Site logo

Kierunek gospodarka przestrzenna w pytaniach i odpowiedziach

Myślisz o studiach w zakresie gospodarki przestrzennej, ale zastanawiasz się, czy warto je wybrać, co można po nich robić, jak wygląda tok studiowania, jakie uczelnie je prowadzą? I najważniejsze: czy tak naprawdę to studia dla Ciebie, czy masz odpowiednie predyspozycje? Ten tekst odpowie na najważniejsze pytania o kierunku gospodarka przestrzenna.

O czym są studia na kierunku gospodarka przestrzenna?

Za Wikipedią możemy powiedzieć, że gospodarka przestrzenna to całokształt działań dotyczących organizacji użytkowania przestrzeni.

Celem tej dziedziny jest racjonalne zagospodarowanie przestrzeni dostępnej człowiekowi, a zatem ochrona wartości zastanej przestrzeni oraz modyfikowanie w oparciu o wiedzę o potrzebach społecznych.

Gdzie można studiować gospodarkę przestrzenną?

Zapoznaj się z ofertą uczelni, prowadzących te studia i dowiedz się więcej o studiach na kierunku gospodarka przestrzenna. Studia o gospodarce przestrzennej prowadzą uczelnie państwowe, ale i wiele wyższych szkół prywatnych. Sprawdź, gdzie możesz studiować kierunek gospodarka przestrzenna.

Czy gospodarka przestrzenna to kierunek dla mnie?

Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu gospodarki przestrzennej i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą:

 • skrupulatność
 • dokładność
 • precyzja
 • uczciwość
 • zaangażowanie
 • ścisły umysł

Jak wygląda studiowanie gospodarki przestrzennej?

Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć na gospodarce przestrzennej? Choć są różnice między uczelniami, zwykle na studiach w zakresie gospodarki przestrzennej można się spodziewać przedmiotów takich jak:

 • klastry przemysłowe a zagospodarowanie przestrzenne
 • teoria organizacji i zarządzania
 • rewitalizacja miast
 • ewidencja gruntów i budynków
 • język angielski

Czego nauczę się na studiach w zakresie gospodarki przestrzennej?

Oczywiście nie ma tu żadnych gwarancji, wiele zależy od Twoich predyspozycji i kierunku specjalizacji. Wielu absolwentów gospodarki przestrzennej podkreśla jednak, że ich studia pozwoliły na zdobycie umiejętności takich jak:

 • tworzenie planów zagospodarowania przestrzeni
 • wykonywanie raportów i analiz
 • tworzenie ekspertyz oraz dokumentacji
 • zarządzanie instytucjami samorządowymi
 • posługiwanie się przepisami prawa z zakresu gospodarki przestrzennej

Z czego pisać pracę dyplomową z gospodarki przestrzennej?

Możliwości jest bardzo wiele, jako przykładowe tematy można wymienić następujące:

 • Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego
 • Koncepcje zagospodarowania terenów miejskich
 • Analizy rozwoju przestrzennego miast
 • Wyznaczenie obszarów przydatnych pod zabudowę na obszarach wiejskich

Co po studiach w zakresie gospodarki przestrzennej?

Absolwenci gospodarki przestrzennej bardzo często wybierają:

 • pracę w samorządzie terytorialnym
 • pracę w instytucjach rządowych
 • wykonywanie ekspertyz i opinii na potrzeby sądów
 • pracę w sektorze prywatnym
 • karierę naukową i otwarcie przewodu doktorskiego

Szukasz studiów podyplomowych z gospodarki przestrzennej?

Jeśli ukończyłeś już studia pierwszego stopnia lub magisterskie, warto zastanowić się nad możliwościami podjęcia studiów podyplomowych na kierunku gospodarka przestrzenna oraz innych studiach o technice!

Jakie są zarobki po gospodarce przestrzennej?

Ile zarabiają absolwenci studiów w zakresie gospodarki przestrzennej?

Rynek pracy jest bardzo zmienny, wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Aby dowiedzieć się, jaka jest aktualna sytuacja na rynku pracy, sprawdź nasz serwis Praca!

Co zamiast gospodarki przestrzennej?

Gospodarka przestrzenna to jeden z kierunków studiów o technice. Sprawdź inne kierunki, które mogą Cię zainteresować.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Lingwistyka dla Biznesu

Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję