Nauczyciele idą znowu na studia?

Pedagog szkolny, nauczyciel plastyki i muzyki, arteterapeuta, nauczyciel świetlicy, bibliotekarz szkolny – studia kształcące w tych zawodach to tylko niektóre sposoby, żeby uzupełnić nauczycielskie pensum. W niektórych szkołach to jedyna szansa, żeby nie stracić pełnego etatu. Rośnie zainteresowanie takimi studiami, jak na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Reforma edukacji wielu nauczycieli postawiła w mało komfortowej sytuacji. Zwłaszcza  w małych szkołach okazuje się, że posiadane kwalifikacje nie pozwalają na utrzymanie pełnego etatu. – Na przykład nauczyciel uczący przyrody niekonieczne ma uprawnienia do uczenia biologii, geografii, chemii czy fizyki. A właśnie te przedmioty zastąpiły od września dużą część lekcji przyrody – mówi prof. dr hab. Piotr Łuszczykiewicz z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. – Musi wtedy szukać dodatkowych godzin poza macierzystą szkołą, co powoduje z kolei problemy z dopasowaniem siatki godzin – dodaje. Inna opcja to uczenie “w swojej szkole” innych przedmiotów poza głównym, z którego nauczyciel ma wykształcenie kierunkowe.  Najczęściej takich, z których ze względu na liczbę godzin w danej szkole i tak trzeba zatrudniać nauczyciela na część etatu. Dodatkową profesją może być także praca w szkolnym gabinecie pedagoga, bibliotece czy świetlicy. Zwłaszcza tam, gdzie w pewnej perspektywie obecni nauczyciele wybierają się na emeryturę.

Zobacz więcej o studiach dla nauczycieli na UAM w Kaliszu.

– W  każdym z tych przypadków dobrym rozwiązaniem jest uzupełnienie wykształcenia – radzi prof. Łuszczykiewicz. Kaliski wydział UAM dobrze wpasowuje się w te tendencje,  a popyt na tego typu kwalifikacje będzie rósł w kolejnych latach. W dodatku w związku z reformą łatwiej uzyskać dofinansowanie na studia niestacjonarne, gdzie zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Nowe kwalifikacje nauczyciele mogą zdobyć na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. – Oczywiście mamy także studia bezpłatne, jednak tam trudniej połączyć je z pracą w szkole – dodaje prof. Łuszczykiewicz.

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu  Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oferuje nauczycielom studia kwalifikacyjne licencjackie i magisterskie:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – uprawnienia nauczyciela plastyki (bezpłatne i płatne – czesne 4450/semestr)
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – uprawnienia nauczyciela muzyki (bezpłatne i płatne – czesne I stopień 4700zł, II stopień 4750 zł/semestr)
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – uprawnienia bibliotekarza szkolnego (bezpłatne)
 • Filologia angielska z pedagogiką – uprawnienia nauczyciela języka angielskiego  (bezpłatne)
 • Filologia polska – uprawnienia nauczyciela języka polskiego  (bezpłatne)
 • Pedagogika – uprawnienia pedagoga szkolnego  (bezpłatne i płatne – czesne 1950zł/semestr)
 • Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią – uprawnienia arteterapeuty  (bezpłatne i płatne – czesne 2100zł/semestr)
 • Pedagogika specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne  – uprawnienia pedagoga szkolnego (bezpłatne i płatne – czesne 2100zł/semestr)
 • Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (bezpłatne i płatne – czesne 2100zł/semestr)
 • Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (bezpłatne i płatne – czesne I stopień 2450zł, II stopień 2500 zł/semestr)

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

 • pedagogiczne
 • pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • terapia i edukacja dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • informatyka i zajęcia komputerowe
 • oligofrenopedagogika

Zobacz więcej o wszystkich studiach na UAM w Kaliszu

Fot: Designed by jcomp / Freepik

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Hotelarstwo, turystyka, sport
Redakcja Studia.pl

Psychologia sportu

Kierunek ten jest odpowiedzią na wciąż zmieniające się potrzeby świata sportu. Uczy najnowszego podejścia do pracy z zawodnikami, trenerami oraz innymi osobami zaangażowanymi w działalność sportową. Psychologia

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję