Zmiany na maturze 2021

Zmniejszenie wymagań przedmiotowych wobec maturzystów, likwidacja obowiązkowej matury pisemnej, inna forma arkuszy maturalnych mniej zadań z matematyki, możliwość zmiany deklarowanych przedmiotów maturalnych, możliwość zdawania matury tylko na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego – to najważniejsze zmiany w maturze 2021


Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek 16 grudnia 2020 roku ogłosił rozporządzenie regulujące sposób przeprowadzenia egzaminu dojrzałości.

Wcześniej – 19 listopada 2020 roku – zapowiedział że planuje zmianę formuły egzaminu dojrzałości w 2021 roku. Zostały przeprowadzone konsultacje zmian, w których zgłoszono prawie 2,5 tys. (2 487) uwag od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych i stowarzyszeń.

Najważniejszą zmianą jest zawężenie na maturze zakresu wymagań w stosunku do podstawy programowej w szkołach średnich. Terminy matur pozostają bez zmian – SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM. Więcej będzie wiadomo o szczegółach matur 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu Centralna Komisja Egzaminacyjna  opublikuje aktualne informatory dla maturzystów o przebiegu matur.

Co będzie na maturze 2021?

Treści egzaminacyjne to zakres wiadomości i umiejętności, które mogą pojawić się  w maturalnych zadaniach egzaminacyjnych. Zakres wymagań obowiązujących na egzaminach maturalnych w 2020 roku opracowały ministerialne komisje. Jak napisał MEN zostały przygotowane “na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej”. Czyli powinno być mniej “do nauczenia się na maturę”, niż wymagano na egzaminach w poprzednich latach.

W pracach według MEN wzięli udział nauczyciele – praktycy, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Do 27 listopada można do ministerstwa zgłaszać uwagi w ramach tzw. prekonsultacji. Komisje eksperckie przeanalizują je i mogą zmodyfikować wymagania. W grudniu 2020 MEN ogłosi ostateczne wymagania egzaminacyjne w formie rozporządzenia.  Wyda też wtedy aneksy do informatorów dla maturzystów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

Likwidacja obowiązkowej matury ustnej

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa (podobnie jak w 2020 r.). Będzie można zdawać ustną maturę, jeśli będzie ona potrzebna do w rekrutacji na studia za granicą.

Arkusze egzaminacyjne na maturze 2021

Jak będą wyglądały arkusze maturalne? Dowiemy się tego w marcu 2021 roku. Wtedy CKE przekaże nauczycielom, uczniom i kandydatom arkusze próbne. Wtedy w liceach i technikach będą obywały się w kolejnych tygodniach próbne matury.

Jakie będą pytania na maturze 2021?

Już teraz wiemy, że arkusze egzaminacyjne będą wyglądały inaczej, niż w 2020 roku i latach wcześniejszych. Ważna zamiana dotyczy pisemnej matury “z matmy” i na poziomie podstawowym. Będzie mniej zadań do wyliczenia, przede wszystkim w zakresie zadań otwartych, co ma przełożyć się do zmniejszenia maksymalnej punktacji o o 5 pkt. Będzie więc mniej zdań, niż rok temu i to w tym samym czasie. Na języku polskim i matematyce – 170 minut, na języku obcym 120 minut.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy


Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

Część 1

Czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach.


Część 2

Wypracowanie – 50 pkt. Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych. Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

  • M.in. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
  • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
  • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

Z czego trzeba zdawać maturę 2021?

We wcześniejszych latach obowiązywał przepis, że każdy maturzysta musi zdawać przynajmniej jeden egzamin na poziomie rozszerzonym. MEN planuje jego zniesienie w 2021 roku – nie trzeba będzie przystąpić do takiego egzaminu, żeby zdać maturę. Wystarczyć więc będzie tylko zdać na poziomie podstawowym pięć egzaminów (a nie sześć, jak do tek pory): maturę ustną z języka polskiego i obecnego (do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski) oraz trzy egzaminy pisemne: język polski, matematyka, język obcy.

Jednak “nie trzeba” nie znaczy, że nie warto. Jeśli myślisz o studiach – warto uwzględnić egzamin na poziomie rozszerzonym. Punkty z takich egzaminów dają większe szanse przy wyborze różnych kierunków studiów.

Poradnik maturzysty

Zdajesz maturę w 2021 roku? Zajrzyj do naszego poradnika. Dowiesz się, co warto wiedzieć podczas przygotować do ezgzaminu dojrzałości.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję