Site logo

Kierunek nauczycielski biznes i zarządzanie, doradztwo szkolne w Gorzowie Wielkopolskim

BiZ, szkolne doradztwo zawodowe Gorzów Wielkopolski

Gdzie na studia nauczycielskie z biznesu i zarządzania w Gorzowie Wielkopolskim?

Wszystkie studia z nauczania biznesu, zarządzania, przedsiębiorczości oraz szkolnego doradztwa zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim i w Lubuskiem

List view

Opinie o nauczycielskim biznesie i zarządzaniu, szkolnym doradztwie zawodowym

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku nauczycielskiego biznes i zarządzania, doradztwa zawodowego Gorzowie Wielkopolskim i w Lubuskiem. Kierunki z nauczania przedsiębiorczości w szkołach okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Zobacz inne studia pedagogiczne w Gorzowie Wielkopolskim

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z nauczaniem, wychowywaniem, opieką? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Kierunek BiZ, nauka przedsiębiorczości, szkolne doradztwo zawodowe - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania BiZ. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na nauczycielski biznes i zarządzanie, zawodowe doradztwo szkolne w Gorzowie Wielkopolskim i w Lubuskiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego na gorzowskiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć

Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków dotyczących nauki przedsiębiorczości i szkolnego doradztwa zawodowego, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na naukę przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest nauka przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Nauka przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe dostępna jest na studiach licencjackich (3 lata), a także na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Nauka przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe to studia, które łączą kompetencje pedagogiczne z wiedzą i umiejętnościami z różnych obszarów zarządzania, przedsiębiorczości, doradztwa pedagogiczno-psychologicznego, zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie nauki przedsiębiorczości i szkolnego doradztwa zawodowego lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.

W programie studiów na nauce przedsiębiorczości i szkolnym doradztwie zawodowym  znajdziesz zarówno blok przedmiotów pedagogicznych (np. dydaktyka, pedagogika, psychologia), jak i blok specjalistyczny dotyczący biznesu, zarządzania i coachingu (np. z podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego). 

Obecnie biznes i zarządzanie, jednak dotychczas przedmiot nauczany w szkołach nazywał się nauki przedsiębiorczości. Zmiana nastąpiła od września 2023 roku. Jest to podstawowy przedmiot nauczany w szkole średniej. Dzieci i młodzież podczas lekcji uczą się o podstawach zarządzania i funkcjonowania ekonomii w państwie polskim. Reforma przedmiotu podstawy przedsiębiorczości to krok do nowoczesnego i praktycznego nauczania. Nowy przedmiot ma kłaść jeszcze większy nacisk na umiejętność zarządzania własnymi finansami. Z czasem przedmiot ma być możliwy do wyboru na maturze. Zagadnienia omawiane podczas lekcji obejmują: osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie, zarządzanie projektami, gospodarka rynkowa, finanse osobiste, osoba przedsiębiorcza na rynku pracy, przedsiębiorstwo.

W związku z powstaniem nowego przedmiotu reforma czeka też przyszłych oraz obecnych nauczycieli. Przyszli nauczyciele muszą uczyć się na studiach na kierunku biznes i zarządzanie oraz kierunkach pokrewnych, a obecni nauczyciele powinni doszkolić się na podyplomowych studiach na kierunku biznes i zarządzanie dla nauczycieli. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności na biznesie i zarządzaniu (nauce o przedsiębiorczości) i szkolnym doradztwie zawodowym masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu kompetencje zawodowe uzyskane po studiach. Możesz wybrać kierunek związany z przedsiębiorczością i doradztwem zawodowym, który przygotuje cię do nauki w szkole przedmiotów związanych ze wspieraniem kompetencji z zarządzania, wiedzy o gospodarce, doradztwem zawodowym. Możesz postawić też na rozwój bezpośrednio w doradztwie zawodowym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR) w instytucjach i gospodarce.

  • Biznes i zarządzanie: Studia na kierunku biznes i zarządzania przygotowują przyszłych nauczycieli do pracy zawodowej w nauczaniu przedmiotu biznes i zarządzanie w szkołach. W trakcie studiów słuchacz uczy się podstawowych pojęć i teorii ekonomii oraz zarządzania. Poznaje aspekty prawne, określa rolę przedsiębiorczości i państwa w rozwoju gospodarczym, poznaje zasady funkcjonowania systemu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu bankowego i ubezpieczeniowego oraz podatkowego. Dodatkowo uczy się polityki gospodarczej i społecznej państwa. Przykładowe przedmioty z toku studiów: prowadzenie do biznesu i zarządzania, podstawy ekonomii w edukacji, podstawy prawa gospodarczego i prawa pracy, rynek pracy, komunikacja interpersonalna i kompetencje miękkie w życiu zawodowym, system podatkowy i ubezpieczeniowy, podstawy finansów i bankowości, projektowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem, psychologia zarządzania, podstawy zarządzania projektami, podstawy dydaktyki biznesu i zarządzania, podstawy statystyki, etyka życia społeczno-gospodarczego i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. 
  • Podstawy przedsiębiorczości: Studia na kierunku podstawy przedsiębiorczości przygotowują przyszłych nauczycieli do pracy zawodowej w nauczaniu przedmiotu biznes i zarządzanie w szkołach. W trakcie studiów słuchacz dowie się więcej m.in. na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych, opracowywania biznesplanów. Nowe kompetencje pozwalają poszerzyć wiedzę wśród młodzieży na temat zarządzania, finansów oraz ekonomii. W trakcie studiów słuchacz dowie się: czym są podstawy ekonomii, w jaki sposób zarządzać przedsiębiorstwem, jak nauczać o gospodarcze czy ekonomii, jak prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości, jakie informacje przekazywać dzieciom oraz młodzieży w ramach edukacji podstaw przedsiębiorczości. Przykładowe przedmioty z toku studiów: dydaktyka przedmiotu, podstawy finansów, pozyskiwanie informacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy przedsiębiorczości, podstawy ekonomii, podstawy zarządzania, rachunkowość finansowa, i wiele innych.
  • Doradztwo zawodowe i personalne: Studia na kierunku doradztwo zawodowe i personalne są skierowane do osób, które chcą związać swoją przyszłość z pomocą młodym osobom w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. Student zdobywa wiedzę między innymi z zakresu teorii uczenia się młodzieży i dorosłych, teorii karier, psychologii człowieka dorosłego, gerontologii społecznej oraz zarządzania wiedzą i kapitałem społecznym w organizacji. Dodatkowo pozna nowoczesne metody pracy edukatora oraz trendy związane z kreowaniem własnego wizerunku. Przykładowe przedmioty z toku studiów: diagnoza indywidualnych zasobów karierowych, podstawy gerontologii społecznej, psychologia człowieka dorosłego, webinaria, współczesne teorie kariery.

Studia w Gorzowie Wielkopolskim i w lubuskim

Gorzów Wielkopolskich to drugi co do ważności ośrodek akademicki w województwie lubuskim. Na uczelniach studiuje tu ponad 2 tysiące osób, a kilkaset z nich opuszcza mury uczelni jako absolwentki i absolwenci. Kandydaci mogą skorzystać z oferty studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich uzupełniających i jednolitych, a także podyplomowych. Obecnie w Gorzowie Wielkopolskim uczelnie oferują około 50 różnych kierunków, które dostosowane są do potrzeb potencjalnych studentów. Wśród nich największą popularnością cieszą się kierunki związane z biznesem, administracją i marketingiem, a także nauki humanistyczne, pedagogika i informatyka. W regionie działa około 129 tysięcy firm, które mogą stać się potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów. Studenci mogą skorzystać z oferty uczelni państwowych i prywatnych, które oferują studia stacjonarne i niestacjonarne, dzięki czemu każdy z nich, indywidualnie dobierze kierunek i tryb nauczania. W Gorzowie Wielkopolskim studenci nie powinni się nudzić. Miasto znane jest z pięknych parków i ciekawych zabytków architektonicznych, które są warte zobaczenia. Wolny czas można spędzać w jednym z miejskich parków, na przykład w Parku Wiosny Ludów, Parku Siemiradzkiego, Parku Kopernika, czy w Rezerwacie Gorzowskie Murawy. Kolejne miejsca warte odwiedzenia, to teren wokół rzeki Kłodawki oraz nad jeziorem Nierzym. To wspaniałe miejsce na całodniowe wędrówki. Fani historii mogą zajrzeć w wolnej chwili do Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Muzeum Grodu Santok lub gorzowskich Spichlerzy. Położone nad Wartą miasto urzeka swoim pięknem i zadbaną starówką, gdzie znajdziecie ciekawe puby, bary i restauracje, w których również tętni życie studenckie. Ponadto w mieście jest bogata oferta kulturalna, np. w amfiteatrze w parku Siemiradzkiego odbywają się letnie spektakle. Głównym ośrodkiem akademickim w województwie jest Zielona Góra, gdzie co roku studiuje około 10 tysięcy osób. Ponadto warto również zwrócić uwagę na Sulechów, Żary, Kostrzyn nad Odrą oraz Słubice.

Studia podyplomowe z BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego Gorzowie Wielkopolskim i w Lubuskiem

Gdzie w Gorzowie Wielkopolskim i w Lubuskiem zdobywać wiedzę z nauczycielskiego biznesu i zarządzania, nauki przedsiębiorczości, szkolnego doradztwa zawodowego na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego na gorzowskich i lubuskich uczelniach?

Studia na kierunkach z przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego oraz biznesu i zarządzania należą do wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w szkolnictwie, banku, finansach czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się prawa. Przyszli nauczyciele czy menedżerowie muszą być osobami cierpliwymi z dużą zdolnością analitycznego myślenia. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują ośrodki edukacyjne, szkoły, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, instytucje bankowe oraz cały sektor finansowy. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością zarządzania, kierowanie oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i dużą odpornością na stres.

Biznes i zarządzania oraz przedsiębiorczość to bardzo ciekawe kierunki, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży biznesu, przedsiębiorczości i zarządzania.

  • Nauczyciel BiZ (podstaw przedsiębiorczości): Podstawy przedsiębiorczości, a obecnie biznes i zarządzanie to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na poziomie średnim. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest to przedmiot obowiązkowy. Niektórzy absolwenci zarządzanie i ekonomii wybierają jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia przedsiębiorczości lub biznesu i zarządzania w szkole średniej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
  • Nauczyciel doradztwa zawodowego: W celu pracy na stanowisku nauczyciela doradztwa zawodowego należy ukończyć studia pedagogiczne oraz podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego. Od doradców zawodowych wymagana jest: komunikatywność, szacunek dla autonomii ucznia, wzbudzanie zaufania, dyskrecja, empatia, operatywność, przedsiębiorczość, otwartość na zmiany, umiejętność współpracy, świadomość własnych ograniczeń w zakresie udzielania pomocy. Z założenia zajęcia mają pomóc uczniowi wybrać dalszą ścieżkę nauki i przyszłej kariery. Głównym zadaniem nauczyciela jest przekazanie wiedzy z zakresu: rozpoznawania stanu zdrowia oraz określa jego wpływu na wykonywanie zadań zawodowych, pokonywania syntezy przydatnych w planowaniu kariery lub ścieżki zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł, rozpoznania własnych ograniczeń jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnych zawodowych, rozpoznawania swoich możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej.

Praca po studiach w Gorzowie Wielkopolskim i w lubuskim

Praca po studiachRynek pracy w Gorzowie Wielkopolskim oraz w innych miejscowościach w województwie lubuskim jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Region ten może poszczycić się stopą bezrobocia poniżej średniej krajowej, a bliskość Niemiec jest dodatkowym atutem. Dzięki temu wiele firm decyduje się na współpracę gospodarczą z zachodnią Europą. W samym województwie działa 129 tysięcy firm, co również nie jest bez znaczenia. Stopa bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim waha się w okolicach 4% i jest o ponad połowę niższa niż średnia krajowa. W całym województwie stopa bezrobocia utrzymuje się poniżej 6%, co również jest wynikiem trochę lepszym niż średnia krajowa. Najbardziej dochodową firmą w regionie jest Cinkciarz.pl, który ma siedzibę w Zielonej Górze. W samym Gorzowie Wielkopolskim znajdują się jednak liczne zakłady pracy, które spełniają europejskie standardy i wymogi absolwentów oraz poszukują wykwalifikowanych specjalistów. Wśród takich firm warto wymienić Kaskat Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o.o., Faurecia Gorzów Sp. z o.o. Ponadto w pobliskich miejscowościach oraz w Zielonej Górze również znajdują się nowoczesne firmy, w których stale jest zapotrzebowanie na wykształconych absolwentów lokalnych uczelni. Wśród takich firm można wymienić między innymi Stelmet Sp. z o.o., Seco/Warwick Europe Sp. z o.o., czy też Gedia Poland Sp. z o.o. To wszystko sprawia, że województwo lubuskie i tutejsze ośrodki akademickie, w tym również Gorzów Wielkopolski, są warte polecenia.

Zawód logopeda: powołanie i wiele możliwości

Czym jest zawód logopedy? Logopeda zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy. Jego celem jest pomoc osobom, które mają problemy z komunikowaniem się z innymi ludźmi. Jest to zawód specjalistyczny, wykonywany tylko przez osoby z odpowiednim wykształceniem. Oprócz ukończenia określonych studiów logopedzi często kształcą się dalej, podejmując specjalizację, dodatkowe kursy, starając się o certyfikaty. Zobacz, jak zostać logopedą. Predyspozycje do

Czytaj więcej »

Zawód: specjalista ds. rekrutacji (rekruter)

Co to jest zawód rekruter – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalisty ds. rekrutacji? To osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji pracowników do organizacji. Jej zadaniem jest identyfikacja, pozyskiwanie i selekcja

Czytaj więcej »

Zawód: Nauczyciel

Obyś cudze dzieci uczył! Fakt, że wśród polskich przysłów pojawiło się właśnie to, świadczy o tym, że zawód nauczyciela nie należy do łatwych. Co przychodzi Ci do głowy, kiedy myślisz o pracy nauczyciela? Wolne wakacje i ferie, krótki dzień pracy, stabilne zatrudnienie w sferze publicznej? W takim razie widzisz tylko jedną stronę medalu. Zobacz pełny obraz. Nauczyciel to bardzo liczna

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję