Site logo

Studenci Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego będą eksplorować Bałtyk na supernowoczesnym katamaranie badawczym OCEANOGRAF

Studenci Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, od roku 2014 będą odbywać zajęcia w morzu na nowym statku badawczym. Nowo budowana przez stocznię S.R. NAUTA, pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków S.A., jednostka dla Uniwersytetu Gdańskiego to specjalistyczny statek naukowo-badawczy do interdyscyplinarnych badań morza oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Programy studiów na Wydziale Oceanografii i Geografii opierają się w dużej mierze na umiejętnościach praktycznych zdobywanych podczas zajęć na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz na ćwiczeniach terenowych.

Na kierunku OCEANOGRAFIA warsztaty w morzu i strefie brzegowej są obowiązkowe na I jak i na II stopniu studiów. Bazą dla studentów jest Instytut Oceanografii w Gdyni oraz Stacja Morska w Helu, w sąsiedztwie których odbywają się zajęcia w strefie brzegowej. Z portu w Gdyni studenci wyruszą na rejsy po Morzu Bałtyckim i Zatoce Gdańskiej nowym statkiem. Praktyczne przygotowanie zdobyte podczas rejsów tak nowoczesną jednostką pozwolą przyszłym absolwentom zabłysnąć na rynku pracy unikalnym doświadczeniem i umiejętnościami obsługi specjalistycznego sprzętu do eksploracji mórz i oceanów.

 Budowany dla UG katamaran jest jednostką prototypową pod względem przydatności dla badań naukowych z wielu dziedzin i specjalności. Będzie też pierwszym tak specjalistycznym statkiem naukowo-badawczym pływającym dla polskiego armatora, czyli Uniwersytetu Gdańskiego. Katamaran będzie przystosowany do prowadzenia specjalistycznych interdyscyplinarnych badań środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego (m.in. dna morskiego, batymetrycznych, magnetyczno-sejsmoakustycznych, geologicznych, fizycznych, biologicznych i chemicznych) oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jednostka zostanie wyposażona w urządzenia pokładowe, pomiarowe i badawcze, stanowisko do badań gazów i aerozoli, komory chłodnicze i termostatyzowane, a także laboratoria dopasowane do potrzeb naukowców i studentów. Na statku będzie nowoczesna, wyposażona w komputery i multimedia sala dydaktyczna. Na pokładach, na czas rejsu, będzie też możliwość montowania kontenerów laboratoryjnych.

Nowy statek naukowo-badawczy Uniwersytetu Gdańskiego, który zastąpi obecną, wysłużoną już jednostkę, będzie katamaranem o długości całkowitej 40 m, szerokości 14 m. Wysokość boczna statku wyniesie 3,80 m, zaś wysokość do pokładu górnego 6,55 m. Prędkość ekonomiczna nowej jednostki wynosić będzie 10 węzłów zaś maksymalna będzie o 2 węzły większa. Będzie on zasilany przez 4 zespoły prądotwórcze o łącznej mocy około 1300 kW. Będą one napędzały zarówno 2 rufowe pędniki azymutalne oraz 2 dziobowe pędniki typu PUMP-JET, jak również wszystkie mechanizmy statkowe.

 Studenci podczas warsztatów w strefie brzegowej

Dzięki konstrukcji kadłuba typu katamaran, kąt przechyłu statku wynosić będzie około 15 stopni, co dla jednostek jednokadłubowych nie jest możliwe. Ta cecha katamaranów jest niezwykle korzystna dla przeprowadzania badań na morzu, gdzie każdy niepożądany ruch statku może zakłócić prowadzone pomiary. Na statku zostanie zainstalowany system DP1 zapewniający utrzymanie jednostki na pozycji przy stanie wiatru i morza na poziomie 4 stopni w skali Beauforta. Statek będzie mógł zabierać na pokład maksymalnie 20 osób. Rejonem pływania jednostki będzie Morze Bałtyckie, lecz nie wyklucza się rejsów w inne rejony. Zasięg przy prędkości ekonomicznej wyniesie 2500 Mm, a autonomiczność żeglugi to 21 dni. Portem macierzystym jednostki będzie Gdynia. Statek będzie również przystosowany do połowów ryb. W tym celu na otwartym rufowym pokładzie roboczym zostaną zainstalowane urządzenia umożliwiające połów, zaś w kadłubie zostaną zamocowane wciągarki trałowe. Przewidziano też magazyn ryb wyposażony w wytwornicę lodu. Pokład roboczy dostosowany będzie również do przewozu kontenera z pojazdem podwodnym ROV, który będzie zabierany w rejs jeżeli dany program badań będzie tego wymagał.

Przy tak bogatym wyposażeniu pokładowym, połowowym i badawczym na jednostce zostanie również zapewniony wysoki standard socjalny, rzadko spotykany na tego typu jednostkach. Na statku będzie 9 kabin dwuosobowych, 1 jednoosobowa kabina dla kierownika rejsu, kabina i salon kapitana, sala gimnastyczna, kuchnia, mesa, pentra, pralnia z suszarnią oraz magazyny prowiantowe. Wszystkie kabiny mieszkalne wyposażone będą w bloki sanitarne oraz monitory połączone z siecią komputerową. Fundusze na budowę jednostki, w wysokości 36 milionów złotych, przyznało Instytutowi Oceanografii UG Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sierpniu 2011 roku. W przetargu realizowanym w systemie „zaprojektuj i zbuduj” wybrano konsorcjum: Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A. i CRIST S.A. Kwota dotacji z MNiSW pokryje w całości koszt budowy statku i jego częściowe wyposażenie w aparaturę badawczą. Zakończenie budowy statku zaplanowano na wiosnę 2014 roku.

Bez wątpienia nowy statek OCEANOGRAF do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego wzbogaca ofertę Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego i zachęca kandydatów do studiowania np. oceanografii i geologii. Wydział OiG serdecznie zaprasza do studiowania na oferowanych kierunkach. Kierunkach, które są ciekawe i dają znakomite perspektywy dalszego rozwoju.

Podczas zajęć w terenie…

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (WOiG) oferuje kształcenie w trybie stacjonarnym (S) i niestacjonarnym (N) na następujących kierunkach: I stopnia (licencjackie) OCEANOGRAFIA (S), GEOGRAFIA (S, N), GOSPODARKA PRZESTRZENNA (S, N), GEOLOGIA (S) oraz II stopnia (magisterskie) OCEANOGRAFIA (S), GEOGRAFIA (S, N), GOSPODARKA PRZESTRZENNA (S, N). Od 2014 r. planowane jest uruchomienie nowych kierunków studiów I stopnia GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD (S) oraz ICHTIOLOGIA MORSKA (S). Na WOiG prowadzone są również studia III stopnia – środowiskowe studia doktoranckie w dyscyplinie Nauk o Ziemi w zakresie oceanologii, geografii, budownictwa oraz geodezji i kartografii, a także studia podyplomowe GIS – System Informacji Geograficznej.

Absolwenci WOiG pracują jako specjaliści w zakresie ochrony środowiska, oceanografii, geografii, gospodarki przestrzennej i geologii,. Znajdują zatrudnienie m.in. w instytutach badawczych, w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach krajowych i UE związanych z planowaniem i gospodarką przestrzenną, wodną i morską czy rozwojem lokalnym.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję