Kredyt studencki – czy warto?

Kredyt studencki to jedna z najpopularniejszych form finansowania studiów. Konstytucja dla Nauki, czyli ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem 1 stycznia 2019 roku zmieniła zasady ubiegania się o kredyt konsumencki. Najważniejszą zmianą jest data złożenia wniosku o kredyt – można go składać w dowolnym momencie roku. Ważne, abyś miał 30 lat, jeżeli jesteś studentem i 35 lat, jeżeli jesteś doktorantem. 

Kredyt studencki stanowi wsparcie dla najbardziej potrzebujących i przeznaczony jest dla osób, których dochód nie przekracza określonego limitu. W roku akademickim 2019/2020 maksymalny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekroczył 2500 netto. 

Content handsome young man in casual shirt sitting at table and looking at bank representative while receiving set of documents from her at meeting in bank office.

Kredyt studencki:

 • udzielany jest przez banki komercyjne i spółdzielcze lub SKOK, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Kredytowego umowy określające zasady korzystania ze środków z Funduszu Kredytów Studenckich.
 • otrzymać go mogą osoby posiadające status studenta lub doktoranta, czyli posiadające zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia lub do szkoły doktorskiej i rozpoczną studia przed 25. rokiem życia.
 • osoby wnioskujące muszą posiadać zdolność kredytową i zabezpieczenie spłaty kredytu, którym może być poręczenie rodziców lub Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
 • jeżeli poręczycielem spłaty kredytu jest BGK, wówczas pobierana jest prowizja. Jej wysokość uzależniona jest od banku. 
 • kredyt udzielany jest jednorazowo na okres studiów i nie dłużej niż na 6 lat oraz na okres kształcenia w szkole doktorskiej, nie dłuższy niż 4 lata.
 • jest to najtańszy kredyt na rynku, gdyż jego oprocentowanie przez cały okres studiów i do 2 latach po ukończeniu studiów wynosi 0%.
 • wysokość prowizji za udzielenie wynosi od 0% do 5% i uzależniona jest od banku i faktu, czy zdecydujesz się na otwarcie konta.
 • wysokość kredytu to suma wypłaconych miesięcznych transz: w przypadku studentów nie może przekroczyć 60 transz, a w przypadku kształcenia w szkole doktorskie – 40 transz. 
 • kredyt wypłacany jest w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku. To student we wniosku określa wysokość transzy, która może wynosić 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. 


Ważne! W sierpniu i we wrześniu transze nie są wypłacane.

 • spłata kredytu następuje dopiero po 2 latach od ukończenia studiów bądź szkoły doktorskiej. 
 • liczba rat do spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu.
 • za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest pobierana prowizja. 


Ważne! Kredyt studencki może zostać umorzony w części bądź w całości przez bank lub SKOK, jeżeli student ukończył studia w grupie najlepszych absolwentów:

 • 50% umorzenia w przypadku, gdy student ukończył studia lub naukę w szkole doktorskiej wśród 1% najlepszych absolwentów
 • 35% umorzenia w przypadku, gdy student ukończył studia lub naukę w szkole doktorskiej wśród od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów
 • 20% umorzenia w przypadku, gdy student ukończył studia lub naukę w szkole doktorskiej wśród od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów
 • Umorzenie może nastąpić również w przypadku udokumentowania przez studenta trwałej utraty zdolności do spłaty kredytu oraz trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 


#kredytstudencki #studentmoney


dr Iza Gontarek

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję