Site logo

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Zielonej Górze

Studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Zielona Góra

Gdzie na studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Zielonej Górze?

Wszystkie studia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Zielonej Górze i województwie lubuskim

List view

Opinie o studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zielonej Górze i województwie lubuskim. Kierunki pedagogiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Bibliotekoznawstwo
Sebastian Szczęsny

Nauczyciele idą znowu na studia?

Pedagog szkolny, nauczyciel plastyki i muzyki, arteterapeuta, nauczyciel świetlicy, bibliotekarz szkolny – studia kształcące w tych zawodach to tylko niektóre sposoby, żeby uzupełnić nauczycielskie pensum.

Czytaj więcej »
Pedagogika
Sebastian Szczęsny

Nauczyciel musi być magistrem

W roku szkolnym 2020-21 wszyscy nauczyciele w przedszkolach i “podstawówkach” będą musieli mieć kwalifikacje na poziomie studiów magisterskich. – To ostatni dzwonek dla pedagogów-licencjatów, żeby

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia pedagogiczne w Zielonej Górze

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z nauczaniem, wychowywaniem, opieką? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Zielonej Górze i województwie lubuskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z kształceniem nauczycieli nauczania początkowego i nauczycieli przedszkola na zielonogórskiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Co warto wiedzieć o studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie pedagogiki związanej z edukacją najmłodszych dzieci, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dostępna jest wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich (5 lat). Studia dają możliwość uzyskania lub poszerzenia kwalifikacji zawodowych o specjalistyczną wiedzę z zakresu wychowania i edukowania na wczesnym etapie rozwoju. To jedyne obecnie studia, po których możesz zostać nauczycielem przedszkola, zerówek w przedszkolach i szkołach oraz nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkół podstawowych.

Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
W programie studiów główny nacisk położony jest na uzyskanie zdolności mediacyjnych, perswazyjnych, nauczanie technik aktywizacji i stymulowania rozwoju dziecka, wraz z uzyskaniem wiedzy psychologicznej. Ponadto w programie oprócz pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej znajdą się takie zagadnienia jak: kształcenie integralne, edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczno – techniczna, muzyczna. Z pozostałych przedmiotów, których można się spodziewać na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jest emisja głosu, edukacja fizyczna, metody wychowania dzieci, kompensacja i korekta, metody samokształcenia, prawa dziecka, funkcjonowanie placówek edukacyjnych w systemie oświaty, diagnoza i terapia pedagogiczna, profilaktyka społeczna, prawo rodzinne i opiekuńcze, edukacja komputerowa i medialna, ewaluacja w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedia

 • pedagogika ogólna,
 • podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • podstawy działalności wychowawczej,
 • trening umiejętności wychowawczych,
 • pedagogika przedszkolna,
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego,
 • podstawy edukacji polonistycznej,
 • podstawy edukacji matematycznej,
 • podstawy edukacji przyrodniczej i społecznej,
 • podstawy edukacji muzycznej,
 • arteterapia / kynoterapia / hipoterapia,
 • projektowanie i ewaluacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych /terapeutycznych/ rewalidacyjnych,
 • wczesna interwencja logopedyczna,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • podstawy dydaktyki,
 • metodyka edukacji polonistycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • metodyka edukacji muzycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • metodyka edukacji matematycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • podstawy pedagogiki specjalnej,
 • podstawy prawne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • modele kształcenia, wybrane metody i strategie pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • edukacja włączająca,
 • prawa dziecka / Human Rights Law,
 • organizacja i zarządzanie w oświacie z elementami prawa oświatowego,
 • konstruowanie planów pracy przedszkola i szkoły,
 • profilaktyka i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole,
 • diagnostyka psychopedagogiczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • warsztat diagnostyczny – poznawanie dziecka i ucznia,
 • ewaluacja i autoewaluacja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • podstawy komunikacji społecznej,
 • warsztat umiejętności interpersonalnych,
 • etyka słowa.

Studia w Zielonej Górze i województwie lubuskim

Zielona Góra to ośrodek akademicki, który w połączeniu z pobliskim Sulechowem tworzy jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w zachodniej Polsce. Szukający kierunku dla siebie, mogą skorzystać z ponad 100 propozycji w ramach studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich uzupełniających oraz studiów podyplomowych. Bogata oferta sprawia, że na studia w Zielonej Górze decydują się zarówno osoby z regionu, jak i przyjezdni studenci. Co roku na tutejszych uczelniach studiuje 10 tysięcy osób, a kilka tysięcy opuszcza mury uczelni jako absolwenci. Absolwenci oraz studenci mogą skorzystać z oferty pracy około 129 tysięcy firm, które zarejestrowane są w województwie lubuskim. Dodatkowym atutem tego miejsca jest bliskość granicy z Niemcami, gdzie również cenieni są wykształceni specjaliści z lubuskich uczelni. Alternatywą może być poszukiwanie zawodowego spełnienia w Wielkopolsce lub w województwie zachodniopomorskim.Zielona Góra znana jest również ze wspaniałej zieleni miejskiej i parków, w którychmożna odpoczywać między zajęciami lub aktywnie spędzać czas. Wśród parków warto zwrócić uwagę na Piastowski, Świętej Trójcy, Sowińskiego oraz Dunikowskiego, a to tylko kilka z wielu propozycji. Można skorzystać również z licznych koncertów, spektakli teatralnych, wystaw oraz z kin alternatywnych. Wieczorami życie studenckie przenosi się do lokalnych restauracji, pubów i barów, na których liczbę również nie można narzekać. Miłośnicy historii mogą odwiedzić Muzeum Etnograficzne, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Park Książęcy Zatonie, czy Ruiny Pałacu w Zatoniu. Rozbudowany campus uniwersytecki to miejsce, w którym tętni życie studenckie. W tutejszych szkołach wyższych znajdziecie wysokiej klasy infrastrukturę uczelnianą, która jest nowoczesna i dostosowana do europejskich standardów. Życie akademickie województwa lubuskiego to nie tylko Zielona Góra i Sulechów. Potencjalni studenci mogą wybierać również z oferty uczelni z Gorzowa Wielkopolskiego, Żar, Kostrzyna nad Odrą i Słubic.

Studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Zielonej Górze i województwie lubuskim

Gdzie w Zielonej Górze i województwie lubuskim zdobywać wiedzę związaną z tematyką kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na zielonogórskich i lubuskich uczelniach?

Jeśli chcesz, żeby klienci w pracy mówili o Tobie nasza pani albo nasz pan – musisz zostać nauczycielem przedszkola albo początkowych klas podstawówki. A tak serio: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jedyny obecnie kierunek umożliwiający uzyskanie uprawnień do pracy jako nauczyciel w przedszkolu, zerówkach (zarówno w przedszkolach, jak i szkołach) oraz w szkole podstawowej jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (w klasach I-III). Jest to więc klasyczny przykład studiów przygotowujących do zawodu. Absolwent posiada przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teoretyczno-praktyczne, uprawniające do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela nauczania początkowego (nauczania zintegrowanego) w szkole podstawowej.

 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III): Po studiach z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej można pracować jako nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego w szkołach tradycyjnych i integracyjnych. Furtką do nauczania w szkole jest wykształcenie wyższe oraz uprawnienia pedagogiczne, które akurat studia z pedagogiki wczesnoszkolnej zapewniają. Głównym zadaniem nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności co najmniej z zakresu podstawy programowej, rozwijanie myślenia twórczego, kształtowanie nawyku systematycznej pracy i przygotowanie do nauki w starszych klasach. Dodatkowo prowadzi dokumentację i spotyka się z rodzicami dziecka. Stymuluje dziecko do ciągłego rozwoju oraz motywuje do dalszej pracy.
 • Nauczyciel przedszkola: Po studiach z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej można pracować jako nauczyciel w przedszkolu tradycyjnym i integracyjnym. Furtką do nauczania w przedszkolu jest wykształcenie wyższe oraz uprawnienia pedagogiczne, które akurat studia z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej zapewniają. Do głównych zadań nauczyciela nauczania przedszkolnego należy organizowanie zajęć edukacyjnych i zabaw, nauka czynności samoobsługowych, przygotowanie do nauki w szkole, życia w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. Prowadzi obserwację pedagogiczną dziecka mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka. Dodatkowo prowadzi dokumentację i spotyka się z rodzicami dziecka. Stymuluje dziecko do ciągłego rozwoju.
 • Opiekun/opiekunka do dzieci: W celu pracy jako opiekun/opiekunka do dzieci warto ukończyć studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Głównym zadaniem opiekuna/opiekunki do dzieci jest sprawowanie opieki nad najmłodszymi. Są to zadania od podstaw, takie jak pielęgnacja i żywienia dziecka, dbanie o jego rozwój, jak i ciągła zabawa. Jest to towarzyszenie w rozwoju dziecka i jego wychowaniu. W takim charakterze pracują zazwyczaj młode osoby, które studiują i są dyspozycyjne od czasu do czasu. Bardzo często opiekunami do dzieci są osoby starsze. Jednak z czasem zawód ten profesjonalizuje się i zamożne rodziny zatrudniają wykształcone osoby do opieki nad swoimi dziećmi.
 • Guwernantka, guwerner: W celu pracy jako guwerner/guwernantka do dzieci warto ukończyć studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Guwerner/guwernantka to osoby, które są nauczycielami domowymi dla dzieci. Zazwyczaj takim osobom powierza się naukę najmłodszych dzieci i ich wychowanie. W polskiej tradycji przyjęło się, że najczęściej nauczanym przedmiotem jest język francuski. Zawód ten podobny jest do opiekunki, jednak zakres zadań jest zdecydowanie szerszy. Guwernantka/guwerner mają za zadanie naukę przedmiotów szkolnych, dobrych manier, języków obcych oraz gry na instrumentach. Z czasem zawód ten profesjonalizuje się i zamożne rodziny zatrudniają wykształcone osoby do opieki i nauki swoich dzieci.
 • Opiekunka/opiekun: W celu pracy jako opiekun/opiekunka osoby dorosłej należy ukończyć studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej lub kierunków pokrewnych. Głównym zadaniem opiekuna osoby starszej jest sprawowanie opieki nad powierzonymi, dzięki czemu zdejmują obowiązek opieki z najbliższej rodziny. Dzięki profesjonalnej pomocy seniorzy mają szansę na wykonywanie swoich codziennych obowiązków. Taki opiekun zajmuje się opieką od podstaw: poprzez pomoc w codziennych obowiązkach, przygotowanie posiłków, sprzątanie, przygotowanie i podanie leków, spacery, wizyty u lekarza, zakupy oraz inne sprawy dnia codziennego.

Praca po studiach w Zielonej Górze i w województwie lubuskim

Rynek pracy w Zielonej Górze i okolicach jest bardzo atrakcyjny i doskonale wypada w zestawieniu ze średnią krajową. Dzięki temu absolwenci lubuskich uczelni nie mają problemu z płynnym wejściem na rynek pracy oraz znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Korzystają z tego również przyjezdni, którzy mimo ukończenia studiów w innych regionach Polski, ostatecznie decydują się na migrację do województwa lubuskiego. Obecnie w Zielonej Górze stopa bezrobocia wynosi 4% i jest o ponad połowę niższa niż średnia krajowa. Korzystnie wypada również stopa bezrobocia dla całego województwa, która oscyluje w granicach 5,8%. To również około 0,5% mniej niż średnia krajowa. W województwie lubuskim funkcjonują zakłady z wielu branż, w tym również rolnictwo i przemysł winny, co jest dużym atutem dla studentów różnych kierunków. Wiele z tych firm decyduje się na współpracę gospodarczą z firmami niemieckimi, dlatego na rynku pracy bardzo cenieni są absolwenci z językiem niemieckim. Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalną i generującą największe przychody firmą z województwa lubuskiego jest Cinkciarz.pl. Ten internetowy kantor wymiany walut pochodzi właśnie z Zielonej Góry. W gronie największych pracodawców znajdują się również Stelmet Sp. z o. o. z Zielonej Góry, Kaskat Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego, Seco/Warwick Europe Sp. z o. o. i Sprick Rowery Sp. z o. o. ze Świebodzina. Ponadto warto wymienić takie firmy jak SE Bordnetze Polska Sp. z o. o. i Faurecia Gorzów Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego, czy Gedia Poland Sp. z o. o. z Nowej Soli. Wykaz firm i miejscowości, w których się one znajdują, wskazuje na to, że całe województwo jest atrakcyjne gospodarczo dla absolwentów. Lokalny rynek pracy w lubuskiem jest im bardzo przyjazny, dlatego Zielona Góra i inne tego województwa są warte tego, by rozpocząć w nich studia.

Zawód: Coach

W Polsce są tysiące coachów, a uczelnie kształcą kolejnych adeptów niezwykle popularnej ostatnio profesji. Nie każdy może jednak zostać „osobistym trenerem”, ale każdemu zapewne przyda się chociaż część jego umiejętności, jeśli nie w życiu zawodowym, to na pewno w życiu prywatnym. Kim jest coach? To osoba, która pomaga ludziom w odkrywaniu najlepszej drogi do wyznaczonego celu i odnalezieniu pokładów niewykorzystanego

Czytaj więcej »

Dyrygent chóru – chórmistrz | Zawód z pasją

Na czym polega praca chórmistrza? Czy dyrygowanie śpiewem różni się od prowadzenia orkiestry? Jak zostać muzykiem prowadzącym wokalistów w chórze? Czy studia dają odpowiednie kompetencje do zajmowania się profesjonalnie muzyką? O swoich doświadczeniach zawodowych opowiada Sebastian Sikora, dyrygent trzech chórów, absolwent studiów muzyczno-pedagogicznych w kaliskiej filii UAM.  Jak wygląda praca dyrygenta? Co to za zawód: „muzyk”?Myślę, że ważne jest, aby

Czytaj więcej »

Zawód: specjalista ds. rekrutacji (rekruter)

Co to jest zawód rekruter – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalisty ds. rekrutacji? To osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji pracowników do organizacji. Jej zadaniem jest identyfikacja, pozyskiwanie i selekcja

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję