Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Wrocławskiej | Kierunek pod lupą

Miniaturyzacja układów elektronicznych i optycznych, technologie laserowe w przekazie danych, nanotechnologie, półprzewodniki, fotowoltaika – to tylko część kompetencji, jakie zdobędziesz, studiując elektronikę i telekomunikację na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Do dyspozycji masz unikatowy zespół laboratoriów i wykładowców zaangażowanych w międzynarodową współpracę z nauką i biznesem.

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej wyspecjalizowany jest w technologiach związanych z wielkościami mikro i nano stosowanych w technologiach elektronicznych, optycznych i informatycznych. Tak też jest sprofilowany kierunek elektronika i telekomunikacja na tej wrocławskiej uczelni. Kompetencje wykorzystywane są powszechnie w tworzeniu i produkcji urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w życiu codziennym i przemyśle.

Praca po elektronice i telekomunikacji na PWr

Elektronika jest nauką, na której opiera się otaczający nas świat. Trudno nam dzisiaj funkcjonować bez telefonu czy komputera. Dzięki elektronice i miniaturyzacji możliwe jest używanie telefonów przypominających przenośne komputery. Wszystko to za sprawą inżynierów zajmujących się elektroniką i przetwarzaniem sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych, pól elektromagnetycznych oraz telekomunikacją. 

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja dysponują zarówno najnowszą wiedzą szczegółową dotyczącą elektroniki, jak i telekomunikacji, a także informatyki, jak również szeroką wiedzę interdyscyplinarną łączącą w całość zagadnienia produkcji i aplikacji z elementami strategii rynkowej. 

– Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja są przepustką do pracy w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym czy związanym z telekomunikacją i informatyką – opowiada dr. hab. inż. Rafał Walczak, dziekan Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. – Absolwenci naszego wydziału bez trudu znajdują pracę nie tylko w sieciach telewizji kablowej, firmach zajmujących się sieciami komputerowymi, sprzętem elektronicznym, urządzeniami elektronicznymi i telekomunikacyjnymi, ale również w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, energetyce, a nawet w technologiach związanych z medycyną czy ochroną środowiska – zapewnia dziekan. 

Absolwenci studiów elektronika i telekomunikacja mają wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci potrafią więc programować mikroprocesory, mikrokontrolery i ocenić ich możliwości funkcjonalne, a także obsługiwać aparaturę pomiarową i montować systemy pomiarowe. 

– Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej z powodzeniem kształci studentów w taki sposób, aby byli oni konkurencyjni na rynku pracy – mówi dr. hab. inż. Rafał Walczak. – Po ukończeniu tego kierunku bez trudu można znaleźć pracę m.in. w takich firmach jak Siemens, Philips, Bosch, Delphi, AMD LG czy Toyota – dodaje.

Jak wyglądają studia na kierunku elektronika i telekomunikacja?

Studenci kierunku elektronika i telekomunikacja zdobywają wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki, optoelektroniki (czyli dziedziny techniki, która wykorzystuje specyficzne właściwości światła w celu pozyskiwania, gromadzenia, przesyłania, przetwarzania i prezentacji informacji), mikrosystemów i telekomunikacji. Elektronika to dziedzina, w której zmiany metodologii, rozwiązań systemowych i oprzyrządowania zachodzą najszybciej. Coraz lepsze parametry kolejnych generacji sprzętu elektronicznego i fotonicznego, stosowanego m.in. w motoryzacji, medycynie i telekomunikacji, są efektem zmian fizykochemicznych podstaw jego działania. 

– Program studiów na kierunku elektronika i telekomunikacja opracowano tak, aby zapoznać studentów z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki – opowiada dziekan Rafał Walczak. –Jednocześnie przekazujemy studentom wszechstronną wiedzę podstawową, dającą możliwość swobodnego poruszania się na wymagającym rynku pracy – dodaje.

Specjalności na elektronice i telekomunikacji

Elektronika i telekomunikacja specjalności na I stopniu:

 • elektronika cyfrowa,
 • inżynieria elektroniczna i fotoniczna 

Fotonika jest dziedziną nauki obejmującą elementy optyki, elektroniki i informatyki w celu opracowywania technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne do przenoszenia i przetwarzania informacji. W przeciwieństwie do optoelektroniki, fotonika nie ogranicza się tylko do styku elektroniki z optyką, lecz zajmuje się wszystkim co ma związek z fotonami i przetwarzaniem informacji.

Elektronika i telekomunikacja specjalności na II stopniu:

 • mikrosystemy,
 • optoelektronika i technika światłowodowa,
 • Electronics, Photonics, Microsystems.

Przedmioty prowadzone na kierunku elektronika i telekomunikacja

Przedmioty na elektronice i telekomunikacji pogrupowane są w kursy. Należą do nich:

 • kursy ogólnouczelniane, czyli podstawowe, np. matematyka, fizyka, języki obce, zajęcia sportowe i humanistyczno-menedżerskie, informatyka, podstawy inżynierii, wprowadzenie do elektroniki i telekomunikacji, miernictwo elektroniczne,
 • kursy kierunkowe, m.in. mikroelektronika, przyrządy półprzewodnikowe, dielektryki (czyli izolatory) i magnetyki, światłowody, półprzewodniki, technika analogowa, przetwarzanie sygnałów, wstęp do telekomunikacji, zastosowanie matematyki w elektronice, elektryczność i magnetyzm, układy elektroniczne, języki programowania, podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, optoelektronika, mikrosystemy, mikroprocesorowe systemy sterujące, procesory sygnałowe, sieci neuronowe,
 • kursy specjalnościowe, m.in.: telekomunikacja światłowodowa, fotowoltaika, technika laserowa, sieci optyczne, projektowanie układów optoelektronicznych, czujniki cienko- i grubowarstwowe, zastosowanie mikrosystemów w motoryzacji, mikrosystemy analityczne, modelowanie mikrosystemów, mikroprocesory i mikrosterowniki, systemy zabezpieczania obiektów, zastosowanie analogowych i cyfrowych układów scalonych, zastosowanie mikrosystemów w medycynie, metody diagnostyczne

Uważasz, że miniaturyzacja to przyszłość?

Jeśli z wypiekami na twarzy śledzisz nowości technologiczne, pasjonujesz się sposobem działania urządzeń elektronicznych, które posiadasz w domu, koniecznie rozważ studia na kierunku elektronika i telekomunikacja.

Jak wygląda kształcenie na Politechnice Wrocławskiej?

Nowoczesna infrastruktura Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej pozwala na praktyczne kształcenie z zakresu elektroniki, informatyki, optoelektroniki, mikrosystemów oraz telekomunikacji. 

– Studenci podczas zajęć mają do dyspozycji unikalną w skali europejskiej bazę laboratoryjną i badawczą, a zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy o uznanej renomie w tej dziedzinie – opowiada dr. hab. inż. Rafał Walczak. – Główny budynek na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej mieści się przy ul. Janiszewskiego i to właśnie tam znajduje się w większość sal wykładowych, biblioteka, sale komputerowe, dziekanat. Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Program zajęć jest tak układany, aby w jednym dniu studenci mieli zajęcia tylko w jednym budynku –dodaje.

Niektóre specjalistyczne laboratoria naukowe, wykorzystywane również do prowadzenia zajęć ze studentami, znajdują się przy ul. Długiej i są one unikatowe nie tylko w skali kraju. Do całego kompleksu możemy zaliczyć: 

Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych (LNiSP)

Studenci podczas zajęć na LNiSP będą prowadzić badania nad materiałami z tworzyw sztucznych, nanodrutach czy też nanowłóknach polimerowych.

Laboratorium Fotowoltaiki (LF)

Studenci podczas zajęć w LF przeprowadzą m.in. pomiar charakterystyk jasnych fotoogniw, sprawdzą rodzaje połączeń elektrycznych oraz zaprojektują autonomiczny system fotowoltaiczny. 

Laboratorium Mikrosystemów Grubowarstwowych (LMG), 

Studenci podczas zajęć w LMG będą prowadzić badania nad miniaturyzacją i integracją elementów elektronicznych, opracowania nowych materiałów takich jak czujniki, źródła energii oraz układy RFID, zastosowania technologii LTCC w optoelektronice.

Dydaktyczne Elektroniczne Laboratorium Otwarte (ELO),

Studenci zapoznają się w ELO z działaniem urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych wytwarzających elementy elektroniczne, realizują swoje projekty, budują stanowiska. 

Studenci mogą korzystać z pomocy naukowych przygotowanych przez pracowników w formie skryptów oraz internetowych materiałów dydaktycznych. Do ich dyspozycji jest Biblioteka Główna i biblioteki międzywydziałowe, dysponujące bogatym publikacji z dziedziny elektroniki i informatyki.

– Studenci kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej mają dostęp do nowoczesnych technologii – opowiada Maciej Sasowski, absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja, obecnie dyrektor działu produkcji czujników biomedycznych nowej generacji w firmie SensDx. –Jako studenci mogliśmy korzystać z profesjonalnej, specjalistycznej aparatury badawczej. Podczas studiów najbardziej interesowały mnie zajęcia dotyczące mikrosystemów. To dość obszerny dział nauki, w który szczególnie się zagłębiałem – dopowiada Sasowski.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@efekty.net Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności