Studia na kierunku komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy

Komputery rządzą! Ułatwiają pracę w różnych gałęziach przemysłu i usług. Zastępują człowieka przy wykonywaniu wielu czynności jednocześnie. Rozwój technologiczny sprawia, że korzystanie z komputerów stało się po prostu niezbędne. Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się obsługą systemów komputerowych. Dla nich stworzono specjalny kierunek studiów o nazwie “komputerowe wspomaganie prac inżynierskich”. Są to studia drugiego stopnia, przeznaczone dla inżynierów pracujących przy udoskonalaniu istniejących konstrukcji.

Dlaczego warto studiować kierunek komputerowe wspomaganie prac inżynierskich?:

Kandydaci na te studia muszą przede wszystkim mieć ukończone studia pierwszego stopnia i posiadać tytuł inżyniera albo magistra inżyniera. Wymagana jest także wiedza z przedmiotów ścisłych wykładanych na studiach inżynierskich. Szczególnie pożądana jest znajomość matematyki i fizyki na poziomie zaawansowanym oraz informatyki i technologii informacyjnej co najmniej na poziomie podstawowym. Warto posiadać także umiejętność projektowania obiektów w programach komputerowych oraz bezbłędnego odczytywania dokumentacji technicznej. Na kierunku komputerowe wspomaganie prac inżynierskich studenci zapoznają się z szerokim wachlarzem przedmiotów technicznych oraz ścisłych. Poznają najważniejsze oprogramowanie komputerowe wspierające pracę inżynierów. Pogłębią znajomość grafiki komputerowej i programowania. Dodatkowo zdobędą wiedzę na temat różnych systemów operacyjnych, sieci komputerowych, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, programów graficznych i projektowych, itp. Rozwiną również zdolności, nabyte w czasie studiów wyższych, szczególnie te dotyczące użytkowania specjalistycznych programów oraz programowania sterowników do urządzeń wspierających pracę inżynierów. Studenci tej specjalności będą potrafili w efektywny sposób wykorzystywać narzędzia informatyczne podczas pracy nad różnorodnymi projektami. Ich umiejętności pozwolą w łatwy sposób współpracować z inżynierami innych specjalności. Zajęcia na kierunku komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w mają charakter ćwiczeniowy, dzięki temu studenci nabywają lub rozwijają konkretne umiejętności wykorzystywane w praktyce inżynieryjnej.

Gdzie znajdziesz pracę po kierunku komputerowe wspomaganie prac inżynierskich?

Na kierunku komputerowe wspomaganie prac inżynierskich absolwenci będą mogli kontynuować pracę w dotychczasowym miejscu zatrudnienia, na tym samym bądź wyższym stanowisku albo też spróbować swych sił gdzie indziej. Kompetencje osób kończących kierunek komputerowe wspomaganie prac inżynierskich pozwolą im na profesjonalne wykonywanie obowiązków, na przykład w branżach: telekomunikacyjnej, transportowej, informatycznej, metalurgicznej i wielu innych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję