Site logo

Higiena stomatologiczna na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku | Kierunek pod lupą

Higienistka stomatologiczna to specjalistka od profilaktyki zębów. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Gdzie można znaleźć pracę po higienie stomatologicznej? Czym różnią się te studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku od innych uczelni?

Gdzie szukać pracy po higienie stomatologicznej?

Absolwenci kierunku higiena stomatologiczna są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w: 

  • zespole stomatologicznym w zakładach opieki zdrowotnej, 
  • prywatnych gabinetach dentystycznych,
  • szpitalach,
  • prywatnych i publicznych placówkach medycznych,
  • przedszkolach oraz szkołach, 
  • gabinetach profilaktyki zdrowotnej. 

Chcesz pracować jako higienistka stomatologiczna?

Jeśli zainteresował Cię kierunek higiena stomatologiczna konieczne sprawdź te studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Dlaczego warto studiować higienę stomatologiczną?

Higiena stomatologiczna to przede wszystkim zapobieganie chorobom jamy ustnej. Od dawna wiadomo, że najlepszym sposobem zwalczenia epidemii próchnicy zębów, zapaleń przyzębia i nowotworów głowy i szyi jest edukacja zdrowotna, promocja zdrowia oraz programy profilaktyczne prowadzone od wczesnego dzieciństwa. Rozwój technologiczny sprzętu i materiałów, dostępność nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w stomatologii, a także wysokie wymagania pacjentów co do jakości obsługi w gabinetach stomatologicznych wpływają na wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

Czym zajmuje się higienistka stomatologiczna?

Higienistka stomatologiczna jest członkiem zespołu stomatologicznego o bardzo szerokim zakresie obowiązków. Do jej najważniejszych zadań zalicza się: prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach, kształtowanie postaw prozdrowotnych, prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej i działania profilaktyczne. W gabinecie stomatologicznym higienistka jest „prawą ręką” lekarza dentysty. Przygotowuje sprzęt i stanowisko pracy lekarza, organizuje pracę w gabinecie, wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego. Przeprowadza również wstępne badanie pacjentów oraz – pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty – wykonuje szereg zabiegów profilaktyczno-leczniczych, takich jak: usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie zębów, fluoryzacja kontaktowa, lakowanie zębów. Osoba wybierająca ten zawód powinna wykazywać się takimi cechami jak: szacunek dla drugiego człowieka, cierpliwość, empatia, życzliwość, poczucie odpowiedzialności i rzetelność w wykonywaniu zadań. Higienistka powinna mieć zdolności organizacyjne, umiejętność komunikacji interpersonalnej i umieć pracować w zespole.

Czy warto wybrać higienę stomatologiczną na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku?

UMB dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej i wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu podczas zajęć, warunkuje wysoką jakość kształcenia przyszłych higienistek. Studenci będą mieli zajęcia z zakresu nauk podstawowych, takich jak: anatomia i histologia, fizjologia narządu żucia, biochemia i biofizyka, które przygotują ich do rozumienia zmian zachodzących w organizmie człowieka. Kierunek ma charakter praktyczny, szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. W zakresie kształcenia zawodowego studenci poznają pracę we wszystkich specjalnościach stomatologicznych, nauczą się obsługi sprzętu i aparatury znajdujących się na wyposażeniu gabinetu dentystycznego oraz wykonywania zabiegów stomatologicznych w zakresie zadań zawodowych higienistki. Wiedza z zakresu psychologii, etyki, komunikacji interpersonalnej ułatwi im współpracę z pacjentem i jego rodziną. Higienistki nauczą się opracowywać program profilaktyczny i edukacyjny dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, przyczyniając się do poprawy ich stanu zdrowia.  

Studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Kierunek ten powstał jako część projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania na UMB. Studenci oprócz standardowej edukacji uczestniczą w dodatkowych szkoleniach z umiejętności komunikacji z pacjentem i fotografii stomatologii. Otrzymają także specjalistyczną odzież i obuwie medyczne.

Jak wygląda rekrutacja na kierunek higiena stomatologiczna?

Rekrutacja na kierunek higiena stomatologiczna odbywa się na zasadzie konkursu matur. Z wyniku maturalnego brany jest jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, matematyka lub fizyka. Jeśli zdawałeś poziom podstawowy z tych przedmiotów to wynik liczony jest x1, jeśli natomiast poziom rozszerzony to wynik x2.

Chcesz pracować jako higienistka stomatologiczna?

Jeśli zainteresował Cię kierunek higiena stomatologiczna konieczne sprawdź te studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

IV Edycja Konkursu na pomysł

„Konkurs na pomysł” kierowany jest do studentów wybitnie uzdolnionych. Jest to inspiracja do twórczego działania, a także doprowadzenia do prawnego sfinansowania pomysłów, które powstają lub

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję