Co to jest inżynieria materiałowa? Studia i możliwości pracy

Poszycia w samolotach, sztuczne serca oraz innowacyjne kamizelki kuloodporne — to tylko niektóre z licznych produktów, które powstać mogły dzięki zastosowaniu inżynierii materiałowej. Na jakich uczelniach w Polsce i wydziałach możesz studiować ten kierunek? Czym jest inżynieria materiałowa? I przede wszystkim gdzie możesz szukać zatrudnienia po tym kierunku?

Czym jest inżynieria materiałowa?

Inżynieria materiałowa to interdyscyplinarny kierunek studiów technicznych oraz dziedzina technologii. Łączy w sobie badanie, tworzenie, wykorzystywanie materiałów o różnych, pożądanych właściwościach, takich jak twardość, elastyczność, odporność na ekstremalne temperatury, pamięć kształtu, przewodzenie prądu, przesyłanie informacji. Zawiera w sobie praktyczne wykorzystanie wiedzy z takich działów nauki, jak fizyka, chemia, biologia. Podczas studiów zgłębisz wiadomości na temat struktury, właściwości, technologii oraz wytwarzania i zastosowania materiałów. 

– Inżynieria materiałowa to taki obszar wiedzy, który zajmuje się badaniem relacji pomiędzy strukturą materiału a jego właściwościami — opowiada prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. – Wynika z tego, że inżynier potrafi świadomie zaprojektować oraz ukształtować strukturę materiału pod konkretne właściwości. Taki materiał ma spełniać konkretną funkcję. Reasumując, jest to inżynieria w relacji struktura materiału i jego właściwości — dodaje dziekan Mizera.

Co więcej, na kierunku inżynieria materiałowa dowiesz się, jak znaleźć nowe zastosowanie dla już istniejących tworzyw oraz odkryjesz przydatność materiałów, które zaprojektowałeś.

– Kierunek inżynierii materiałowej należy rozumieć jako dyscyplinę naukową, która zajmuje się zarówno projektowaniem materiałów pod określone zastosowania oraz badaniem nowych materiałów, dla których zastosowania się poszukuje — podkreśla prof. dr hab. Barbara Surowska, Kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. – Poszukujemy materiału dla konkretnego zapotrzebowania przemysłu lub otrzymujemy nowy materiał i sprawdzamy do czego może się nadać. Inżynieria materiałowa zajmuje się także łączeniem materiałów w sposób innowacyjny, żeby otrzymać materiały o lepszej jakości — dodaje prof. dr hab. Barbara Surowska.

Studiowanie na kierunku inżynieria materiałowa to przede wszystkim praca nad bardzo innowacyjnymi projektami i badaniami. – We współpracy z Wydziałem Chemicznym oraz Wydziałem Chemicznym i Procesowym Politechniki Warszawskiej stworzyliśmy Szkołę Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych — opowiada Dziekan Jarosław Mizera. – Pochwalę się, że jeden z naszych zespołów opracował materiał — ciecz, która charakteryzuje się tym, że zmienia swoje właściwości pod wpływem obciążenia. Zastosowaliśmy ten materiał do bardzo lekkich kamizelek kuloodpornych. Ciecz ma tę właściwość, że zagęszcza się (twardnieje) przy nacisku, w tym przypadku przy próbie przestrzelenia. Nie ukrywam, że jest to bardzo innowacyjny produkt, który udało się nam stworzyć i zainteresować nim firmy z całego świata — dopowiada.


Gdzie studiować inżynierię materiałową?

Kierunek inżynierii materiałowej prowadzony jest przede wszystkim na politechnikach. Realizowany jest zarówno na wydziałach inżynierii materiałowej, jak i innych – takich jak mechaniczny czy też chemiczny. Dzieje się tak ze względu sprofilowanie programu oraz specjalności prowadzone na tym kierunku studiów. – Na wydziale mechanicznym pracuje się na materiałach metalicznych, niemetalicznych, kompozytowych, biomateriałach, materiałach funkcjonalnych oraz nanomateriałach — mówi dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadz., opiekun kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. – W przypadku Wydziału Chemicznego pracuje się na materiałach takich jak polimery lub tworzywa kompozytowe — dopowiada opiekun kierunku Jacek Sawicki. Na Politechnice Gdańskiej kierunek inżynieria materiałowa wykładany jest na Wydziale Chemicznym, Mechanicznym oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Inżynieria materiałowa na różnych uczelniach

Porównaj program studiów z inżynierii materiałowej na różnych politechnikach i innyc szkołach wyższych w Polsce.


Kim jest inżynier materiałowy?

Absolwenci kierunku inżynierii materiałowej znajdują pracę głównie w przemyśle. – Monitorujemy kariery zawodowe naszych absolwentów. Wiemy, że połowa z nich trafia do innowacyjnego przemysłu — opowiada Dziekan Jarosław Mizera. – Bardzo dużo absolwentów znajduje pracę w transporcie, energetyce i metalurgii — dodaje. Inżynieria materiałowa to kierunek uniwersalny, który kształci przyszłych inżynierów. Dzięki niemu otrzymasz możliwość znalezienia pracy nie tylko w przemyśle. – Inżynier po inżynierii materiałowej może pracować niemalże w każdej gałęzi przemysłu. Z tego względu, że jest on przygotowany zarówno od strony inżynierskiej — posiada wiedzę z zakresu mechaniki, termodynamiki, projektowania, konstrukcji części maszyn, obróbki, a także technologii tworzyw polimerowych — opowiada prof. dr hab. Barbara Surowska. – Jest to uniwersalny pracownik. Nasi absolwenci są przygotowani do planowania produkcji oraz zaopatrzenia materiałów. Wielu naszych absolwentów znajduje zatrudnienie w placówkach naukowych, badawczych z różnych obszarów nauk — dodaje.

W jakich firmach możesz szukać pracy?

Przede wszystkim w firmach z szeroko rozumianego przemysłu, w których wytwarzane i badane są nowe materiały. – Na tym kierunku nie tylko uczymy o materiałach, ale też uczymy, w jaki sposób je badać, zdobywać o nich informacje, jak odróżniać pewne materiały — opowiada dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadz. Często absolwenci trafiają do takich branż jak energetyka, przemysłu lotniczego, przemysłu samochodowego, budownictwa, medycyny oraz we wszystkich formach z działem kontroli jakości (np. odlewnie, parki maszynowe) – dodaje. 

Pracę można znaleźć m.in. w takich firmach, jak:

 • hartownie usługowe, ponieważ uczymy obróbki i ulepszania właściwości materiałów,
 • firmy, w których przygotowuje się powierzchnie materiałów,
 • przedsiębiorstwa, gdzie robi się kontrolę jakości materiałów,
 • wszelkiego typu biura konstrukcyjne, gdzie potrzebny jest pracownik, który dobierze odpowiedni materiał do danych konstrukcji.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności