Site logo

Kierunki nauczycielskie w Zielonej Górze

Studia nauczycielskie Zielona Góra

Gdzie na studia nauczycielskie w Zielonej Górze?

Wszystkie studia kształcące nauczycieli, przygotowujące do pracy w szkole i w przedszkolu w Zielonej Górze i województwie lubuskim

List view

Opinie o studiach nauczycielskich

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków nauczycielskich Zielonej Górze i województwie lubuskim. Kierunki kształcące nauczycielli okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Pedagogika
Sebastian Szczęsny

Nauczyciel musi być magistrem

W roku szkolnym 2020-21 wszyscy nauczyciele w przedszkolach i “podstawówkach” będą musieli mieć kwalifikacje na poziomie studiów magisterskich. – To ostatni dzwonek dla pedagogów-licencjatów, żeby

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia pedagogiczne w Zielonej Górze

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z nauczaniem, wychowywaniem, opieką? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Studia nauczycielskie - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania kierunków nauczycielskich. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia nauczycielskie w Zielonej Górze i województwie lubuskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z nauczaniem dzieci, młodzieży i dorosłych na zielonogórskiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków nauczycielskich ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia związane z nauczaniem, szkolnictwem – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to są kierunki nauczycielskie, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów w szkołach, placówkach edukacyjnych i poza systemem edukacyjnym.

Studia nauczycielskie to kierunki dające uprawnienia do pracy w szkole jako nauczyciel. Uprawnienia do pracy jako nauczyciel przedszkola i nauczania wczesnoszkolnego (nauczyciel klas I-III w szkole podstawowej) daje kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Uprawnienia do nauczania w szkole specjalnej daje kierunek pedagogika specjalna. Nauczycielem przedmiotowym, nauczającym przedmioty szkolne można zostać po studiach na tradycyjnych kierunkach, pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej lub zdobycia kwalifikacji nauczycielskich na odpowiednich studiach podyplomowych. To znaczy, trzeba ukończyć polonistykę nauczycielską — żeby uczyć języka polskiego, matematykę nauczycielską — żeby uczyć matematyki, anglistykę nauczycielską, germanistykę nauczycielską, rusycystykę nauczycielską, romanistykę nauczycielską, hispanistykę nauczycielską — żeby zostać nauczycielem języka obcego, fizykę nauczycielską — żeby uczyć fizyki, historię nauczycielską — żeby uczyć historii, chemię nauczycielską — żeby uczyć chemii, biologię nauczycielską — żeby uczyć biologii, specjalizację nauczycielską na wychowaniu fizycznym — żeby uczyć WF. Wyjątkiem są studia artystyczno-nauczycielskie, które z założenia dają uprawnienia do nauki plastyki i muzyki w szkole. To odpowiednio kierunki edukacja artystyczna w obszarze sztuk plastycznych i edukacja artystyczna w obszarze sztuk muzycznych. Warto wiedzieć, że także zawód pedagoga szkolnego, bibliotekarza w szkole, opiekuna w świetlicy szkolnej należą do zawodów nauczycielskich. Żeby zostać pedagogiem szkolnym i nauczycielem opiekunem w świetlicy, trzeba ukończyć pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, a żeby nauczycielem-bibliotekarzem kierunek bibliotekoznawstwo.

Kierunek pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dostępne są jedynie na studiach jednolitych magisterskich (5 lat). Jednak MEN ma plany, aby wszystkie kierunki studiów nauczycielskich były dostępne wyłącznie w trybie jednolitym magisterskim. Pozostałe kierunki nauczycielskie dostępne są głównie na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku do 2 lat). Możesz także uczyć się tematyki nauczania i edukowania na podyplomówkach i kursach, szkoleniach dających podstawowe kompetencje w obszarze poszczególnych działów dydaktyki danego przedmiotu, obszaru wychowania w szkole lub pogłębiające wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na typ szkoły, zawody nauczycielskie oraz uprawnienia do nauczania danego przedmiotu.

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dostępna jest wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich (5 lat). Studia dają możliwość uzyskania lub poszerzenia kwalifikacji zawodowych o specjalistyczną wiedzę z zakresu wychowania i edukowania na wczesnym etapie rozwoju. To jedyne obecnie studia, po których możesz zostać nauczycielem przedszkola, zerówek w przedszkolach i szkołach oraz nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkół podstawowych. W programie studiów główny nacisk położony jest na uzyskanie zdolności mediacyjnych, perswazyjnych, nauczanie technik aktywizacji i stymulowania rozwoju dziecka, wraz z uzyskaniem wiedzy psychologicznej. Ponadto w programie oprócz pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej znajdą się takie zagadnienia jak: kształcenie integralne, edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczno – techniczna, muzyczna. Z pozostałych przedmiotów, których można się spodziewać na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jest emisja głosu, edukacja fizyczna, metody wychowania dzieci, kompensacja i korekta, metody samokształcenia, prawa dziecka, funkcjonowanie placówek edukacyjnych w systemie oświaty, diagnoza i terapia pedagogiczna, profilaktyka społeczna, prawo rodzinne i opiekuńcze, edukacja komputerowa i medialna, ewaluacja w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to specjalność na studiach z pedagogiki. Poza głównymi zagadnieniami z pedagogiki w trakcie studiów poznasz podstawowe pojęcia i klasyfikacje dotyczące opieki i wychowania, dowiesz się czym jest poradnictwo rodzinne i jak je koordynować, zostaniesz zaznajomiony z metodyką pracy opiekuna i wychowawcy, zdobędziesz wiedzę na temat interwencji kryzysowej, dowiesz się czym różni się opieka formalna od nieformalnej, poznając pozytywne i negatywne strony każdej z nich.
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa: Studia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa mogą być świetną inwestycją. Żyjemy świecie informacyjnym, a informacja stała się wartością samą w sobie. Z pewnością wzrastać będzie zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów, umiejących sobie radzić z pozyskiwaniem, gromadzeniem i prezentowaniem znacznych ilości danych. Kto powinien wybrać takie studia? Przede wszystkim osoby skrupulatne, które z natury są niezwykle ułożone i dokładne. Osoby o takich cechach odnajdą się najlepiej najpierw na studiach, a później w pracy. Program studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo: Studia obejmują różne, związane z bibliotekarstwem, informatyką oraz prawem wydawniczym i autorskim dziedziny wiedzy. Nie można zapomnieć, o konieczności intensywnej nauki języków obcych, gdyż bez nich specjalista od informacji naukowej jest ślepy i głuchy.
 • Pedagogika specjalna: Pedagogika specjalna koncentruje się na osobach wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że większość ludzi ma bardzo mocno wypaczony obraz tej dyscypliny. Panuje przekonanie, że pedagog specjalny pracuje tylko z “upośledzonymi” dziećmi. Jak wygląda rzeczywistość? Trzeba zastanowić się, co oznacza sformułowanie “specjalne potrzeby edukacyjne”. Aby dowiedzieć się nieco więcej o pedagogice specjalnej i dzięki temu, zrozumieć na czym rzeczywiście polega praca pedagoga tej specjalności. Właściwe rozumienie podstaw. Specjalne potrzeby edukacyjne to zapotrzebowanie na edukację, która w jakikolwiek sposób wymyka się standardowemu nauczaniu, skierowanemu do osób znajdujących się w zakresie normy społecznej. Oznacza to, że pod opieką oligofrenopedagoga może znaleźć się osoba o obniżonych zdolnościach intelektualnych, ale także pedagog specjalny będzie zajmował się dziećmi wybitnie uzdolnionymi w jakiejś dziedzinie. Trzeba też raz na zawsze pożegnać się z mitem, w myśl którego pedagogika zajmuje się jedynie dziećmi. Nauki o edukacji badają i projektują także kształcenie osób dorosłych w ramach dyscyplin andragogicznych. Źródła wiedzy w pedagogice specjalnej: Aby zajmować się edukacją i kształceniem osób, które mają niestandardowe potrzeby edukacyjne, tak jak niesłyszący, niewidomi, lub ludzie pozbawieni możliwości mówienia, trzeba posiadać ogromną wiedzę medyczną. Bardzo ważna jest też psychologia rozwojowa, socjologia oraz liczne dziedziny humanistyczne, w tym filozofia wychowania oraz studia międzykulturowe. Dobre studia pedagogiczne wypełnione są wiedzą specjalistyczną, dlatego nie należą, wbrew pozorom, do łatwych. Nowe perspektywy absolwenta pedagogiki specjalnej: Zainteresowanie potrzebami edukacyjnymi osób niepełnosprawnych zaowocowało zwiększeniem wysiłków pokładanych w kształcenie i rozwój szkolnictwa specjalnego. Pojawiło się, dzięki temu wiele nowych miejsc pracy. Trzeba jednak wiedzieć, że praca pedagoga jest niezwykle trudna. Samokształcenie jest zadaniem na całe życie zawodowe, zaś kontakt z ludźmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymaga empatii, pogody ducha i bardzo dużego zaangażowania emocjonalnego.
 • Polonistyka nauczycielska: Polonistyka nauczycielska to kierunek i specjalność która daje możliwość uczenia języka ojczystego w szkole, zdobycia zawodu nauczyciela – polonisty, a także kompetencje pedagogiczne, psychologiczne, z dydaktyki języka oraz wiedzę związaną z kręgiem kulturowym języka polskiego.
 • Matematyka nauczycielska: Z matematyką spotykasz się już na etapie przedszkola i nauczania wczesnoszkolnego. Zaczynasz od liczenia klocków, jabłek i kasztanków. A potem ani się obejrzysz, a już musisz wkuwać tabliczkę mnożenia, rysować rzuty brył, liczyć zadania z jedną, dwiema i trzema niewiadomymi i oznaczać punkty w układzie współrzędnych. Jeśli zadania matematyczne liczysz w szkole bez trudu, a nawet z przyjemnością – studia matematyczne mogą być dla Ciebie idealne. Matematyka to studia przeznaczone nie dla każdego. Możesz przekonać się o tym na lekcjach matematyki, kiedy wjeżdżają na białym koniu silniejsi zawodnicy, jak logarytmy, permutacje albo zaawansowane zabawy z wielomianami. Nie myśl jednak, że ogarnianie matmy szkolnej wystarczy. Aby studiować tę dziedzinę wiedzy, należy wyróżniać się także ścisłym i precyzyjnym myśleniem, dużą wyobraźnią oraz dociekliwością. Matematyka nauczycielska to specjalność, która daje możliwość uczenia matematyki w szkole (podstawowej, branżowej, liceum, technikum) zdobycia zawodu nauczyciela matematyki, a także kompetencje pedagogiczne, psychologiczne, z dydaktyki matematyki oraz wiedzę związaną z przybliżaniem uczniom różnych aspektów wiedzy matematycznej.
 • Historia nauczycielska: Studia historyczne to czas poświęcony zdobywaniu wiedzy o dziejach świata i narodów. Ich rekonstrukcja odbywa się na podstawie źródeł pisanych, świadectw kultury materialnej i wytworów ludzkości, a także wpływu człowieka na środowisko naturalne. Jest to bardzo bogata dziedzina wiedzy, jej przedmiotem w sensie ścisłym może być wiele różnych aspektów rzeczywistości, dlatego w ramach szczegółowych studiów historycznych można zajmować się historią społeczną, kościoła, wojskowości, idei, prawa lub np. archiwistyką. Natomiast historia to też jeden z głównych przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów kierunku historia wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia historii szkole podstawowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiej lub magisterskiej historii specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Biologia nauczycielska: Wiedza z biologii znajduje się w programie szkoły średniej, właściwie każdy maturzysta zna jej podstawy. Te studia to świetny pomysł dla osób, które interesują się przyrodą, środowiskiem naturalnym, organizmami żywymi i ich funkcjonowaniem na różnych poziomach. Studia biologiczne od dłuższego już czasu nie są ukierunkowane jedynie na kształcenie szkolnych nauczycieli. Wraz z rozwojem techniki, uprzemysłowieniem i wzrostem świadomości ekologicznej biologia stała się istotną dziedziną wiedzy, dlatego osoby, które kończą ten kierunek mogą liczyć na ciekawe oferty. Natomiast biologia to też jeden z głównych przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów kierunku historia wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia biologii w szkole podstawowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiej lub magisterskiej biologia specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Chemia nauczycielska: Chemia nauczycielska to specjalność, która dają możliwość uczenia chemii w szkole (podstawowej, branżowej, liceum, technikum) zdobycia zawodu nauczyciela chemii, a także kompetencje pedagogiczne, psychologiczne, z dydaktyki chemii oraz wiedzę związaną z przybliżaniem uczniom różnych aspektów wiedzy chemicznej.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa: Studia na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa skierowane są do maturzystów, którzy wiążą swoją przyszłość z nauczaniem w szkole. Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu słuchaczy w: wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym, wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela.
 • Fizyka nauczycielska: Fizyka jest niezwykle ciekawą nauką. Wydawać by się mogło, że nie zostało nic do odkrycia w naukach przyrodniczych. Tymczasem nie ma fundamentalnej zgody naukowców na najbardziej podstawowe definicje nauk ścisłych. Nie wiemy bowiem, czym jest materia, czym jest energia oraz na czym polegają ich przemiany. Zjawiska fizyczne tłumaczy bowiem wiele różnych, pozostających ze sobą w sprzeczności, teorii. Jedne lepiej opisują świat rozpatrywany w wielkich skalach, inne dobrze charakteryzują prawa związane z cząstkami elementarnymi. Fizyka nauczycielska to kierunek i specjalność, która dają możliwość uczenia fizyki w szkole (podstawowej, branżowej, liceum, technikum) zdobycia zawodu nauczyciela fizyki, a także kompetencje pedagogiczne, psychologiczne, z dydaktyki fizyki oraz wiedzę związaną z przybliżaniem uczniom różnych aspektów wiedzy fizycznej.
 • Geografia nauczycielska: Geografia to nauka o powłoce ziemskiej, która należy do nauk przyrodniczych. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, dotyczy bowiem nie tylko elementów środowiska naturalnego ale także sfery społecznej. To geografia bada granice państw, rozmieszczenie zakładów przemysłowych, czy gęstość zaludnienia w różnych miejscach świata. Można więc śmiało powiedzieć, że wiedza geograficzna to znajomość świata. Specjalność nauczycielska dają możliwość uczenia geografii w szkole (podstawowej, branżowej, liceum, technikum) zdobycia zawodu nauczyciela geografii, a także kompetencje pedagogiczne, psychologiczne, z dydaktyki geografii oraz wiedzę związaną z przybliżaniem uczniom różnych aspektów wiedzy geograficznej.
 • Informatyka nauczycielska: Na kierunku informatyka nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych, takich jak zastosowanie istniejących narzędzi oraz tworzenie nowych programów wykorzystywanych w życiu codziennym i biznesie. Studia te przygotowują do pracy, w której istnieje potrzeba zastosowania rozwiązań informatycznych w konkretnych dziedzinach wiedzy. Absolwent informatyki będzie dysponować wiedzą niezbędną do tworzenia systemów baz danych, przetwarzania informacji, programowania sieci komputerowych. Specjalizacja nauczycielska pozwala na odbycie kursu pedagogicznego jeszcze w trakcie studiów, a co za tym idzie na karierę nauczyciela w szkole.
 • Anglistyka nauczycielska: To zarówno nauka języka i kultury angielskiej oraz i wyspecjalizowanie w różnych obszarach wersji językowych w krajów anglojęzycznych, przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Irlandii. W ramach filologicznych studiów anglosaskich możemy znaleźć także kierunki pokrewne i specjalizacje, jak anglistyka tłumaczeniowa (translatoryka), anglistyka nauczycielska, wykorzystanie języka angielskiego w biznesie, nauce, kulturze, komunikacji publicznej. Studia związane z językiem angielskim to także amerykanistyka, gdzie obszarem zainteresowania studiów są Stany Zjednoczone i Kanada, wraz z amerykańską wersją języka angielskiego. Dostępne są również programy studiów, łączące anglistykę z drugim językiem, np. niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim, francuskim. Specjalizacja nauczycielska pozwala na odbycie kursu pedagogicznego jeszcze w trakcie studiów, a co za tym idzie na karierę nauczyciela w szkole.
 • Germanistyka nauczycielska: To nauka języka i kultury niemieckiego, jak i wyspecjalizowanie w różnych obszarach wersji językowych krajów niemieckojęzycznych, przede wszystkim Niemiec i Austrii. W ramach filologicznych studiów germanistycznych możemy znaleźć także kierunki pokrewne i specjalizacje, takie jak germanistyka tłumaczeniowa (translatoryka), germamnistyka nauczycielska, wykorzystanie języka niemieckiego w biznesie, nauce, kulturze, komunikacji publicznej. Studia związane z językiem niemieckim to także niemocoznawstwo oraz studia polsko-niemieckie. Dostępne są również programy studiów, łączące niemiecki z drugim językiem, np. angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, francuskim. Specjalizacja nauczycielska pozwala na odbycie kursu pedagogicznego jeszcze w trakcie studiów, a co za tym idzie na karierę nauczyciela w szkole.
 • Rusycystyka nauczycielska: Rusycystyka to kierunki związane z językiem rosyjskim oraz kręgiem filologicznym i kulturowym społeczeństwa Rosji. Specjalizacja nauczycielska pozwala na odbycie kursu pedagogicznego jeszcze w trakcie studiów, a co za tym idzie na karierę nauczyciela w szkole.
 • Romanistyka nauczycielska: Romanistyka to kierunki związane z językiem francuskim oraz kręgiem filologicznym i kulturowym społeczeństwa Francji. Specjalizacja nauczycielska pozwala na odbycie kursu pedagogicznego jeszcze w trakcie studiów, a co za tym idzie na karierę nauczyciela w szkole.
 • Italianistyka nauczycielska: Italianistyka to kierunki związane z językiem włoskim oraz kręgiem filologicznym i kulturowym społeczeństwa Włoch. Specjalizacja nauczycielska pozwala na odbycie kursu pedagogicznego jeszcze w trakcie studiów, a co za tym idzie na karierę nauczyciela w szkole.
 • Iberystyka nauczycielska: Filologia iberyjska to kierunki związany z językami hiszpańskim (hispanistyka) lub portugalskim (portugalistyka) oraz hispanistyczym oraz luzytańskim kręgiem filologicznym i kulturowym. Specjalizacja nauczycielska pozwala na odbycie kursu pedagogicznego jeszcze w trakcie studiów, a co za tym idzie na karierę nauczyciela w szkole.
 • Edukacja techniczno-informatyczna: Studia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna umożliwią zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej. Studenci na tym kierunku otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki. Dynamiczny rozwój informatyki i coraz szersze jej zastosowanie w wielu dziedzinach współczesnego życia powoduje ciągłe zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów informatyków.
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Jest to kierunek bardzo twórczy i tacy właśnie powinni być kandydaci. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to kierunek studiów dla osób, które chcą ukończyć kierunek artystyczny, jednak z drugiej strony zdobyć też określone kwalifikacje do wykonywania zawodu. Po studiach absolwenci posiadają uprawnienia do nauki w szkołach. Na studiach ćwiczy się grę na instrumentach i śpiew.
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej: Uczelnie oferujące kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej poszukują kandydatów wykazujących się uzdolnieniami plastycznymi i kreatywnością. Egzaminy wstępne weryfikują umiejętności kandydatów, obowiązkowe jest wykonanie pracy plastycznej – rysunku, obrazu bądź rzeźby. Kandydatów obowiązuje również tradycyjny konkurs świadectw maturalnych, preferowane przedmioty to przede wszystkim przedmioty humanistyczne, szczególnie historia sztuki. Na edukacji artystycznej w zakresie sztuki plastycznej nie ćwiczy się tylko rysunku, ale również malarstwo, grafikę, a nawet rzeźbę. Podstawowe przedmioty w trakcie studiów to między innymi: historia sztuki, emisja głosu, przekaz audiowizualny, psychologia percepcji wizualnej, antropologia kulturowa i sztuka współczesna. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności wykwalifikowanego plastyka, będzie przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Będzie posiadać umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej.
 • Nauczycielskie wychowanie fizyczne: Możesz myśleć, że WF to wyłącznie studia, dzięki którym nauczysz się przygotowywać uczniów różnych typów szkół do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Jednak na kierunku WF coraz częściej pojawiają specjalności inne, niż nauczycielska. Niektóre z nich związane są ze sportem, inne z rekreacją. Wśród nich znajdziesz np. instruktor rekreacji ruchowej (fitness, aerobic, calanetics), instruktor sportu, gimnastyka korekcyjna, menedżer sportu. Wychowanie fizyczne, to nie tylko sport. Ważną częścią tego kierunku jest także wiedza o edukacji oraz zajęcia kształtujące umiejętności nauczycielskie. Kandydat powinien być osobą sprawną fizycznie, ponieważ wiele uczelni sprawdza wyniki sportowe w trakcie rekrutacji. Biologia, chemia i fizyka to przedmioty szczególnie istotne dla przyszłych specjalistów w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Gruntowna wiedza z tych dziedzin pomoże, nie tylko w zakwalifikowaniu się na studia, ale także w trakcie nauki. Kandydat powinien mieć zdolności humanistyczne i dobry kontakt z najmłodszymi. Pedagogika i dydaktyka wychowania fizycznego wymaga nie tylko wiedzy, ale także poczucia misji i nauczycielskiej postawy. Program studiów mieści się zwykle w kilku grupach tematycznych. Przygotowanie do pracy w szkole możliwe jest dzięki wiedzy związanej z procesami edukacyjnymi, grami i zabawami edukacyjnymi. Teoria sportu i różnych dyscyplin stanowi fundament do licznych godzin ćwiczeniowych na basenie, sali gimnastycznej, stadionie czy boisku. Głębokie rozumienie funkcjonowania układu ruchowego człowieka zapewnia grupa przedmiotów, takich jak: biochemia, fizjologia, czy antropomotoryka, które student wychowania fizycznego zgłębia nie tylko w trakcie wykładów, ale też zajęć w laboratoriach. W ramach specjalizacji każdy student może doskonalić się w wybranej dziedzinie sportowej lub konkretnym obszarze pracy edukacyjnej. Dobrym dopełnieniem studiów na kierunku wychowanie fizyczne będzie kurs wychowawców kolonijnych lub kurs kierownika wypoczynku, który umożliwi podejmowanie wakacyjnych prac, by sfinansować studenckie wydatki w trakcie roku akademickiego. Specjalizacja nauczycielska pozwala na odbycie kursu pedagogicznego jeszcze w trakcie studiów, a co za tym idzie na karierę nauczyciela w szkole.
 • Psychologia nauczycielska: Kierunek psychologia to poznawanie psychiki człowieka. Podczas studiów psychologicznych będziesz zajmować się trzema obszarami wiedzy: związanymi z funkcjonowaniem umysłu (psychologią akademicką), zaburzeniami i chorobami psychicznych (diagnostyką i terapią psychologiczną), zastosowaniem praktycznym wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego oraz systemu państwa i prawa (psychologia stosowana). Psychologia akademicka zajmuje się m.in.: psychologią osobowości i psychologią pozytywną (jak działają emocje, co motywuje człowieka, jakie są jego stałe cechy psychiczne), patopsychologią (zaburzeniami osobowości), psychologią poznawczą (jak człowiek postrzega, rzeczywistość, jak wyglądają procesy myślowe, jak działa wyobraźnia i pamięć),neuropsychologią i psychofizjologią (jak wpływa na psychikę funkcjonowanie organizmu, przede wszystkim jak działa mózg i układ nerwowy), psycholingwistyką (jak działa mowa), psychologią rozwoju człowieka (w jaki sposób z wiekiem rozwija się i zmienia umysł), psychologią społeczną z negocjacjami i mediacjami, psychologią ewolucyjną, powiązaniem psychologii z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych – w tym religioznawstwem, kulturoznawstwem. Wiedza poznawana na studiach psychologicznych związana z zaburzeniami funkcjonowania psychiki człowieka to psychopatologia (jak wyglądają zaburzenia procesów psychicznych), psychologia kliniczna (jak je diagnozować i leczyć we współpracy z lekarzem psychiatrą), neuropsychologia (diagnozowanie i rehabilitacja osób z uszkodzeniami mózgu i układu nerwowego). Studia psychologiczne pozwalają na zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej związanej z połączenia psychologii z socjologią (psychoterapia, psychologia małżeństwa i rodziny – praca w uzdrawianiu relacji rodzinnych, partnerskich, społecznych), medycyną (psychologia zdrowia – m.in. psychiczne podłoże chorób somatycznych), prawem i kryminalistyką (psychologia sądowa – funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości), pedagogiką i resocjalizacją (psychologia wychowawcza – m.in. problemy szkolno-wychowawcze, przywracanie do przestrzegania reguł współżycia społecznego), ekonomią i zarządzaniem (psychologia organizacji, psychologia pracy psychologia ekonomiczna), a także specyfiką psychologiczną w takich instytucjach, jak wojsko i służby mundurowe, sport i rekreacja, kościoły i związki wyznaniowe. Rzeczywistość studenta psychologii. Kształcenie na kierunku psychologia wiąże się z koniecznością przyswojenia bardzo dużej ilości wiedzy i umiejętności. Można śmiało powiedzieć, że program studiów jest naładowany do granic możliwości. Oprócz tego student zobowiązany jest do zapoznawania się z treścią licznych lektur, doniesień, oraz artykułów naukowych – oczywiście nie tylko w języku polskim. Zajęcia to przede wszystkim wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki w ośrodkach terapeutycznych, oddziałach psychiatrycznych oraz poradniach. Podczas wykładów i ćwiczeń poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak filozofia, socjologia i antropologia, psychologia poznawcza, osobowości, różnic indywidualnych, emocji, motywacji, rozwoju, psychologia społeczna, psychopatologie, metodologia badań jakościowych, metodologia badań ilościowych, statystyka, etyka zawodowa, logika. Kandydat na psychologię i kompetencje psychologiczne. Bardzo trudno przedstawić idealny model kandydata na studia psychologiczne. Z pewnością musi być to człowiek zdolny, o szerokiej wiedzy humanistycznej, a jednocześnie nieobawiający się narzędzi matematycznych, stosowanych powszechnie w statystyce. Każdy wydział, w sposób niezależny określa wymagania wstępne, dlatego warto przed zadeklarowaniem przedmiotów maturalnych i ich poziomów zapoznać się z wytycznymi wybranej uczelni. Cechy osobowości potencjalnego psychologa najlepiej sformułować, jako zaprzeczenia. Otóż nie może być to człowiek: zamknięty, niechętny ludziom, o ciasnych horyzontach, zideologizowany, unikający samodzielnego i krytycznego myślenia, obawiający się siebie samego i swoich myśli. Adepci psychologii i głupie mity. Powszechna jest opinia, która zakłada, że na Psychologię kandydują ludzie z problemami psychicznymi, nie znajduje żadnego potwierdzenia w badaniach. To tak, jakby twierdzić, że na malarstwo wybierają się daltoniści, do policji przestępcy, a na kierunki medyczne śmiertelnie chorzy.
 • Zarządzanie oświatą w szkołach: Studia na kierunku zarządzanie oświatą w szkołach mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawowania i twórczego zarządzania placówką oświatową z uwzględnieniem prawa, standardów jakości i komunikacji społecznej. Studia w sposób profesjonalny przygotowują do pełnienia funkcji dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej oraz zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.
 • Logopedia szkolna: Studia na kierunku logopedia szkolna uczą podstawowych metod i technik badań logopedycznych, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Studenci podczas zajęć poznają zasady opisywania i kwalifikacji wad wymowy oraz usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy. Zapoznają się również z zasadami współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej). Studia na kierunku logopedia szkolna zawierają w swoim programie takie treści, jak wprowadzenie do nauki o języku, elementy prawa medycznego i oświatowego, wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej, funkcjonalny opis języka, psychologia rozwoju dziecka, pedagogika ogólna, kwalifikowana pierwsza pomoc, anatomia i fizjologia człowieka, pediatria, ortodoncja, psycholingwistyka, rozwój mowy dziecka, opóźniony rozwój mowy.
 • Nauczycielska filozofia: Filozofia to najbardziej ogólna, a zarazem podstawowa znana ludzkości refleksja nad światem i człowiekiem. Na terenie tej dziedziny formułują się podstawowe interpretacje i koncepcje dotyczące miejsca człowieka w świecie, przyczynowości, bytu oraz takich zagadnień jak przeznaczenie, teorie społeczeństwa, natury związków człowieka i świata, teorii poznania, bytu absolutnego i wielu innych obszarów, których nie dotykają nauki przyrodnicze. Studia filozoficzne to studia o charakterze teoretycznym, dlatego podstawowymi formami dydaktycznymi są wykłady, seminaria i ćwiczenia. Wiedza filozoficzna jest podstawą praktycznie każdej współczesnej dziedziny naukowej. Ślady zakorzenienia w filozofii znajdujemy w astronomii, fizyce, teologii, psychologii, pedagogice, a nawet w kosmologii. Czy warto zatem studiować, tak fundamentalną i podstawową wiedzę? Jak studiować na kierunku filozofia? Student zobowiązany jest do lektury dość znacznej ilości tekstów. Przez całe studia musi też opanować warsztat pisarski, ponieważ ilość pisemnych prac zaliczeniowych może być bardzo duża. Praca studenta filozofii polega też na samodzielnym zgłębianiu problematyki będącej przedmiotem studiów, dlatego dobrego studenta filozofii można spotkać najczęściej w czytelni i w bibliotece. Filozofia, jako podstawa wszelkiej wiedzy: Rzadko w opisie studiów oraz szans zawodowych absolwenta zasugerowana jest możliwość przekwalifikowania. Dlaczego zamieściliśmy ją w wypadku studiów filozoficznych? Studia realizowane na tym kierunku kształtują człowieka wszechstronnego, którego rozbudzony intelekt jest w stanie przyswoić sobie bardzo duże obszary nowej wiedzy. Można powiedzieć śmiało, że studia filozoficzne tworzą świetną podstawę do tego, by wyspecjalizować się w jakiejś innej dziedzinie. Praktycznie cała wiedza ludzkości zakorzeniona jest w filozofii, dlatego absolwent tego kierunku będzie obeznany z podstawowymi ideami dziedzin takich jak: psychologia, ekonomia, nauki o bezpieczeństwie czy matematyka. Języki obce: Nie można też zapomnieć o nauce języków obcych. Z racji konieczności sięgania po teksty łacińskie, filozof nie powinien mieć problemu z nauką włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, czy niemieckiego. Klimat wydziałów, instytutów i zakładów filozoficznych: Studia filozoficzne to studia dla pasjonatów, dlatego klimat na wydziałach filozoficznych jest niepowtarzalny. Można spotkać tam ludzi szczerze pochłoniętych nauką, którzy już na etapie studiów wyspecjalizowali się w metafizyce, teorii poznania, etyce czy w historii filozofii. Specjalizacja nauczycielska pozwala na odbycie kursu pedagogicznego jeszcze w trakcie studiów, a co za tym idzie na karierę nauczyciela w szkole.
 • Nauczycielska etyka: Studia na etyce służą zdobyciu praktycznych umiejętności komunikacyjnych, zapoznają z metodami prowadzenia dyskusji oraz klarownego przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Etyka pomaga w osobistym rozwoju, uwrażliwieniu na moralne problemy współczesności i bardziej świadomym przeżywaniu własnego życia w jego etycznym wymiarze. Studenci zdobywają umiejętności twórczego myślenia, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznej oceny współczesnych problemów etycznych. Studenci uczestniczący w zajęciach na kierunku etyka zapoznają się z historią etyki, podstawowymi pojęciami i systemami etycznymi, moralnymi wyzwaniami współczesności, podstawowymi zagadnieniami etyki indywidualnej i społecznej, bioetyką. Specjalizacja nauczycielska pozwala na odbycie kursu pedagogicznego jeszcze w trakcie studiów, a co za tym idzie na karierę nauczyciela w szkole.
 • Teologia nauczycielska: Studia teologiczne to bardzo specyficzne studia. Ich absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu historii i kultury religijnej świata zachodniego. Potrafi przemawiać i z reguły posiada dobry warsztat pisarski. Dzięki liczny przedmiotom filozoficznym, które musiał opanować w trakcie studiów umie myśleć nieszablonowo i kreatywnie. Coraz częściej pojawiają się doniesienia, że absolwent teologii jest ciekawym kandydatem na rynku pracy. Postrzegany jest jako człowiek nie tylko szerokiej wiedzy, ale także ugruntowanej świadomości etycznej i moralnej.
 • Studia na kierunku teologia, niezależnie od specjalności i wyznania, to studia powiązane z instytucjami religijnymi, dlatego bardzo często w listach dokumentów aplikacyjnych można spotkać wymaganie przedstawienia opinii od proboszcza. Aby ją zdobyć, należy udać się do swojej parafii w godzinach pracy biura parafialnego. Dobrze, jeżeli kandydat ma rozszerzoną wiedzę z zakresu programu nauczania religii w szkole średniej oraz odznacza się szeroką wiedzą z zakresu humanistyki. Na pierwszym roku niewiele jest przedmiotów, które ściśle dotyczą materii teologicznej. Należy pamiętać, że językiem teologii, obok poezji i literatury jest przede wszystkim filozofia. Bez zrozumienia jej podstaw nie może być mowy o rzetelnym studiowaniu teologii, dlatego studenci w pierwszej kolejności, obok języków starożytnych i przedmiotów wprowadzających do teologii, uczą się filozofii. Prawdziwe przedmioty teologiczne pojawiają się w programie studiów dopiero w okolicach czwartego semestru. Specjalizacja nauczycielska pozwala na odbycie kursu pedagogicznego jeszcze w trakcie studiów, a co za tym idzie na karierę nauczyciela w szkole.
 • Wychowanie do życia w rodzinie: Człowiek, który ukończył studia poświęcone rodzinie może znaleźć dobrą pracę w państwowych agendach działających w obszarze opieki społecznej. Problematyka rodziny i jej społecznego otoczenia zyskuje ostatnio na popularności. Z racji niskiego przyrostu naturalnego, powstaje wiele nowych projektów ochrony rodziny, które nierzadko uzyskują wsparcie unijne, dlatego absolwent kierunku nauki o rodzinie, nie powinien mieć też problemu ze znalezieniem pracy w organizacjach pozarządowych. Organizacja studiów odpowiada tradycyjnemu modelowi uniwersyteckiemu. Studenci uczestniczą w ćwiczeniach i wykładach, mają także okazję pracować nad projektami dyplomowymi w ramach seminariów. Studia obejmują bardzo wiele różnych dziedzin wiedzy, dlatego nie należą do najłatwiejszych. Aby dobrze zrozumieć problematykę rodziny, trzeba znać elementy ekonomii, politologii, polityki społecznej, socjologii, przyswoić wiedzę o problematyce LGBT oraz niektóre zakresy teologii rodziny. Aby najlepiej spożytkować wiedzę przyswojoną w trakcie studiów o rodzinie, dobrze jest podjąć się także studiów na drugim kierunku. Jaki kierunek wybrać? Wszystko tak naprawdę zależy od planów zawodowych. Dobrym wyborem wydaje się być psychologia, teologia, socjologia lub praca socjalna. Oczywiście, tak jak w wypadku innych kierunków, warto poświęcić się też nauki wybranego języka obcego. Specjalizacja nauczycielska pozwala na odbycie kursu pedagogicznego jeszcze w trakcie studiów, a co za tym idzie na karierę nauczyciela w szkole.

Studia w Zielonej Górze i województwie lubuskim

Zielona Góra to ośrodek akademicki, który w połączeniu z pobliskim Sulechowem tworzy jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w zachodniej Polsce. Szukający kierunku dla siebie, mogą skorzystać z ponad 100 propozycji w ramach studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich uzupełniających oraz studiów podyplomowych. Bogata oferta sprawia, że na studia w Zielonej Górze decydują się zarówno osoby z regionu, jak i przyjezdni studenci. Co roku na tutejszych uczelniach studiuje 10 tysięcy osób, a kilka tysięcy opuszcza mury uczelni jako absolwenci. Absolwenci oraz studenci mogą skorzystać z oferty pracy około 129 tysięcy firm, które zarejestrowane są w województwie lubuskim. Dodatkowym atutem tego miejsca jest bliskość granicy z Niemcami, gdzie również cenieni są wykształceni specjaliści z lubuskich uczelni. Alternatywą może być poszukiwanie zawodowego spełnienia w Wielkopolsce lub w województwie zachodniopomorskim.Zielona Góra znana jest również ze wspaniałej zieleni miejskiej i parków, w którychmożna odpoczywać między zajęciami lub aktywnie spędzać czas. Wśród parków warto zwrócić uwagę na Piastowski, Świętej Trójcy, Sowińskiego oraz Dunikowskiego, a to tylko kilka z wielu propozycji. Można skorzystać również z licznych koncertów, spektakli teatralnych, wystaw oraz z kin alternatywnych. Wieczorami życie studenckie przenosi się do lokalnych restauracji, pubów i barów, na których liczbę również nie można narzekać. Miłośnicy historii mogą odwiedzić Muzeum Etnograficzne, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Park Książęcy Zatonie, czy Ruiny Pałacu w Zatoniu. Rozbudowany campus uniwersytecki to miejsce, w którym tętni życie studenckie. W tutejszych szkołach wyższych znajdziecie wysokiej klasy infrastrukturę uczelnianą, która jest nowoczesna i dostosowana do europejskich standardów. Życie akademickie województwa lubuskiego to nie tylko Zielona Góra i Sulechów. Potencjalni studenci mogą wybierać również z oferty uczelni z Gorzowa Wielkopolskiego, Żar, Kostrzyna nad Odrą i Słubic.

Studia podyplomowe z pedagogiki w Zielonej Górze i województwie lubuskim

Gdzie w Zielonej Górze i województwie lubuskim zdobywać wiedzę z pedagogiki na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z nauczycielskich

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu pedagogiki na zielonogórskich i lubuskich uczelniach?

Nauczyciel może być zatrudniony w szkole albo na podstawie Karty Nauczyciela, albo na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy o pracę, umowy-zlecenie). Różnice między trybem zatrudnienia nauczyciela są znaczące. Jeśli to tylko możliwe przyszły nauczyciel powinien dążyć do zatrudnienia na podstawie Karty Nauczyciela. Karta nauczyciela daje nauczycielowi aż 56 dni urlopowych. Dodatkowo tylko na podstawie karty nauczyciela ten może robić awanse zawodowe zgodnie z rozporządzeniem. Bardzo często jest tak, że osoby zatrudnione na umowie cywilno-prawnej zatrudnienie mają tylko do czerwca, bez możliwości uzyskania pensji w czasie wakacji. Bywa też tak, że tym osobom nie przysługują świadczenia socjalne. Minusem KN jest ograniczenie pensji do tej zgodnej z ustawą, jak również ograniczenie możliwości wykorzystywania urlopu do wskazanych dni. To tylko kilka z kwestii różniących KN od umowy cywilno-prawnej. Szczegółów jest znacznie więcej i są one bardzo istotne dlatego przyszły nauczyciel powinien dogłębnie zbadać te kwestie i się z tym zapoznać.

 • Zawód: nauczyciel: Nauczyciel to osoba pracująca w przedszkolu, szkole podstawowej, liceum, technikum, szkole branżowej z uczniami, mająca kwalifikacje nauczycielskie, ucząca przedmiotów szkolnych lub młodsze dzieci w nauczaniu zintegrowanym, spełniająca także funkcje wychowawcze i opiekuńcze. Wybierając zawód nauczyciela musisz brać pod uwagę zarówno plusy, jak i minusy związane z pracą w szkole. Do plusów na pewno należy praca z młodymi ludźmi dająca energię i pasję, możliwość samodzielności w sposobie prowadzonych zajęć, satysfakcja związana ze zdobywaniem przez uczniów kolejnych porcji wiedzy i nowych umiejętności. Do minusów kiepskie zarobki, archaiczny system szkolny, związany z przeładowaniem treści pamięciowych w programie szkolnym, konieczność.
 • Nauczyciel wspomagający: W celu pracy jako nauczyciel wspomagający należy ukończyć studia pedagogiczne. Głównym zadaniem nauczyciela wspomagającego jest zapewnienie wsparcia uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczycielom pracującym z tym uczniem. Współorganizowanie procesu kształcenia i wychowania nie ogranicza się jednak do obecności na lekcjach. Do innych zadań należy: realizowanie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, prowadzenie pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, udzielanie pomocy w doborze form i metod pracy z uczniami nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych.
 • Nauczyciel osób dorosłych: W celu pracy jako nauczyciel osób dorosłych warto ukończyć studia z andragogiki. Absolwenci andragogiki znajdą pracę w instytucjach oświatowych skierowanych na edukację dorosłych, ale również w urzędach, mediach, prywatnych firmach edukacyjnych, ośrodkach doradztwa zawodowego, ośrodkach zdrowia i wielu innych rozmaitych miejscach, w których dorośli mogą rozwijać swoje pasje, kształcić się w przeróżnych dziedzinach wiedzy i zdobywać umiejętności, dzięki którym łatwiej im będzie funkcjonować w społeczeństwie.
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III): Po studiach z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej można pracować jako nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego w szkołach tradycyjnych i integracyjnych. Furtką do nauczania w szkole jest wykształcenie wyższe oraz uprawnienia pedagogiczne, które akurat studia z pedagogiki wczesnoszkolnej zapewniają. Głównym zadaniem nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności co najmniej z zakresu podstawy programowej, rozwijanie myślenia twórczego, kształtowanie nawyku systematycznej pracy i przygotowanie do nauki w starszych klasach. Dodatkowo prowadzi dokumentację i spotyka się z rodzicami dziecka. Stymuluje dziecko do ciągłego rozwoju oraz motywuje do dalszej pracy.
 • Nauczyciel przedszkola (przedszkolanka): Po studiach z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej można pracować jako nauczyciel w przedszkolu tradycyjnym i integracyjnym. Furtką do nauczania w przedszkolu jest wykształcenie wyższe oraz uprawnienia pedagogiczne, które akurat studia z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej zapewniają. Do głównych zadań nauczyciela nauczania przedszkolnego należy organizowanie zajęć edukacyjnych i zabaw, nauka czynności samoobsługowych, przygotowanie do nauki w szkole, życia w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. Prowadzi obserwację pedagogiczną dziecka mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka. Dodatkowo prowadzi dokumentację i spotyka się z rodzicami dziecka. Stymuluje dziecko do ciągłego rozwoju.
 • Nauczyciel pedagog specjalny: W celu pracy na stanowisku nauczyciela specjalnego należy ukończyć studia z pedagogiki, najlepiej z pedagogiki specjalnej. Głównym zadaniem nauczyciela pedagoga specjalnego jest prowadzenie, planowanie i przygotowywanie zajęć teraputycznych dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Ułatwia to dzieciom z orzeczeniami o kształceniu specjalnym lub trudnościami na tle społeczno-środowiskowym, odnalezienie siebie w grupie, przyswajanie wiedzy, asymilację w warunkach szkolnych, akceptację siebie itd. Głównie prowadzi: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z logopedii, nauczać dzieci wyjątkowo uzdolnione, zajęcia uspołeczniające.
 • Nauczyciel w szkole integracyjnej: W celu pracy jako nauczyciel w szkole integracyjnej należy ukończyć studia z pedagogiki specjalnej. Głównym zadaniem nauczyciela w szkole integracyjnej jest czuwanie nad relacjami między dzieckiem niepełnosprawnym a innymi dziećmi, dbanie o dobre wzajemne stosunki między rodzicami, współpracy z nauczycielem wiodącym, z którym wspólnie wspiera proces edukacji dziecka.
 • Nauczyciel w przedszkolu integracyjnym: W celu pracy jako nauczyciel w przedszkolu integracyjnym należy ukończyć studia z pedagogiki specjalnej. Głównym zadaniem nauczyciela w przedszkolu integracyjnym jest czuwanie nad relacjami między dzieckiem niepełnosprawnym a innymi dziećmi, dbanie o dobre wzajemne stosunki między rodzicami, współpracy z nauczycielem wiodącym, z którym wspólnie wspiera proces edukacji dziecka.
 • Nauczyciel języka polskiego: Język polski to jeden z głównych przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów polonistyki wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia języka polskiego w przedszkolu, szkole podstawowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiej lub magisterskiej polonistyki specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Nauczyciel historii: Historia to jeden z głównych przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów kierynku historia wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia historii szkole podstawowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiej lub magisterskiej historii specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Nauczyciel HiT (historii i teraźniejszości): Historia i teraźniejszość (HiT) to jeden z głównych przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Jest to jeden z nowych przedmiotów nauczanych w szkole. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów kierunku historia wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia historii i teraźniejszości w szkole podstawowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiej lub magisterskiej historii specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Nauczyciel historii sztuki: Historyk sztuki może znaleźć pracę w roli muzealnika w państwowych placówkach, wystawiennika przy organizacji wystaw, rzeczoznawcy w domach aukcyjnych lub na zlecenie prywatnych osób, krytyka sztuki, tworząc publikacje w fachowej literaturze lub pisząc recenzje wystaw, prowadzącego zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykładowcy historii sztuki na wyższych uczelniach, pracownika naukowego, konserwatora w urzędach konserwatorskich. Bardzo często te prace łączone są z wykonywaniem zawodu nauczyciela przedmiotu historia sztuki w placówkach publicznych, jak i niepublicznych.
 • Nauczyciel matematyki: Matematyka to jeden z głównych przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów studiów matematycznych wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia matematyki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiej lub magisterskiej matematyki specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Nauczyciel chemii: Chemia to jeden z przedmiotów przyrodniczych nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na różne przedmioty związane z chemią w szkolnictwie zawodowym na poziomie szkoły średniej i szkolnictwa policealnego, w takich szkołach jak chemiczne, gastronomiczne, kosmetyczne, budowlane, medyczne. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów studiów chemicznych wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia chemii w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego kierunki chemicznego specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Nauczyciel biologii i przyrody: Biologia i przyroda to dwa ze zbliżonych do siebie przedmiotów przyrodniczych, nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na różne przedmioty związane z biologią w szkolnictwie zawodowym na poziomie szkoły średniej i szkolnictwa policealnego, w takich szkołach jak technika i branżowe szkoły rolnicze, gastronomiczne, medyczne. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów studiów biologicznych wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia biologii w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego kierunki biologicznego specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Nauczyciel geografii: Geografia to jeden z przedmiotów przyrodniczych nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na różne przedmioty związane z geografią w szkolnictwie zawodowym na poziomie szkoły średniej i szkolnictwa policealnego, w takich szkołach jak budowlane, medyczne, hotelarskie. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów studiów geograficznych wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia geografii w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego kierunki geograficznego specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Nauczyciel fizyki: Fizyka to jeden z przedmiotów przyrodniczych nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na różne przedmioty związane z fizyką w szkolnictwie zawodowym na poziomie szkoły średniej i szkolnictwa policealnego, w takich szkołach jak technika i branżowe szkoły elektryczne, mechaniczne, elektroniczne, mechatroniczne, telekomunikacyjne, budowlane. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów studiów fizycznych wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia fizyki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego kierunki fizycznego specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Nauczyciel WOS: WOS to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów kierunku historia wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiej lub magisterskiej historii specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Nauczyciel języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego): Rzeczywiście, zgodnie ze stereotypami, sporo absolwentów wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas studiów licencjackich lub magisterskich specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Nauczyciel informatyki: Informatyka to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest ona obowiązkowa. Jednak niewielu absolwentów informatyki wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia informatyki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe. Wielu informatyków dodatkowo pracuje jako specjaliści w wielu dziedzinach związanych z zagadnieniami informatycznymi dla prywatnych przedsiębiorstw.
 • Nauczyciel techniki: W celu pracy jako nauczyciel techniki należy ukończyć studia pedagogiczno-techniczne np. z edukacji techniczno-informatycznej. Technika to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest to przedmiot obowiązkowy. Sporo absolwentów edukacji technicznej wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia techniki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Nauczyciel WF: W celu pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego należy ukończyć studia pedagogiczno-sportowe np. z wychowania fizycznego. Studia w zakresie sportu i wychowania fizycznego mogą stać się fundamentem kariery w bardzo różnych dziedzinach. Kształtują pewność siebie, energię życiową, przebojowość i samoakceptację. Pomagają w budowaniu kariery jako sportowiec, trener, instruktor i nauczyciel, animator zarówno w sektorach sportu zawodowego, amatorskiego, rekreacji, nauczania kultury fizycznej w szkołach, jak i w różnych sektorach biznesu oraz administracji państwowej. Jednak do pracy w szkolnictwie potrzebne jest dodatkowo przygotowanie pedagogiczne, które zdobywa się na specjalizacji nauczycielskiej lub dodatkowym kursie pedagogicznym.
 • Nauczyciel muzyki: W celu pracy jako nauczyciel muzyki należy ukończyć studia pedagogiczno-artystyczne np. z edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Muzyka to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest to przedmiot obowiązkowy. Sporo absolwentów edukacji artystycznej w zakresie muzyki wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia muzyki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe. Wielu muzyków dodatkowo pracuje jako muzyk estradowy czy ekspert w wielu dziedzinach związanych z zagadnieniami muzycznymi.
 • Nauczyciel plastyki: W celu pracy jako nauczyciel plastyki należy ukończyć studia pedagogiczno-artystyczne np. z edukacji artystycznej w zakresie sztuki plastycznej. Plastyka to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest to przedmiot obowiązkowy. Sporo absolwentów edukacji artystycznej w zakresie plastyki wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia plastyki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe. Wielu plastyków dodatkowo pracuje jako artyści czy eksperci w wielu dziedzinach związanych ze sztuką.
 • Nauczyciel rytmiki: W celu pracy jako nauczyciel rytmiki należy ukończyć studia pedagogiczno-artystyczne np. z edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Rytmika to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Sporo absolwentów edukacji artystycznej w zakresie muzyki wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia rytmiki w szkole podstawowej są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe. Wielu muzyków dodatkowo pracuje jako muzycy estradowi czy eksperci w wielu dziedzinach związanych z muzyką.
 • Nauczyciel filozofii: Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że praca w zawodzie filozofa możliwa jest tylko w sektorze edukacyjnym i to w bardzo ograniczonym zakresie. Pewne nadzieje daje upowszechnienie się etyki w szkołach, jednak należy wziąć pod uwagę, że ilość godzin etyki w przeciętnej polskiej szkole jeszcze długo nie będzie stanowiła pełnoetatowego pensum. Wybór filozofii, jako kierunku studiów może być racjonalnym wyborem, jeżeli planujesz karierę nauczycielską bądź naukową.
 • Nauczyciel etyki: Etyka to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że nie jest ona obowiązkowa. Jednak sporo absolwentów etyki wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia etyki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe. Wielu etyków dodatkowo pracuje jako doradca i ekspert w wielu dziedzinach związanych z zagadnieniami etycznymi.
 • Nauczyciel religii: Religia to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że nie jest ona obowiązkowa. Jednak sporo absolwentów teologii wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia religii w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Nauczyciel przedmiotów zawodowych: W celu pracy jako nauczyciel przedmiotów zawodowych należy ukończyć studia pedagogiczno-techniczne np. z edukacji techniczno-informatycznej, mechaniki i kierunków pokrewnych. Przedmioty zawodowe to jeden z bloków nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na poziomie zawodowych i technicznym. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest to blok obowiązkowy. Sporo absolwentów edukacji technicznej czy mechaniki wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia przedmiotów zawodowych w szkole zawodowej i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Bibliotekarz w bibliotece szkolnej: Znajomość literatury polskiej wyniesiona ze studiów bibliotekoznawczych oraz nawyk systematycznej, uporządkowanej pracy – to główne atuty absolwenta informacji naukowej i bibliotekoznawstwa do pracy w bibliotece. Zwłaszcza po bibliotekoznawczej ścieżce studiów. Zamiłowanie do czytania oraz znajomość trendów literackich i twórczości poetów, pisarzy, dramaturgów pozwoli ci stać się kompetentnym doradcą przy doborze lektur. Doświadczenie w projektach pomoże w działaniach związanych z promocją i popularyzacją czytelnictwa – zarówno w formie klasycznej – drukowanej, jak i elektronicznej – na czytniki czy w formie podcastów.
 • Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości: Podstawy przedsiębiorczości to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na poziomie średnim. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest to przedmiot obowiązkowy. Niektórzy absolwenci zarządzanie i ekonomii wybierają jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia przedsiębiorczości w szkole średniej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Zawód: pedagog szkolny: Pedagog szkolny to osoba, której zadaniem jest wspieranie nauczycieli, uczniów i rodziców w rozwiązywaniu problemów i sytuacjach kryzysowych. Pracując jako pedagog szkolny będziesz zajmować się m.in. opieką nad uczniami z orzeczeniem o specjalnych wymaganiach edukacyjnych, współpracą z poradniami pedagogiczno-psychologicznymi, opieką społeczną, diagnozowaniem przyczyn pojawiających się problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Zawód psycholog szkolny (psycholożka szkolna): Zawód psychologa szkolnego mogą wykonywać wyłącznie absolwenci kierunku psychologia na pięcioletnich studiach jednolitych magisterskich. Jako psycholog będziesz pracować w szkole udzielając bieżącej pomocy psychologicznej uczniom i nauczycielom, prowadzić pedagogizację psychologiczną rodziców i wychowawców, pomagać w radzeniu sobie z obowiązkami szkolnymi dzieci i młodzieży, budować motywację wewnętrzną, zapobiegać i rozwiązywać sytuacji konfliktowe i sytuacje kryzysowe w społeczności szkolnej.
 • Zawód: logopeda szkolny: Praca w zawodzie logopedki i logopedy to diagnozowanie stanu rozwoju mowy, leczenie ich zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju. Podczas pracy w poradni logopedycznej lub jako logopeda w szkole, ośrodku terapeutycznym będziesz wykorzystywać do pomagania dzieciom i dorosłym kompetencje z pedagogiki, psychologii i medycyny.

Praca po studiach w Zielonej Górze i w województwie lubuskim

Rynek pracy w Zielonej Górze i okolicach jest bardzo atrakcyjny i doskonale wypada w zestawieniu ze średnią krajową. Dzięki temu absolwenci lubuskich uczelni nie mają problemu z płynnym wejściem na rynek pracy oraz znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Korzystają z tego również przyjezdni, którzy mimo ukończenia studiów w innych regionach Polski, ostatecznie decydują się na migrację do województwa lubuskiego. Obecnie w Zielonej Górze stopa bezrobocia wynosi 4% i jest o ponad połowę niższa niż średnia krajowa. Korzystnie wypada również stopa bezrobocia dla całego województwa, która oscyluje w granicach 5,8%. To również około 0,5% mniej niż średnia krajowa. W województwie lubuskim funkcjonują zakłady z wielu branż, w tym również rolnictwo i przemysł winny, co jest dużym atutem dla studentów różnych kierunków. Wiele z tych firm decyduje się na współpracę gospodarczą z firmami niemieckimi, dlatego na rynku pracy bardzo cenieni są absolwenci z językiem niemieckim. Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalną i generującą największe przychody firmą z województwa lubuskiego jest Cinkciarz.pl. Ten internetowy kantor wymiany walut pochodzi właśnie z Zielonej Góry. W gronie największych pracodawców znajdują się również Stelmet Sp. z o. o. z Zielonej Góry, Kaskat Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego, Seco/Warwick Europe Sp. z o. o. i Sprick Rowery Sp. z o. o. ze Świebodzina. Ponadto warto wymienić takie firmy jak SE Bordnetze Polska Sp. z o. o. i Faurecia Gorzów Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego, czy Gedia Poland Sp. z o. o. z Nowej Soli. Wykaz firm i miejscowości, w których się one znajdują, wskazuje na to, że całe województwo jest atrakcyjne gospodarczo dla absolwentów. Lokalny rynek pracy w lubuskiem jest im bardzo przyjazny, dlatego Zielona Góra i inne tego województwa są warte tego, by rozpocząć w nich studia.

Zawód: Coach

W Polsce są tysiące coachów, a uczelnie kształcą kolejnych adeptów niezwykle popularnej ostatnio profesji. Nie każdy może jednak zostać „osobistym trenerem”, ale każdemu zapewne przyda się chociaż część jego umiejętności, jeśli nie w życiu zawodowym, to na pewno w życiu prywatnym. Kim jest coach? To osoba, która pomaga ludziom w odkrywaniu najlepszej drogi do wyznaczonego celu i odnalezieniu pokładów niewykorzystanego

Czytaj więcej »

Zawód: specjalista ds. kadr i płac

Co to jest zawód specjalista ds. kadr i płac – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalista ds. kadr i płac?  Specjalista ds. kadr i płac jest pracownikiem odpowiedzialnym za zarządzanie

Czytaj więcej »

Zawód: Pedagog

Większość społeczeństwa utożsamia pedagoga wyłącznie z pracą za niewielkie pieniądze w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych. Ci specjaliści znajdują jednak zatrudnienie także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie ich podstawowym zadaniem jest organizowanie profesjonalnej pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży i zapewnienie im prawidłowego rozwoju. Czym zajmuje się pedagog? Na pewno każdy z Was miał kiedyś przyjemność (lub nieprzyjemność) trafić do

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję