Inżynieria materiałowa – studia i możliwości pracy

Poszycia w samolotach, sztuczne serca oraz innowacyjne kamizelki kuloodporne — to nieliczne produkty, które powstać mogły dzięki zastosowaniu inżynierii materiałowej. Na jakich uczelniach w Polsce i wydziałach możesz studiować ten kierunek? Czym jest inżynieria materiałowa? I przede wszystkim gdzie możesz szukać zatrudnienia po tym kierunku?

Czym jest inżynieria materiałowa?

Inżynieria materiałowa jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy w sobie m.in. fizykę, chemię oraz biologię. Podczas studiów zgłębisz wiadomości na temat struktury, właściwości, technologii oraz wytwarzania i zastosowania materiałów. 

– Inżynieria materiałowa to taki obszar wiedzy, który zajmuje się badaniem relacji pomiędzy strukturą materiału a jego właściwościami — opowiada prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. – Wynika z tego, że inżynier potrafi świadomie zaprojektować oraz ukształtować strukturę materiału pod konkretne właściwości. Taki materiał ma spełniać konkretną funkcję. Reasumując, jest to inżynieria w relacji struktura materiału i jego właściwości — dodaje Dziekan Mizera.

Co więcej, na kierunku inżynieria materiałowa dowiesz się, jak znaleźć nowe zastosowanie dla już istniejących tworzyw oraz odkryjesz przydatność materiałów, które zaprojektowałeś.

– Kierunek inżynierii materiałowej należy rozumieć jako dyscyplinę naukową, która zajmuje się zarówno projektowaniem materiałów pod określone zastosowania oraz badaniem nowych materiałów, dla których zastosowania się poszukuje — podkreśla prof. dr hab. Barbara Surowska, Kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. – Poszukujemy materiału dla konkretnego zapotrzebowania przemysłu lub otrzymujemy nowy materiał i sprawdzamy do czego może się nadać. Inżynieria materiałowa zajmuje się także łączeniem materiałów w sposób innowacyjny, żeby otrzymać materiały o lepszej jakości — dodaje prof. dr hab. Barbara Surowska.

Studiowanie na kierunku inżynieria materiałowa to przede wszystkim praca nad bardzo innowacyjnymi projektami i badaniami. – We współpracy z Wydziałem Chemicznym oraz Wydziałem Chemicznym i Procesowym Politechniki Warszawskiej stworzyliśmy Szkołę Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych — opowiada Dziekan Jarosław Mizera. – Pochwalę się, że jeden z naszych zespołów opracował materiał — ciecz, która charakteryzuje się tym, że zmienia swoje właściwości pod wpływem obciążenia. Zastosowaliśmy ten materiał do bardzo lekkich kamizelek kuloodpornych. Ciecz ma tę właściwość, że zagęszcza się (twardnieje) przy nacisku, w tym przypadku przy próbie przestrzelenia. Nie ukrywam, że jest to bardzo innowacyjny produkt, który udało się nam stworzyć i zainteresować nim firmy z całego świata — dopowiada.


Jakie wydziały prowadzą kierunek inżynieria materiałowa?

Kierunek inżynierii materiałowej realizowany jest na wydziałach takich jak mechaniczny czy też chemiczny — dzieje się tak ze względu na materiały, na których się pracuje. – Na Wydziale Mechanicznym pracuje się na materiałach metalicznych, niemetalicznych, kompozytowych, biomateriałach, materiałach funkcjonalnych oraz nanomateriałach — mówi dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadz., opiekun kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. – W przypadku Wydziału Chemicznego pracuje się na materiałach takich jak polimery lub tworzywa kompozytowe — dopowiada opiekun kierunku Jacek Sawicki. Na Politechnice Gdańskiej kierunek inżynieria materiałowa wykładany jest na Wydziale Chemicznym, Mechanicznym oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.


Jakie zawody można wykonywać?

Absolwenci kierunku inżynierii materiałowej znajdują pracę głównie w przemyśle. – Monitorujemy kariery zawodowe naszych absolwentów. Wiemy, że połowa z nich trafia do innowacyjnego przemysłu — opowiada Dziekan Jarosław Mizera. – Bardzo dużo absolwentów znajduje pracę w transporcie, energetyce i metalurgii — dodaje. Inżynieria materiałowa to kierunek uniwersalny, który kształci przyszłych inżynierów. Dzięki niemu otrzymasz możliwość znalezienia pracy nie tylko w przemyśle. – Inżynier po inżynierii materiałowej może pracować niemalże w każdej gałęzi przemysłu. Z tego względu, że jest on przygotowany zarówno od strony inżynierskiej — posiada wiedzę z zakresu mechaniki, termodynamiki, projektowania, konstrukcji części maszyn, obróbki, a także technologii tworzyw polimerowych — opowiada prof. dr hab. Barbara Surowska. – Jest to uniwersalny pracownik. Nasi absolwenci są przygotowani do planowania produkcji oraz zaopatrzenia materiałów. Wielu naszych absolwentów znajduje zatrudnienie w placówkach naukowych, badawczych z różnych obszarów nauk — dodaje.

W jakich firmach możesz szukać pracy?

Przede wszystkim w firmach z szeroko rozumianego przemysłu, w których wytwarzane i badane są nowe materiały. – Na tym kierunku nie tylko uczymy o materiałach, ale też uczymy, w jaki sposób je badać, zdobywać o nich informacje, jak odróżniać pewne materiały — opowiada dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadz. Często absolwenci trafiają do takich branż jak energetyka, przemysłu lotniczego, przemysłu samochodowego, budownictwa, medycyny oraz we wszystkich formach z działem kontroli jakości (np. odlewnie, parki maszynowe) – dodaje. 

Pracę można znaleźć m.in.:

  • Hartownie usługowe, ponieważ uczymy obróbki i ulepszania właściwości materiałów.
  • Firmy, w których przygotowuje się powierzchnie materiałów.
  • Przedsiębiorstwa, gdzie robi się kontrolę jakości materiałów.
  • Wszelkiego typu biura konstrukcyjne, gdzie potrzebny jest pracownik, który dobierze odpowiedni materiał do danych konstrukcji.

Politechnika Gdańska
Politechnika Łódzka
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.