Site logo

Zawód: Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor i nadzór kojarzy się nam nieodłącznie ze sprawowaniem stałej kontroli nad czymś, prawda? No cóż, w przypadku inspektora nadzoru budowlanego te pierwsze skojarzenia są jak najbardziej słuszne i uzasadnione, gdyż w jego kompetencjach leży zarówno kontrolowanie zgodności realizowanego projektu z obowiązującymi normami i przepisami, jak i dbanie i odpowiednią jakość prowadzonych prac i użytych materiałów.

Kim jest inspektor nadzoru budowlanego?

Prowadzenie wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych jest zadaniem niezwykle trudnym i wielowątkowym. Inwestor nie ma bowiem fizycznej możliwości, żeby czuwać nad każdym procesem i etapem samodzielnie – nieodzowne jest w takim wypadku zatrudnienie odpowiednich specjalistów, m.in. inspektora nadzoru budowlanego, który będzie czuwać nad jakością prowadzonych prac i używanych materiałów.

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku obejmuje ponadto nadzorowanie procesu realizacji robót w odniesieniu do przyjętego harmonogramu, rozliczanie zadań inwestycyjnych, stały kontakt z podwykonawcami, prowadzenie kosztorysów i udział w negocjacjach oraz uczestnictwo w odbiorach końcowych.

Inspektor nadzoru przez wielu niezbyt rzetelnych podwykonawców określany jest mianem najgorszego koszmaru, gdyż w przypadku wykrycia rażących nieprawidłowości ma on prawo wstrzymać realizację całego projektu.

Jak zostać inspektorem nadzoru?

Jeśli swoją przyszłość zawodową widzisz właśnie na tym stanowisku, to powinieneś zacząć od wybrania odpowiednich studiów. Naturalnym wyborem w tej sytuacji będą studia inżynierskich na kierunku Budownictwo. Polskie uczelnie oferują bardzo zróżnicowane programy kształcenia na tym kierunku – z reguły obejmują one jednak kilka podstawowych dla inżyniera dziedzin wiedzy:

  • geodezja, geologia, hydrologia;
  • matematyka z geometrią wykreślną i analizą matematyczną;
  • chemia, materiałoznawstwo, materiały budowlane, wytrzymałość materiałów;
  • budownictwo drogowe, kolejowe, morskie, mostownictwo;
  • technologia robót budowlanych, zarządzanie zespołami, itd.

Samo ukończenie studiów, choć niezwykle trudne i niezbędne, nie jest niestety końcem Twojej edukacji. Konieczne będzie bowiem zdobycie odpowiednich uprawnień w jednej z następujących specjalności:

  • architektonicznej,
  • technologii i organizacji budowy,
  • instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • konstrukcji budowlanych.

Warunkiem uzyskania powyższych uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu z zakresu procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną, która powoływana jest przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.

Gdzie pracuje i ile zarabia inspektor nadzoru?

Inspektor nadzoru budowlanego ma zasadniczo dwie opcje w kwestii podjęcia pracy w swoim zawodzie. Pierwsza to instytucje takie jak: Powiatowy Inspektorat Nadzoru oraz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru. Druga opcja, znacznie lepiej płatna i bardziej perspektywiczna, to podjęcie pracy u prywatnych inwestorów.

Średnia wysokość zarobków na tym stanowisku jest niezwykle trudna do jednoznacznego oszacowania, gdyż zależy od wielu czynników, m.in. poziomu doświadczenia zawodowego, posiadanych uprawnień budowlanych oraz miejsca zatrudnienia. Można jednak przyjąć, że inspektorzy nadzoru budowlanego zarabiają od 3500 do 800 zł brutto w skali miesiąca.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję