Resocjalizacja – kierunek studiów

Resocjalizacja na skróty

Wybierz kierunek studiów

Resocjalizacja: co to za kierunek?

Resocjalizacji poddaje się osoby wykazujące zaburzenia w zachowaniu i niedostosowane społecznie. Pedagogika resocjalizacyjna to dział pedagogiki specjalnej, który zajmuje się nauczaniem i wychowaniem takich jednostek. Nazywana również  pedagogiką niedostosowanych społecznie. Działania z nią związane zakładają zamiast izolowania jednostki, przywrócenie jej społeczeństwu. Decydującym czynnikiem eliminującym kandydatów na tego typu studia są predyspozycje osobowościowe. Żeby sprawdzić się w pracy z ludźmi wymagającymi resocjalizacji trzeba być wrażliwym, cierpliwym i zdyscyplinowanym człowiekiem, który chce nieść pomoc. Z jakimi przedmiotami trzeba będzie się zmierzyć w trakcie studiów? Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika penitencjarna, instytucje resocjalizacyjne, podstawy wiedzy o uzależnieniach, psychologia resocjalizacyjna, techniki socjoterapeutyczne i penitencjarne, patologie środowisk wychowawczych, diagnostyka psychopedagogiczna, praca opiekuńczo-wychowawcza, teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych, andragogika, psychoterapia, socjoterapia, profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, zarządzanie penitencjarne, diagnostyka psychopedagogiczna, prawo rodzinne, prawo karne. Po studiach absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej znajdują pracę m.in w: placówkach resocjalizacyjnych i profilaktycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach dziecka, sądach, policji, zakładach karnych, wojsku jako specjalista ds. wdrażania programów profilaktycznych.

Sprawdź podobne kierunki pedagogiczne

Uczelnie państwowe i prywatne prowadzące studia pedagogiczne

Poradniki dla przyszłych pedagogów i nauczycieli

Czy kierunki pedagogiczne są dla mnie? Jaki kierunek pedagogiczny wybrać? Co po studiach- zawody pedagogiczne? Opinie o kierunkach dla nauczycieli i pedagogów.

Pedagogika
Sebastian Szczęsny

Nauczyciel musi być magistrem

W roku szkolnym 2020-21 wszyscy nauczyciele w przedszkolach i “podstawówkach” będą musieli mieć kwalifikacje na poziomie studiów magisterskich. – To ostatni dzwonek dla pedagogów-licencjatów, żeby

Czytaj więcej »

Zawody pedagogiczne

Wybierz zawód pedagogiczny dopasowany do swoich indywidualnych predyspozycji

Edukacja i Szkolenia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy zajmuje się na co dzień prowadzeniem zajęć i ćwiczeń z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub takimi, które wymagają rehabilitacji. Aby zostać terapeutą zajęciowym i

Czytaj więcej »
Edukacja i Szkolenia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Pedagog

Większość społeczeństwa utożsamia pedagoga wyłącznie z pracą za niewielkie pieniądze w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych. Ci specjaliści znajdują jednak zatrudnienie także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

Czytaj więcej »
Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.