Site logo

Zawód: Psycholog

W swojej pracy zawodowej chciałbyś zajmować się prowadzeniem badań naukowych w zakresie ludzkich zachowań? Fascynują Cię zjawiska międzyludzkie i aspekt funkcjonowania człowieka we współczesnym społeczeństwie? Twoja droga zawodowa nieodzownie łączy się zatem z profesją psychologa…

Kim jest psycholog?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest psychologia? Psychologia jako nauka ma pomóc w zrozumieniu otaczającego nas świata, ze szczególnym naciskiem na zjawiska międzyludzkie i funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. Psycholog wielokrotnie angażuje się w proces doradztwa zawodowego i personalnego, prowadzi zajęcia terapeutyczne, czy szkolenia dla pracowników oświatowych. Alternatywną ścieżką rozwoju zawodowego jest praca naukowa na uczelni wyższej.

Mianem Psychologa określamy natomiast osobę, która posiada niezbędne kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych w zakresie:

  • formułowania diagnozy psychologicznej,
  • udzielaniu pomocy psychologicznej,
  • psychoterapii (wymagane jest wcześniejsze ukończenie specjalistycznych studiów podyplomowych w tym zakresie).

Jak zostać psychologiem?

Aby wykonywać zawód psychologa niezbędne jest spełnienie poniższych wymogów:

  • posiadanie dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • biegłe posługiwanie się językiem polskim,
  • odbycie podyplomowego stażu zawodowego pod nadzorem doświadczonego psychologa,
  • uzyskanie prawa do wykonywania zawodu psychologa po pozytywnym zaliczeniu stażu podyplomowego.

Wszelkie kwestia formalne, związane z zawodem Psychologa, reguluje „Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.”

Wielu psychologów poszerza zakres swoich kompetencji poprzez udział w rozmaitych studiach podyplomowych w zakresie, np. mediacji i negocjacji, doradztwa personalnego lub komunikacji biznesowej. Sporym zainteresowaniem ze strony kandydatów cieszą się ponadto programy specjalistyczne w zakresie psychoterapii.

Gdzie pracuje i ile zarabia psychologi?

Psychologowie znajdują zatrudnienie w instytucjach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), biurach specjalizujących się w doradztwie personalnym i zawodowym oraz w jednostkach policji. Po zdobyciu niezbędnych uprawnień, mogą ponadto starać się o posadę w działach HR, gdzie są chętnie zatrudniani ze względu na posiadane kompetencje miękkie. Wielu psychologów decyduje się także na pozostanie na uczelni, gdzie poświęcają się pracy dydaktycznej i naukowej.

Ze względu na ogromne zróżnicowanie w charakterze potencjalnych miejsc pracy, nie da się jednoznacznie przedstawić widełek płacowych dla profesjo psychologa. Początkujący psycholog zatrudniony w placówkach oświatowych może liczyć na miesięczne zarobki na poziomie około 2000 zł. Doświadczeni specjaliści, którzy prowadzą własną działalność, uzyskują dochody na poziomie od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję