Studia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna pozwalają osiągnąć wykształcenie podstawowe w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Student uzyskuje odpowiednie przygotowanie w zakresie: eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, projektowania procesów technologicznych.

Jak wygląda program studiów na edukacji techniczno-informatycznej

Przedmioty prowadzone na kierunku edukacja techniczno-informatyczna składają się z bloków: informatycznego, technicznego i ogólnotechnicznego. Do bloków tych należą następujące przedmioty:

 • podstawy informatyki i systemów informatycznych,
 • programy użytkowe i pakiety biurowe,
 • algorytmy i struktury danych,
 • grafika inżynierska,
 • inżynierska grafika komputerowa.
 • nauka o materiałach,
 • inżynieria wytwarzania,
 • mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów,
 • elektrotechnika,
 • metrologia i miernictwo,
 • maszyny i elementy napędu elektrycznego.
 • zastosowania elektroniki i techniki komputerowej,
 • komputerowe wspomaganie w technice
 • nowoczesne techniki informatyczne.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku edukacja techniczno-informatyczna? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po ukończeniu studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

Absolwenci po edukacji techniczno-informatycznej mogą pracować:

 • w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym,
 • jako organizatorzy systemów eksploatacji urządzeń maszynowych i elektrotechnicznych,
 • jako pracownicy wykonawczy,
 • w gałęziach gospodarki przygotowujących lub eksploatujących systemy informatyczne,
 • jako administratorzy i serwisanci systemów informatycznych, w tym wspomagających zarządzanie,
 • jako programiści tworzący dedykowane aplikacje, także z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.