Site logo

Podyplomowa kosmetologia Gdańsk

Podyplomowe z kosmetologii w Gdańsku

Gdzie studiować podyplomowo kosmetologię w Gdańsku?

Wszystkie studia podyplomowe kosmetologiczne w Gdańsku, na Pomorzu i on-line

Zobacz podyplomowe kosmetologia on-line

eśli szukasz podyplomowej kosmetologii w Gdańsku, na Pomorzu, mogą Cię zainteresować także "podyplomówki", szkolenia i kursy z kosmetologii medycznej, bioestetycznej, dermatologicznej, trychologii, SPA, wizażu prowadzone z w systemie on-line

Zobacz inne medyczne kierunki podyplomowe w Gdańsku

Myślisz nie tylko o podyplomowych kosmetologii, ale także innych kierunkach związanych z medycyną, zdrowiem i urodą? Sprawdź wszystkie kierunki "podyplomówek" medycznych

Czy warto studiować podyplomowo kosmetologię w Gdańsku i na Pomorzu?

Zastanawiasz się nad "podyplomówką" z szkoleniem i kursem, z kosmetologii medycznej, bioestetycznej, dermatologicznej, trychologii, SPA, wizażu na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Ciągły rozwój biologii, biotechnologii, jak i rozwój metod badawczych spowodował rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę biologiczno-medyczną. W obszernej kategorii studiów podyplomowych na kierunkach biologicznych znajdują się programy stworzone z myślą o biologach, laborantach, nauczycielach, którzy chcieliby rozwijać się i pogłębiać zdobytą wiedzę.

Studia podyplomowe z zakresu biologii pozwalają na uzyskanie bardzo specjalistycznej i ukierunkowanej wiedzy, obejmującej również zagadnienia praktyczne i dające dodatkowe uprawnienia. Studia biologiczne i biotechnologiczne wymagają od absolwenta ciągłego aktualizowania i dostosowywania zdobytej wiedzy do zmian zachodzących w czasie szybkiego rozwoju całej dziedziny i technologii komputerowych. Absolwent tych kierunków może dzięki edukacji podyplomowej specjalizować się w konkretnym obszarze dziedziny, dzięki czemu staje się specjalistą poszukiwanym na rynku pracy.

 • Kosmetologia medyczna: Podyplomowe studia na kierunku kosmetologia medyczna skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, a w szczególności do osób zainteresowanych problematyką kosmetologii i medycyny estetycznej. Zajęcia mają na celu zapoznanie z wiedzą o kosmetykach: ich praktycznych aspektach, własnościach, działaniu, substancjach czynnych, w zakresie stosowania, przeciwwskazaniach i ograniczeniach ich stosowania. Przedstawienie Słuchaczom teoretycznych i praktycznych aspektów zagadnień z zakresu kosmetologii: pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej oraz przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu przedmiotów medycznych i kosmetycznych. Przykładowe przedmioty z toku studiów: anatomia i fizjologia skóry, chemia kosmetyczna, formy kosmetyczne, toksykologia, substancje naturalne i ziołolecznictwo, suplementy w kosmetologii, podstawy fizjoterapii i masażu,dermatologia, podstawy chirurgii plastycznej z elementami medycyny estetycznej, specjalistyczna aparatura kosmetyczna, wizaż i analiza kolorystyczna, podologia kosmetyczna, zabiegi profesjonalne w pracowni kosmetologicznej.
 • Trychologia: Podyplomowe studia na kierunku trychologia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, a w szczególności do osób, które chcą otworzyć własny gabinet trychologiczny i świadczyć usługi trychologiczne. Zajęcia mają na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy jak również umiejętności z zakresu przeprowadzania specjalistycznych zabiegów trychologicznych, które mają na celu poprawę wyglądu i zdrowia włosów i skóry owłosionej głowy. Przykładowe przedmioty z toku studiów: wprowadzenie do trychologii, BHP gabinetu trychologicznego, anatomia i fizjologia skóry głowy i włosów, dermatologia trychologiczna, obrazowa diagnostyka trychologiczna, diagnostyka laboratoryjna, aspekty fizjoterapii w trychologii, pracownia trychologiczna, podstawy farmakologii i suplementacji trychologicznej, psychologia kliniczna, marketing usług trychologicznych, preparaty fryzjerskie i trychologiczne, nowości w trychologii.
 • Zarządzanie salonem kosmetycznym: Podyplomowe studia na kierunku zarządzanie salonem kosmetycznym skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, a w szczególności do osób chcących prowadzić własny salon kosmetyczny. Prowadzenie salonu kosmetycznego i medycyny estetycznej wymaga pogodzenia wielu funkcji z różnych obszarów wiedzy, co w praktyce jest skomplikowane. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz kształtowanie umiejętności w zakresie zarządzania salonem kosmetycznym i skuteczności podejmowanych działań marketingowych.
 • Chemia produktów kosmetycznych: Podyplomowe studia na kierunku chemia produktów kosmetycznych skierowane są do absolwentów kierunków chemicznych, kosmetologicznych i farmaceutycznych. Zajęcia mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej produkcji nowoczesnych produktów kosmetycznych, oceny ich jakości oraz bezpieczeństwa stosowania. Program studiów obejmuje takie dziedziny jak: prawo, marketing, technologia wytwarzania produktów kosmetycznych, przemysłowa technologia produktów kosmetycznych, chemia surowców roślinnych, metodologia badań analitycznych w kosmetyce, perfumeria, substancje do pielęgnacji skóry i metody oceny ich działania, metody analizy kosmetyków, wybrane zagadnienia z chemii farmaceutycznej, elementy biotechnologii, synteza składników aktywnych i biologicznie czynnych, praktyka wytwarzania produktów kosmetycznych.
 • Mikrobiologia, higiena i środowisko: Podyplomowe studia na kierunku mikrobiologia, higiena i środowisko skierowane są do absolwentów kierunków biologicznych. Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu wiedzy dotyczącej szeroko pojętej kontroli mikrobiologicznej w przemyśle oraz zapewnienia standardów jakości w praktyce zawodowej, zgodnie z obowiązującymi normami. Studia mają charakter praktyczny. Przykładowe dziedziny z toku studiów: mikroorganizmy w środowisku, laboratorium mikrobiologiczne, klasyczne i molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów, higiena farmaceutyczna oraz systemy zarządzania jakością, mikrobiologiczne metody badań produktów leczniczych, monitoring higieny oraz systemy zarządzania jakością w przemyśle kosmetycznym, mikrobiologiczne metody badania kosmetyków i wody, bezpieczeństwo i jakość mikrobiologiczna żywności, mikrobiologiczne i molekularne metody badań produktów spożywczych, systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym, audyt systemu zarządzania i kompetencji technicznych.
 • Menedżer jednostki hotelowej: Podyplomowe studia na kierunku menedżer jednostki hotelowej skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, a w szczególności do osób chcących pracować w jednostkach hotelowych takich jak np. wellness i spa. Celem studiów jest zapewnienie słuchaczowi nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim, jak również radzenia sobie z wyzwaniami w zarządzaniu obiektami hotelowymi SPA & Wellness, na bazie praktycznych doświadczeń. W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania firmą, zarządzania strategicznego czy sztuki negocjacji i nauczy się analizować najlepsze rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane w benchmarkingu, najczęściej popełniane błędy oraz systemy i procedury wypracowane przez doświadczonych liderów branży w Polsce i na świecie.
 • Stylizacja i wizaż: Podyplomowe studia na kierunku stylizacja i wizaż skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków, a w szczególności do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie stylizacji sylwetki i wizażu. W trakcie studiów słuchacz uczy się właściwie wykonać analizę kolorystyczną, wykonać profesjonalny makijaż, udzielać porad w zakresie stylizacji sylwetki.
 • Odnowa biologiczna z elementami wellness i spa: Podyplomowe studia na kierunku odnowa biologiczna z elementami wellness i spa skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, ale przede wszystkim do absolwentów uczel­ni me­dycz­nych, na­uk o zdro­wiu i ko­sme­to­lo­gii. W trakcie studiów słuchacz uzyska wie­dzę w za­kre­sie pie­lę­gna­cji cia­ła opar­tej na fi­lo­zo­fii SPA i Wel­l­ness jak też po­zna­ za­sady i za­gad­nienia zwią­za­ne z kom­plek­so­wy­mi za­bie­ga­mi oraz or­ga­ni­za­cją i pro­wa­dze­niem ga­bi­ne­tów oraz ośrod­ków SPA.
 • Kosmetologia i fryzjerstwo: Podyplomowe studia na kierunku kosmetologia i fryzjerstwo skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, a w szczególności do nauczycieli przedmiotów praktycznych, jak również do absolwentów studiów o profilu kosmetycznym, medycznym, biologicznym. Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu wizażu i stylizacji, a także elementów fryzjerstwa. Studia umożliwiają przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu wizażysty, stylisty, zaś dla nauczycieli przedmiotów praktycznych stanowią one możliwość rozszerzenia kompetencji o dodatkowe umiejętności.
 • Masaż medyczny: Podyplomowe studia na kierunku masaż medyczny skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów. Zajęcia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zawodowej w zakresie terapii manualnej, masażu i wykonywania zabiegów fizykalnych w profilaktyce i rehabilitacji. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności do wykonywania nowoczesnych i najbardziej pożądanych przez klientów zabiegów.

Studia podyplomowe w Gdańsku i na Pomorzu

W ostatnich latach studia podyplomowe cieszą się rosnącym powodzeniem, co jest następstwem zwiększającej się dynamiki naszego życia oraz fakt, że kompetencje stale trzeba rozwijać. Technologia idzie do przodu, dlatego aktualizacja wiedzy jest niezbędna na wielu stanowiskach. Żeby nie pozostać w tyle, warto wybrać studia podyplomowe w Gdańsku, które pozwol na aktualizację swojej wiedzy oraz rozszerzenie kompetencji, które niezbędnych w przypadku awansu, czy też poszukiwań nowej pracy. Na studia podyplomowe decydują się bardzo często pracownicy marketingu, pedagodzy, czy też specjaliści w zakresie zarządzania. Każdy z nich znajdzie wyjątkowe kierunki studiów podyplomowych na państwowych i prywatnych uczelniach w Gdańsku. Atutem studiów podyplomowych jest ich elastyczność. Zajęcia są prowadzone najczęściej w weekendy, z których przynajmniej kilka w semestrze jest wolnych. To pozwala na rozpoczęcie takiej edukacji również przez osoby bardzo aktywne zawodowo lub z licznymi obowiązkami domowymi. Weekendowe zajęcia, które zazwyczaj trwają od 2 do 4 semestrów, dużo łatwiej dopasować do swoich potrzeb i harmonogramu. Dyplom studiów podyplomowych może pomóc w awansie w firmie w Gdańsku lub też może być wykorzystywany w pracy w innych lokalizacjach. Na takie studia decydują się również osoby, które szukają dla siebie nowego pomysłu i chcą się przebranżowić. Zdobyte i potwierdzone w ten sposób kwalifikacje to dodatkowy atut. Wśród studiów podyplomowych bardzo często wybierane są kierunki pedagogiczne, marketingowe, biznesowe oraz w zakresie kompetencji miękkich. Oferta tych kierunków na uczelniach w Gdańsku jest bardzo bogata.

Możliwości pracy dla kosmetologów

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku podyplomowego z kosmetologii w gdańskich i pomorskich uczelniach?

Zawód: Kosmetolog

Miła i ładna pani w fartuszku, która “robi paznokcie”? Jeśli tak wyobrażasz sobie pracę kosmetologa, to zdecydowanie musisz przeczytać ten artykuł. To prawda, że zdecydowana większość kosmetologów to kobiety. Prawdą jest też, że kosmetolog zajmuje się estetyczną stroną ludzkiego ciała. Jednak zawód ten to zdecydowanie więcej niż doradzanie klientkom, którego kremu czy lakieru do paznokci użyć. Wygląd i estetyka są

Czytaj więcej »

Zawód: Wizażysta

Jeśli jesteś osobą cierpliwą, komunikatywną, otwartą na kontakty z ludźmi i posiadasz wyobraźnię plastyczną, a nowinki kosmetyczne nie są Ci obce to zawód wizażysty jest dla Ciebie.

Czytaj więcej »

Przy odpowiednim podejściu absolwenci studiów kosmetologicznych nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Pierwszy krok to decyzja, czy kontynuować naukę na studiach doktoranckich i starać się o pracę na uczelni, czyli wybrać karierę naukową. Poza uczelniami możliwość takiej pracy dają ośrodki medyczne i badawcze, nie tylko w Polsce. Ciekawą drogą jest praca w przemyśle różnych branż, np. medycznej, kosmetologicznej, laboratoryjnej i technologicznej. Tam w laboratoriach kosmetolodzy zajmują się zastosowaniem tej nauki w rozwiązaniach medycznych.
Warto zastanowić się, czy charakter pracy dla absolwentów kierunku studiów kosmetologicznych zgodny jest z predyspozycjami, charakterem i upodobaniami. Po tych kierunkach studiów można rozpocząć budowanie swojej ścieżki kariery w prywatnych firmach i przemyśle branży kosmetycznej.

Dodatkowo absolwent studiów I i II stopnia może pogłębiać wcześniej zdobytą wiedzę w ramach studiów doktoranckich i rozwijać swoją karierę na uczelni. W tym zawodzie istnieje deficyt specjalistów, dlatego absolwenci kierunków kosmetologicznych, mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy. Warto też nadmienić, że absolwenci mają również szeroką paletę studiów podyplomowych z zakresu biologii, chemii, medycyny, która pozwoli im uzupełnić wiedzę o szczegóły, które są potrzebne na danym etapie ścieżki zawodowej.

 • Kosmetolog: W celu pracy na stanowisku kosmetologa należy ukończyć studia kierunkowe okołomedyczne takie jak: kosmetologia, zdrowie, ochrona zdrowia, wellness i spa oraz kierunki pokrewne. Zatrudnienie się w gabinecie kosmetycznym lub otwarcie własnego salonu to podstawowa, ale nie jedyna opcja, którą dysponuje absolwent tych studiów. Dużym sektorem w branży kosmetycznej jest handel specjalistycznymi kosmetykami. Można również ubiegać się o pracę w laboratoriach i firmach produkujących kosmetyki. Znajomość języków obcych może okazać się świetnym atutem. W dzisiejszych czasach, gdzie uroda oraz dbałość o wygląd jest bardzo istotna stanowisko kosmetologa staje się bardzo ważne i cenione. Coraz częściej społeczeństwo korzysta z usług fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy medycyny estetycznej i kosmetologów. Kosmetolog specjalizuje się w zabiegach z zakresu pielęgnacji skóry. Zajmuje się zarówno profilaktyką mającą na celu utrzymanie jak najdłużej młodego wyglądu skóry, jak również poprawianiem jej kondycji. Do zadań kosmetologa należy również redukcja zmian skórnych, takich jak przebarwienia, blizny, czy włókniaki.
 • Doradca klienta w branży kosmetycznej: Do zawodu doradcy klienta w branży kosmetycznej najlepiej przygotowują studia z zakresu biznesu i zarządzania oraz dodatkowe studia z kosmetologii. Najbardziej dopasowanymi kierunkami są biznes, zarządzanie, ekonomia, inwestycje i nieruchomości, lingwistyka w biznesie, biznes elektroniczny, socjologia biznesu i mediów, handel międzynarodowy, komunikacja biznesowa, przedsiębiorczość, psychologia biznesu oraz oczywiście kierunki okołomedyczne takie jak kosmetologia, zdrowie publiczna, ochrona zdrowia, wellness i spa. Praca na stanowisku specjalisty/doradcy do spraw sprzedaży polega na kompleksowej obsłudze klienta. Osoba zatrudniona na tym stanowisku aktywnie wspiera sprzedaż produktów kosmetycznych znajdujących się w ofercie handlowej firmy dla klientów indywidualnych oraz firm. Do głównych obowiązków należy pozyskiwanie i obsługa klientów, prowadzenie negocjacji handlowych, przygotowanie ofert w oparciu o wcześniej zbadane potrzeby klienta, utrzymywanie relacji z aktualnymi klientami firmy oraz dbanie o wizerunek. Specjalista ds. sprzedaży w branży kosmetycznej powinien mieć minimum średnie wykształcenie, jednak wraz z rozwojem tego stanowiska oczekuje się od kandydatów ukończenia szkoły wyższej o preferowanym profilu ekonomicznych i okołomedycznym. Dodatkowo od osób zatrudnionych na tym stanowisku wymaga się prawa jazdy kat. B oraz znajomości języka angielskiego. Poza tym pracownik powinien cechować się zdolnościami negocjacyjnymi, odpowiedzialnością, sumiennością, komunikatywnością, kreatywnością, samodzielnością, wysoką kulturą osobistą. Absolwenci kierunków biznesowych oraz kosmetologicznych znajdą ciekawą pracę jako doradca klienta w branży kosmetycznej i farmaceutycznej. 
 • Specjalista w zakresie świadczenia usług spa i zabiegów odnowy biologicznej: W celu pracy na stanowisku specjalisty w zakresu świadczeń usług spa i zabiegów odnowy biologicznej należy ukończyć studia z zakresu medycyny, kosmetologii, dietetyki lub z zakresu hotelarstwa i gastronomii. Niezbędne będą odpowiednie kursy i przygotowania. Kursy takie pozwalają na szczegółowe zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami omawianymi w zakresie zadań specjalisty usług spa, a dzięki nabytym w procesie uczenia się stosownych umiejętnościom kursant wie, rozumie i potrafi zinterpretować poruszaną problematykę oraz wykonywać zadania z tego zakresu. Zadanie specjalisty ds. usług spa jest zajęcie się pacjentem od A do Z. Od umówienia na zabieg, poprzez jego profesjonalne przeprowadzenie, jak i doradztwo pozabiegowe. Jest to trudny i wymagający fach dający dużo satysfakcji.
 • Specjalista ds. kosmetologii w przemyśle chemicznym: W celu pracy na stanowisku specjalistycznym w przemyśle chemicznym należy ukończyć studia chemiczne, farmaceutyczne lub kosmetologiczne. Praca specjalisty ds. kosmetologii w przemyśle chemicznym nie różni się od pracy chemika czy farmaceuty. Jednak jego zadania skupiają się na pracy nad kosmetykami i innymi produktami branży beauty. Jako przyszły specjalista będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z chemią kosmetyczną. Możesz także uczestniczyć w badaniach nad nowymi substancjami chemicznymi, poszukiwaniach zastosowań już istniejących substancji, innowacyjnych technologii chemicznych. To praca w takich branżach, jak kosmetologia, wellness i spa czy farmacja.
 • Laborant: W celu znalezienia zatrudnienia na stanowisku laboranta należy ukończyć studia z zakresu biologii, biotechnologii, bioinżynierii, studiów okołomedycznych takich jak kosmetologia, ochrona zdrowia lub kierunków pokrewnych. Za główny cel pracy obiera się badanie i analiza próbek medycznych. Do głównych kompetencji na tym stanowisku zalicza się umiejętności analityczne: umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności naukowe, umiejętność pracy w zespole, innowacyjność i kreatywność. Aby zostać laborantem nie trzeba ukończyć studiów, jednak wielu pracodawców za podstawowe wymagania stawia kandydatom otrzymanie dyplomu przynajmniej studiów I stopnia z zakresu nauk biologicznych. Laborant swoją pracę może wykonywać w prywatnych laboratoriach, w szpitalach, przychodniach oraz instytucjach badawczych.
 • Naukowiec: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z zakresu biologii, kosmetologii, zdrowia, biotechnologii, medycyny roślin, przyrody, bioinformatyki, bioinżynierii i pokrewnych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska. Praca na tym stanowisku naukowca to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.

Praca po studiach w Gdańsku i na Pomorzu

Gdańsk to również bardzo rozbudowany i atrakcyjny dla absolwentów rynek pracy. W związku z tym nie powinni oni mieć większych problemów z płynnym wejściem w rolę pracownika po ukończeniu studiów, jeżeli zostaną w Trójmieście. Dyplomy gdańskich uczelni są również cenione w innych miastach. Gdańsk od lat może poszczycić się jednym z najmniejszych poziomów bezrobocia w Polsce. Gospodarka tego miasta opiera się na wielu sektorach, w tym transporcie morskim, usługach portowych, turystyce, nowych technologiach, czy wydobyciu surowców. Aktualnie stopa bezrobocia w Gdańsku wynosi 3,7% i jest prawie dwukrotnie niższa od średniej krajowej. To dodatkowy atut dla osób, które chcą studiować w Gdańsku lub zbliżają się do ukończenia uczelni i wejścia na rynek pracy. Gdańscy pracodawcy są również bardzo otwarci na studentów, którzy chcą łączyć edukację z rozwojem kariery zawodowej. Bezrobocie w całym województwie pomorskim wynosi około 6,2% i jest porównywalne ze średnią krajową. Miasto zlokalizowane jest nad Zatoką Gdańską i znajduje się w nim wiele firm, które związały się z morzem. Do grona renomowanych pracodawców zaliczają się Zarząd Portu Gdańsk, terminal kontenerowy DCT Gdańsk, czy też Remontowa Holding S.A .GK. W gronie czołowych pracodawców plasuje się również Grupa Lotos S.A. GK, Energa S.A. GK, czy też potentat z branży odzieżowej, firma LPP S.A. Gdańsk jest również otwarty na nowe technologie, dzięki czemu znajdziecie tu wiele rozwijających się spółek technologicznych. Rynek pracy w Gdańsku jest ściśle powiązany z całą aglomeracją trójmiejską, dlatego absolwenci tutejszych uczelni z powodzeniem mogą pracować również w Gdyni lub w Sopocie.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję