Site logo

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Profil ten adresowany jest głównie do praktykujących nauczycieli i pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, jak również do innych osób zainteresowanych wykształceniem pedagogicznym; daje możliwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych o specjalistyczną wiedzę z zakresu wychowania i edukowania na wczesnym etapie rozwoju.

Program studiów zakłada szkolenie zdolności mediacyjnych i perswazyjnych oraz nauczanie technik aktywizacji i stymulowania rozwoju dziecka. Nowowczesne podejście do tego zagadnienia zakłada indywidualizację procesu szkolno – wychowawczego, popartego adekwatną edukacją psychologiczną.

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – jakie to studia?

Najczęściej wykładane przedmioty:

pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, kształcenie integralne, edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczno – techniczna, edukacja muzyczna, emisja głosu, edukacja fizyczna, metody wychowania dzieci, kompensacja i korekta, metody samokształcenia, negocjacje i mediacje, prawa dziecka, psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, funkcjonowanie placówek edukacyjnych w systemie oświaty, diagnoza i terapia pedagogiczna, profilaktyka społeczna, prawo rodzinne i opiekuńcze, edukacja komputerowa i medialna, ewaluacja w edukacji wczesnoskolnej i przedszkolnej, podstawy logopedii;

Porównaj kierunki studiów

Myślisz o studiowaniu pedagogki wszczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Po studiach:

Absolwent przygotowany jest do pracy w zawodzie:
– nauczyciel kształcenia wczenoszkolnego (kl. I – III)
– nauczyciel kształcenia przedszkolnego
– nauczyciel kształcenia zintegrowanego
– prowadzący świetlicę szkolna lub środowiskową.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję