Site logo

Punkty ECTS dla opornych (poradnik+wideo)

Czym są punkty ECTS i dlaczego zrozumienie systemu ich przyznawania i przenoszenia jest tak skomplikowane, że powstały już setki opracowań, które starają się ostatecznie wyjaśnić tą kwestię? Za moment się wszystkiego dowiecie – zapraszamy do lektury naszego ects’owego poradnika dla opornych.

Co to jest pkt ECTS?

System punktów ECTS pierwotnie określany był mianem Systemu Transferu Punktów. Został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych XX wieku i wykorzystywany był w programie ERASMUS Plus do prostego rozliczania okresu studiów odbytych za granicą

ECTS (Europejski System Transferu Punktów) jest zbiorem procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską. Jego zasadniczym celem jest ujednolicenie reguł prawnych odnoszących się do procesu organizacji studiów oraz znaczące usprawnienie samego studiowania na europejskich uczelniach. Wdrożenie systemu punktów ECTS pozwoliło bowiem na to, by europejscy studenci mogli podejmować i kontynuować edukację na dowolnej, europejskiej uczelni. ECTS jest częścią programu Socrates-Erasmus.

Tak skorzystasz z Erasmus+

Co warto wiedzieć, jeśli chcesz w trakcie studiów pojechać na zagraniczną uczelnię.

Do czego służą punkty ECTS?

Historię i definicję skróciliśmy zatem do absolutnego minimum, mamy nadzieję, że cieszycie się z tego powodu. Po co jednak ktoś w ogóle trudził się i opracował koncepcję punktów ECTS? Jakie korzyści odnoszą uczelnie i studenci?

  • przedstawienie programu studiów w prosty, czytelny sposób, który znacząco usprawni proces rozliczania studentów oraz pozwoli na porównanie programów, co w znacznej mierze przyczynia się do budowy zaufania i współpracy między uczelniami oraz między środowiskiem akademickim a biznesowym,
  • tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia,
  • proste rozliczanie okresów studiów odbytych poza uczelnią macierzystą (zarówno w kraju, jak i za granicą).

Negatywne opinie na temat punktów ECTS są zatem, delikatnie mówiąc, przesadzone, gdyż bez nich mielibyście sporo problemów, żeby semestr studiów spędzić na uczelni zagranicznej.

System ECTS jest ponadto ukierunkowany na Wasz rozwój, dlatego przydzielanie punktów konkretnym przedmiotom (lub modułom) opiera się wyłącznie na “nakładzie pracy studenta”. Mówiąc prostszym językiem: im dany przedmiot jest trudniejszy, tym więcej punktów ECTS możecie za niego zdobyć. Działa to jednak w obie strony, więc przyłożenie się wyłącznie do najprostszych zajęć może nie wystarczyć do zaliczenia danego semestru.

Jak się liczy punkty na studiach?

Komisja Europejska doszła do wniosku, że roczny nakład pracy studentów trybu stacjonarnego odpowiada 60 punktom ECTS. Europejscy studenci poświęcają rocznie, przynajmniej teoretycznie, około 1500-1800 godzin na studiowanie i zdobywanie wiedzy. 1 punkt ECTS odpowiada zatem 25-30 godzinom pracy statystycznego, przykładnego studenta.

Ile punktów na 1 roku?

1 rok akademicki (1500-1800 godzin pracy) = 60 punktów ECTS

1 pkt. to ile godzin zajęć?

25-30 godzin pracy = 1 punkt ECTS

Punkty ECTS są jednak ściśle uzależnione od stopnia naszych studiów. Najprościej można to przedstawić w następujący sposób:

Stopień: I stopień studiów (Bachelor)
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Punkty do zdobycia: 6 x 30 pkt ECTS – 180 punktów ECTS

Stopień: I stopień studiów (np. inżynierskie)
Czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
Punkty do zdobycia: 8 x 30 pkt ECTS – 240 punktów ECTS

Stopień: II stopień studiów (Master)
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Punkty do zdobycia: 4 x 30 pkt ECTS – 120 punktów ECTS

Stopień: II stopień studiów (specjalizacja)
Czas trwania: 1,5 /2 lata (3 /4 semestry)
Punkty do zdobycia: 3 /4 x 30 pkt ECTS – 90 lub 120 punktów ECTS

Stopień: Studia jednolite magisterskie (np. lekarskie)
Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)
Punkty do zdobycia: 10 x 30 pkt ECTS – 300 punktów ECTS

Na koniec bardzo ważna informacja: punkty ECTS można zdobyć tylko i wyłącznie po wykonaniu wymaganej pracy i zaliczeniu danego przedmiotu – liczba punktów ECTS za zaliczenie danego elementu programu studiów ma charakter bezwzględny i nie zależy od uzyskanej oceny.

Przenoszenie punktów między uczelniami

Uznawanie kwalifikacji zdobytych na innej uczelni regulowane jest przez Konwencję Lizbońską, z której możemy dowiedzieć się, iż nasze punkty powinny być przeniesione, jeśli nie będzie ku temu wyraźnych przeciwwskazań. Jakich? Najczęstszym problemem są znaczące różnice w efektach kształcenia

Tak wygląda to od strony czysto teoretycznej, ale Was przecież interesuje wyłącznie aspekt praktyczny, prawda? Wyobraźmy sobie zatem sytuację, w której student podrzędnej uczelni składa wniosek o uznanie swoich punktów ECTS na Sorbonie lub Oxfordzie. Dziekan (organ rozpatrujący wniosek) z przyczyn formalnych odrzuca go, czego efektem jest konieczność nadrobienia przez studenta ewentualnych różnic w efektach kształcenia – tak wygląda czarny scenariusz.

Jeśli jednak dziekan przychyli się do wniosku studenta i uzna wszystkie punkty ECTS studenta, to może okazać się, że liczba przeniesionych punktów wystarczy na wypełnienie limitów całych studiów – scenariusz idealny, ale nierealny.

Jak zmienić uczelnię?

Masz już zebrane punkty ECTS, ale nie chcesz już studiować na swojej uczelni? Sprawdź inne.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Studia magisterskie

Studia drugiego stopnia, zwane wcześniej studiami uzupełniającymi magisterskimi, są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.

Czytaj więcej »

Odpracuj ściąganie

Jeden z profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przyłapał studentów na ściąganiu. Żeby im uświadomić, że postępują nieuczciwie, zasugerował pracę na rzecz wydziału. Jako warunek zaliczenia

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję