z terapią ręki mają na celu przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii ręki. Celem terapii ręki jest usprawnienie motoryki małej czyli ruchów precyzyjnych dłoni i palców. Program kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu Integracji Sensorycznej – jej rozwoju, wpływu na funkcjonowanie oraz rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka oraz terapii ręki.

Studia podyplomowe na Śląsku

Kilkanaście śląskich ośrodków akademickich ma do zaoferowania bardzo dużą liczbę kierunków studiów podyplomowych, które cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ ich ukończenie może znacznie pomóc w znalezieniu idealnej pracy dla siebie oraz zdobycie dobrego zawodu. Decydują się na nie, między innymi osoby, które na co dzień chcą awansować i niezbędne są do tego dodatkowe kwalifikacje. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci są jeszcze bardziej cenieni nie tylko na śląskim rynku pracy. To dobra droga dla osób, które myślą o przebranżowieniu się i szukają dla siebie właściwego kierunku i drogi zawodowej. Szeroka oferta podyplomówek na śląskich uczelniach, pozwala na dobranie modelu studiowania bezpośrednio do swoich potrzeb. To zdecydowanie jeden z głównych atutów tego regionu. Znajdują się tu liczne, nowoczesne zakłady, które mają zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów.

Najbardziej rozwiniętym ośrodkiem w zakresie studiów podyplomowych na Śląsku są Katowice, gdzie studenci mogą wybierać spośród około 200 kierunków. W Gliwicach znajdą oni około 60 kierunków, w Częstochowie niespełna 50 kierunków, a w Dąbrowie Górniczej około 20 kierunków. Studia podyplomowe dostępne są w wymienionych wcześniej mniejszych ośrodkach akademickich na Śląsku. Z oferty podyplomówek korzystają najczęściej osoby, które są aktywne zawodowo i mają mało czasu, na przykład przedsiębiorcy, nauczyciele lub inni specjaliści. Możliwość studiowania w trybie niestacjonarnym, w wybrane weekendy w roku oraz długość studiów – od 2 do 4 semestrów, to dodatkowe atuty. Dyplomy śląskich uczelni są bardzo cenione w innych miejscach w Polsce, a także poza granicami kraju, co jest dodatkowym atutem studiowania w tym regionie.

Magisterska fizjoterapia i rehabilitacja na Śląśku

Dobrą alternatywą dla podyplomowych studiów, kursów i szkoleń z fizjoterapii mogą być uzupełniające studia magisterskie związane z fizjoterapią i rehabilitacją. Zobacz, gdzie na Śląsku warto studiować fizjoterapię na kierunkach magisterskich drugiego stopnia.

Możliwości pracy dla fizjoterapeutów

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku podyplomowego z fizjoterapii na śląskich uczelniach?

Zawód: Fizjoterapeuta

Co to jest zawód fizjoterapeuty – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży fizjoterapeutycznej? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w służbie zdrowia, sektorze zdrowia i urody, sporcie? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód fizjoterapeuta? Fizjoterapeuta to zawód medyczny, który zajmuje się

Czytaj więcej »

 • Zawód fizjoterapeuta: Fizjoterapeuta to regulowany zawód medyczny. To znaczy, że aby go wykonywać, trzeba spełnić odpowiednie warunki, m.in. ukończyć studia fizjoterapeutyczne przygotowujące do jego wykonywania. A czym konkretnie zajmują się fizjoterapeuci? Pracując w fizjoterapii będziesz zajmować się takimi działaniami, jak diagnostyka funkcjonalna pacjenta (czyli ocena aktualnego stanu układu ruchu pacjenta) oraz kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie masażu leczniczego, kinyzeterapii i fizykotrerapii. Masaż leczniczy to stosowanie systematycznych ruchów nacierania, głaskania, uciskania, ugniatania lub mocnego oklepywania skóry, mięśni lub stawów. Fizykoterapia to leczenie chorób układu ruchu przy wykorzystaniu zjawisk fizycznych, oddziaływając na mięśnie przy pomocy urządzeń generujących prąd elektryczny (elektroterapia), światło (światłoterapia, laseroterapia), magnetyzm (magnetoterapia), ultradźwięk (ultrasonoterapia), niską temperaturę (krioterapia), temperaturę wyższą od temperatury ciała (ciepłolecznictwo), oddziaływanie wodą (hydroterapia). Kinyzeterapia to inaczej rehabilitacja ruchowa, gdzie usprawnianie układu ruchu następuje dzięki ćwiczeniom fizycznym o charakterze leczniczym obejmują m.in. zwiększenie wytrzymałości mięśni, poprawę ogólnej wydolności organizmu, poprawę ruchomości stawów, korekcję nieprawidłowych nawyków ruchowych). Celem działań fizjoterapeuty jest przede wszystkim usprawnienie mięśni po urazach, na przykład złamaniach oraz uśmierzenie bólu, a co za tym idzie poprawa komfortu życia w przewlekłych schorzeniach. Tym celem może być także przygotowywanie organizmu człowieka do planowanego zwiększenia obciążenia układu ruchu, np. przy aktywności sportowej. Pracując jako fizjoterapeutka albo fizjoterapeuta będziesz zajmować się także dobieraniem wyrobów medycznych do potrzeb pacjenta i nauczaniem pacjentów posługiwania się nimi. Na Twoje zadania będą składały się takie działania, jak profilaktyka medyczna (popularyzowanie zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności), orzecznictwo (wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz jej przebiegu), nauczanie pacjentów, jak mogą funkcjonować w nowych warunkach zmienionych po chorobie możliwości ruchowych i kompensować uszczerbek w możliwościach mięśni, stawów i kości. Czy łatwo dostać pracę po ukończeniu fizjoterapii? Możesz wybrać dwa sposoby na zorganizowanie sobie kariery zawodowej: pracujesz na własny rachunek w swoim gabinecie fizjoterapeutycznym, znajdujesz zatrudnienie w istniejącej placówce medycznej i rozpoczynasz długą drogę awansu zawodowego. Jako fizjoterapeuta sportowy możesz znaleźć pracę przy pracy lub współpracy z klubami, stowarzyszeniami, centrami sportu i rekreacji. We wszystkich przypadkach nie zapominaj o doskonaleniu zawodowym, kursach, certyfikatach i dalszej nauce. Fizjoterapia to dziedzina, która wymaga uczenia się przez całe życie.
 • Zawód terapeuta zajęciowy: Jako terapeuta zajęciowy będziesz pracować dla ośrodków zdrowia, pomocy społecznej, placówek edukacyjnych, centrów aktywizacji społecznej, placówek resocjalizacyjnych. Twoja praca będzie polegała na organizacji zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami fizycznymi, intelektualnymi, emocjonalnymi, społecznymi.

Starzenie się społeczeństwa, zwiększanie się występowania chorób cywilizacyjnych, upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej – to główne czynniki wpływające na popyt na pracę absolwentów kierunków fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Praca po studiach na Śląsku

Rynek pracy w województwie śląskim jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Przede wszystkim jest tu stosunkowo niskie bezrobocie, które jest niższe od średniej krajowej. W całym województwie wynosi 4,8%, czyli blisko o 1,5% mniej niż średnia krajowa. Wykształceni absolwenci uczelni śląskich nie powinni mieć problemu ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia w lokalnych firmach. W samych Katowicach stopa bezrobocia wynosi tylko 1,9% i jest ponad trzy razy niższa od średniej krajowej. Jednocześnie to jedna z najniższych stóp bezrobocia w Polsce, dzięki czemu studenci i absolwenci mogą liczyć na płynne wejście na rynek pracy i znalezienie satysfakcjonującego zajęcia. Firmy potrzebują specjalistów z bardzo wielu dziedzin, zarówno po kierunkach technicznych jak i biznesowych. Dla porównania w Częstochowie bezrobocie wynosi 4,1%, a w Gliwicach 3,3%. Potwierdza to tezę, że lokalny rynek pracy jest bardzo atrakcyjny dla studentów.

Na Śląsku znajdziecie bardzo dużo renomowanych zakładów pracy, które stawiają na innowacyjność i kwalifikacje swoich pracowników. W południowej części województwa prężnie działa sektor turystyczny. Wśród największych firm znajdują się między innymi Polska Grupa Górnicza w Katowicach, Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach, Unilever Polska Sp. z o. o., Mostostal Zabrze, X-kom z Częstochowy, Elektrobudowa, Press Glass w Tychach, JSW w Częstochowie, Nemak Poland w Bielsku-Białej, czy PPHU Specjał. Każdy z tych podmiotów potrzebuje wykwalifikowanej kadry technicznej, menedżerskiej oraz marketingowców i informatyków, którzy zadbają o systemy i promocje firm. Bardzo cenione są lokalne obiekty służby zdrowia, dzięki czemu bardzo popularne są studia medyczne. Województwo śląskie to bardzo przyjazny region dla studentów i absolwentów, dlatego warto kontynuować w nim swoją edukację i rozpocząć karierę zawodową.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję