Dwa państwa, jeden język. Dwa ustroje, jeden naród, dwie historie, wspólna tradycja - Korea Północna i Korea Południowa, czyli Azja w pigułce. Chcesz poznać te fascynujące państwa? Zacznij studia na Koreanistyce. Kierunek studiów powstał z myślą o osobach zainteresowanych studiami orientalistycznymi, a w szczególności wschodnim rejonem kontynentu azjatyckiego. Wszyscy chętni otrzymają gruntowną wiedzę między innymi na temat historii, kultury i sztuki obu państw koreańskich. Będą także mogli nauczyć się języka koreańskiego, którym posługuje się ponad 75 milionów mieszkańców Azji.

Kwalifikacje na Koreanistykę odbywają się w oparciu o konkurs świadectw. Maturzyści będą mogli kształcić się na trzyletnich studiach licencjackich. Osoby, które ukończyły pierwszy etap edukacji akademickiej uzyskują możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich, trwających dwa lata. W tym czasie szlifowana jest przede wszystkim nauka języka koreańskiego. Dzięki ciekawym zajęciom (teoretycznym i praktycznym) studenci Koreanistyki zdobywają wiedzę i umiejętności cenione na rynku pracy. Stają się atrakcyjnymi kandydatami do obejmowania wielu odpowiedzialnych stanowisk.

W trakcie studiów:
Dowiesz się wszystkiego o Korei. Poznasz historię obu państw koreańskich. Przyjrzysz się ich wzajemnym relacjom oraz wpływom, jakie wywierają na cały region Azji Wschodniej. Dokładne poznanie losów Koreańczyków da ci odpowiedź na wiele pytań, związanych z ich sposobem odbierania rzeczywistości. Światopogląd mieszkańców obu państw koreańskich, mimo, że na pierwszy rzut oka, diametralnie różny, zawiera jednak pewne wspólne cechy. Należą do nich w głównej mierze: gościnność, akceptacja tego, co obce i inne, pracowitość, szacunek dla władzy, rodziny. Relacje te są głęboko zakorzenione w tradycji, dlatego śledząc uważnie najważniejsze dzieła literatury koreańskiej, kultury, sztuki, religii, filozofii, czy nawet gospodarki, będziesz w stanie zrozumieć koreański światopogląd. Studenci kierunku Koreanistyka uczą się języka koreańskiego. Poznają gramatykę opisową, nabywają umiejętności pisania, opisywania i zastosowywania różnych konstrukcji gramatycznych. Pod koniec studiów swobodnie komunikują się w języku koreańskim mówionym i pisanym. Są w stanie także tłumaczyć wszelkiego typu teksty. 
 
Po studiach:
Absolwenci Koreanistyki mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach upowszechniających kulturę koreańską, w organach administracji publicznej trudniących się współpracą z zagranicą na płaszczyźnie naukowej, gospodarczej czy też politycznej. Po osoby kończące ten kierunek studiów sięgają chętnie przedstawiciele biur podróży i mediów, wyspecjalizowanych w tematyce azjatyckiej.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->