Studia na kierunku mechatronika. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Mechatronika to wielodziedzinowe studia ulokowane na styku mechaniki i elektroniki. Celem absolwenta tych studiów jest projektowanie, budowa i testowanie systemów mechanicznych, których działanie optymalizowane jest dzięki elektronicznym systemom sterowania. Ten niezwykle ciekawy kierunek jest realizowany najczęściej w ramach studiów inżynierskich, dlatego zarówno wymagania rekrutacyjne, jak i poziom studiów jest dość wysoki.

Table Of Contents

Rekrutacja na mechatronikę

W zależności od uczelni rekrutacja może być procesem, który nie sprawi większych trudności lub ciężką potyczką. Bywa, że o jedno miejsce rywalizuje nawet kilka osób. Kluczem do zdobycia indeksu na tym kierunku jest matematyka i fizyka. Oprócz dziedzin ścisłych, należy pracować nad doskonaleniem umiejętności lingwistycznych, aby czytanie fachowej literatury w języku angielskim nie sprawiało większych problemów.

Jak wygląda program studiów na kierunku mechatronika

Program studiów jest bardzo bogaty, podobnie jak stosowane na tym kierunku formy zajęć. Studenci uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach, seminariach i konwersatoriach. Mogą doskonalić swoje projekty w ramach zajęć laboratoryjnych. Obowiązkowe praktyki pomagają przenieść wiedzę teoretyczną w obszar praktyki. Nauka na tym kierunku wiąże się z koniecznością przyswajania wiedzy w trakcie własnych poszukiwań, nie wszystko co ważne jest bowiem przedmiotem wykładów.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiowaniu mechatroniki? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku mechatronika

Po ukończeniu tych studiów można wybrać karierę naukową, rozpoczynając pracę nad doktoratem, własnymi patentami i publikacjami w dziedzinie mechatroniki. Większość absolwentów wybiera jednak pracę w biurach projektowych, przemyśle, fabrykach i firmach, które realizują usługi w zakresie mechatroniki.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję