Co dają studia podyplomowe? (wideo)

Słyszałeś o podyplomówkach, że warto je wybrać, ale nie wiesz dlaczego? Szef naciska, żebyś kształcił się podyplomowo, ale zastanawiasz się po co? Kończysz studia, rozważasz dalszą naukę i nie wiesz, co dają studia podyplomowe? Podpowiadamy korzyści, jakie może dać ta forma studiowania.

Studia podyplomowe mają wiele zalet, które nabierają znaczenia zwłaszcza w dzisiejszym, niezwykle dynamicznym świecie.

Zmiana zawodu

Studia podyplomowe nie muszą najczęściej być związane z dotychczasowym wykształceniem. Bardzo rzadko zdarza się takie wymaganie. Na przykład w przypadku części “podyplomówek” dla nauczycieli, gdzie w rekrutacji pojawia się warunek wcześniejszego przygotowania pedagogicznego. W przeważającej większości przypadków można być przyjętym na studia podyplomowe nie mające nic wspólnego z dyplomem studiów I i II stopnia. Można więc w ten sposób szybko, stosunkowo tanio i dość łatwo zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Szybkie dokształcenie się

A co za tym idzie zaoszczędzenie czasu. Współcześnie często nie mamy możliwości, by decydować się na drugi kierunek studiów, bądź studia doktoranckie. Studia podyplomowe dają możliwość zdobycia kompetencji w ciągu 2 lat, niekiedy nawet już w 1,5 roku. Dlaczego w tak krótkim czasie skutecznego uzyskania koniecznego wykształcenia i wiedzy. Ponieważ zwykle są sformatowane “wąsko” zgodnie z kształceniem do danego zawodu, certyfikatu czy specjalności.

Uzupełnienie wiedzy

Praktycznie każdy kierunek, od humanistycznych, przez biznesowe i medyczne, który studiowaliśmy na studiach pierwszego stopnia – możemy kontynuować na studiach podyplomowych. Można w ten sposób poszerzyć swoją wiedzę o dodatkową specjalizację lub też zdobyć wiedzę ogólną, szeroką, która lepiej pozwoli orientować się w świecie. Wszystko dzięki programowi studiów, który przygotowany jest w taki sposób, żeby poszerzać już dobytą wiedzę,

Rozszerzanie kompetencji

Studia podyplomowe dają również możliwość studiowania na kierunkach zupełnie niezwiązanych z naszym dotychczasowym wykształceniem. Możemy w ten sposób np. kończąc chemię udać się na “podyplomówkę” z zarządzania. Wszystko po to, by np. móc zdobyć wysokie stanowisko kierownicze w koncernie chemicznym.

Uprawnienia do zawodu regulowanego

Część zawodów jest uznana w Polsce za tzw. zawody regulowane. To znaczy – nie można ich wykonywać bez odpowiednich uprawnień. Wśród nich zwykle znajdziemy staż i test umiejętności, zwykle na zasadzie egzaminu państwowego. Podyplomówka związana z zawodem regulowanym daje tutaj dwie korzyści. Wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu oraz wymagane prawem wykształcenie.

Lista zawodów regulowanych

Zawody regulowane do których trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje można pogrupować na takie obszaty, jak:

 • gospodarka morska i żegluga śródlądowa,
 • medycyna.
 • rzeczoznawstwo w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • rzecznictwo patentowe,
 • przewodnictwo górskie,
 • muzealnictwo,
 • edukacja (m.in. uprawnienia nauczycielskie),
 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna,
 • ochrona osób i mienia,
 • pożarnictwo,
 • detektywistyka,
 • cło,
 • budownictwo,
 • lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 • oraz mieszkalnictwo,
 • transport,
 • zarządzanie ryzykiem (aktuariusz),
 • sprawy socjalne,
 • doradztwo restrukturyzacyjne,
 • BHP,
 • geologia,
 • obrót papierami wartościowymi (makler),
 • doradca inwestycyjny,
 • konserwatora zabytków,
 • archeologi,
 • doradztwo podatkowe,
 • tłumaczenia przysięgłe.

Szybszy awans

Jeśli program studiów podyplomowych jest zgodny z wykonywanym zadaniem, to wtedy daje szansę na szybszą karierę. Dzięki niej zdobędziesz dodatkowe kompetencje i będziesz w stanie skuteczniej wykonywać zadania zawodowe. Jeśli wyśle Cię na nią szef i jeszcze za to zapłaci – pokazuje, że wiąże z Tobą nadzieję na dłuższą współpracę. Jeśli samodzielnie wybierasz dodatkową edukację – pokazujesz szefowi swoje zaangażowanie i chęć doskonalenia się. A to wszystko przekłada się na lepsze możliwości awansu zawodowego i wyższe stanowisko pracy.

Edukacja dla pracujących

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym studia podyplomowe mogą być prowadzone przez uczelnie wyższe tylko w zakresie prowadzonych przez nią kierunków. Zgodę na poszerzenie oferty edukacyjnej o kierunek, którego uczelnia nie prowadzi, wyrazić może jedynie minister.

Studia te realizowane są, o czym była mowa już wcześniej, w niezwykle szerokiej gamie kierunków. Bardzo często są modyfikowane zgodnie z potrzebą rynkową (zarządzanie dla wszystkich, wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli historii itp.)

Darmowo lub z dofinansowaniem

Koszt studiów podyplomowych jest niezwykle zróżnicowany, a składa się na niego wiele czynników, m.in. : miejsce (miasto, uczelnia) odbywania studiów, popularność kierunku, długość zajęć, prowadzący itp. Często jednak można liczyć na refundację, czy to od pracodawcy, który kieruje nas na te studia, czy też z funduszy unijnych. Istnieją kierunki studiów podyplomowych, które w części bądź całości finansowane są ze środków państwowych, bądź międzynarodowych (np. unijnych).

Poszukaj “podyplomówki”

Studia podyplomowe różnią się między sobą tematyka, długością, ceną, uprawnieniami. Poszukaj najlepszego programu dla siebie,

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@efekty.net Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności