Kierunek gospodarka przestrzenna w pytaniach i odpowiedziach

Myślisz o studiach w zakresie gospodarki przestrzennej, ale zastanawiasz się, czy warto je wybrać, co można po nich robić, jak wygląda tok studiowania, jakie uczelnie je prowadzą? I najważniejsze: czy tak naprawdę to studia dla Ciebie, czy masz odpowiednie predyspozycje? Ten tekst odpowie na najważniejsze pytania o kierunku gospodarka przestrzenna.

O czym są studia na kierunku gospodarka przestrzenna?

Za Wikipedią możemy powiedzieć, że gospodarka przestrzenna to całokształt działań dotyczących organizacji użytkowania przestrzeni.

Celem tej dziedziny jest racjonalne zagospodarowanie przestrzeni dostępnej człowiekowi, a zatem ochrona wartości zastanej przestrzeni oraz modyfikowanie w oparciu o wiedzę o potrzebach społecznych.

Gdzie można studiować gospodarkę przestrzenną?

Zapoznaj się z ofertą uczelni, prowadzących te studia i dowiedz się więcej o studiach na kierunku gospodarka przestrzenna. Studia o gospodarce przestrzennej prowadzą uczelnie państwowe, ale i wiele wyższych szkół prywatnych. Sprawdź, gdzie możesz studiować kierunek gospodarka przestrzenna.

Czy gospodarka przestrzenna to kierunek dla mnie?

Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu gospodarki przestrzennej i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą:

 • skrupulatność
 • dokładność
 • precyzja
 • uczciwość
 • zaangażowanie
 • ścisły umysł

Jak wygląda studiowanie gospodarki przestrzennej?

Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć na gospodarce przestrzennej? Choć są różnice między uczelniami, zwykle na studiach w zakresie gospodarki przestrzennej można się spodziewać przedmiotów takich jak:

 • klastry przemysłowe a zagospodarowanie przestrzenne
 • teoria organizacji i zarządzania
 • rewitalizacja miast
 • ewidencja gruntów i budynków
 • język angielski

Czego nauczę się na studiach w zakresie gospodarki przestrzennej?

Oczywiście nie ma tu żadnych gwarancji, wiele zależy od Twoich predyspozycji i kierunku specjalizacji. Wielu absolwentów gospodarki przestrzennej podkreśla jednak, że ich studia pozwoliły na zdobycie umiejętności takich jak:

 • tworzenie planów zagospodarowania przestrzeni
 • wykonywanie raportów i analiz
 • tworzenie ekspertyz oraz dokumentacji
 • zarządzanie instytucjami samorządowymi
 • posługiwanie się przepisami prawa z zakresu gospodarki przestrzennej

Z czego pisać pracę dyplomową z gospodarki przestrzennej?

Możliwości jest bardzo wiele, jako przykładowe tematy można wymienić następujące:

 • Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego
 • Koncepcje zagospodarowania terenów miejskich
 • Analizy rozwoju przestrzennego miast
 • Wyznaczenie obszarów przydatnych pod zabudowę na obszarach wiejskich

Co po studiach w zakresie gospodarki przestrzennej?

Absolwenci gospodarki przestrzennej bardzo często wybierają:

 • pracę w samorządzie terytorialnym
 • pracę w instytucjach rządowych
 • wykonywanie ekspertyz i opinii na potrzeby sądów
 • pracę w sektorze prywatnym
 • karierę naukową i otwarcie przewodu doktorskiego

Szukasz studiów podyplomowych z gospodarki przestrzennej?

Jeśli ukończyłeś już studia pierwszego stopnia lub magisterskie, warto zastanowić się nad możliwościami podjęcia studiów podyplomowych na kierunku gospodarka przestrzenna oraz innych studiach o technice!

Jakie są zarobki po gospodarce przestrzennej?

Ile zarabiają absolwenci studiów w zakresie gospodarki przestrzennej?

Rynek pracy jest bardzo zmienny, wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Aby dowiedzieć się, jaka jest aktualna sytuacja na rynku pracy, sprawdź nasz serwis Praca!

Co zamiast gospodarki przestrzennej?

Gospodarka przestrzenna to jeden z kierunków studiów o technice. Sprawdź inne kierunki, które mogą Cię zainteresować.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Jak wybrać kierunek?
Miłosz Szkudlarski

Studia magisterskie

Studia drugiego stopnia, zwane wcześniej studiami uzupełniającymi magisterskimi, są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję