logo kul jpgTeologia to nauka o Bogu, religii oraz życiu według pewnych zasad. Nauka ta przydaje się nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu rodzinnym. Jakie „drzwi otwiera” oraz co umożliwia wiedza zdobyta po teologii? Dlaczego warto studiować teologię? Jeśli już zamierzasz ją studiować, to dlaczego wybór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest trafnym wyborem? Na te pytania odpowie Urszula Tomasiak, studentka piątego roku kierunku teologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

logo kul jpgWiększość z nas kojarzy zawód prawnika z serialu „Suits” czy „Ally McBeal”. Prawnik postrzegany jest jako mówca, który swoim płomiennym przemówieniem przekonuje do swojej racji ławników oraz sędziego. Jak w rzeczywistości wygląda ten zawód? Czy na studiach prawniczych trzeba całe noce spędzać z nosem w książkach? Czy absolwent studiów prawniczych może znaleźć pracę tylko w sądzie? Na te pytania odpowie Natalia Kuźmińska absolwentka kierunku prawa, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

scientist in lab PMRE7JQPo dwie uczelnie z Warszawy, Krakowa i Gdańska, po jednej z Poznania, Wrocławia, Śląska i Torunia - tak wygląda finałowa dziesiątka polskich uczelni badawczych. Będą przez sześć lat dostawały więcej pieniędzy na uprawianie nauki, zatem skorzystają zdolni i ambitni studenci. Choć będzie trudniej się tam dostać na studia i trzeba będzie się bardziej postarać, żeby zdać egzaminy podczas sesji. Poprzeczka będzie ustawiona wysoko.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało, że najlepiej podnieść jakość nauki w Polsce dając więcej pieniędzy na badania naukowe tylko co trzeciej z około 60 uczelni publicznych (państwowych). Mają one trafić tam, gdzie jest - zdaniem Ministerstwa - największa szansa, że przełożą się na dokonania naukowców. Przez następne sześć lat 20 uczelni będzie dostawało z naszych podatków zwiększoną subwencję od tej, jaka im się należy (środki na działalność). Dziesięć z nich uznano za tzw. uczelnie badawcze i dostaną  o 10% więcej pieniędzy. Kolejne dziesięć wprawdzie nie jest uczelniami badawczymi (to uczelnie zawodowe, jak wszystkie pozostałe w Polsce), ale też dostaną więcej pieniędzy na działalność naukową - o 2% większą subwencję. Wyłonienie uczelni badawczych Minister nazwał konkursem Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza. Właśnie została rozstrzygnięta pierwsza edycja - na lata 2020-2026.

Uczelnie badawcze w Polsce na lata 2020-2026 (subwencja +10%):

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Politechnika Gdańska, 
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, 
 • Uniwersytet Jagielloński, 
 • Politechnika Warszawska, 
 • Gdański Uniwersytet Medyczny, 
 • Politechnika Śląska, 
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
 • Uniwersytet Wrocławski.

Uczelnie zawodowe w Polsce z dodatkowymi środkami na badania naukowe  (subwencja +2%):

 • Politechnika Łódzka, 
 • Politechnika Wrocławska, 
 • Uniwersytet Gdański, 
 • Uniwersytet Łódzki, 
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
 • Uniwersytet Śląski.

Kandydat na studia i student na uczelni badawczej

Co to oznacza dla kandydatów na studia i studentów już studiujących na uczelniach badawczych? Są plusy i minusy. Wszystko wskazuje na to, że poziom nauki powinien być tam wyższy, niż na innych uczelniach, na czym powinni zyskać najlepsi, najbardziej ambitni kandydaci na studia i studenci:

 • lepszy dostęp do wykładowców - na uczelniach badawczych jeden pracownik naukowy i dydaktyczny ma przypadać na 10 studentów (inaczej uczelnia traci finansowo), podczas gdy na pozostałych uczelniach publicznych wystarczy jeden wykładowca na 12-13 studentów,
 • więcej nauki w nauce -  na uczelniach badawczych dodatkowe środki powinny być przeznaczone np. na wyposażenie laboratoriów, na kolejne projekty naukowe - z czego powinni także skorzystać studenci podczas studiowania,
 • łatwiejsza kariera naukowa - nastawienie uczelni na badania naukowe może wpłynąć na łatwiejsze możliwości kontynuacji nauki po studiach licencjackich i inżynierskich, najpierw na studiach magisterskich, potem na doktoranckich

Złe wieści dla gorszych i średnich kandydatów na studia oraz studentów. W ciągu minionych dwóch lat wszystkie uczelnie publiczne w Polsce już zmniejszały liczbę studentów, aby nie zostać ukaranymi za przekroczenie 12-13 studentów na jednego wykładowcę. Uczelnie badawcze teraz mają jeszcze mniejszy limit, Trudniej więc będzie się dostać na kierunki prowadzone w uczelniach badawczych. Uczelniom nie będzie zależało już tak bardzo na “sztuce” studenta - jak to jeszcze do niedawna bywało na części uczelni publicznych (uczelnia dostawała pieniądze “na głowę” studenta). Jeszcze ważniejsza będzie “jakość”. Poprzeczka pod względem studiowania będzie zawieszona wysoko, bo trudniej będzie liczyć na pobłażliwego wykładowcę, który będzie dawał kolejne “podejścia do egzaminu”.

Zasady konkursu na uczelnię badawczą

Głównym założeniem konkursu było wyłonienie uczelni, które “mogą dążyć do statusu uniwersytetu badawczego i bezpośrednio konkurować z najlepszymi światowymi ośrodkami akademickimi.“  Wyłonienie grupy uczelni badawczych zostało przewidziane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Konstytucja dla Nauki oraz Ustawa 2.0. Do pierwszej edycji konkursu zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni, które spełniły szczegółowe warunki kategorii naukowych:

 • prowadzenie badań w co najmniej sześciu dyscyplinach i posiadanie oceny A lub A+ w co najmniej połowie z tych dyscyplin,
 • uczelnie nie mogły posiadać kategorii B lub C,
 • żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie powinien posiadać negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Zwiększenie subwencji ma pomóc w poprawie jakości badań naukowych oraz jakości nauczania studentów. Co więcej, pomoże ona zwiększyć szanse podczas konkurencji z uczelniami na arenie międzynarodowej.

Uczelnie oceniał międzynarodowy zespół złożony z 15. jurorów wiązanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wybranych ch przez Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego. W zespole jury zasiadły osoby z doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami badawczymi, pełniące najważniejsze funkcje w instytucjach działających na rzecz systemu nauki i szkolnictwa wyższego oraz specjaliści w zakresie badań nad sektorem nauki i szkolnictwa wyższego. Członkami zespołu zostali: prof. Lauritz Holm-Nielsen, prof. Enric Banda, prof. Ulrike Beisiegel, dr Jo Bury, prof. Therese Fuhrer, prof. Simon Gaskell, prof. Éva Kondorosi, prof. Yvan Larondelle, prof. Mireia Las Heras, prof. Peter Maassen, dr Sijbolt Noorda, prof. József Pálinkás, prof. Sir Christopher Snowden, prof. Carl Johan Sundberg, dr Cathie Vix-Guterl. 


Zadaniem wszystkich uczelni biorących udział w konkursie było przedstawienie komisji wniosków konkursowych. Wnioski te musiały zawierać:


 • analizę potencjału własnego uczelni,
 • plany podniesienia poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia,
 • zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki,
 • wzmocnienie współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej,
 • podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów,
 • poprawy polityki kadrowej na uczelni,
 • podniesienia jakości zarządzania uczelnią.

logo kul jpgCzy na kierunku bezpieczeństwo narodowe można ukończyć specjalistyczne szkolenie spadochronowe? Czy podczas praktyk można pomóc mieszkańcom kraju, gdy „dotknie” ich klęska żywiołowa? Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów i co można po nim robić? Na te pytania odpowie Mateusz Szczepaniak, student I roku II stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe na Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (KUL).

ATENEUM gdansk LOGOCzy Szwecja to tylko samochody marki Volvo, kryminały i niesamowita zorza polarna? Czy znane wszystkim duże zadowolenie z życia Szwedów jest wynikiem szwedzkiego “lagom”? Czym jest szwedzka “fika”?  Czy wybór filologii szwedzkiej może być dobrym pomysłem na życie, jeśli wcześniej nie miało się kontaktu z językiem szwedzkim? Na te pytania odpowie Patrycja Fusiewicz, studentka trzeciego roku (obecnie pisze pracę licencjacką) kierunku filologia szwedzka w Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku.

logo WSPIA 2018Ponad 20% więcej kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020 przyjęła WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Wzrosło także zainteresowanie studiami niestacjonarnymi, które w tym roku wybrało o 25% więcej osób. Najpopularniejszym kierunkiem studiów okazał się nowy kierunek – administracja i zarządzanie.

logo chemia ulJak uczyć chemii w szkole, aby była atrakcyjna i zrozumiała — zastanawia się Andrzej Krempiński, student II roku studiów magisterskich na kierunku chemia oraz nauczanie chemii na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ). Opowiedział nam, jak wyglądają studia chemiczne na tej uczelni i jak wygląda życie studenckie w Łodzi.

Logo politechniki z napisem2Czy praca przy tworzeniu najlepszego na świecie łazika marsjańskiego przydaje się w studiowaniu automatyki i robotyki? Jak wyglądają studia na tym kierunku w na Politechnice Świętokrzyskiej? Opowiada Małgorzata Łaganowska, studentka kieleckiej uczelni liderką mistrzowskiego zespołu Impuls Team.

mariaKosmetologia zwykle kojarzona jest z gabinetami piękności, przedłużaniem rzęs oraz wzorkami na paznokciach. Okazuje się, że to tylko „wierzchołek góry” kierunku zwanego kosmetologia. Zajmuje się ona znacznie większym zakresem, zaczynając od pomocy lekarzom, aż po produkcję i dystrybucję kosmetyków. Czym można zająć się będąc absolwentem kosmetologii? Jak wyglądają studia na tym kierunku? I czy składając podanie na kosmetologię, należy mieć ponadprzeciętne umiejętności manualne? Odpowiedzi na te pytania udzieli Katarzyna Pytkowska, opiekun kierunku kosmetologia na Uczelni Medycznej im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

wat2 logoStudia na Wojskowej Akademii Technicznej mogą być pierwszym krokiem do kariery w wojsku. Dlatego też, w wielu aspektach przypominają jednostkę wojskową. Studentów studiów wojskowych nazywa się podchorążymi, a w weekend należy otrzymać przepustkę na wyjazd do rodziny. Co jest takiego ciekawego w wyborze uczelni wojskowej? Czym kierunek logistyka na „zwykłej” uczelni różni się od logistyki wojskowej na WAT? Jak wyglądają praktyki i czy na zajęciach strzela się z broni? Rozmowa z Dominiką Góralską, studentką trzeciego roku kierunku logistyka wojskowa na Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie (WAT).

mariaRatownicy medyczni zwykle jako pierwsi są na miejscu wypadku. Zdarza się, że muszą zmierzyć się z trudnymi przypadkami, które wymagają od nich ponadprzeciętnego opanowania i działania pod ogromną presją czasu. Jak wyglądają studia na tym kierunku? Z czym musi się zmierzyć student, który w przyszłości chce ratować ludzkie życie? I przede wszystkim, kto może zostać ratownikiem medycznym? Na te pytania odpowie Magdalena Romanowska, studentka trzeciego roku kierunku ratownictwo medyczne na Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC).

logo kul jpgCzy studia na KUL to tylko teologia? Czy po KUL-u można zostać inżynierem? Czy studentem może zostać tylko katolik? Jak wygląda w praktyce rekrutacja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II — opowiada Piotr Lewandowski z Działu Komunikacji KUL.

wsg logo nazwa RGBPsychologia edukacyjna to nowy kierunek na Wyższej Szkole Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy, który jest adresowany przede wszystkim do osób zainteresowanych psychologią w sektorze edukacji. Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia edukacyjna trwają pięć lat.

wsg logo nazwa RGBStudia takie jak ja, czyli dopasowujące się do nas, studentów — tak opisuje naukę w Wyższej Szkole Gospodarki Alicją Ziętak. Właśnie kończy tutaj studia magisterskie z zarządzania w hotelarstwie i turystyce. Wcześniej studiowała tutaj przez trzy lata na studiach licencjackich.

405351 1343892256485 nKierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to nowy kierunek na Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Dotychczas realizowany był jako specjalność na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia. Od roku akademickiego 2019/2020 kierunek ten to studia jednolite magisterskie 5-letnie. To doskonały i kompleksowy sposób na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym w dyscyplinie pedagogika, niezbędnych przy kompleksowej realizacji działań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych oraz terapeutycznych.

SSW logoWzornictwo to nowy kierunek na Sopockiej Szkole Wyższej (SSW), który przygotowuje absolwenta do sztuki projektowania nowoczesnych form użytkowych i towarzyszących im przestrzeni w czterech uzupełniających się zakresach: PRODUKT, MEBEL, OPAKOWANIA i MOBILNOŚĆ. 

mariaPraca pielęgniarki to dyżury trwające więcej niż osiem godzin. To nieustanna służba drugiemu człowiekowi w jego najtrudniejszych chwilach, czyli chorobie. Czasem możemy usłyszeć, że pielęgniarki są niedoceniane oraz że nie mają wpływu na poprawę życia osób schorowanych. Jakie wyzwania niesie pielęgniarstwo? Jakimi ideami kierują się młodzi ludzie pracujący w tym zawodzie? A także jak student pielęgniarstwa może wpłynąć na poprawę jakości życia osób starszych? Rozmowa z Pauliną Pergoł, absolwentką Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, aktualną studentką II stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz laureatką prestiżowej międzynarodowej nagrody pielęgniarskiej.

logo EUSTStudia prawnicze w Warszawie i Radomiu uruchamia Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna. To  jednolite studia magisterskie, które zwykle trwają pięć lat. Jednak absolwenci kilku kierunków studiów mogą studiować prawo na EUST krócej - w tzw. trybie przeniesienia osiągnięć.


logo wersja podstawowa granat 1Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to nowe 5-letnie jednolite studia magisterskie na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Poznaniu W kaliskiej filii poznańskiego uniwerku nadal można studiować pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz pedagogikę resocjalizacyjną i penitencjarną w systemie 3+2 czyli studiów licencjackich I stopnia i magisterskich II stopnia.

ATENEUM gdansk LOGOWybór studiów przez osobę z niepełnosprawnościami to dodatkowy stres. Czy uczelnia jest dobrze przygotowana na szczególne potrzeby takiego studenta? Czy usunęła bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową? Czy ma rozwiązania technologiczne dla osób z wadą mowy, wzroku czy słuchu? O swoich doświadczeniach opowiada Anna Elminowska, studentka pedagogiki z niepełnosprawnością na Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

wns sggwSocjologia odpowiada nam na pytanie, jak funkcjonuje społeczeństwo oraz jakie zmiany w nim zachodzą. Czym właściwie zajmuje się ta nauka w praktyce? Kiedy warto rozważyć studia na tym kierunku? I najważniejsze pytanie — czy po ukończeniu socjologii można znaleźć dobrą pracę? Rozmowa z Bartoszem Lewczukiem — studentem drugiego roku socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

wns sggwPraca pedagoga to nie tylko układanie klocków z dziećmi, ale przede wszystkim tworzenie specjalistycznych programów rozwojowych. Czy pedagodzy mogą znaleźć pracę jedynie w szkołach i przedszkolach? Jak wyglądają studia na tym kierunku? Na te pytania odpowiada Martyna Majda, studentka trzeciego roku kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

politechnika krakowska logoNowości w ofercie edukacyjnej, nowoczesne kierunki studiów, unikatowe laboratoria, bogata oferta praktyk i staży – to wszystko czeka na przyszłych studentów Politechniki Krakowskiej. Trwa rekrutacja na PK. 

logo WTD granatCzym zajmuje się osoba, która kończy meblarstwo? Czy studenci tego kierunku muszą posiadać bardzo mocno rozwinięte zdolności manualne? Jak wygląda cały proces projektowania i tworzenia mebli? Rozmowa z Sylwią Toczek, absolwentką studiów inżynierskich kierunku projektowanie mebli na Wydziale Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UP). Aktualnie kończy studia magisterskie na kierunku technologia drewna o specjalności meblarstwo. 

logo kul jpgIstnieje przekonanie, że studia humanistyczne to obecnie kuźnia bezrobotnych. Co więcej, uważa się, że studenci wybierający filologię i nauki społeczne tak naprawdę nie mają pomysłu na siebie, a ich jedyną pasją jest czytanie książek. Czy absolwent filologii polskiej może pracować tylko jako nauczyciel języka polskiego? Dlaczego warto wybrać studia humanistyczne? Czy po filologii można znaleźć ciekawą pracę? Rozmowa z Andrzejem Białasikiem, studentem kierunku filologia polska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

logo WSPIA 2018

Ponad 97% absolwentów jednolitych studiów magisterskich oraz 95% absolwentów studiów II stopnia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej szybko znajduje pracę po zakończeniu studiów. Takie dane opublikowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tegorocznym raporcie z Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwenta. 

Logo WSEI wersja odwroconaMechatronika to nowy kierunek studiów inżynierskich na Wyższej Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Warto podkreślić, że można go studiować za darmo — studia są w 100% finansowane ze środków unijnych (EFS).

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->