Site logo

Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Wrocławskiej | Kierunek pod lupą

Miniaturyzacja układów elektronicznych i optycznych, technologie laserowe w przekazie danych, nanotechnologie, półprzewodniki, fotowoltaika – to tylko część kompetencji, jakie zdobędziesz, studiując elektronikę i telekomunikację na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Do dyspozycji masz unikatowy zespół laboratoriów i wykładowców zaangażowanych w międzynarodową współpracę z nauką i biznesem.

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej wyspecjalizowany jest w technologiach związanych z wielkościami mikro i nano stosowanych w technologiach elektronicznych, optycznych i informatycznych. Tak też jest sprofilowany kierunek elektronika i telekomunikacja na tej wrocławskiej uczelni. Kompetencje wykorzystywane są powszechnie w tworzeniu i produkcji urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w życiu codziennym i przemyśle.

Praca po elektronice i telekomunikacji na PWr

Elektronika jest nauką, na której opiera się otaczający nas świat. Trudno nam dzisiaj funkcjonować bez telefonu czy komputera. Dzięki elektronice i miniaturyzacji możliwe jest używanie telefonów przypominających przenośne komputery. Wszystko to za sprawą inżynierów zajmujących się elektroniką i przetwarzaniem sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych, pól elektromagnetycznych oraz telekomunikacją. 

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja dysponują zarówno najnowszą wiedzą szczegółową dotyczącą elektroniki, jak i telekomunikacji, a także informatyki, jak również szeroką wiedzę interdyscyplinarną łączącą w całość zagadnienia produkcji i aplikacji z elementami strategii rynkowej. 

– Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja są przepustką do pracy w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym czy związanym z telekomunikacją i informatyką – opowiada dr. hab. inż. Rafał Walczak, dziekan Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. – Absolwenci naszego wydziału bez trudu znajdują pracę nie tylko w sieciach telewizji kablowej, firmach zajmujących się sieciami komputerowymi, sprzętem elektronicznym, urządzeniami elektronicznymi i telekomunikacyjnymi, ale również w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, energetyce, a nawet w technologiach związanych z medycyną czy ochroną środowiska – zapewnia dziekan. 

Absolwenci studiów elektronika i telekomunikacja mają wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci potrafią więc programować mikroprocesory, mikrokontrolery i ocenić ich możliwości funkcjonalne, a także obsługiwać aparaturę pomiarową i montować systemy pomiarowe. 

– Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej z powodzeniem kształci studentów w taki sposób, aby byli oni konkurencyjni na rynku pracy – mówi dr. hab. inż. Rafał Walczak. – Po ukończeniu tego kierunku bez trudu można znaleźć pracę m.in. w takich firmach jak Siemens, Philips, Bosch, Delphi, AMD LG czy Toyota – dodaje.

Jak wyglądają studia na kierunku elektronika i telekomunikacja?

Studenci kierunku elektronika i telekomunikacja zdobywają wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki, optoelektroniki (czyli dziedziny techniki, która wykorzystuje specyficzne właściwości światła w celu pozyskiwania, gromadzenia, przesyłania, przetwarzania i prezentacji informacji), mikrosystemów i telekomunikacji. Elektronika to dziedzina, w której zmiany metodologii, rozwiązań systemowych i oprzyrządowania zachodzą najszybciej. Coraz lepsze parametry kolejnych generacji sprzętu elektronicznego i fotonicznego, stosowanego m.in. w motoryzacji, medycynie i telekomunikacji, są efektem zmian fizykochemicznych podstaw jego działania. 

– Program studiów na kierunku elektronika i telekomunikacja opracowano tak, aby zapoznać studentów z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki – opowiada dziekan Rafał Walczak. –Jednocześnie przekazujemy studentom wszechstronną wiedzę podstawową, dającą możliwość swobodnego poruszania się na wymagającym rynku pracy – dodaje.

Specjalności na elektronice i telekomunikacji

Elektronika i telekomunikacja specjalności na I stopniu:

  • elektronika cyfrowa,
  • inżynieria elektroniczna i fotoniczna 

Fotonika jest dziedziną nauki obejmującą elementy optyki, elektroniki i informatyki w celu opracowywania technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne do przenoszenia i przetwarzania informacji. W przeciwieństwie do optoelektroniki, fotonika nie ogranicza się tylko do styku elektroniki z optyką, lecz zajmuje się wszystkim co ma związek z fotonami i przetwarzaniem informacji.

Elektronika i telekomunikacja specjalności na II stopniu:

  • mikrosystemy,
  • optoelektronika i technika światłowodowa,
  • Electronics, Photonics, Microsystems.

Przedmioty prowadzone na kierunku elektronika i telekomunikacja

Przedmioty na elektronice i telekomunikacji pogrupowane są w kursy. Należą do nich:

  • kursy ogólnouczelniane, czyli podstawowe, np. matematyka, fizyka, języki obce, zajęcia sportowe i humanistyczno-menedżerskie, informatyka, podstawy inżynierii, wprowadzenie do elektroniki i telekomunikacji, miernictwo elektroniczne,
  • kursy kierunkowe, m.in. mikroelektronika, przyrządy półprzewodnikowe, dielektryki (czyli izolatory) i magnetyki, światłowody, półprzewodniki, technika analogowa, przetwarzanie sygnałów, wstęp do telekomunikacji, zastosowanie matematyki w elektronice, elektryczność i magnetyzm, układy elektroniczne, języki programowania, podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, optoelektronika, mikrosystemy, mikroprocesorowe systemy sterujące, procesory sygnałowe, sieci neuronowe,
  • kursy specjalnościowe, m.in.: telekomunikacja światłowodowa, fotowoltaika, technika laserowa, sieci optyczne, projektowanie układów optoelektronicznych, czujniki cienko- i grubowarstwowe, zastosowanie mikrosystemów w motoryzacji, mikrosystemy analityczne, modelowanie mikrosystemów, mikroprocesory i mikrosterowniki, systemy zabezpieczania obiektów, zastosowanie analogowych i cyfrowych układów scalonych, zastosowanie mikrosystemów w medycynie, metody diagnostyczne

Uważasz, że miniaturyzacja to przyszłość?

Jeśli z wypiekami na twarzy śledzisz nowości technologiczne, pasjonujesz się sposobem działania urządzeń elektronicznych, które posiadasz w domu, koniecznie rozważ studia na kierunku elektronika i telekomunikacja.

Jak wygląda kształcenie na Politechnice Wrocławskiej?

Nowoczesna infrastruktura Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej pozwala na praktyczne kształcenie z zakresu elektroniki, informatyki, optoelektroniki, mikrosystemów oraz telekomunikacji. 

– Studenci podczas zajęć mają do dyspozycji unikalną w skali europejskiej bazę laboratoryjną i badawczą, a zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy o uznanej renomie w tej dziedzinie – opowiada dr. hab. inż. Rafał Walczak. – Główny budynek na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej mieści się przy ul. Janiszewskiego i to właśnie tam znajduje się w większość sal wykładowych, biblioteka, sale komputerowe, dziekanat. Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Program zajęć jest tak układany, aby w jednym dniu studenci mieli zajęcia tylko w jednym budynku –dodaje.

Niektóre specjalistyczne laboratoria naukowe, wykorzystywane również do prowadzenia zajęć ze studentami, znajdują się przy ul. Długiej i są one unikatowe nie tylko w skali kraju. Do całego kompleksu możemy zaliczyć: 

Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych (LNiSP)

Studenci podczas zajęć na LNiSP będą prowadzić badania nad materiałami z tworzyw sztucznych, nanodrutach czy też nanowłóknach polimerowych.

Laboratorium Fotowoltaiki (LF)

Studenci podczas zajęć w LF przeprowadzą m.in. pomiar charakterystyk jasnych fotoogniw, sprawdzą rodzaje połączeń elektrycznych oraz zaprojektują autonomiczny system fotowoltaiczny. 

Laboratorium Mikrosystemów Grubowarstwowych (LMG), 

Studenci podczas zajęć w LMG będą prowadzić badania nad miniaturyzacją i integracją elementów elektronicznych, opracowania nowych materiałów takich jak czujniki, źródła energii oraz układy RFID, zastosowania technologii LTCC w optoelektronice.

Dydaktyczne Elektroniczne Laboratorium Otwarte (ELO),

Studenci zapoznają się w ELO z działaniem urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych wytwarzających elementy elektroniczne, realizują swoje projekty, budują stanowiska. 

Studenci mogą korzystać z pomocy naukowych przygotowanych przez pracowników w formie skryptów oraz internetowych materiałów dydaktycznych. Do ich dyspozycji jest Biblioteka Główna i biblioteki międzywydziałowe, dysponujące bogatym publikacji z dziedziny elektroniki i informatyki.

– Studenci kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej mają dostęp do nowoczesnych technologii – opowiada Maciej Sasowski, absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja, obecnie dyrektor działu produkcji czujników biomedycznych nowej generacji w firmie SensDx. –Jako studenci mogliśmy korzystać z profesjonalnej, specjalistycznej aparatury badawczej. Podczas studiów najbardziej interesowały mnie zajęcia dotyczące mikrosystemów. To dość obszerny dział nauki, w który szczególnie się zagłębiałem – dopowiada Sasowski.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów przygotowany w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz zapotrzebowanie społeczne. Kierunek powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję