Site logo

Nauczyciele idą znowu na studia?

Pedagog szkolny, nauczyciel plastyki i muzyki, arteterapeuta, nauczyciel świetlicy, bibliotekarz szkolny – studia kształcące w tych zawodach to tylko niektóre sposoby, żeby uzupełnić nauczycielskie pensum. W niektórych szkołach to jedyna szansa, żeby nie stracić pełnego etatu. Rośnie zainteresowanie takimi studiami, jak na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Reforma edukacji wielu nauczycieli postawiła w mało komfortowej sytuacji. Zwłaszcza  w małych szkołach okazuje się, że posiadane kwalifikacje nie pozwalają na utrzymanie pełnego etatu. – Na przykład nauczyciel uczący przyrody niekonieczne ma uprawnienia do uczenia biologii, geografii, chemii czy fizyki. A właśnie te przedmioty zastąpiły od września dużą część lekcji przyrody – mówi prof. dr hab. Piotr Łuszczykiewicz z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. – Musi wtedy szukać dodatkowych godzin poza macierzystą szkołą, co powoduje z kolei problemy z dopasowaniem siatki godzin – dodaje. Inna opcja to uczenie “w swojej szkole” innych przedmiotów poza głównym, z którego nauczyciel ma wykształcenie kierunkowe.  Najczęściej takich, z których ze względu na liczbę godzin w danej szkole i tak trzeba zatrudniać nauczyciela na część etatu. Dodatkową profesją może być także praca w szkolnym gabinecie pedagoga, bibliotece czy świetlicy. Zwłaszcza tam, gdzie w pewnej perspektywie obecni nauczyciele wybierają się na emeryturę.

Zobacz więcej o studiach dla nauczycieli na UAM w Kaliszu.

– W  każdym z tych przypadków dobrym rozwiązaniem jest uzupełnienie wykształcenia – radzi prof. Łuszczykiewicz. Kaliski wydział UAM dobrze wpasowuje się w te tendencje,  a popyt na tego typu kwalifikacje będzie rósł w kolejnych latach. W dodatku w związku z reformą łatwiej uzyskać dofinansowanie na studia niestacjonarne, gdzie zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Nowe kwalifikacje nauczyciele mogą zdobyć na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. – Oczywiście mamy także studia bezpłatne, jednak tam trudniej połączyć je z pracą w szkole – dodaje prof. Łuszczykiewicz.

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu  Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oferuje nauczycielom studia kwalifikacyjne licencjackie i magisterskie:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – uprawnienia nauczyciela plastyki (bezpłatne i płatne – czesne 4450/semestr)
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – uprawnienia nauczyciela muzyki (bezpłatne i płatne – czesne I stopień 4700zł, II stopień 4750 zł/semestr)
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – uprawnienia bibliotekarza szkolnego (bezpłatne)
 • Filologia angielska z pedagogiką – uprawnienia nauczyciela języka angielskiego  (bezpłatne)
 • Filologia polska – uprawnienia nauczyciela języka polskiego  (bezpłatne)
 • Pedagogika – uprawnienia pedagoga szkolnego  (bezpłatne i płatne – czesne 1950zł/semestr)
 • Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią – uprawnienia arteterapeuty  (bezpłatne i płatne – czesne 2100zł/semestr)
 • Pedagogika specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne  – uprawnienia pedagoga szkolnego (bezpłatne i płatne – czesne 2100zł/semestr)
 • Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (bezpłatne i płatne – czesne 2100zł/semestr)
 • Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (bezpłatne i płatne – czesne I stopień 2450zł, II stopień 2500 zł/semestr)

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

 • pedagogiczne
 • pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • terapia i edukacja dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • informatyka i zajęcia komputerowe
 • oligofrenopedagogika

Zobacz więcej o wszystkich studiach na UAM w Kaliszu

Fot: Designed by jcomp / Freepik

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Arteterapia 2010

“Podmiot. Sztuka – terapia – edukacja” – tak zatytułowana jest międzynarodowa konferencja naukowa, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada br. w Poznaniu. Jej organizatorami

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję