Site logo

Edukacja techniczno-informatyczna w Zielonej Górze

Edukacja techniczno-informatyczna Zielona Góra

Gdzie na studia z ETI w Zielonej Górze?

Wszystkie studia z edukacji techniczno-informatycznej w Zielonej Górze i województwie lubuskim

List view

Opinie o edukacji techniczno-informatycznej

Poradniki dla przyszłych studentów ETI w Zielonej Górze i województwie lubuskim. Kierunki ETI okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Zobacz inne studia pedagogiczne, informatyczne, techniczne w Zielonej Górze

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z pedagogiką, sferą techniki, technologii i IT? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Kierunek edukacja techniczno-informatyczna - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania edukacji techniczno-informatycznej. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na ETI w Zielonej Górze i województwie lubuskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku edukacja techniczno-informatyczna na zielonogórskiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie ETI, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na edukację techniczną, informatyczną – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest edukacja techniczno-informatyczna, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Edukacja techniczno-informatyczna dostępna jest na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3-5 roku), a także na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Informatyka to dziedzina wiedzy dotycząca przetwarzania danych. Technika wiąże się z realizacją celów człowieka za pomocą środków technicznych. Studia z edukacji techniczno-informatycznej umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie informatycznym, technicznym oraz ogólnotechnicznym. Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie pedagogiki lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.

Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów będziesz nabywać wiedzę i umiejętności w zakresie metod komputerowych i technik informatycznych, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn. W programie znajdziesz następujące przedmioty: podstawy informatyki i systemów informatycznych, programowanie, grafika komputerowa, nauka o materiałach, inżynieria wytwarzania, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, elektrotechnika, maszyny i elementy napędu elektrycznego, zastosowania elektroniki i techniki komputerowej, komputerowe wspomaganie w technice, nowoczesne techniki informatyczne.

Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności edukacji technicznej, informatycznej masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu profil kariery zawodowej, jaki najbardziej cię interesuje.  Po ukończeniu studiów możesz zyskać umiejętności, które wykorzystasz w kontekście szkolnym jako nauczyciel (po odpowiednim przeszkoleniu pedagogicznym) lub jako pracownik w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym, w gałęziach gospodarki przygotowujących lub eksploatujących systemy informatyczne.

  • Edukacja techniczno-informatyczna: Studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna umożliwią zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej. Studenci na tym kierunku otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki. Dynamiczny rozwój informatyki i coraz szersze jej zastosowanie w wielu dziedzinach współczesnego życia powoduje ciągłe zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów informatyków.  Przedmioty realizowane na tym kierunku to: podstawy informatyki i systemów informatycznych, programy użytkowe i pakiety biurowe, algorytmy i struktury danych, grafika inżynierska, inżynierska grafika komputerowa, nauka o materiałach,  inżynieria wytwarzania, dynamiczna grafika komputerowa, sieci komputerowe, podstawy sztucznej inteligencji, optoelektronika, mechatronika, metrologia w nanoinżynierii, nauka o materiałach zastosowania elektroniki i techniki komputerowej, komputerowe wspomaganie w technice, nowoczesne techniki informatyczne.

Studia w Zielonej Górze i województwie lubuskim

Zielona Góra to ośrodek akademicki, który w połączeniu z pobliskim Sulechowem tworzy jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w zachodniej Polsce. Szukający kierunku dla siebie, mogą skorzystać z ponad 100 propozycji w ramach studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich uzupełniających oraz studiów podyplomowych. Bogata oferta sprawia, że na studia w Zielonej Górze decydują się zarówno osoby z regionu, jak i przyjezdni studenci. Co roku na tutejszych uczelniach studiuje 10 tysięcy osób, a kilka tysięcy opuszcza mury uczelni jako absolwenci. Absolwenci oraz studenci mogą skorzystać z oferty pracy około 129 tysięcy firm, które zarejestrowane są w województwie lubuskim. Dodatkowym atutem tego miejsca jest bliskość granicy z Niemcami, gdzie również cenieni są wykształceni specjaliści z lubuskich uczelni. Alternatywą może być poszukiwanie zawodowego spełnienia w Wielkopolsce lub w województwie zachodniopomorskim.Zielona Góra znana jest również ze wspaniałej zieleni miejskiej i parków, w którychmożna odpoczywać między zajęciami lub aktywnie spędzać czas. Wśród parków warto zwrócić uwagę na Piastowski, Świętej Trójcy, Sowińskiego oraz Dunikowskiego, a to tylko kilka z wielu propozycji. Można skorzystać również z licznych koncertów, spektakli teatralnych, wystaw oraz z kin alternatywnych. Wieczorami życie studenckie przenosi się do lokalnych restauracji, pubów i barów, na których liczbę również nie można narzekać. Miłośnicy historii mogą odwiedzić Muzeum Etnograficzne, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Park Książęcy Zatonie, czy Ruiny Pałacu w Zatoniu. Rozbudowany campus uniwersytecki to miejsce, w którym tętni życie studenckie. W tutejszych szkołach wyższych znajdziecie wysokiej klasy infrastrukturę uczelnianą, która jest nowoczesna i dostosowana do europejskich standardów. Życie akademickie województwa lubuskiego to nie tylko Zielona Góra i Sulechów. Potencjalni studenci mogą wybierać również z oferty uczelni z Gorzowa Wielkopolskiego, Żar, Kostrzyna nad Odrą i Słubic.

Studia podyplomowe z edukacji techniczno-informatycznej Zielonej Górze i województwie lubuskim

Gdzie w Zielonej Górze i województwie lubuskim zdobywać wiedzę z edukacji techniczno-informatycznej na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z ETI

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na zielonogórskich i lubuskich uczelniach?

Studia na kierunkach i specjalnościach z edukacji techniczno-informatycznej należą do studiów pracochłonnych i bardzo ciekawych, do tego są to studia wymagające. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w szkołach, w prywatnych firmach czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do potrzeb szybkiego rozwoju techniki i informatyki. Przyszli informatycy i nauczyciele muszą być osobami empatycznymi z dużą zdolnością wielowątkowego myślenia i otwartości na świat. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne takie jak ośrodki pedagogiczne, szkoły oraz prywatne firmy informatyczne. Informatycy z powodzeniem mogą prowadzić również własną działalność. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, dużą szczegółowością i pedantycznym podejściem do wykonywanych obowiązków. Dodatkowo musi mieć wiedzę na temat szybkiego rozwoju techniki i informatyki.

Edukacja techniczno-informatyczna to bardzo ciekawy kierunek studiów, zapewniające różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży informatycznej.

  • Nauczyciel informatyki: Informatyka to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest ona obowiązkowa. Jednak niewielu absolwentów informatyki wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia informatyki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe. Wielu informatyków dodatkowo pracuje jako specjaliści w wielu dziedzinach związanych z zagadnieniami informatycznymi dla prywatnych przedsiębiorstw.
  • Nauczyciel techniki: W celu pracy jako nauczyciel techniki należy ukończyć studia pedagogiczno-techniczne np. z edukacji techniczno-informatycznej. Technika to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest to przedmiot obowiązkowy. Sporo absolwentów edukacji technicznej wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia techniki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
  • Informatyk po ETI: Mimo, że edukacja techniczno-informatyczna to kierunek nauczycielski, to z kompetencjami zdobytymi na ETI można szukać pracy w branży IT, wykonując różne zawody informatyczne . Do głównych obowiązków informatyka należy usuwanie usterek sprzętu czy oprogramowania w celu zapewnienia ciągłości pracy, wdrażanie nowych programów, obsługa sieci komputerowej oraz jej zabezpieczenie, wszelkie aktualizacje oprogramowania oraz administrowanie specjalistycznymi systemami informatycznymi. W ostatnich latach studia informatyczne stały się bardzo popularne. Wynika to z faktu, iż sam zawód stał się atrakcyjny i prestiżowy. Wynagrodzenie pracowników tej branży jest bardzo wysokie, a specjaliści w swoich dziedzinach potrafią zarabiać kilkadziesiąt tysięcy złotych brutto. Jednak praca informatyka to nie same laury i nie jest to zawód dla każdego. Trzeba zdawać sobie sprawę z monotonii pracy oraz faktu ciągłej pracy przy komputerze.

Praca po studiach w Zielonej Górze i w województwie lubuskim

Rynek pracy w Zielonej Górze i okolicach jest bardzo atrakcyjny i doskonale wypada w zestawieniu ze średnią krajową. Dzięki temu absolwenci lubuskich uczelni nie mają problemu z płynnym wejściem na rynek pracy oraz znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Korzystają z tego również przyjezdni, którzy mimo ukończenia studiów w innych regionach Polski, ostatecznie decydują się na migrację do województwa lubuskiego. Obecnie w Zielonej Górze stopa bezrobocia wynosi 4% i jest o ponad połowę niższa niż średnia krajowa. Korzystnie wypada również stopa bezrobocia dla całego województwa, która oscyluje w granicach 5,8%. To również około 0,5% mniej niż średnia krajowa. W województwie lubuskim funkcjonują zakłady z wielu branż, w tym również rolnictwo i przemysł winny, co jest dużym atutem dla studentów różnych kierunków. Wiele z tych firm decyduje się na współpracę gospodarczą z firmami niemieckimi, dlatego na rynku pracy bardzo cenieni są absolwenci z językiem niemieckim. Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalną i generującą największe przychody firmą z województwa lubuskiego jest Cinkciarz.pl. Ten internetowy kantor wymiany walut pochodzi właśnie z Zielonej Góry. W gronie największych pracodawców znajdują się również Stelmet Sp. z o. o. z Zielonej Góry, Kaskat Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego, Seco/Warwick Europe Sp. z o. o. i Sprick Rowery Sp. z o. o. ze Świebodzina. Ponadto warto wymienić takie firmy jak SE Bordnetze Polska Sp. z o. o. i Faurecia Gorzów Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego, czy Gedia Poland Sp. z o. o. z Nowej Soli. Wykaz firm i miejscowości, w których się one znajdują, wskazuje na to, że całe województwo jest atrakcyjne gospodarczo dla absolwentów. Lokalny rynek pracy w lubuskiem jest im bardzo przyjazny, dlatego Zielona Góra i inne tego województwa są warte tego, by rozpocząć w nich studia.

Dyrygent chóru – chórmistrz | Zawód z pasją

Na czym polega praca chórmistrza? Czy dyrygowanie śpiewem różni się od prowadzenia orkiestry? Jak zostać muzykiem prowadzącym wokalistów w chórze? Czy studia dają odpowiednie kompetencje do zajmowania się profesjonalnie muzyką? O swoich doświadczeniach zawodowych opowiada Sebastian Sikora, dyrygent trzech chórów, absolwent studiów muzyczno-pedagogicznych w kaliskiej filii UAM.  Jak wygląda praca dyrygenta? Co to za zawód: „muzyk”?Myślę, że ważne jest, aby

Czytaj więcej »

Zawód: inżynier robotyk

Co to jest zawód inżynier robotyk – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży inżynier robotyk? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód inżynier robotyk? Inżynier robotyk to osoba zajmująca się projektowaniem, budową, programowaniem oraz

Czytaj więcej »

Zawód: Nauczyciel

Obyś cudze dzieci uczył! Fakt, że wśród polskich przysłów pojawiło się właśnie to, świadczy o tym, że zawód nauczyciela nie należy do łatwych. Co przychodzi Ci do głowy, kiedy myślisz o pracy nauczyciela? Wolne wakacje i ferie, krótki dzień pracy, stabilne zatrudnienie w sferze publicznej? W takim razie widzisz tylko jedną stronę medalu. Zobacz pełny obraz. Nauczyciel to bardzo liczna

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję