Site logo

Kierunki elektroniczne w Łodzi

Elektronika w Łodzi - co warto wiedzieć

Gdzie studiować elektronikę w Łodzi?

Wszystkie studia na kierunku elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika w Łodzi i w Łódzkiem

List view

Opinie o studiach z elektroniki

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika w Łodzi i w Łódzkiem. Kierunki okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Zobacz inne kierunki techniczne w Łodzi

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach politechnicznych? Sprawdź wszystkie techniczne kierunki studiowania.

Kierunek elektronika - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania elektroniki. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować kierunki elektroniczne w Łodzi i w Łódzkiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunków elektronika, telekomunikację, automatykę, robotykę, mechatronikę, elektrotechnikę na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia elektroniczne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach elektronicznych? Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków elektronicznych, takich jak: automatyka, robotyka, elektronika, telekomunikacja, inteligenta elektronika, fotonika, elektronika cyfrowa, elektromobilność czy mechatronika ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie interesujące. Sprawdź, co to są studia elektroniczne, jakie dają możliwości studiowania i rozwoju oraz jakie są możliwości zatrudnienia. Na tych kierunkach możesz wybrać jedną z wielu specjalności np. systemy sterowania, mikromechatronika, informatyka w systemach sterowania, automatyka przemysłowa, elektronika biomedyczna, mikroelektronika z nanotechnologią, telekomunikacja, fotonika. Zanim przystąpisz do rekrutacji na elektronikę – dowiedz się o nich więcej.

Studia elektroniczne to kierunki kształcące kompetencje związane z elektroniką, czyli wykorzystywaniem prądu elektrycznego, nie tylko jako źródła energii, ale i nośnika informacji – do sterowania, programowania i zarządzania różnego typu urządzeniami i systemami. W ramach studiów możesz znaleźć kierunki związane z elektroniką powszechnego użytku (w tym programowalne układy cyfrowe, multimedia, systemy nadzoru wizyjnego), elektroniką przemysłową (w tym energoelektroniką, elektroniczne układy technologiczne, systemy sterowania), radioelektroniką (elektronika morska, radiokomunikacja i technika radarowa), mikroelektroniką, fotoniką i nanotechnologiami oraz mikrosystemami i systemami elektronicznymi. Studia elektroniczne to także studia związane z mechatroniką, automatyką i robotyką czyli projektowaniem, produkowaniem i wykorzystywaniem zautomatyzowanych urządzeń i systemów. Kierunki z tej dziedziny dostępne są na studiach inżynierskich (3,5 letnich) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku).
Będziesz uczyć się obsługi, konstruowania i naprawy urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku. W dzisiejszym świecie nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w: telekomunikacji, informatyce, automatyce, mechatronice, astronomii, medycynie. Studia na tym kierunku przewidziane są dla osób z umysłami ścisłymi, które są gotowe na kierunek trudny, ale dający dużą szansę na zatrudnienie po jego ukończeniu na studiach podyplomowych uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie elektroniki lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji, dzięki czemu staniesz się bardziej atrakcyjny na rynku pracy.

Początek studiów bywa dla wielu maturzystów zaskoczeniem i zderzeniem z oczekiwaniami nauczycieli ze szkoły średniej w stosunku do zupełnie innych oczekiwań na studiach. Wiedza matematyczna i fizyczna oraz umiejętności analityczne są bardzo istotne. Na początku studenci poza przedmiotami akademickimi muszą pogłębiać wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i elektroniki. Studia pozwalają na realizację swoich pasji i zainteresowań, jednak ze względu na profil są bardzo wymagające. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów zyskasz umiejętności użytkowania i wytwarzania nowoczesnych systemów w elektronice i telekomunikacji, profesjonalnego zastosowania światłowodów, komputerowego projektowania układów i systemów elektronicznych, zarządzania i administrowania sieciami informacyjnymi, obsługi systemów operacyjnych, użytkowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń oraz systemów, projektowania układów i systemów elektronicznych wspomaganych technikami komputerowymi, projektowania, czy budowania i testowania systemów mechanicznych, których działanie optymalizowane jest dzięki elektronicznym systemom sterowania.

 

Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie elektroniki masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na obszar zastosowania w różnych dziedzinach, takich jak informatyka, telekomunikacja, automatyka czy robotyka.

Automatyka i robotyka: Kandydaci na studia na kierunku automatyka i robotyka bardzo często nie mają pełnego obrazu przebiegu studiów oraz ich charakteru. Automatyka jest dziedziną wiedzy i techniki, zajmującą się sterowaniem procesami. Stosowana jest głównie w przemyśle, gdzie zautomatyzowana produkcja ogranicza konieczność pracy człowieka.
Studia z automatyki tworzą kierunki związane z technologiami automatyzacji, czyli działania maszyn, urządzeń i systemów według zaprojektowanych algorytmów, takich jak bezobsługowe linie produkcyjne, sterowane cyfrowo rządzenia (CNC – Computerized Numerical Control). To takie rozwiązania, które potrafią działać bez ingerencji człowieka lub przy jego minimalnej kontroli. Robotyka zajmuje się projektowaniem, budową i wykorzystaniem robotów. Studia robotyczne tworzą kierunki związane z robotami, maszynami funkcjonującymi według przygotowanego oprogramowania. Zdobywasz kompetencje na temat urządzeń zarówno realizujących odpowiednie czynności przewidziane przez programistę, jak i wykorzystujących sztuczną inteligencję. Z pewnością można powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej rozwojowych dziedzin techniki. Nie można myśleć, że są to studia tylko przeznaczone dla przyszłych noblistów i ludzi pochłoniętych jedynie nauką. Praca specjalisty w zakresie automatyki i robotyki polega na bardzo praktycznym i logicznym myśleniu, które pomaga rozwiązywać problemy napotykane na liniach produkcyjnych, w systemach sterowania, czy w różnych gałęziach przemysłu. Aby posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności studenci przechodzą przez istne piekło wykładów, laboratoriów, projektów, ćwiczeń i seminariów. Nauczyciele koncentrują się nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także na badaniu studenckich postępów w nauce. Niestety elementy wiedzy z tego zakresu są bardzo gęsto ze sobą połączone, każde rozwiązanie ma swoją podstawę w jednej z fundamentalnych dziedzin wiedzy, a reguły i prawidła są wyprowadzane z bardzo wielu różnych obszarów, które razem tworzą interdyscyplinarną siatkę, po której studenci muszą się poruszać w sposób biegły. Absolwent AiR to człowiek pragmatyczny, świetnie zorganizowany, znający najnowsze rozwiązania techniczne i potrafiący je wdrażać do prostych i zaawansowanych systemów. Absolwenci studiów na kierunki automatyka i robotyka mogą liczyć na zatrudnienie w firmach produkcyjnych, pracę w przemyśle jako inżynier produkcji, kierowanie firmą wdrożeniową oraz rozwój w instytucjach badawczych.

Elektronika: Studia na kierunku elektronika dają umiejętności tworzenia nowych i udoskonalania istniejących urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w codziennym życiu. Słuchacz tego kierunku uzyska szeroką wiedzę z zakresu informatyki i automatyki, będzie umiał korzystać z profesjonalnego komputerowego oprogramowania inżynierskiego oraz pozna języki obce. Zostanie bardzo dobrze przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia twórczej pracy zawodowej, nauczy sią projektowania, eksploatacji i testowania nowoczesnych układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów przetwarzania informacji. Studia na kierunku elektronika pozwalają na zgłębienie wiedzy z takich dziedzin, jak np.: obiektowe metody projektowania systemów, elementy elektroniczne, metrologia, analogowe układy elektroniczne, technika cyfrowa, technika mikroprocesorowa, optoelektronika, przetwarzanie sygnałów, architektury komputerów i systemy operacyjne, podstawy telekomunikacji, systemy i sieci telekomunikacyjne, anteny i propagacja fal, techniki bezprzewodowe technika wysokich częstotliwości, inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń, układy i systemy scalone. Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach związanych z szeroko pojętą elektroniką, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach badawczych. Może znaleźć pracę również w firmach produkujących sprzęt elektroniczny oraz przy eksploatacji i serwisie sprzętu elektronicznego.

Elektronika i telekomunikacja: Warto zgłębić informację o kierunku elektronika i telekomunikacja, ponieważ obejmuje ona specyfikę dwu dziedzin wymienionych w nazwie tych studiów. Elektronika jest nauką techniczną o obwodach elektronicznych, w których funkcjonują elementy aktywne oraz pasywne. Telekomunikacja jest dziedziną, w ramach której bada się możliwości transmisji informacji za pomocą sygnałów elektromagnetycznych. Obie te dyscypliny wydają się być nie tylko interesujące, ale także “na czasie”. Dają studentom szereg możliwości rozwoju. Absolwent studiów I stopnia może poszerzać swoją wiedzę na studiach dyplomowych i jeszcze bardziej dopasowywać się do rynku pracy. Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja są dwustopniowe, studia I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, zaś studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) trwają 1,5 roku. Obie te dziedziny bazują na dwóch podstawowych naukach: matematyce i fizyce. Niezależnie od tego, jak będą rysowały się zasady rekrutacji na studia, warto zdobywać pogłębioną wiedzę z wymienionych tu przedmiotów. Warto też uczyć się języków obcych. Nie od dziś wiadomo, że językiem nauk technicznych jest angielski. Studenci tego kierunku muszą poznać gruntownie wszystkie dziedziny elektroniki i opanować wiedzę i umiejętności z zakresu różnych obszarów telekomunikacji, dlatego w planie studiów mogą znaleźć się przedmioty takie jak: optoelektronika; systemy teledetekcyjne; radioelektronika; sieci teleinformatyczne; systemy cyfrowe. Wielu maturzystów martwi się jakie wybrać studia aby znaleźć dobrą pracę. Niestety bywa różnie. Bardzo dużo zależy od samego zaangażowania studentów w czasie zajęć. Zdobywanie wiedzy połączone z praktyką, chociażby w trakcie wakacji zwiększa znacząco szanse na znalezienie dobrej pracy. Aby zwiększyć szanse na zawodowy sukces, dobrze jest pozyskać także wiedzę informatyczną w wybranej dziedzinie, aby stworzyć niszowy zestaw umiejętności, który docenią pracodawcy.

Elektrotechnika: Elektrotechnika to dział nauki zajmujący się zastosowaniem zjawisk fizycznych z dziedziny elektryczności i magnetyzmu w różnych gałęziach gospodarki oraz jego teoretycznymi podstawami. Do zagadnień wchodzących w zakres elektrotechniki należą: wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej, techniki pomiarowe wielkości fizycznych, przetwarzanie i analiza sygnałów elektrycznych. Na kierunku studiów Elektrotechnika nauczysz się komputerowego projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych. Przedmioty nauczania realizowane na elektrotechnice to m.in.: matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria materiałowa, geometria i grafika inżynierska, metody numeryczne, teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, metrologia, maszyny elektryczne, elektronika i energoelektronika, elektroenergetyka, technika mikroprocesorowa. Na zajęciach kierunku Elektrotechnika studenci zapoznają się także  z zagadnieniami z zakresu  automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją prądu elektrycznego, pomiarami i komputerowymi systemami pomiarowymi, projektowaniem i eksploatacją systemów elektrycznych, językami programowania. Studenci uczą się również wszystkiego, co związane z eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.

Telekomunikacja: Studia na kierunku telekomunikacja pozwalają studentom na zdobycie rozległej i przekrojowej wiedzy z takich dziedzin jak: transmisja i przetwarzanie informacji, kodowanie, systemy i sieci telekomunikacyjne, techniki cyfrowe oraz technik bezprzewodowych. Daje to możliwość zatrudnienia na stanowisku specjalisty zaraz po studiach. Szerokie perspektywy zawodowe sprawiają, że kierunek telekomunikacja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych maturzystów. Studia realizowane są w oparciu o tryb stacjonarny i niestacjonarny, na studiach I stopnia na poziomie inżynierskim (7 semestrów). Dodatkowo absolwent może skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych, które uzupełnią zdobytą wiedzę i pozwolą poszerzyć horyzonty. Po drugim roku studiów słuchacze wybierają jedną z wielu specjalności, takich jak: radiokomunikacja i techniki multimedialne, systemy i sieci telekomunikacyjne, teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji. Program studiów pozwala zdobyć rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną z wielu dziedzin telekomunikacji. Dzięki licznym laboratorium i projektom studenci są przygotowani do profesjonalnego wypełniania swoich obowiązków w życiu zawodowym. Absolwenci kierunku telekomunikacja mogą znaleźć zatrudnienie w wielu gałęziach gospodarki: w przemyśle telekomunikacyjnym, u operatorów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w firmach specjalizujących w projektowaniu i instalacji systemów oraz sieci komputerowych. w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją sprzętu dla potrzeb sieci korporacyjnych, w firmach oferujących nowoczesne usługi telekomunikacyjne, w tym również usługi multimedialne oraz łączności ruchomej.

Mechatronika: Najprostszym wyjaśnieniem nazwy tego kierunku jest odwołanie się do dwóch dziedzin, które stanowią filary tych studiów. Pierwszą z nich jest mechanika, a więc dziedzina nauk technicznych zajmująca się budową maszyn i pojazdów, druga z nich to elektronika, a więc nauka o obwodach elektronicznych. W jaki sposób łączą się te dziedziny w jedną spójną naukę? W pewnym skrócie można powiedzieć, że mechatronika jest dyscypliną, dzięki której możemy projektować złożone urządzenia, w których elementy mechaniczne są kontrolowane i sterowane za pomocą systemów elektronicznych. Studia mechatroniczne tworzą kierunki studiów wykorzystujące technologie mechatroniczne czyli połączenie elektroniki, inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki. Zdobywasz kompetencje projektowania, produkcji i wykorzystywania nowoczesnych urządzeń, głównie do produkcji wykorzystującej nowoczesne technologie. Maturzyści chcący wybrać ten kierunek powinni skupić się na nauce wielu przedmiotów. Paradoksalnie warto zacząć od nauki języka angielskiego. Przygotowanie zawodowe odbywa się w znacznej mierze w oparciu o fachową literaturę w języku angielskim. Liczne podzespoły produkowane na całym świecie opatrzone są dokumentacją sporządzoną w języku Szekspira. Bez znajomości angielskiego nie będziesz nawet w stanie odczytać not aplikacyjnych części, które będą wchodzić w skład tworzonych urządzeń. Oczywiste przedmioty, takie jak matematyka i fizyka wchodzą zwykle w skład kryteriów rekrutacyjnych, zdobycie indeksu możliwe jest dzięki wysokim ocenom z tych dziedzin na świadectwie maturalnym. Studia na kierunku internet rzeczy to studia dostarczające praktycznej wiedzy i umiejętności stosowania nowoczesnych technologii z zakresu Internetu rzeczy (IoT) umożliwiających komunikację między ludźmi i urządzeniami oraz pomiędzy urządzeniami. Szczególny nacisk położony jest na wytworzenie wśród słuchaczy umiejętności projektowania, kodowania, konstruowania, testowania i utrzymywania rozwiązań technicznych. W trakcie studiów nabywa się umiejętności wychodzące naprzeciw aktualnym potrzebom na specjalistów IT. Słuchacz nauczy się: projektowania inteligentnych budynków, realizacji projektów Smart Cities, przetwarzania baz danych z wykorzystanie sztucznej inteligencji, dowie się o współczesnych systemach wbudowanych. Absolwenci kierunku Internet rzeczy znajdą zatrudnienie w branży IT, głównie jako: Embedded system developer, UX designer, architekt sieci, inżynier Internetu rzeczy.

Fotonika: Fotonika to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, łącząca w sobie elementy optyki, elektroniki i informatyki. Zajmuje się zastosowaniem promieniowania elektromagnetycznego w celach praktycznych, takich jak przesyłanie informacji na duże odległości czy wykorzystywanie energii słonecznej. Interesuje się zarówno światłem widzialnym, jak i podczerwienią czy promieniami ultrafioletowymi. Dzięki temu fotonika jest coraz częściej wykorzystywana w takich obszarach technologii jak telekomunikacja. Fotonikę czasami utożsamia się optoelektroniką. Tak naprawdę fotonika jest jednak czymś więcej, niż zwykłym połączeniem elektroniki z optyką, gdyż zajmuje się wszystkim, co ma związek z fotonami i przetwarzaniem informacji. Studia na tym kierunku to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Dodatkowo wiedzę można uzupełnić na studiach podyplomowych. Absolwent studiów I stopnia może również skorzystać z szerokiej palety kierunków na studiach magisterskich uzupełniających, które trwają 1,5 roku. Studia na kierunku fotonika są przeznaczone dla osób obdarzonych naturalną ciekawością świata i chęcią poznawania mechanizmów jego funkcjonowania. Kandydaci powinni mieć uporządkowaną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki. Jest to kierunek interdyscyplinarny dzięki czemu warto tą wiedzę uzupełnić o informatykę i chemię. Program studiów ma charakter typowo politechniczny. Oznacza to, że niezwykle dużą wagę przykłada się do zajęć eksperymentalnych prowadzonych w pracowniach i laboratoriach umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności. Zajęcia na fotonice są pogrupowane w sześciu blokach tematycznych: fizycznym, matematycznym, informatycznym, technicznym, kierunkowym. Absolwenci kierunku fotonika zajmują się takimi obszarami aktywności, jak: rozwijanie technik gromadzenia i przetwarzania obrazu, pomiar promieniowania elektromagnetycznego przy pomocy specjalistycznych urządzeń, rozwijanie technik gromadzenia informacji przy wykorzystaniu promieniowania elektromagnetycznego, badania nad wykorzystywaniem urządzeń optycznych jako zamienników elektronicznych, co może przybliżyć nas do stworzenia komputera kwantowego.

Mikrosystemy mechatroniczne

Studia na kierunku mikrosystemy mechatroniczne łączą w sobie zagadnienia elektroniczne i mechaniczne w ujęciu współczesnym, z uwzględnieniem integracji, miniaturyzacji i informatyzacji. Są to studia I stopnia – inżynierskie 3,5 roku oraz studia II stopnia magisterskie uzupełniające – 1,5 roku. Maturzyści chcący studiować ten kierunek powinni zdawać egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki i języka obcego. Słuchacze uczą się projektowania i testowania nowoczesnych systemów mechatronicznych, zdobywają wiedzę jak wykorzystywać modele matematyczne do analiz działania elementów systemów mechatronicznych. Dodatkowo mają wiedzę jak serwisować i diagnozować systemy mechatroniczne. Głównymi obszarami nauki są: mechatronika, mechanika, elektronika, mikrosystemy, informatyka, automatyka, technik sterowania. Absolwenci kierunku dysponują zarówno najnowszą wiedzą szczegółową dotyczącą elektroniki i mechaniki, a także informatyki jak również szeroką wiedzę interdyscyplinarną łączącą w całość zagadnienia produkcji i aplikacji z elementami strategii rynkowej. Dzięki temu znajdują zatrudnienie w przemyśle, czy prowadzić własny biznes ponieważ potrafią przystosować się do nowych warunków i wyzwań, jakie staną przed nimi w czasie kariery zawodowej.

Elektromobilność: Studia na kierunku elektromobilność łączą aspekty wielu dziedzin: elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki i mechaniki. Są to studia I stopnia – inżynierskie 3,5 roku. Dodatkowo wiedzę można pogłębić na studiach II stopnia magisterskich uzupełniających – 1,5 roku. Maturzyści chcący studiować ten kierunek powinni zdawać egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki i języka obcego. Przyszli słuchacze powinni interesować się motoryzacją, mechatroniką, napędami elektrycznymi, elektroniką i elektrotechniką. Są skrupulatne i rzetelne oraz lubią pracę w zespole. Profil kształcenia na kierunku elektromobilność obejmuje problematykę dotyczącą, między innymi, pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym pojazdów transportu publicznego i indywidualnego oraz układów trakcyjnych, związanych z tramwajami, koleją oraz metrem. W szczególności, napędów stosowanych w pojazdach, sposobów konwersji, magazynowania i transmisji energii, systemów eksploatowania i ładowania magazynów energii, metod i technik diagnostycznych pojazdów elektrycznych, a także układów sterownia, między innymi, pojazdów autonomicznych. Studia na kierunku elektromobilność pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z takich zagadnień jak: mechanika i budowa elektrycznych pojazdów samochodowych oraz teoria ich ruchu, pozyskiwanie i przetwarzanie zielonej energii dla zasilania pojazdów elektrycznych, w tym systemy jej magazynowania, budowa silników elektrycznych i ich zastosowanie w napędzie pojazdów elektrycznych, sensoryka, optoelektronika i układy inteligentne w zastosowaniach mobilnych, informatyka i technologie komputerowe w elektromobilności.

Studia w Łodzi i w Łódzkiem

Łódź jest stolicą województwa łódzkiego i jednocześnie bardzo dużym ośrodkiem akademickim. W lokalnych, państwowych i prywatnych uczelniach studiuje około 75 tysięcy osób. Co roku mury szkół wyższych opuszcza 20 tysięcy absolwentek i absolwentów. Kończą oni studia na stopniu licencjackim, inżynierskim, magisterskim jednolitym lub uzupełniającym. Łącznie w Łodzi i okolicznych miejscowościach, kandydaci mogą wybierać spośród około 250 kierunków studiów. To bardzo rozbudowana oferta, która z powodzeniem powinna zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających osób, znajdują się tu kierunki techniczne, ekonomiczne, humanistyczne, biologiczne i inne. Atutem tutejszych uczelni jest rozbudowana i nowoczesna infrastruktura, w tym wysokiej jakości laboratoria. Bardzo atrakcyjne kampusy studenckie oraz akademiki i miasteczko akademickie Lumumbo dają wiele możliwości osobom, poszukującym swojego miejsca w Łodzi. Na edukację w tym mieście decydują się zarówno lokalni mieszkańcy, jak i przyjezdni. W Łodzi i okolicach zarejestrowanych jest około 95 tysięcy pracodawców, u których swoją karierę zawodową mogą rozpocząć absolwenci. Miasto Łódź posiada bardzo ciekawą ofertę spędzania czasu. Znajduje się tu około 200 kilometrów tras rowerowych. Dodatkowo w przestrzeni miejskiej jest ponad 30 parków, które zajmują łącznie powierzchnię 500 hektarów. To doskonałe miejsca do odpoczynku między zajęciami, na spacer lub do nauki na świeżym powietrzu. Na obrzeżach miasta jest usytuowany Las Łagiewnicki, który ma powierzchnię aż 1250 hektarów. Studenci mogą się tam wybrać na jednodniowe wycieczki lub pikniki. Łódź znana jest jako polskie centrum filmowe, w związku z czym posiada ciekawą ofertę kin studyjnych oraz teatrów. Nie brakuje tu dobrych restauracji, barów i pubów, a ulica Piotrkowska rozpoznawalna jest w całej Polsce. Studiowanie w województwie łódzkim możliwe jest także w mniejszych ośrodkach. Kandydaci na studia mogą skorzystać z oferty uczelni w takich miejscowościach jak Skierniewice, Zduńska Wola, Piotrków Trybunalski, Kutno, Łowicz, Pabianice i Sieradz.

Technologiczne studia podyplomowe w Łodzi

Gdzie w Łodzi zdobywać wiedzę techniczną na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach elektronicznych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku elektronika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, mechatronika na Łodzi i w Łódzkiem uczelniach?

Zawód: inżynier mechatronik

Choć mechatronika istnieje jako dziedzina nauki dopiero kilkadziesiąt lat, jej rozwiązania towarzyszą nam każdego dnia. Jeśli na co dzień prowadzisz auto czy obsługujesz drukarkę, możesz podziękować mechatronikom, którzy opracowują oraz projektują urządzenia wykorzystując nowoczesne techniki sterowania. Jak zostać mechatronikiem, czym zajmuje się osoba na taki stanowisku i na jakie wynagrodzenie może liczyć? Czym jest zawód mechatronika? Inżynier mechatronik to specjalista,

Czytaj więcej »

Zawód: inżynier robotyk

Co to jest zawód inżynier robotyk – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży inżynier robotyk? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód inżynier robotyk? Inżynier robotyk to osoba zajmująca się projektowaniem, budową, programowaniem oraz

Czytaj więcej »

Zawód: specjalista ds. internetu rzeczy (Internet of Things, IoT)

Co to za zawód specjalista ds. internetu rzeczy – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży specjalista ds. internetu rzeczy? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalista ds. internetu rzeczy?  Zawód specjalista ds. internetu rzeczy (IoT developer) to osoba, która specjalizuje się w projektowaniu, rozwijaniu

Czytaj więcej »

Praca po studiach elektronicznych

Warto zastanowić się, czy charakter pracy dla absolwentów kierunku studiów elektronicznych zgodny jest z predyspozycjami, charakterem i upodobaniami. Po tym kierunku studiów można rozpocząć budowanie swoich ścieżek kariery w firmach i instytucjach publicznych, poprzez prowadzenie serwisu urządzeń elektronicznych, projektowanie urządzeń elektronicznych w branży audio, pracę w handlu specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi, pogłębianie wiedzy i umiejętności w ramach studiów doktoranckich, pracę na stanowisku inżyniera w branży telekomunikacyjnej. Dodatkowo można zagłębiać się w szczegółowe obszary elektroniki i tworzyć prace dyplomowe na tematy takie jak: współczesne kierunki rozwoju przewodzących polimerowych nanokompozytów, nieinwazyjne metody integracji systemów telemetrycznych z otoczeniem, pomiar rezystancji w układzie RC z częstością ~200 Hz, zastosowanie termowizji pasywnej i aktywnej w elektronice.

Zawód elektronik: Elektronik to specjalista, który odpowiada za proces montażu, instalacji, konserwacji oraz naprawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń i systemów elektronicznych. Trudno w jego przypadku określić standardowy zakres obowiązków, gdyż ten jest uzależniony od posiadanej specjalizacji i branży, w której elektronik jest zatrudniony.
Branża elektroniczna rozwija się bardzo dynamicznie i trudno już obecnie znaleźć gałąź współczesnej gospodarki, która nie korzystałaby z jej najnowszych osiągnięć. Warto jednak wymienić przynajmniej najważniejsze sektory, które bez elektroniki nie mogą już praktycznie funkcjonować: medyczny, telekomunikacyjny, IT oraz motoryzacyjny.

Mechatronik na rynku pracy: Wiedza mechatroniczna wykorzystywana jest w licznych gałęziach przemysłu, ponieważ urządzenia sterowane elektronicznie obecne są praktycznie wszędzie. Modernizacja zakładów produkcyjnych, projektowanie i wznoszenie inteligentnych budynków, innowacje w przemyśle motoryzacyjnym to tylko wybrane obszary zastosowania mechatroniki. Absolwent tego kierunku, jeśli wykaże się przedsiębiorczością i fachową wiedzą, może być spokojny o pracę dla siebie.

Badacz elektroniki: Jako absolwent studiów elektronicznych możesz związać się z aktywnością naukową na uczelni lub w instytucji badawczej związanej z elektroniką. Nieuniknione będą wtedy studia doktoranckie (po studiach magisterskich uzupełniających), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z naukami elektronicznymi.

Praca w instytucjach: Absolwent studiów elektronicznych zdobywając dodatkowe umiejętności, może zostać biegłym sądowym lub rzeczoznawcą, co poszerza jego możliwości rozwoje i pozwala nabyć dodatkowe doświadczenie i umiejętności. Może także pracować w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za kontrolę prawidłowego działania linii produkcyjnych.

Rynek pracy w Łodzi i w Łódzkiem

Rynek pracy w Łodzi i w całym województwie jest przyjazny osobom, które rozpoczynają karierę zawodową. Obecnie stopa bezrobocia w Łodzi wynosi 6,2% i jest identyczna ze stopą bezrobocia dla całego kraju, jednak poziom bezrobocia w całym województwie łódzkim jest niższy od średniej krajowej, co może napawać optymizmem. Wiele osób decyduje się na dojeżdżanie do pracy do Warszawy, z którą region łódzki jest dobrze skomunikowany. Z dyplomami uczelni z województwa łódzkiego dużo łatwiej o atrakcyjne warunki pracy i wymarzone stanowiska. W Łodzi i okolicach wciąż prężnie działa wiele małych i średnich zakładów tekstylnych, z których region ten znany jest od lat. Tak jak wspomnieliśmy, w samej Łodzi jest około 95 tysięcy przedsiębiorców, a w całym województwie jest ich znacznie więcej. Do przodujących firm należą między innymi ABB, który ma również oddział w Aleksandrowie Łódzkim i BSH, jest to firma, która odpowiada za produkcję marek Bosch i Siemens. Z Łodzi wywodzi się mBank oraz znajdują się oddziały lub siedziby takich firm, jak: TomTom, Accenture, Clariant, Dell, Fujitsu, Indesit, czy Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Ważnym pracodawcą jest również Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W gronie polecanych firm znajdują się także Toyota Leasing ze Zduńskiej Woli i MIRBUD ze Skierniewic. Na lokalnym rynku pracy poszukiwani są wykształceni specjaliści z każdego obszaru, dlatego studiowanie w Łodzi ma sens.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję