Site logo

Kierunek resocjalizacja w pytaniach i odpowiedziach

Myślisz o studiach resocjalizacyjnych, ale zastanawiasz się, czy warto je wybrać, co można po nich robić, jak wygląda tok studiowania, jakie uczelnie je prowadzą? I najważniejsze: czy tak naprawdę to studia dla Ciebie, czy masz odpowiednie predyspozycje? Ten tekst odpowie na najważniejsze pytania o kierunku resocjalizacja.

O czym są studia na kierunku resocjalizacja?

Resocjalizacja to przywracanie do normy społecznej. Chodzi więc o przystosowanie osób do życia w danej społeczności. Jest to w jakimś sensie odzyskiwanie wspólnego świata.

Zadania absolwentów resocjalizacji bardzo często realizowane są w ramach funkcjonowania zakładów karnych, domów poprawczych oraz instytucji powołanych do świadczenia pomocy społecznej.

Gdzie można studiować resocjalizację?

Zapoznaj się z ofertą uczelni, prowadzących te studia i dowiedz się więcej o studiach na kierunku resocjalizacja. Studia o resocjalizacji prowadzą uczelnie państwowe, ale i wiele wyższych szkół prywatnych. Sprawdź, gdzie możesz studiować kierunek resocjalizacja.

Czy resocjalizacja to kierunek dla mnie?

Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu resocjalizacji i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą:

 • odporność na stres
 • odwaga
 • determinacja
 • empatia
 • chęć niesienia pomocy
 • twardy charakter

Jak wygląda studiowanie resocjalizacji?

Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć na resocjalizacji? Choć są różnice między uczelniami, zwykle na studiach resocjalizacyjnych można się spodziewać przedmiotów takich jak:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • pedagogika społeczna
 • zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży
 • pierwsza pomoc przedlekarska
 • wychowanie fizyczne

Czego nauczę się na studiach resocjalizacyjnych?

Oczywiście nie ma tu żadnych gwarancji, wiele zależy od Twoich predyspozycji i kierunku specjalizacji. Wielu absolwentów resocjalizacji podkreśla jednak, że ich studia pozwoliły na zdobycie umiejętności takich jak:

 • diagnozowanie problemów podopiecznych
 • indywidualna i grupowa praca resocjalizacyjna
 • zapobieganie niedostosowaniu społecznemu
 • stosowanie przepisów prawa karnego oraz kodeksu wykroczeń
 • ocenianie skuteczności działań resocjalizacyjnych

Z czego pisać pracę dyplomową z resocjalizacji?

Możliwości jest bardzo wiele, jako przykładowe tematy można wymienić następujące:

 • Różne rodzaje wykluczenia społecznego
 • Agresja wśród wybranych grup młodzieży szkolnej
 • Subkultury młodzieżowe
 • Profilaktyka zaburzeń w środowisku rodzinnym

Co po studiach resocjalizacyjnych?

Absolwenci resocjalizacji bardzo często wybierają:

 • prowadzenie resocjalizacji więźniów zakładów karnych
 • pracę z trudną młodzieżą w instytucjach samorządu terytorialnego
 • pełnienie funkcji kuratora sądowego
 • pracę w ramach instytucji działających w obszarze opieki społecznej
 • prowadzenie terapii i profilaktyki uzależnień

Szukasz studiów podyplomowych z resocjalizacji?

Jeśli ukończyłeś już studia pierwszego stopnia lub magisterskie, warto zastanowić się nad możliwościami podjęcia studiów podyplomowych na kierunku resocjalizacja oraz innych studiach pedagogicznych!

Jakie są zarobki po resocjalizacji?

Ile zarabiają absolwenci studiów resocjalizacyjnych?

Rynek pracy jest bardzo zmienny, wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Aby dowiedzieć się, jaka jest aktualna sytuacja na rynku pracy, sprawdź nasz serwis Praca!

Co zamiast resocjalizacji?

Resocjalizacja to jeden z kierunków studiów pedagogicznych. Sprawdź inne kierunki, które mogą Cię zainteresować.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję