Kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, integruje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych z naukami ścisłymi, jednym słowem łączy zagadnienia z pogranicza biologii, meteorologii, fizyki, geofizyki. Oceanografia zajmuje się badaniem zjawisk zachodzących w oceanach. Na Oceanografii studiują osoby, które interesują się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego. Będąc już na studiach, możemy wybierać wśród kilku specjalności: oceanografia biologiczna, fizyczna, chemiczna i geologia morza.

W trakcie studiów: 
Student Oceanografii zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Podczas kształcenia na kierunku oceanografia studenci mogą korzystać z zaplecza laboratoryjnego i naukowo-badawczego, dzięki temu możliwe jest efektywne przekazywanie najświeższej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania środowiskiem Morza Bałtyckiego i zrównoważonego wykorzystania jego zasobów.

Po studiach:
Absolwenci Oceanografii mogą podjąć pracę przede wszystkim w instytutach naukowo-badawczych, zajmujących się problematyką morską, w placówkach zajmujących się ochroną środowiska morskiego i strefy przybrzeżnej morza. Zatrudnienie znajdą również w różnorodnych urzędach administracji rządowej i samorządowej. Po studiach Oceanograficznych można starać się także o pracę za granicą m.in. w morskich instytutach badawczych, gdyż Polacy mają tam opinię wykwalifikowanych oceanografów.
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->