Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów przygotowany w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz zapotrzebowanie społeczne. Kierunek powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów przygotowanych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.

Pionierski program stworzono we współpracy z pracodawcami i wzbogacono o dodatkowe formy kształcenia (tj. kursy i staże). Umożliwi to zdobycie unikalnych i poszukiwanych na obecnym rynku pracy kwalifikacji. Ważnym uzupełnieniem wykształcenia naszych absolwentów kierunku są moduły gdzie nabywają umiejętności, które mają umożliwić wspieranie człowieka w utrzymaniu lub odzyskiwaniu zdrowia, aktywizowaniu i sprawowaniu opieki nad osobami starszymi oraz świadczeniu niemedycznych usług terapeutycznych:

 • Psychologia zdrowia,
 • Pedagogika zdrowia,
 • Technologie informacyjne w edukacji zdrowotnej.

W programie studiów przewidziane są moduły, które umożliwią rozwijanie przedsiębiorczości i innowacyjności w pracy zawodowej:

1) Prawne i ekonomiczne podstawy ochrony zdrowia

2) Przedsiębiorczość; oraz reagowanie na potrzeby społeczno-gospodarcze:

 • Aquaterapia,
 • Nordic Walking,
 • Terapia tańcem i ruchem,
 • Arteterapia,
 • Zooterapia,
 • Fitoterapia,
 • Hortiterapia.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Biologia i Zdrowie Człowieka będzie miał możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich.

Absolwent kierunku Biologia i Zdrowie Człowieka przygotowany będzie do pracy w:

 • jednostkach administracji publicznej
 • instytucjach zajmujących się obsługą biologicznych i medycznych baz danych
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, niemedycznych ośrodkach świadczących usługi pielęgnacyjne i terapeutyczne
 • firmach o profilu biologicznym lub farmaceutycznym
 • laboratoriach badawczych, biomedycznych
 • instytucjach zajmujących się oceną czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu człowieka
 • przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu ergonomii, oceny biologicznej środowiska pracy, zdalnej opieki i diagnostyki stanu zdrowia – telemedycyny
 • poradniach z zakresu zdrowego stylu życia, poradniach dietetycznych i gabinetach odnowy biologicznej.

Biologia to twoja pasja?

Jeśli biologia oraz medycyna to twoje mocne strony koniecznie rozważ kierunek biologia i zdrowie człowieka.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję