Zmiany na maturze 2021

Zmniejszenie wymagań przedmiotowych wobec maturzystów, likwidacja obowiązkowej matury pisemnej, inna forma arkuszy maturalnych mniej zadań z matematyki, możliwość zmiany deklarowanych przedmiotów maturalnych, możliwość zdawania matury tylko na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego – to najważniejsze zmiany w maturze 2021


Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek 16 grudnia 2020 roku ogłosił rozporządzenie regulujące sposób przeprowadzenia egzaminu dojrzałości.

Wcześniej – 19 listopada 2020 roku – zapowiedział że planuje zmianę formuły egzaminu dojrzałości w 2021 roku. Zostały przeprowadzone konsultacje zmian, w których zgłoszono prawie 2,5 tys. (2 487) uwag od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych i stowarzyszeń.

Najważniejszą zmianą jest zawężenie na maturze zakresu wymagań w stosunku do podstawy programowej w szkołach średnich. Terminy matur pozostają bez zmian – SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM. Więcej będzie wiadomo o szczegółach matur 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu Centralna Komisja Egzaminacyjna  opublikuje aktualne informatory dla maturzystów o przebiegu matur.

Table Of Contents

Co będzie na maturze 2021?

Treści egzaminacyjne to zakres wiadomości i umiejętności, które mogą pojawić się  w maturalnych zadaniach egzaminacyjnych. Zakres wymagań obowiązujących na egzaminach maturalnych w 2020 roku opracowały ministerialne komisje. Jak napisał MEN zostały przygotowane “na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej”. Czyli powinno być mniej “do nauczenia się na maturę”, niż wymagano na egzaminach w poprzednich latach.

W pracach według MEN wzięli udział nauczyciele – praktycy, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Do 27 listopada można do ministerstwa zgłaszać uwagi w ramach tzw. prekonsultacji. Komisje eksperckie przeanalizują je i mogą zmodyfikować wymagania. W grudniu 2020 MEN ogłosi ostateczne wymagania egzaminacyjne w formie rozporządzenia.  Wyda też wtedy aneksy do informatorów dla maturzystów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

Likwidacja obowiązkowej matury ustnej

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa (podobnie jak w 2020 r.). Będzie można zdawać ustną maturę, jeśli będzie ona potrzebna do w rekrutacji na studia za granicą.

Arkusze egzaminacyjne na maturze 2021

Jak będą wyglądały arkusze maturalne? Dowiemy się tego w marcu 2021 roku. Wtedy CKE przekaże nauczycielom, uczniom i kandydatom arkusze próbne. Wtedy w liceach i technikach będą obywały się w kolejnych tygodniach próbne matury.

Jakie będą pytania na maturze 2021?

Już teraz wiemy, że arkusze egzaminacyjne będą wyglądały inaczej, niż w 2020 roku i latach wcześniejszych. Ważna zamiana dotyczy pisemnej matury “z matmy” i na poziomie podstawowym. Będzie mniej zadań do wyliczenia, przede wszystkim w zakresie zadań otwartych, co ma przełożyć się do zmniejszenia maksymalnej punktacji o o 5 pkt. Będzie więc mniej zdań, niż rok temu i to w tym samym czasie. Na języku polskim i matematyce – 170 minut, na języku obcym 120 minut.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy


Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

Część 1

Czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach.


Część 2

Wypracowanie – 50 pkt. Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych. Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

  • M.in. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
  • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
  • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

Z czego trzeba zdawać maturę 2021?

We wcześniejszych latach obowiązywał przepis, że każdy maturzysta musi zdawać przynajmniej jeden egzamin na poziomie rozszerzonym. MEN planuje jego zniesienie w 2021 roku – nie trzeba będzie przystąpić do takiego egzaminu, żeby zdać maturę. Wystarczyć więc będzie tylko zdać na poziomie podstawowym pięć egzaminów (a nie sześć, jak do tek pory): maturę ustną z języka polskiego i obecnego (do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski) oraz trzy egzaminy pisemne: język polski, matematyka, język obcy.

Jednak “nie trzeba” nie znaczy, że nie warto. Jeśli myślisz o studiach – warto uwzględnić egzamin na poziomie rozszerzonym. Punkty z takich egzaminów dają większe szanse przy wyborze różnych kierunków studiów.

Poradnik maturzysty

Zdajesz maturę w 2021 roku? Zajrzyj do naszego poradnika. Dowiesz się, co warto wiedzieć podczas przygotować do ezgzaminu dojrzałości.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję