Site logo

Podyplomowa kosmetologia Śląsk

Podyplomowe z kosmetologii na Śląsku

Gdzie studiować podyplomowo kosmetologię na Śląsku?

Wszystkie studia podyplomowe kosmetologiczne na Śląsku i on-line

Zobacz podyplomowe kosmetologia on-line

eśli szukasz podyplomowej kosmetologii na Śląsku, mogą Cię zainteresować także "podyplomówki", szkolenia i kursy z kosmetologii medycznej, bioestetycznej, dermatologicznej, trychologii, SPA, wizażu prowadzone z w systemie on-line

Zobacz inne medyczne kierunki podyplomowe na Śląsku

Myślisz nie tylko o podyplomowych kosmetologii, ale także innych kierunkach związanych z medycyną, zdrowiem i urodą? Sprawdź wszystkie kierunki "podyplomówek" medycznych

Czy warto studiować podyplomowo kosmetologię na Śląsku?

Zastanawiasz się nad "podyplomówką" z szkoleniem i kursem, z kosmetologii medycznej, bioestetycznej, dermatologicznej, trychologii, SPA, wizażu na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Ciągły rozwój biologii, biotechnologii, jak i rozwój metod badawczych spowodował rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę biologiczno-medyczną. W obszernej kategorii studiów podyplomowych na kierunkach biologicznych znajdują się programy stworzone z myślą o biologach, laborantach, nauczycielach, którzy chcieliby rozwijać się i pogłębiać zdobytą wiedzę.

Studia podyplomowe z zakresu biologii pozwalają na uzyskanie bardzo specjalistycznej i ukierunkowanej wiedzy, obejmującej również zagadnienia praktyczne i dające dodatkowe uprawnienia. Studia biologiczne i biotechnologiczne wymagają od absolwenta ciągłego aktualizowania i dostosowywania zdobytej wiedzy do zmian zachodzących w czasie szybkiego rozwoju całej dziedziny i technologii komputerowych. Absolwent tych kierunków może dzięki edukacji podyplomowej specjalizować się w konkretnym obszarze dziedziny, dzięki czemu staje się specjalistą poszukiwanym na rynku pracy.

 • Kosmetologia medyczna: Podyplomowe studia na kierunku kosmetologia medyczna skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, a w szczególności do osób zainteresowanych problematyką kosmetologii i medycyny estetycznej. Zajęcia mają na celu zapoznanie z wiedzą o kosmetykach: ich praktycznych aspektach, własnościach, działaniu, substancjach czynnych, w zakresie stosowania, przeciwwskazaniach i ograniczeniach ich stosowania. Przedstawienie Słuchaczom teoretycznych i praktycznych aspektów zagadnień z zakresu kosmetologii: pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej oraz przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu przedmiotów medycznych i kosmetycznych. Przykładowe przedmioty z toku studiów: anatomia i fizjologia skóry, chemia kosmetyczna, formy kosmetyczne, toksykologia, substancje naturalne i ziołolecznictwo, suplementy w kosmetologii, podstawy fizjoterapii i masażu,dermatologia, podstawy chirurgii plastycznej z elementami medycyny estetycznej, specjalistyczna aparatura kosmetyczna, wizaż i analiza kolorystyczna, podologia kosmetyczna, zabiegi profesjonalne w pracowni kosmetologicznej.
 • Trychologia: Podyplomowe studia na kierunku trychologia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, a w szczególności do osób, które chcą otworzyć własny gabinet trychologiczny i świadczyć usługi trychologiczne. Zajęcia mają na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy jak również umiejętności z zakresu przeprowadzania specjalistycznych zabiegów trychologicznych, które mają na celu poprawę wyglądu i zdrowia włosów i skóry owłosionej głowy. Przykładowe przedmioty z toku studiów: wprowadzenie do trychologii, BHP gabinetu trychologicznego, anatomia i fizjologia skóry głowy i włosów, dermatologia trychologiczna, obrazowa diagnostyka trychologiczna, diagnostyka laboratoryjna, aspekty fizjoterapii w trychologii, pracownia trychologiczna, podstawy farmakologii i suplementacji trychologicznej, psychologia kliniczna, marketing usług trychologicznych, preparaty fryzjerskie i trychologiczne, nowości w trychologii.
 • Zarządzanie salonem kosmetycznym: Podyplomowe studia na kierunku zarządzanie salonem kosmetycznym skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, a w szczególności do osób chcących prowadzić własny salon kosmetyczny. Prowadzenie salonu kosmetycznego i medycyny estetycznej wymaga pogodzenia wielu funkcji z różnych obszarów wiedzy, co w praktyce jest skomplikowane. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz kształtowanie umiejętności w zakresie zarządzania salonem kosmetycznym i skuteczności podejmowanych działań marketingowych.
 • Chemia produktów kosmetycznych: Podyplomowe studia na kierunku chemia produktów kosmetycznych skierowane są do absolwentów kierunków chemicznych, kosmetologicznych i farmaceutycznych. Zajęcia mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej produkcji nowoczesnych produktów kosmetycznych, oceny ich jakości oraz bezpieczeństwa stosowania. Program studiów obejmuje takie dziedziny jak: prawo, marketing, technologia wytwarzania produktów kosmetycznych, przemysłowa technologia produktów kosmetycznych, chemia surowców roślinnych, metodologia badań analitycznych w kosmetyce, perfumeria, substancje do pielęgnacji skóry i metody oceny ich działania, metody analizy kosmetyków, wybrane zagadnienia z chemii farmaceutycznej, elementy biotechnologii, synteza składników aktywnych i biologicznie czynnych, praktyka wytwarzania produktów kosmetycznych.
 • Mikrobiologia, higiena i środowisko: Podyplomowe studia na kierunku mikrobiologia, higiena i środowisko skierowane są do absolwentów kierunków biologicznych. Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu wiedzy dotyczącej szeroko pojętej kontroli mikrobiologicznej w przemyśle oraz zapewnienia standardów jakości w praktyce zawodowej, zgodnie z obowiązującymi normami. Studia mają charakter praktyczny. Przykładowe dziedziny z toku studiów: mikroorganizmy w środowisku, laboratorium mikrobiologiczne, klasyczne i molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów, higiena farmaceutyczna oraz systemy zarządzania jakością, mikrobiologiczne metody badań produktów leczniczych, monitoring higieny oraz systemy zarządzania jakością w przemyśle kosmetycznym, mikrobiologiczne metody badania kosmetyków i wody, bezpieczeństwo i jakość mikrobiologiczna żywności, mikrobiologiczne i molekularne metody badań produktów spożywczych, systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym, audyt systemu zarządzania i kompetencji technicznych.
 • Menedżer jednostki hotelowej: Podyplomowe studia na kierunku menedżer jednostki hotelowej skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, a w szczególności do osób chcących pracować w jednostkach hotelowych takich jak np. wellness i spa. Celem studiów jest zapewnienie słuchaczowi nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim, jak również radzenia sobie z wyzwaniami w zarządzaniu obiektami hotelowymi SPA & Wellness, na bazie praktycznych doświadczeń. W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania firmą, zarządzania strategicznego czy sztuki negocjacji i nauczy się analizować najlepsze rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane w benchmarkingu, najczęściej popełniane błędy oraz systemy i procedury wypracowane przez doświadczonych liderów branży w Polsce i na świecie.
 • Stylizacja i wizaż: Podyplomowe studia na kierunku stylizacja i wizaż skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków, a w szczególności do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie stylizacji sylwetki i wizażu. W trakcie studiów słuchacz uczy się właściwie wykonać analizę kolorystyczną, wykonać profesjonalny makijaż, udzielać porad w zakresie stylizacji sylwetki.
 • Odnowa biologiczna z elementami wellness i spa: Podyplomowe studia na kierunku odnowa biologiczna z elementami wellness i spa skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, ale przede wszystkim do absolwentów uczel­ni me­dycz­nych, na­uk o zdro­wiu i ko­sme­to­lo­gii. W trakcie studiów słuchacz uzyska wie­dzę w za­kre­sie pie­lę­gna­cji cia­ła opar­tej na fi­lo­zo­fii SPA i Wel­l­ness jak też po­zna­ za­sady i za­gad­nienia zwią­za­ne z kom­plek­so­wy­mi za­bie­ga­mi oraz or­ga­ni­za­cją i pro­wa­dze­niem ga­bi­ne­tów oraz ośrod­ków SPA.
 • Kosmetologia i fryzjerstwo: Podyplomowe studia na kierunku kosmetologia i fryzjerstwo skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, a w szczególności do nauczycieli przedmiotów praktycznych, jak również do absolwentów studiów o profilu kosmetycznym, medycznym, biologicznym. Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu wizażu i stylizacji, a także elementów fryzjerstwa. Studia umożliwiają przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu wizażysty, stylisty, zaś dla nauczycieli przedmiotów praktycznych stanowią one możliwość rozszerzenia kompetencji o dodatkowe umiejętności.
 • Masaż medyczny: Podyplomowe studia na kierunku masaż medyczny skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów. Zajęcia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zawodowej w zakresie terapii manualnej, masażu i wykonywania zabiegów fizykalnych w profilaktyce i rehabilitacji. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności do wykonywania nowoczesnych i najbardziej pożądanych przez klientów zabiegów.

Studia podyplomowe na Śląsku

Kilkanaście śląskich ośrodków akademickich ma do zaoferowania bardzo dużą liczbę kierunków studiów podyplomowych, które cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ ich ukończenie może znacznie pomóc w znalezieniu idealnej pracy dla siebie oraz zdobycie dobrego zawodu. Decydują się na nie, między innymi osoby, które na co dzień chcą awansować i niezbędne są do tego dodatkowe kwalifikacje. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci są jeszcze bardziej cenieni nie tylko na śląskim rynku pracy. To dobra droga dla osób, które myślą o przebranżowieniu się i szukają dla siebie właściwego kierunku i drogi zawodowej. Szeroka oferta podyplomówek na śląskich uczelniach, pozwala na dobranie modelu studiowania bezpośrednio do swoich potrzeb. To zdecydowanie jeden z głównych atutów tego regionu. Znajdują się tu liczne, nowoczesne zakłady, które mają zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów.

Najbardziej rozwiniętym ośrodkiem w zakresie studiów podyplomowych na Śląsku są Katowice, gdzie studenci mogą wybierać spośród około 200 kierunków. W Gliwicach znajdą oni około 60 kierunków, w Częstochowie niespełna 50 kierunków, a w Dąbrowie Górniczej około 20 kierunków. Studia podyplomowe dostępne są w wymienionych wcześniej mniejszych ośrodkach akademickich na Śląsku. Z oferty podyplomówek korzystają najczęściej osoby, które są aktywne zawodowo i mają mało czasu, na przykład przedsiębiorcy, nauczyciele lub inni specjaliści. Możliwość studiowania w trybie niestacjonarnym, w wybrane weekendy w roku oraz długość studiów – od 2 do 4 semestrów, to dodatkowe atuty. Dyplomy śląskich uczelni są bardzo cenione w innych miejscach w Polsce, a także poza granicami kraju, co jest dodatkowym atutem studiowania w tym regionie.

Możliwości pracy dla kosmetologów

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku podyplomowego z kosmetologii na śląskich uczelniach?

Zawód: Wizażysta

Jeśli jesteś osobą cierpliwą, komunikatywną, otwartą na kontakty z ludźmi i posiadasz wyobraźnię plastyczną, a nowinki kosmetyczne nie są Ci obce to zawód wizażysty jest dla Ciebie.

Czytaj więcej »

Zawód: Kosmetolog

Miła i ładna pani w fartuszku, która “robi paznokcie”? Jeśli tak wyobrażasz sobie pracę kosmetologa, to zdecydowanie musisz przeczytać ten artykuł. To prawda, że zdecydowana większość kosmetologów to kobiety. Prawdą jest też, że kosmetolog zajmuje się estetyczną stroną ludzkiego ciała. Jednak zawód ten to zdecydowanie więcej niż doradzanie klientkom, którego kremu czy lakieru do paznokci użyć. Wygląd i estetyka są

Czytaj więcej »

Przy odpowiednim podejściu absolwenci studiów kosmetologicznych nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Pierwszy krok to decyzja, czy kontynuować naukę na studiach doktoranckich i starać się o pracę na uczelni, czyli wybrać karierę naukową. Poza uczelniami możliwość takiej pracy dają ośrodki medyczne i badawcze, nie tylko w Polsce. Ciekawą drogą jest praca w przemyśle różnych branż, np. medycznej, kosmetologicznej, laboratoryjnej i technologicznej. Tam w laboratoriach kosmetolodzy zajmują się zastosowaniem tej nauki w rozwiązaniach medycznych.
Warto zastanowić się, czy charakter pracy dla absolwentów kierunku studiów kosmetologicznych zgodny jest z predyspozycjami, charakterem i upodobaniami. Po tych kierunkach studiów można rozpocząć budowanie swojej ścieżki kariery w prywatnych firmach i przemyśle branży kosmetycznej.

Dodatkowo absolwent studiów I i II stopnia może pogłębiać wcześniej zdobytą wiedzę w ramach studiów doktoranckich i rozwijać swoją karierę na uczelni. W tym zawodzie istnieje deficyt specjalistów, dlatego absolwenci kierunków kosmetologicznych, mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy. Warto też nadmienić, że absolwenci mają również szeroką paletę studiów podyplomowych z zakresu biologii, chemii, medycyny, która pozwoli im uzupełnić wiedzę o szczegóły, które są potrzebne na danym etapie ścieżki zawodowej.

 • Kosmetolog: W celu pracy na stanowisku kosmetologa należy ukończyć studia kierunkowe okołomedyczne takie jak: kosmetologia, zdrowie, ochrona zdrowia, wellness i spa oraz kierunki pokrewne. Zatrudnienie się w gabinecie kosmetycznym lub otwarcie własnego salonu to podstawowa, ale nie jedyna opcja, którą dysponuje absolwent tych studiów. Dużym sektorem w branży kosmetycznej jest handel specjalistycznymi kosmetykami. Można również ubiegać się o pracę w laboratoriach i firmach produkujących kosmetyki. Znajomość języków obcych może okazać się świetnym atutem. W dzisiejszych czasach, gdzie uroda oraz dbałość o wygląd jest bardzo istotna stanowisko kosmetologa staje się bardzo ważne i cenione. Coraz częściej społeczeństwo korzysta z usług fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy medycyny estetycznej i kosmetologów. Kosmetolog specjalizuje się w zabiegach z zakresu pielęgnacji skóry. Zajmuje się zarówno profilaktyką mającą na celu utrzymanie jak najdłużej młodego wyglądu skóry, jak również poprawianiem jej kondycji. Do zadań kosmetologa należy również redukcja zmian skórnych, takich jak przebarwienia, blizny, czy włókniaki.
 • Doradca klienta w branży kosmetycznej: Do zawodu doradcy klienta w branży kosmetycznej najlepiej przygotowują studia z zakresu biznesu i zarządzania oraz dodatkowe studia z kosmetologii. Najbardziej dopasowanymi kierunkami są biznes, zarządzanie, ekonomia, inwestycje i nieruchomości, lingwistyka w biznesie, biznes elektroniczny, socjologia biznesu i mediów, handel międzynarodowy, komunikacja biznesowa, przedsiębiorczość, psychologia biznesu oraz oczywiście kierunki okołomedyczne takie jak kosmetologia, zdrowie publiczna, ochrona zdrowia, wellness i spa. Praca na stanowisku specjalisty/doradcy do spraw sprzedaży polega na kompleksowej obsłudze klienta. Osoba zatrudniona na tym stanowisku aktywnie wspiera sprzedaż produktów kosmetycznych znajdujących się w ofercie handlowej firmy dla klientów indywidualnych oraz firm. Do głównych obowiązków należy pozyskiwanie i obsługa klientów, prowadzenie negocjacji handlowych, przygotowanie ofert w oparciu o wcześniej zbadane potrzeby klienta, utrzymywanie relacji z aktualnymi klientami firmy oraz dbanie o wizerunek. Specjalista ds. sprzedaży w branży kosmetycznej powinien mieć minimum średnie wykształcenie, jednak wraz z rozwojem tego stanowiska oczekuje się od kandydatów ukończenia szkoły wyższej o preferowanym profilu ekonomicznych i okołomedycznym. Dodatkowo od osób zatrudnionych na tym stanowisku wymaga się prawa jazdy kat. B oraz znajomości języka angielskiego. Poza tym pracownik powinien cechować się zdolnościami negocjacyjnymi, odpowiedzialnością, sumiennością, komunikatywnością, kreatywnością, samodzielnością, wysoką kulturą osobistą. Absolwenci kierunków biznesowych oraz kosmetologicznych znajdą ciekawą pracę jako doradca klienta w branży kosmetycznej i farmaceutycznej. 
 • Specjalista w zakresie świadczenia usług spa i zabiegów odnowy biologicznej: W celu pracy na stanowisku specjalisty w zakresu świadczeń usług spa i zabiegów odnowy biologicznej należy ukończyć studia z zakresu medycyny, kosmetologii, dietetyki lub z zakresu hotelarstwa i gastronomii. Niezbędne będą odpowiednie kursy i przygotowania. Kursy takie pozwalają na szczegółowe zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami omawianymi w zakresie zadań specjalisty usług spa, a dzięki nabytym w procesie uczenia się stosownych umiejętnościom kursant wie, rozumie i potrafi zinterpretować poruszaną problematykę oraz wykonywać zadania z tego zakresu. Zadanie specjalisty ds. usług spa jest zajęcie się pacjentem od A do Z. Od umówienia na zabieg, poprzez jego profesjonalne przeprowadzenie, jak i doradztwo pozabiegowe. Jest to trudny i wymagający fach dający dużo satysfakcji.
 • Specjalista ds. kosmetologii w przemyśle chemicznym: W celu pracy na stanowisku specjalistycznym w przemyśle chemicznym należy ukończyć studia chemiczne, farmaceutyczne lub kosmetologiczne. Praca specjalisty ds. kosmetologii w przemyśle chemicznym nie różni się od pracy chemika czy farmaceuty. Jednak jego zadania skupiają się na pracy nad kosmetykami i innymi produktami branży beauty. Jako przyszły specjalista będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z chemią kosmetyczną. Możesz także uczestniczyć w badaniach nad nowymi substancjami chemicznymi, poszukiwaniach zastosowań już istniejących substancji, innowacyjnych technologii chemicznych. To praca w takich branżach, jak kosmetologia, wellness i spa czy farmacja.
 • Laborant: W celu znalezienia zatrudnienia na stanowisku laboranta należy ukończyć studia z zakresu biologii, biotechnologii, bioinżynierii, studiów okołomedycznych takich jak kosmetologia, ochrona zdrowia lub kierunków pokrewnych. Za główny cel pracy obiera się badanie i analiza próbek medycznych. Do głównych kompetencji na tym stanowisku zalicza się umiejętności analityczne: umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności naukowe, umiejętność pracy w zespole, innowacyjność i kreatywność. Aby zostać laborantem nie trzeba ukończyć studiów, jednak wielu pracodawców za podstawowe wymagania stawia kandydatom otrzymanie dyplomu przynajmniej studiów I stopnia z zakresu nauk biologicznych. Laborant swoją pracę może wykonywać w prywatnych laboratoriach, w szpitalach, przychodniach oraz instytucjach badawczych.
 • Naukowiec: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z zakresu biologii, kosmetologii, zdrowia, biotechnologii, medycyny roślin, przyrody, bioinformatyki, bioinżynierii i pokrewnych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska. Praca na tym stanowisku naukowca to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.

Praca po studiach na Śląsku

Rynek pracy w województwie śląskim jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Przede wszystkim jest tu stosunkowo niskie bezrobocie, które jest niższe od średniej krajowej. W całym województwie wynosi 4,8%, czyli blisko o 1,5% mniej niż średnia krajowa. Wykształceni absolwenci uczelni śląskich nie powinni mieć problemu ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia w lokalnych firmach. W samych Katowicach stopa bezrobocia wynosi tylko 1,9% i jest ponad trzy razy niższa od średniej krajowej. Jednocześnie to jedna z najniższych stóp bezrobocia w Polsce, dzięki czemu studenci i absolwenci mogą liczyć na płynne wejście na rynek pracy i znalezienie satysfakcjonującego zajęcia. Firmy potrzebują specjalistów z bardzo wielu dziedzin, zarówno po kierunkach technicznych jak i biznesowych. Dla porównania w Częstochowie bezrobocie wynosi 4,1%, a w Gliwicach 3,3%. Potwierdza to tezę, że lokalny rynek pracy jest bardzo atrakcyjny dla studentów.

Na Śląsku znajdziecie bardzo dużo renomowanych zakładów pracy, które stawiają na innowacyjność i kwalifikacje swoich pracowników. W południowej części województwa prężnie działa sektor turystyczny. Wśród największych firm znajdują się między innymi Polska Grupa Górnicza w Katowicach, Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach, Unilever Polska Sp. z o. o., Mostostal Zabrze, X-kom z Częstochowy, Elektrobudowa, Press Glass w Tychach, JSW w Częstochowie, Nemak Poland w Bielsku-Białej, czy PPHU Specjał. Każdy z tych podmiotów potrzebuje wykwalifikowanej kadry technicznej, menedżerskiej oraz marketingowców i informatyków, którzy zadbają o systemy i promocje firm. Bardzo cenione są lokalne obiekty służby zdrowia, dzięki czemu bardzo popularne są studia medyczne. Województwo śląskie to bardzo przyjazny region dla studentów i absolwentów, dlatego warto kontynuować w nim swoją edukację i rozpocząć karierę zawodową.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję