Site logo

Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych na Politechnice Wrocławskiej | Kierunek pod lupą

Mechatronika to połączenie elektroniki, inżynierii mechanicznej, informatyki. Inżynieria systemów mechatronicznych to unikatowy kierunek studiów prowadzony przez Politechnikę Wrocławską (PWr). To studia mechatroniczne skupione na takich zagadnieniach jak: mikromechanizmy i mikronapędy, projektowanie urządzeń optoelektronicznych, modelowanie i symulacja komputerowa zespołów mechatronicznych, technika światłowodowa, technologie laserowe.

– Studia mechatroniczne na polskich politechnikach zwykle “kryją się” pod nazwą mechatronika. Na Politechnice Wrocławskiej postanowiliśmy wprowadzić innowacyjny kierunek nazwany inżynieria mikrosystemów mechatronicznych – wyjaśnia dziekan dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PWr. – Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych to kierunek  realizowany w oparciu o nowoczesną specjalistyczną bazę laboratoryjną i badawczą oraz interdyscyplinarny zespół wybitnych nauczycieli akademickich – dodaje dziekan.

Studia mechatroniczne – czy warto?

Mikrosystemy to urządzenia o wymiarach od mikrometrów do pojedynczych centymetrów, wytwarzane technologiami mikroelektronicznymi i mikromechanicznymi (np. układy scalone). Mikroelektronika i mikrosystemy stanowią pomost do nanoelektroniki i nanosystemów (nanomaszyn). Ich szerokie zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia i działalności człowieka rośnie wraz z rozwojem nauki i techniki oraz nowoczesnych metod wytwarzania. Wiedzę na ten temat możesz zdobyć, studiując na unikatowym kierunku inżynieria mikrosystemów mechatronicznych. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej jako jedyny w Polsce oferuje kształcenie na tym właśnie kierunku.

Uważasz, że studia mechatroniczne są dla ciebie?

Pasjonujesz się miniaturyzacją oraz elektroniką? Koniecznie sprawdź kierunek inżynieria systemów mechatronicznych na Politechnice Wrocławskiej

– Ostatnie kilkadziesiąt lat to okres niesamowicie dynamicznego rozwoju rynku elektronicznego. Zarówno drobny sprzęt elektroniczny używany w domu, jak i znacznie bardziej profesjonalny wykorzystywany w zaawansowanych technologiach miniaturyzuje się – opowiada dziekan dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PWr. – Trudno dziś wyobrazić sobie nasze otoczenie techniczne i rozwój cywilizacyjny bez osiągnięć w tych dziedzinach nauki. Postępująca miniaturyzacja i integracja wielu funkcji w ramach jednego systemu lub urządzenia elektronicznego oznacza ciągły rozwój rozwiązań technicznych ściśle związanych z profilem działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej” – dodaje dziekan. 

– Do rozpoczęcia studiów na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej skłonił mnie szeroki zakres możliwości, jaki pojawia się po ukończeniu studiów na tym wydziale – opowiada mgr inż. Agnieszka Podwin, absolwentka, a obecnie pracownik i doktorantka wydziału. – Student uzyskuje tu wiedzę z zakresu elektroniki, mechaniki, automatyki, informatyki i sterowania, a nasz wydział promuje przy tym szczególnie ideę miniaturyzacji urządzeń wykorzystujących wspomniane obszary. Obecnie jest to główna tendencja wykorzystywana, np. w budowie różnorodnych, złożonych systemów elektronicznych, teleinformatycznych, jak również instrumentów analitycznych i pomiarowych. Ja sama zainteresowałam się możliwością wykorzystania takich urządzeń w biomedycynie. Takie interdyscyplinarne podejście do nauczania bardzo mi odpowiadało – dopowiada Agnieszka Podwin.

Praca dla inżynierów mechatroników

Absolwenci kierunku inżyniera mikrosystemów mechatronicznych posiadają zarówno najnowszą wiedzę z zakresu elektroniki i mechaniki oraz informatyki, jak i szeroką wiedzę interdyscyplinarną łączącą w całość zagadnienia produkcji i aplikacji z elementami strategii rynkowej. 

Dzięki temu znajdują zatrudnienie przemyśle: 

  • jako projektanci, wykonawcy i testerzy układów mechatronicznych i mikrosystemów z wykorzystaniem najnowszych narzędzi projektowo-diagnostycznych, 
  • jako wyspecjalizowani serwisanci nowoczesnych urządzeń opartych na systemach mechaniczno-elektroniczno-informatycznych, 
  • sprawdzą się również w roli integratorów systemów mechanicznych, elektronicznych i informatycznych m.in. dla Internetu Rzeczy, Przemysłu 4.0, motoryzacji czy inteligentnych rozwiązań infrastrukturalnych. 
  • mogą być również koordynatorami lub liderami zespołów projektowych i produkcyjnych nowoczesnych systemów mechatronicznych i mikrosystemów.

– Absolwenci kierunku inżynieria mikrosystemów mechatronicznych na Politechnice Wrocławskiej posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające stosowanie i projektowanie nowoczesnych urządzeń elektronicznych, mikroprocesorowych, optoelektronicznych oraz mikrosystemowych – opowiada dziekan Rafał Walczak. Nasi studenci uczą się stosować elementy aparatury kontrolno-pomiarowej w układach sterowania i układach automatycznej regulacji, zaprojektować, współuczestniczyć i nadzorować procesy wytwarzania oraz korzystać ze zautomatyzowanej aparatury kontrolno-pomiarowej – dodaje dziekan.

Inżynieria mechatroniczna – co to za kierunek?

Najbliższe dekady XXI w. będą okresem dynamicznego rozwoju inżynierii kwantowej, w tym biologii molekularnej, informatyki kwantowej, inżynierii genetycznej. Program studiów, obejmujący m.in. mikroelektronikę oraz mikrosystemy stwarza studentom możliwość zrozumienia skomplikowanych zjawisk fizycznych, szczególnie kwantowych, pogłębienia wiedzy i zdobycia umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii. Pole zastosowań mikrosystemów jest  niewyobrażalnie szerokie, czasami wręcz rewolucyjne, np. w medycynie to rozwój małoinwazyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Program studiów

Program studiów na kierunku inżynieria mikrosystemów mechatronicznych obejmuje wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki wraz z podstawami automatyki i techniki sterowania. Został opracowany tak, aby zapoznać studentów z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki, a jednocześnie przekazać im wszechstronną wiedzę podstawową, dającą możliwość swobodnego poruszania się na wymagającym rynku pracy. Współczesne samochody, telefony komórkowe, cyfrowe aparaty fotograficzne i wiele innych sprzętów działa właśnie dzięki mikrosystemom, czyli miniaturowym czujnikom wyposażonym w nowoczesną elektronikę.

– Studenci tego wydziału poznają m.in. technologie mikroelektroniczne i optoelektroniczne, uzyskują wiedzę na temat budowy, zasad funkcjonowania, sposobów wytwarzania i zastosowania przyrządów półprzewodnikowych, układów scalonych, mikroczujników, a także urządzeń mikromechanicznych – zapewnia dziekan dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PWr. 

Przedmioty prowadzone na kierunku inżynieria mikrosystemów mechatronicznych są pogrupowane w kursy:

  • kierunkowe, m.in. mikromechanizmy i mikronapędy, zaawansowane technologie mikroelektroniczne, optoelektronika stosowana, projektowanie urządzeń optoelektronicznych, podstawy konstrukcji aparatury elektronicznej, modelowanie i symulacja komputerowa zespołów mechatronicznych, technika światłowodowa, niezawodność w mechatronice technologie laserowe, projektowanie bezbateryjnych układów elektronicznych, cyfrowe interfejsy komunikacyjne, cyfrowa wymiana danych, mikroprocesory i mikrosterowniki, modelowanie mikrosystemów, modelowanie nanosystemów, wirtualna aparatura kontrolna i sterująca,
  • ogólnouczelniane, czyli podstawowe, np. matematyka, fizyka, chemia, informatyka, języki obce, zajęcia sportowe i humanistyczno-menedżerskie.

Więcej o kierunku inżynieria mikrosystemów mechatronicznych na Politechnice Wrocławskiej 

Nowoczesne laboratoria

– Na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej znajdują się unikatowe laboratoria dydaktyczne i badawcze, np. Wydziałowe Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych, w których studenci zdobywają wiedzę i umiejętności związane z tzw. wysokimi technologiami – od nanotechnologii, przez mikrosystemy aż po fotonikę – podkreśla dziekan WEMiF.

Niektóre specjalistyczne laboratoria naukowe, wykorzystywane również do prowadzenia zajęć ze studentami, znajdują się przy ul. Długiej i są one unikatowe nie tylko w skali kraju. Do całego kompleksu możemy zaliczyć:   

Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych (LNiSP) 

Studenci podczas zajęć na LNiSP będą prowadzić badania nad materiałami z tworzyw sztucznych, nanodrutach czy też nanowłóknach polimerowych.  

Laboratorium Fotowoltaiki (LF) 

Studenci podczas zajęć w LF przeprowadzą m.in. pomiar charakterystyk jasnych fotoogniw, sprawdzą rodzaje połączeń elektrycznych oraz zaprojektują autonomiczny system fotowoltaiczny.   

Laboratorium Mikrosystemów Grubowarstwowych (LMG)  

Studenci podczas zajęć w LMG będą prowadzić badania nad miniaturyzacją i integracją elementów elektronicznych, opracowania nowych materiałów takich jak czujniki, źródła energii oraz układy RFID, zastosowania technologii LTCC w optoelektronice.  

Dydaktyczne Elektroniczne Laboratorium Otwarte (ELO) 

Studenci zapoznają się w ELO z działaniem urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych wytwarzających elementy elektroniczne, realizują swoje projekty, budują stanowiska.   

Studenci mogą korzystać z pomocy naukowych przygotowanych przez pracowników w formie skryptów oraz internetowych materiałów dydaktycznych. Do ich dyspozycji jest Biblioteka Główna i biblioteki międzywydziałowe, dysponujące bogatym publikacji z dziedziny elektroniki i informatyki.

Kształcenie odbywa się podczas wykładów, a także zajęć o charakterze praktycznym, przy bezpośrednim kontakcie z nauczycielami akademickimi, prowadzonych w formie ćwiczeń, laboratoriów bądź zajęć projektowych. Studenci realizują zajęcia w nowoczesnych laboratoriach technologiczno-badawczych Wydziału. Zajęcia te powiązane są z prowadzonymi na Wydziale projektami badawczymi, dotyczącymi nowych i aktualnych obszarów naukowych, dzięki czemu studenci zdobywają doświadczenie badawcze i mają możliwość współuczestniczenia w badaniach naukowych.

– Prace dyplomowe prowadzone na naszym wydziale dotykają obszaru najnowszych technologii – wyjaśnia Agnieszka Podwin. – Studenci mają dostęp do specjalistycznych laboratoriów. Jest to szczególnie istotne, ponieważ studenci mają szansę wytworzyć coś samodzielnie, praktycznie od zera, i nawet na tej podstawie zdecydować, co w ramach tej pracy spodobało im się najbardziej. Może to być pomocne w dalszym kreowaniu swojej ścieżki zawodowej” – dodaje Agnieszka Podwin.

Chcesz zostać inżynierem mechatronikiem?

Jeśli chcesz swoją przyszłość związane z nowoczesnymi technologiami – sprawdź kierunek inżynieria systemów mechatronicznych na Politechnice Wrocławskiej

Jak się studiuje inżynierię systemów mechatronicznych?

Studenci kierunku inżynieria mikrosystemów mechatronicznych mają możliwość korzystania z dodatkowych, nieobowiązkowych form kształcenia, które sprzyjają osiąganiu lepszych efektów uczenia się przez uczestnictwo w konsultacjach merytorycznych, laboratoryjnych, kursach wyrównawczych oraz dodatkowych zajęciach współorganizowanych przez Wydział z branżowymi firmami zewnętrznymi, np. w ramach programu LabVIEW Academy bądź IQRF Smart School.

LabVIEW Academy

W ramach programu Akademia LabVIEW (LabVIEW Academy) we współpracy z firmą National Instruments (NI) organizowane są profesjonalne akademickie kursy z zakresu nauczania programowania graficznego w środowisku LabVIEW oraz wykorzystania tego środowiska do projektowania różnorodnych systemów kontrolno-pomiarowych. Kursy są prowadzone przez certyfikowanych instruktorów z wykorzystaniem autorskich materiałów dydaktycznych, materiałów edukacyjnych przygotowanych przez NI oraz dedykowanych makiet pomiarowych z kartami sterowania i akwizycji sygnałów (DAQ). Uczestnicy kursów otrzymują bezpłatny dostęp do środowiska LabVIEW oraz mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD), który jest honorowany przez pracodawców na całym świecie.

IQRF Smart School

Program IQRF Smart School, to program skierowany w szczególności do centrów badawczych, szkół i instytucji akademickich, które przy wsparciu konsorcjum IQRF Alliance tworzą specjalną sieć edukacyjną. Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja w zakresie działania, zastosowania i rozwoju bezprzewodowych systemów komunikacyjnych, w szczególności przeznaczonych dla potrzeb IoT (Internet of Things) i M2M (Machine to Machine). Jednym z priorytetowych celów Konsorcjum jest połączenie i wymiana doświadczeń między światem akademickim a światem biznesu i praktyki.  W ramach programu, Studenci Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, jako członka konsorcjum, mają możliwość zapoznania się w trakcie studiów z bezprzewodową technologią IQRF, w tym możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń i pracy nad projektami wraz z profesjonalnymi firmami, które wchodzą w skład Konsorcjum IQRF. 

Innowacja jest Kobietą

– W trakcie studiów zostałam laureatką konkursu „Innowacja jest Kobietą” – mówi mgr inż. Agnieszka Podwin. – Prowadzę badania nad platformą „lab-on-chip”, zminiaturyzowanego laboratorium, które może być wykorzystywane do długoterminowej hodowli komórkowej i badania potencjału biologicznego różnego rodzaju mikroorganizmów, komórek, oocytów lub embrionów. Na co dzień współpracuję ze specjalistami z Uniwersytetu Medycznego. Jestem w zespole, który analizuje m.in. lekoodporność na hodowlach pierwotnych, czyli pobranych bezpośrednio od pacjenta. Narzędzie, nad którym pracuję, to doskonałe rozwiązanie do tego typu eksperymentów – dodaje Podwin.

Aktywność studentów

Studiując na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, można rozwijać swoje pasje i pogłębiać zdobytą tu wiedzę w jednym z kół naukowych.

Działają tu: 

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zawód: Rolnik

Osoby zainteresowane zawodem rolnika powinny koniecznie przeczytać ten tekst. Dzięki niemu dowiedzą się między innymi, kim jest rolnik, jakie ma obowiązki, co go wyróżnia, czym

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję