Mechatronika to wielodziedzinowe studia ulokowane na styku mechaniki i elektroniki. Celem absolwenta tych studiów jest projektowanie, budowa i testowanie systemów mechanicznych, których działanie optymalizowane jest dzięki elektronicznym systemom sterowania. Ten niezwykle ciekawy kierunek jest realizowany najczęściej w ramach studiów inżynierskich, dlatego zarówno wymagania rekrutacyjne, jak i poziom studiów jest dość wysoki. Dlaczego warto rozpocząć te studia? Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym kierunku, zapraszamy do dalszej lektury tego tekstu!


Rekrutacja na Mechatronikę

W zależności od uczelni rekrutacja może być procesem, który nie sprawi większych trudności lub ciężką potyczką. Bywa, że o jedno miejsce rywalizuje nawet kilka osób. Kluczem do zdobycia indeksu na tym kierunku jest matematyka i fizyka. Oprócz dziedzin ścisłych, należy pracować nad doskonaleniem umiejętności lingwistycznych, aby czytanie fachowej literatury w języku angielskim nie sprawiało większych problemów.

Studia na kierunku Mechatronika

Program studiów jest bardzo bogaty, podobnie jak stosowane na tym kierunku formy zajęć. Studenci uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach, seminariach i konwersatoriach. Mogą doskonalić swoje projekty w ramach zajęć laboratoryjnych. Obowiązkowe praktyki pomagają przenieść wiedzę teoretyczną w obszar praktyki. Nauka na tym kierunku wiąże się z koniecznością przyswajania wiedzy w trakcie własnych poszukiwań, nie wszystko co ważne jest bowiem przedmiotem wykładów.

Szanse zawodowe absolwenta Mechatroniki

Po ukończeniu tych studiów można wybrać karierę naukową, rozpoczynając pracę nad doktoratem, własnymi patentami i publikacjami w dziedzinie mechatroniki. Większość absolwentów wybiera jednak pracę w biurach projektowych, przemyśle, fabrykach i firmach, które realizują usługi w zakresie mechatroniki.
« WWW »
« WWW »
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->