Site logo

Podyplomowa fizjoterapia Toruń

Podyplomowe z fizjoterapii w Toruniu

Gdzie studiować podyplomowo fizjoterapię w Toruniu?

Wszystkie studia podyplomowe związane fizjoterapią w Torunie, kujawsko-pomorskim i on-line

Zobacz inne medyczne kierunki podyplomowe w Toruniu

Myślisz nie tylko o podyplomowych fizjoterapii, ale także innych kierunkach związanych z medycyną, zdrowiem i urodą? Sprawdź wszystkie kierunki "podyplomówek" medycznych

Czy warto studiować podyplomowo fizjoterapię w Toruniu i w kujawsko-pomorskim?

Zastanawiasz się nad "podyplomówką" z fizjoterapii, szkoleniem i kursem dla fizjoterapeutów na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć

Ciągły rozwój zagadnień medycznych i opiekuńczych oraz zmiany w systemach leczenia, opieki nad pacjentem i prawa spowodowały rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę medyczną. W obszernej kategorii studiów podyplomowych na kierunkach medycznych znajdują się programy stworzone z myślą o fizjoterapuetach, którzy chcieliby rozwijać się i pogłębiać zdobytą wiedzę. Studia podyplomowe z zakresu fizjoterapii pozwalają na uzyskanie bardzo specjalistycznej i ukierunkowanej wiedzy, obejmującej również zagadnienia praktyczne i dające dodatkowe uprawnienia. Studia medyczne wymagają od absolwenta ciągłego aktualizowania i dostosowywania zdobytej wiedzy do zmian zachodzących w czasie szybkiego rozwoju całej dziedziny i systemów opieki nad pacjentem. Absolwent tych kierunków może dzięki edukacji podyplomowej specjalizować się w konkretnym obszarze dziedziny, dzięki czemu staje się specjalistą poszukiwanym na rynku pracy.

 • Fizjoterapia w stomatologii: Podyplomowe studia na kierunku fizjoterapia w stomatologii przybliżają słuchaczom w sposób praktyczny metody diagnostyki oraz terapii zgodnie z koncepcjami leczenia zaburzeń układu stomatognatycznego. Zajęcia przygotowują słuchacza do pracy z pacjentem z zaburzeniami w obrębie głowy, w tym układu ruchowego narządu żucia, z uwzględnieniem konieczności współpracy z innymi specjalistami. Program studiów obejmuje takie dziedziny jak np: fizjologia narządów żucia, anatomia głowy i szyi, biomechanika i etiologia, diagnostyka, metody rehabilitacji w stomatologii, terapia manualna, drenaż limfatyczny, masaż twarzy, chirurgia szczękowa, fizjoterapia, postępowanie logopedyczne.
 • Medycyna osteopatyczna (Osteopatia): Podyplomowe studia z zakresu medycyny osteopatycznej mają charakter praktyczny. Skierowane są do osób zainteresowanych zwiększeniem swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu diagnozowania oraz leczenia potencjalnych pacjentów. W trakcie zajęć słuchacz dowie się jak zebrać obiektywny i wyczerpujący wywiad oraz jak właściwie i kompleksowo przeprowadzić badanie przedmiotowe pacjenta, a następnie zastosować indywidualnie dobraną terapię. Program zajęć obejmuje takie zagadnienia jak: fizjologia, radiologia, kardiologia, ortopedia, biomechanika, medycyna ratunkowa, dietetyka, praca z bólem, techniki manipulacyjne, anatomia, terapia i wiele innych.
 • Ortopodologia: Podyplomowe studia z zakresu ortopodologii są uzupełnieniem warsztatu każdego terapeuty pracującego w obrębie stóp. W trakcie studiów uczestnicy otrzymają algorytmy postępowania w przypadku koślawego palucha, ostrogi piętowej, metatarsalgii Mortona, stopy Charcota-Mariego-Tootha, czy kontuzji stawu skokowego wśród dorosłych i dzieci. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: medyczne aspekty podologii, biomechanika chodu, zaawansowane metody diagnostyczne stóp, podologia pielęgnacyjno-lecznicza, materiały opatrunkowe i obciążeniowe w podologii, zabiegi fizykalne w obrębie stopy, projektowanie wkładek ortopedycznych i ortez indywidualnych, składniki aktywne w podologii, terapię tkanek miękkich w ortopodologii, plastrowanie statyczne i dynamiczne w obrębie stopy i stępu, prawne i ekonomiczne aspekty działalności gospodarczej.
 • Chiropraktyka: Podyplomowe studia na kierunku chiropraktyka przygotowują do kompleksowego usprawniania aparatu ruchu. Absolwent jest wyposażony w ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w wiedzę z zakresu chiropraktyki. Celem pracy chiropraktyka jest przywrócenie optymalnej sprawności aparatu ruchu. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: wiadomości w zakresie historii i filozofii chiropraktyki, techniki chiropraktyczne, umiejętności palpacyjne, anatomia, fizjologia i ogólna patologia człowieka, biomechanika kliniczna, ortopedia i neurologia kliniczna, diagnostyka, diagnostyka fizykalna i różnicowa, procedury kliniczne i zarządzanie pacjentem.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną: Podyplomowe studia edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną nadają kwalifikacje, które uprawniają do wykonywania zawodu „pedagog specjalny – w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”. W trakcie zajęć studenci otrzymają wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu w warunkach kształcenia specjalnego. Przykładowe zagadnienia z toku studiów: kompetencje nauczyciela, kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności, medyczne aspekty edukacji, metody kształcenia i wychowania, podstawy edukacji i rehabilitacji, praca rehabilitacyjno-wychowawcza, prawne aspekty pomocy społecznej, psychologiczne podstawy terapii, rozwój osób z niepełnosprawnością, współpraca ze środowiskiem i specjalistami.
 • Fizjoterapia geriatryczna: Podyplomowe studia z zakresu fizjoterapii geriatrycznej mają na celu przekazanie wiedzy z geriatrii, gerontologii oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu fizjoterapii osób starszych przygotowującą do pracy z pacjentem geriatrycznym. Absolwent studiów podyplomowych potrafi przeprowadzić badanie fizjoterapeutyczne, stawiać diagnozę dla potrzeb rehabilitacji, dobrać i zaplanować odpowiednie metody fizjoterapeutyczne.
 • Fizjoterapia środowiskowa i opieka paliatywna: Podyplomowe studia na kierunku fizjoterapia środowiskowa i opieka paliatywna obejmuje zagadnienia opieki paliatywnej, geriatrii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji oraz organizacji opieki. Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem w wieku podeszłym oraz wymagającym opieki paliatywnej.
 • Fizjoterapia w sporcie: Podyplomowe studia na kierunku fizjoterapia w sporcie mają na celu wykształcenie absolwenta, który umiejętnie wykorzysta szereg technik manualnych w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego w sposób bardzo łagodny i bezpieczny dla pacjenta. Studia mają praktyczny charakter. Studenci zapoznają się: z elementami terapii manualnej,
 • procesem planowania odnowy biologicznej (jako jednego z kluczowych elementów prewencji kontuzji), poznają zagadnienia fizjologii wysiłku fizycznego, nauczą się metodyki ćwiczeń siłowych, planowania procesu treningowego, testów funkcjonalnych, zapoznają się z zagadnieniami psychologii sportu i kontuzji.
 • Gimnastyka korekcyjna: Podyplomowe studia na kierunki gimnastyka korekcyjna przeznaczone są dla absolwentów wychowania fizycznego, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz osób legitymujących się wyższym wykształceniem o specjalności pokrewnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz prowadzenia fizjoterapii.
 • Korekcja wad postawy: Podyplomowe studia na kierunku korekcja wad postawy przygotowują do planowania strategii korekcji wad ze szczególnym uwzględnieniem mobilizacji i rozciągania skróconych tkanek oraz odczuć ustawienia schematu ciała. Zajęcia mają na celu wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu analizy, technik diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w korekcji wad postawy; przekazanie wiedzy o możliwościach profilaktyki oraz najbardziej efektywnych formach leczenia pacjenta.
 • Masaż w odnowie biologicznej: Podyplomowe studia na kierunku masaż w odnowie biologicznej mają na celu pogłębienie wiedzy i nauczenie umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie szeroko pojętej odnowy biologicznej w sporcie i życiu codziennym. Główny nacisk w programie studiów położony został na zdobycie umiejętności praktycznych, niezbędnych w skutecznej rehabilitacji i odnowie biologicznej.
 • Neurorehabilitacja: Podyplomowe studia na kierunku neurorehabilitacja mają na celu przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne do pracy z pacjentami neurologicznymi przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki w zakresie neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii i pedagogiki oraz logopedii.
 • Integracja sensoryczna z terapią ręki: Podyplomowe studia na kierunku integracja sensoryczna z terapią ręki mają na celu przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii ręki. Celem terapii ręki jest usprawnienie motoryki małej czyli ruchów precyzyjnych dłoni i palców. Program kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu Integracji Sensorycznej – jej rozwoju, wpływu na funkcjonowanie oraz rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka oraz terapii ręki.

Studia podyplomowe w Toruniu i w kujawsko-pomorskim

Uczelnie w Toruniu posiadają bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych. Obecnie już absolwenci studiów pierwszego stopnia, mogą wybierać spośród ponad 110 kierunków podyplomówek, które dostosowane są do ich potrzeb oraz standardów rynkowych. Studia te cieszą się dużą popularnością, ze względu na wygodę studiowania w trybie niestacjonarnym w wybrane weekendy. Podyplomówki trwają z reguły 2 lub 4 semestry i są sporą szansą dla osób, które na co dzień pozostają aktywne zawodowo lub mają mniej wolnego czasu. To szansa na zwiększenie swoich kwalifikacji i wywalczenie upragnionego awansu. Niektóre osoby decydują się na studia podyplomowe w celu nabycia nowych umiejętności i znalezienia pomysłu na swoją karierę zawodową w Toruniu lub okolicach. To skuteczne rozwiązanie, a dyplomy toruńskich uczelni cenione są w każdym miejscu w Polsce. Poza Toruniem, studia podyplomowe można rozpocząć w Bydgoszczy oraz w mniejszych ośrodkach. W Bydgoszczy można skorzystać z oferty ponad 250 kierunków, a bliskość tego miasta sprawia, że studenci swobodnie wybierają między pracą i studiowaniem w tych dwóch ośrodkach. Największą popularnością cieszą się studia biznesowe oraz z zakresu marketingu, ponieważ takich specjalistów potrzebuje praktycznie każda firma. W czołówce znajdują się podyplomówki z psychologii i coachingu, czyli typowo miękkich kompetencji. Na studia podyplomowe decydują się programiści i informatycy, którzy dzięki temu mogą poznać nowe kierunki rozwoju i języki programistyczne oraz poszerzyć swoje możliwości zarobkowania. Z takimi kwalifikacjami dużo łatwiej o dobrą pracę, nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim.

Magisterska fizjoterapia i rehabilitacja w Toruniu i Kujawsko-pomorskim

Dobrą alternatywą dla podyplomowych studiów, kursów i szkoleń z fizjoterapii mogą być uzupełniające studia magisterskie związane z fizjoterapią i rehabilitacją. Zobacz, gdzie w Toruniu i Kujawsko-pomorskim warto studiować fizjoterapię na kierunkach magisterskich drugiego stopnia.

Możliwości pracy dla fizjoterapeutów

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku podyplomowego z fizjoterapii na toruńskich i kujawsko-pomorskich uczelniach

Zawód: Fizjoterapeuta

Co to jest zawód fizjoterapeuty – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży fizjoterapeutycznej? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w służbie zdrowia, sektorze zdrowia i urody, sporcie? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód fizjoterapeuta? Fizjoterapeuta to zawód medyczny, który zajmuje się

Czytaj więcej »

 • Zawód fizjoterapeuta: Fizjoterapeuta to regulowany zawód medyczny. To znaczy, że aby go wykonywać, trzeba spełnić odpowiednie warunki, m.in. ukończyć studia fizjoterapeutyczne przygotowujące do jego wykonywania. A czym konkretnie zajmują się fizjoterapeuci? Pracując w fizjoterapii będziesz zajmować się takimi działaniami, jak diagnostyka funkcjonalna pacjenta (czyli ocena aktualnego stanu układu ruchu pacjenta) oraz kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie masażu leczniczego, kinyzeterapii i fizykotrerapii. Masaż leczniczy to stosowanie systematycznych ruchów nacierania, głaskania, uciskania, ugniatania lub mocnego oklepywania skóry, mięśni lub stawów. Fizykoterapia to leczenie chorób układu ruchu przy wykorzystaniu zjawisk fizycznych, oddziaływając na mięśnie przy pomocy urządzeń generujących prąd elektryczny (elektroterapia), światło (światłoterapia, laseroterapia), magnetyzm (magnetoterapia), ultradźwięk (ultrasonoterapia), niską temperaturę (krioterapia), temperaturę wyższą od temperatury ciała (ciepłolecznictwo), oddziaływanie wodą (hydroterapia). Kinyzeterapia to inaczej rehabilitacja ruchowa, gdzie usprawnianie układu ruchu następuje dzięki ćwiczeniom fizycznym o charakterze leczniczym obejmują m.in. zwiększenie wytrzymałości mięśni, poprawę ogólnej wydolności organizmu, poprawę ruchomości stawów, korekcję nieprawidłowych nawyków ruchowych). Celem działań fizjoterapeuty jest przede wszystkim usprawnienie mięśni po urazach, na przykład złamaniach oraz uśmierzenie bólu, a co za tym idzie poprawa komfortu życia w przewlekłych schorzeniach. Tym celem może być także przygotowywanie organizmu człowieka do planowanego zwiększenia obciążenia układu ruchu, np. przy aktywności sportowej. Pracując jako fizjoterapeutka albo fizjoterapeuta będziesz zajmować się także dobieraniem wyrobów medycznych do potrzeb pacjenta i nauczaniem pacjentów posługiwania się nimi. Na Twoje zadania będą składały się takie działania, jak profilaktyka medyczna (popularyzowanie zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności), orzecznictwo (wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz jej przebiegu), nauczanie pacjentów, jak mogą funkcjonować w nowych warunkach zmienionych po chorobie możliwości ruchowych i kompensować uszczerbek w możliwościach mięśni, stawów i kości. Czy łatwo dostać pracę po ukończeniu fizjoterapii? Możesz wybrać dwa sposoby na zorganizowanie sobie kariery zawodowej: pracujesz na własny rachunek w swoim gabinecie fizjoterapeutycznym, znajdujesz zatrudnienie w istniejącej placówce medycznej i rozpoczynasz długą drogę awansu zawodowego. Jako fizjoterapeuta sportowy możesz znaleźć pracę przy pracy lub współpracy z klubami, stowarzyszeniami, centrami sportu i rekreacji. We wszystkich przypadkach nie zapominaj o doskonaleniu zawodowym, kursach, certyfikatach i dalszej nauce. Fizjoterapia to dziedzina, która wymaga uczenia się przez całe życie.
 • Zawód terapeuta zajęciowy: Jako terapeuta zajęciowy będziesz pracować dla ośrodków zdrowia, pomocy społecznej, placówek edukacyjnych, centrów aktywizacji społecznej, placówek resocjalizacyjnych. Twoja praca będzie polegała na organizacji zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami fizycznymi, intelektualnymi, emocjonalnymi, społecznymi.

Starzenie się społeczeństwa, zwiększanie się występowania chorób cywilizacyjnych, upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej – to główne czynniki wpływające na popyt na pracę absolwentów kierunków fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Praca po studiach w Toruniu i w kujawsko-pomorskim

Tak jak wspomnieliśmy, w województwie kujawsko-pomorskim działa około 200 tysięcy firm, dzięki czemu absolwentom tutejszych uczelni dużo łatwiej wejść na rynek pracy i znaleźć dobrze płatne zatrudnienie. Stopa bezrobocia w Toruniu wynosi około 5% i jest niższa niż średnia krajowa, co jest dużym atutem. To pokazuje, jak bardzo atrakcyjny jest tutejszy rynek pracy dla absolwentów szkół wyższych w regionie i nie tylko. W całym województwie kujawsko-pomorskim stopa bezrobocia wynosi obecnie 8,4% i jest nieco wyższa od średniej krajowej. Atutem położenia Torunia jest fakt, że w pobliżu znajdują się takie ośrodki jak Bydgoszcz, czy też województwo pomorskie, gdzie z dyplomami lokalnych uczelni można znaleźć dobrą pracę. W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się wiele dużych zakładów pracy, które potrzebują wysokiej jakości specjalistów. Miasto ma bardzo duży potencjał turystyczny. W samym Toruniu do grona największych firm należą takie zakłady jak Neuca S.A. GK, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. GK, Thyssenkrupp Materials Poland S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A. GK, Nova Trading S.A. GK, Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o., czy też Apator S.A. GK. Ponadto w województwie znajdują się takie firmy jak PESA, Atos Poland Global Services Sp. z o.o., Oponeo.pl S.A., Frosta, czy też Schumacher Packaging. Wszystkie z nich mają siedziby w Bydgoszczy. W mniejszych miejscowościach warto zwrócić uwagę na nowoczesne zakłady Anwil i PSH Lewiatan z Włocławka, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Grupę Polomarket z Pakości, UMC Poland z Łysomic, czy też Cronimet z Inowrocławia. Lista tych firm pokazuje, że potencjał rozwojowy województwa jest bardzo duży, a dobrej jakości pracę można znaleźć także w mniejszych ośrodkach. Pomocne w tym będzie ukończenie studiów na lokalnych uczelniach.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję