Site logo

Co to jest inżynieria materiałowa? Studia i możliwości pracy

Poszycia w samolotach, sztuczne serca oraz innowacyjne kamizelki kuloodporne — to tylko niektóre z licznych produktów, które powstać mogły dzięki zastosowaniu inżynierii materiałowej. Na jakich uczelniach w Polsce i wydziałach możesz studiować ten kierunek? Czym jest inżynieria materiałowa? I przede wszystkim gdzie możesz szukać zatrudnienia po tym kierunku?

Czym jest inżynieria materiałowa?

Inżynieria materiałowa to interdyscyplinarny kierunek studiów technicznych oraz dziedzina technologii. Łączy w sobie badanie, tworzenie, wykorzystywanie materiałów o różnych, pożądanych właściwościach, takich jak twardość, elastyczność, odporność na ekstremalne temperatury, pamięć kształtu, przewodzenie prądu, przesyłanie informacji. Zawiera w sobie praktyczne wykorzystanie wiedzy z takich działów nauki, jak fizyka, chemia, biologia. Podczas studiów zgłębisz wiadomości na temat struktury, właściwości, technologii oraz wytwarzania i zastosowania materiałów. 

– Inżynieria materiałowa to taki obszar wiedzy, który zajmuje się badaniem relacji pomiędzy strukturą materiału a jego właściwościami — opowiada prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. – Wynika z tego, że inżynier potrafi świadomie zaprojektować oraz ukształtować strukturę materiału pod konkretne właściwości. Taki materiał ma spełniać konkretną funkcję. Reasumując, jest to inżynieria w relacji struktura materiału i jego właściwości — dodaje dziekan Mizera.

Co więcej, na kierunku inżynieria materiałowa dowiesz się, jak znaleźć nowe zastosowanie dla już istniejących tworzyw oraz odkryjesz przydatność materiałów, które zaprojektowałeś.

– Kierunek inżynierii materiałowej należy rozumieć jako dyscyplinę naukową, która zajmuje się zarówno projektowaniem materiałów pod określone zastosowania oraz badaniem nowych materiałów, dla których zastosowania się poszukuje — podkreśla prof. dr hab. Barbara Surowska, Kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. – Poszukujemy materiału dla konkretnego zapotrzebowania przemysłu lub otrzymujemy nowy materiał i sprawdzamy do czego może się nadać. Inżynieria materiałowa zajmuje się także łączeniem materiałów w sposób innowacyjny, żeby otrzymać materiały o lepszej jakości — dodaje prof. dr hab. Barbara Surowska.

Studiowanie na kierunku inżynieria materiałowa to przede wszystkim praca nad bardzo innowacyjnymi projektami i badaniami. – We współpracy z Wydziałem Chemicznym oraz Wydziałem Chemicznym i Procesowym Politechniki Warszawskiej stworzyliśmy Szkołę Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych — opowiada Dziekan Jarosław Mizera. – Pochwalę się, że jeden z naszych zespołów opracował materiał — ciecz, która charakteryzuje się tym, że zmienia swoje właściwości pod wpływem obciążenia. Zastosowaliśmy ten materiał do bardzo lekkich kamizelek kuloodpornych. Ciecz ma tę właściwość, że zagęszcza się (twardnieje) przy nacisku, w tym przypadku przy próbie przestrzelenia. Nie ukrywam, że jest to bardzo innowacyjny produkt, który udało się nam stworzyć i zainteresować nim firmy z całego świata — dopowiada.


Gdzie studiować inżynierię materiałową?

Kierunek inżynierii materiałowej prowadzony jest przede wszystkim na politechnikach. Realizowany jest zarówno na wydziałach inżynierii materiałowej, jak i innych – takich jak mechaniczny czy też chemiczny. Dzieje się tak ze względu sprofilowanie programu oraz specjalności prowadzone na tym kierunku studiów. – Na wydziale mechanicznym pracuje się na materiałach metalicznych, niemetalicznych, kompozytowych, biomateriałach, materiałach funkcjonalnych oraz nanomateriałach — mówi dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadz., opiekun kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. – W przypadku Wydziału Chemicznego pracuje się na materiałach takich jak polimery lub tworzywa kompozytowe — dopowiada opiekun kierunku Jacek Sawicki. Na Politechnice Gdańskiej kierunek inżynieria materiałowa wykładany jest na Wydziale Chemicznym, Mechanicznym oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Inżynieria materiałowa na różnych uczelniach

Porównaj program studiów z inżynierii materiałowej na różnych politechnikach i innyc szkołach wyższych w Polsce.


Kim jest inżynier materiałowy?

Absolwenci kierunku inżynierii materiałowej znajdują pracę głównie w przemyśle. – Monitorujemy kariery zawodowe naszych absolwentów. Wiemy, że połowa z nich trafia do innowacyjnego przemysłu — opowiada Dziekan Jarosław Mizera. – Bardzo dużo absolwentów znajduje pracę w transporcie, energetyce i metalurgii — dodaje. Inżynieria materiałowa to kierunek uniwersalny, który kształci przyszłych inżynierów. Dzięki niemu otrzymasz możliwość znalezienia pracy nie tylko w przemyśle. – Inżynier po inżynierii materiałowej może pracować niemalże w każdej gałęzi przemysłu. Z tego względu, że jest on przygotowany zarówno od strony inżynierskiej — posiada wiedzę z zakresu mechaniki, termodynamiki, projektowania, konstrukcji części maszyn, obróbki, a także technologii tworzyw polimerowych — opowiada prof. dr hab. Barbara Surowska. – Jest to uniwersalny pracownik. Nasi absolwenci są przygotowani do planowania produkcji oraz zaopatrzenia materiałów. Wielu naszych absolwentów znajduje zatrudnienie w placówkach naukowych, badawczych z różnych obszarów nauk — dodaje.

W jakich firmach możesz szukać pracy?

Przede wszystkim w firmach z szeroko rozumianego przemysłu, w których wytwarzane i badane są nowe materiały. – Na tym kierunku nie tylko uczymy o materiałach, ale też uczymy, w jaki sposób je badać, zdobywać o nich informacje, jak odróżniać pewne materiały — opowiada dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadz. Często absolwenci trafiają do takich branż jak energetyka, przemysłu lotniczego, przemysłu samochodowego, budownictwa, medycyny oraz we wszystkich formach z działem kontroli jakości (np. odlewnie, parki maszynowe) – dodaje. 

Pracę można znaleźć m.in. w takich firmach, jak:

  • hartownie usługowe, ponieważ uczymy obróbki i ulepszania właściwości materiałów,
  • firmy, w których przygotowuje się powierzchnie materiałów,
  • przedsiębiorstwa, gdzie robi się kontrolę jakości materiałów,
  • wszelkiego typu biura konstrukcyjne, gdzie potrzebny jest pracownik, który dobierze odpowiedni materiał do danych konstrukcji.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

O energetyce na AGH

World Energy Outlook 2009 to komplementarny i aktualny zbiór informacji w obszarze szeroko pojętej energetyki. Prezentacja tegorocznej edycji odbędzie się 30 listopada (poniedziałek) w Auli

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję