Studia podyplomowe, a magisterskie (porównanie+wideo)

Kończysz studia licencjackie lub inżynierski chcesz dalej studiować? Zastanawiasz się, czy lepiej pójść na podyplomówkę, czy “uzupełniający” kierunek magisterski?  Nie wiesz czym się różni studiowanie na obu rodzajów studiów? Przeczytaj nasze porównanie – czym różnią się, a w czym podobne są studia podyplomowe i magisterskie.

Co to za studia – podobieństwa i różnice?

Na pierwszy rzut oka obie formy studiowania niewiele się różnią. I na studia podyplomowe i na studia magisterskie można być przyjęty z dyplomem studiów pierwszego stopnia. To znaczy – minimum z dyplomem inżyniera lub licencjata. Także z dyplomem magistra, zarówno po jednolitych studiach magisterskich, jak i po “uzupełniających” studiach magisterskich, czyli studiach II stopnia (odnośnie przyjęcia absolwentów z dyplomem magistra na studia magisterskie – można mieć przecież dwa dyplomy magistra, prawda?). Są także podyplomówki dostępne dla kandydatów jedynie z dyplomem magisterskich, ale to niewielka część tego typu studiów. W obu rodzajach studiów można znaleźć wiele części wspólnych, które opisujemy poniżej.

Jednak w naszym porównaniu wskazujemy także ważne różnice między studiami. Jedną z najbardziej istotnych widzimy już w samych założeniach – kierunki magisterskie II stopnia to pełnosprawne studia dające wykształcenie wyższe, spójne z trzystopniowym systemem bolońskim (z doktoratem jako III stopniem). Z kolei studia podyplomowe to cząstkowe kształcenie specjalistyczne, idące w zasadzie równolegle do kształcenia trzystopniowego.

Uwaga – w naszym artykule opisując studia magisterskie mamy na myśli właśnie studia magisterskie “uzupełniające”. Kierunki jednolite magisterskie to zupełnie inna historia, alternatywa dla studiów licencjackich i inżynierskich. Zobacz czym są studia jednolite magisterskie..

Kto organizuje?

Studia magisterskie musi prowadzić uczelnia prywatna lub państwowa.

W przypadku studiów podyplomowych jednostką prowadzącą może być także instytut badawczy oraz instytut Polskiej Akademi Nauk (PAN). W przypadku studiów podyplomowych dość często uczelnie prowadzą studia wspólnie z partnerami z edukacji (np. Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli – ODN) oraz z biznesu (np. stowarzyszeniami branżowymi, znanymi firmami z danego sektora rynku). Na uczelniach państwowych bardzo często zdarza się, że za studia podyplomowe odpowiedzialne jest specjalne Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU).

Kto może studiować?

Studia magisterskie to studia w teorii studia dostępne dla absolwentów każdego kierunku studiów I stopnia. Teoretycznie nawet absolwent licencjackiego kierunku taniec może ubiegać się o przyjęcie na magisterski kierunek automatyka i robotyka. Albo inżynierskiego kierunku chemia kryminalistyczna na magisterski kierunek historia. W praktyce studia II stopnia to studia “uzupełniające” –  stanowiące kontynuację, poszerzenie, uzupełnienie lub specjalizację kierunku licencjackiego i inżynierskiego. Im “bliżej” kierunku magisterskiego kierunek I stopnia – tym większe szanse na przyjęcie kandydata. Uczelnie selekcjonują “kandydatów do magisterki: ustalając odpowiednie kryteria rekrutacji (zobacz niżej informacje o sposobie rekrutacji)

Studia podyplomowe z założenia to studia “dla każdego”. Pozwalają nawet na zdobycie zupełnie nowego zawodu, różniącego się w 100% od wcześniejszych studiów. Czasami ograniczenia wynikają z wąskiej specjalizacji podyplomówki, skierowanej do konkretnej grupy zawodowej, zwłaszcza w przypadku zawodów regulowanych. Są więc specjalne podyplomówki dla nauczycieli, dla prawników czy lekarzy. Wtedy wymagany jest dyplom ukończenia studiów na przykład z uprawnieniami nauczycielskimi. Zobacz dla kogo są najlepsze studia podyplomowe.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia magisterskie może wyglądać bardzo różnie, zależnie od uczelni i prowadzonego kierunku. Bardzo często ustalane są reguły przyjęć związane ze spójnością kierunku licencjackiego i magisterskiego. Czyli analiza programu studiów I stopnia i ustalenie różnic programowych. Bywa, że kandydat zostaje przyjęty na kierunek magisterski warunkowo – ze zobowiązaniem uzupełnienia różnic programowych w określony sposób i w określonym czasie. Dość często zdarzają się także w procesie rekrutacji rozmowy kwalifikacyjne. podczas której komisja rozmawia z kandydatem o wcześniejszym studiowaniu, jego oczekiwaniach i możliwościach.

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest zwykle wyłącznie na podstawie przedstawionego dyplomu studiów oraz kolejności zgłoszeń. Czasami – w przypadku podyplomówek dla danej grupy zawodowej – zaświadczenia o uprawnieniach, np. nauczycielskich.

Trzeba wiedzieć, że złożenie wniosku o przyjęcie nie jest równoznaczne z rozpoczęciem studiów. Zdarza się, że musi zostać z rekrutowana minimalna liczba kandydatów. Jeśli nie – kolejna edycja nie rusza i instytucja prowadząca proponuje zamianę na inne studia. Ewentualnie uczestnictwo w kolejnej rekrutacji na ten sam kierunek studiów. Podobnie wygląda uruchomienie studiów magisterskich, ale tam sytuacja “nie uruchamiamy tym razem studiów” zdarza się znacznie rzadziej, niż w przypadku podyplomówek.

Jaki jest program?

W przypadku kierunków magisterskich mamy do wyboru kierunek akademicki lub praktyczny. W przypadku pierwszego z nich program jest ukierunkowany bardzo często na przedmioty teoretyczne. Jednak niekoniecznie – zdarzają się profile akademickie kształcące bardzo praktycznie. W przypadku kierunku z założenia praktycznego mamy pewność, że część praktyczna będzie rozwinięta.

Studia podyplomowe to z samej definicji kierunki praktyczne. Spora część osób, które je wybiera – liczy na konkretne korzyści, jakie ich ukończenie.   Zwykle związane są one z budowaniem pozycji na rynku pracy, zdobycie nowego zawodu, uzyskanie możliwości awansu. Program studiów może np. zakładać przygotowanie do egzaminów państwowych upoważniających do wykonywania zawodu regulowanego. Konkurencją dla podyplomówek są różnego rodzaju szkolenia, zatem organizatorzy starają się “wycisnąć” w programie jak najwięcej praktycznych umiejętności, Sprawdź, co daje zrobienie studiów podyplomowych. 

Jak długo trwają?

Studia magisterskie trwają 3-5 semestrów. Zwykle 1,5 roku – 2 lata. Nieco rzadziej 2,5 roku.

Studia podyplomowe powinny trwać minimum 2 semestry. Zdarzają się więc podyplomówki roczne, ale częściej realizowane są przez 1,5 roku – 2 lata. Bywają i takie, gzie trzeba studiować 2,5 roku-3 lata.

Jak zaliczyć te studia?

Studia magisterskie II stopnia niezbyt różnią się od licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich. To najczęściej klasyczne wykłady, ćwiczenia, lektoraty, laboratoria. Prowadzący organizują kolokwia, dają zaliczenia, egzaminują studentów. Zdarza się, że obowiązuje sprawdzanie obecności na zajęciach. Na koniec studenci muszą napisać pracę dyplomową pod opieką wykładowcy mającego minimum doktorat. 

Studiowanie  podyplomówki wygląda zwykle zupełnie inaczej. Ponieważ duża część uczestników to osoby pracujące, wykładowcy mają znacznie większa wyrozumiałość dla nieobecności w zajęciach. Wymagane są także zaliczenia, egzaminy jednak najczęściej bez takiego rygoru, jak na magisterce. Znacznie częściej, niż na magisterskich spotkamy zaliczanie zajęć w formie własnego projektu lub praktycznego zadania. Na koniec studiów podyplomowych może, ale nie musi być warunkiem zaliczenia praca końcowa lub egzaminy końcowe.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Kierunki magisterskie bardzo często prowadzone są równolegle – stacjonarnie (dziennie), i niestacjonarnie (zaocznie, wieczorowo). W pierwszym przypadku zwykle są kierowane do “świeżych” absolwentów kierunków I stopnia, którzy nie idą do pracy zaraz po licencjackie i dyplomie inżyniera. Zajęcia odbywają się więc w ciągu tygodnia, także w godzinach rannych. Przy studiach zaocznych spora część studentów to osoby pracujące – zatem zajęcia organizowane są  w dogodnym czasie, głównie w piątek popołudniu, 

Studia podyplomowe w zasadzie występują wyłącznie w trybie zaocznym. Prowadzone są w formie weekendowych zjazdów, 2-3 razy w miesiącu, czasami i 1 w miesiącu.

Czy możliwe jest studiowanie on-line?

Prowadzenie kierunków magisterskich w formie zdalnej są ograniczone prawem.  Po pierwsze – w samym programie studiów musi być dopuszczona taka możliwość. Po drugie – mogą się w tym trybie odbywać zajęcia dające maksymalnie 50% punktów ECTS. Czyli w praktyce – około połowa zajęć. Zobacz czym są punkty ECTS.

W przypadku studiów podyplomowych zdarzają się i takie, gdzie nawet 100% zajęć prowadzona jest on-line.

Czy trzeba płacić czesne?

Płatność za studia magisterskie wygląda identycznie, jak w przypadku licencjackich i magisterskich. Czyli studia dziennie na uczelniach państwowych są darmowe, Studia zaoczne na tych uczelniach oraz wszystkie kierunki na uczelniach prywatnych wymagają płacenia czesnego.

Niemal na wszystkich studiach podyplomowych obowiązuje czesne. Nie trzeba płacić tylko wtedy, jeśli organizator studiów lub uczestnik uzyska zewnętrze finansowanie, pokrywające koszt organizacji studiów.

Co z dofinansowaniem?

Na studiach magisterskich zwykle nie ma co liczyć na dofinansowanie. Sensowną opcją jest wybór darmowych studiów magisterskich na uczelniach państwowych. Jednak kierunki płatne niezwykle rzadko wiążą się z zewnętrznym dofinansowaniem

Studia podyplomowe, jako studia z założenia płatne i wiążące się ze zdobyciem specjalistycznych kwalifikacji zawodowych mają większą szansę na zewnętrzne finansowanie. Zdarzają się kierunki dofinansowane (nawet i w 100%) przez Unię Europejską – zwykle z funduszu EFS. Możliwe jest także dofinansowanie przez urzędy pracy. Kandydaci mogą też porozmawiać z pracodawcą o pokryciu przynajmniej części kosztów podyplomówki.

Prawo do stypendium

Studenci na kierunkach magisterskich mogą ubiegać się o każdy rodzaj stypendium obowiązujący na danej uczelni – zarówno za wyniki w nauce i socjalne, jak i sportowe, artystyczne, związane z aktywnością społeczną.

Na studiach podyplomowych zwykle nie obowiązuje wsparcie ze strony uczelni.

Prawo do studiów doktoranckich

Ukończenie studiów magisterskich to naturalny etap w systemie bolońskim, obowiązującym w Unii Europejskiej. Wyłącznie dyplom magistra i magistra inżyniera daje prawo do rozpoczęcia studiów doktoranckich w kraju i za granica.

Ukończenie studiów podyplomowych nie dają prawa do robienia doktoratu.

Czy będę studentem?

Osoba studiującą na kierunku magisterskim jest pełnooprawnym studentem. Przysługują mu wszystkie prawa przewidziane prawem. W tym także zniżki w transporcie publicznym, ulgowe bilety studenckie do kin, teatrów itp..

Uczestnik studiów podyplomowych z punktu widzenia prawa nie jest studentem, ale słuchaczem. Dlatego nie przysługuje mu status taki, jak osobie na studiach magisterskich.

Czy mam szanse na kredyt studencki?

Studentów studiów =magisterskich przysługuje prawo do kredytu studenckiego. Jeżeli absolwent studiów licencjackich i inżynierskich rozpocznie magisterskie w okresie 2 lat od ukończenia  kierunki I stopnia. Łączny okres otrzymywania kredytu studenckiego nie może przekroczyć 6 lat.

Słuchasz studiów podyplomowych nie ma prawa do kredytu studenckiego.

Czy te studia dają dostęp do zawodów regulowanych?

Zarówno studia magisterskie, jak i podyplomowe spełniają warunek wykształcenia dający wymóg do zawodu regulowanego. Warunkiem jest zgodność z profilem wykształcenia opisany w przypadku każdego z takich zawodów.  W przypadku podyplomówek istnieją wręcz programy studiów wręcz stworzone do zdobycia zawodu regulowanego, także do zdania stosownych egzaminów państwowych.

Jakie są uprawnienia absolwenta?

Absolwent kierunków magisterskich otrzymuje dyplom ukończenia studiów II stopnia – magistra lub magistra inżyniera.

Absolwent studiów podyplomowych dostaje świadectwo ukończenia –  dyplomowanego specjalisty lub specjalisty technologa.

Gdzie warto studiować podyplomowo i magistersko?

Warto podjąć decyzję czy lepsze są kierunki magisterskie, czy podyplomowe – po przeanalizowaniu oferty konkretnych programów studiowania.

Oferta magisterskich

Sprawdź ofertę kierunków magisterskich II stopnia,

Oferta podyplomowych

Sprawdź ofertę kierunków podyplomowych.


Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@efekty.net Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności